Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Effectieve tekstadvertenties maken: praktische tips van Google

Officiële gids voor het optimaliseren van advertenties en boodschappen op Google Zoeken.


Succesvolle marketeers moeten de juiste boodschap aanleveren voor het juiste moment. Beter advertentiemateriaal verbetert de advertentierelevantie en levert meer relevante klikken op uw tekstadvertenties op.

In deze gids vindt u informatie over het maken van aantrekkelijke advertenties die kunnen worden weergegeven wanneer mensen zoeken op Google.

1. Maak optimaal gebruik van uitgebreide tekstadvertenties

  • Doe uw voordeel met de tekenlimieten.

Waarom: Door langere koppen wordt de klikbare ruimte van uw advertenties groter, kunt u meer over uw bedrijf vertellen aan gebruikers die op zoek zijn en kunt u ervoor zorgen dat u relevantere klikken ontvangt.

  • Richt u op de koppen.

Waarom: De inhoud en kwaliteit van uw koppen zijn belangrijk en bepalen hoe goed uw advertenties presteren.

Meer informatie over de voordelen van uitgebreide tekstadvertenties.

2. Schrijf aansprekende, authentieke advertentietekst

  • Voeg niet zomaar een tweede kop toe aan uw bestaande advertenties: denk na over uw advertentie als geheel.

Waarom: Het kan moeilijk zijn via een advertentie contact te leggen met een gebruiker. Dankzij de extra tekstruimte kunt u klanten beter uitleggen wat u aanbiedt.

Meer informatie over het schrijven van aansprekende, authentieke advertentietekst.

3. Haal meer uit uw uitgebreide tekstadvertenties

  • Gebruik de functie voor het invoegen van zoekwoorden en advertentieaanpassers als u veel advertenties moet onderhouden.

Waarom: U kunt uw advertentiemateriaal (waaronder de URL-navigatievelden) afstemmen op de zoekopdracht van een gebruiker, terwijl u de overheadkosten voor beheer beperkt.

Meer informatie over hoe u meer uit uw advertenties kunt halen.

4. Test en optimaliseer uw advertentiemateriaal

  • Test en optimaliseer uw advertentiemateriaal.

Waarom: U kunt meer informatie over de voorkeuren van uw gebruikers krijgen en uw prestaties verbeteren door de advertentietekst (en met name uw koppen) verder te verfijnen.

Meer informatie over het testen en optimaliseren van advertentiemateriaal.

Overschakelen van standaard naar uitgebreide tekstadvertenties

Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u in uw account overschakelt naar langere advertenties:

  1. Test meerdere versies van uitgebreide tekstadvertenties. U heeft waarschijnlijk maanden (of zelfs jaren) besteed aan het opstellen van succesvolle advertentietekst die voldoet aan de oude limieten. Eén nieuwe uitgebreide versie biedt geen garanties op goed resultaat. Daarom moet u experimenteren met meerdere benaderingen (liefst drie tot vijf per advertentiegroep).
  2. Vergeet niet wat u heeft geleerd van standaardtekstadvertenties. Als uw bestaande tekstadvertentie beter presteert dan uw uitgebreide tekstadvertentie voor bepaalde zoekopdrachten, kunt u proberen uw standaardtekstadvertentie te imiteren in het nieuwe uitgebreide sjabloon. U kunt overwegen beschrijvingsregel 1 uit uw standaardtekstadvertentie te gebruiken als kop 2 voor uw uitgebreide tekstadvertentie. Als een succesvolle advertentietekst cijfers of prijzen bevatte, kunt u die behouden terwijl u nadenkt over uw advertentiemateriaal als geheel. U kunt uw advertenties nog aantrekkelijker maken door meer context aan uw bestaande advertenties toe te voegen. U kunt zelfs experimenteren met het op verschillende plaatsen neerzetten van componenten uit eerdere, succesvolle advertenties.
  3. Focus uw advertentietests op de koppen, aan de hand van het advies dat u in deze gids kunt vinden. Deze gids is gebaseerd op bètatests en de kennis die we in de loop van de jaren hebben opgedaan over de prestaties van langere koppen. Koppen zijn belangrijk en het is cruciaal om die extra ruimte eerst te testen.
  4. Houd uw standaardadvertenties actief totdat de nieuwe uitgebreide versies de gewenste prestaties leveren. Als u vaststelt dat kortere standaardversies beter presteren, vergelijkt u die advertentie met uw nieuwe uitgebreide tekstadvertenties. Leer van wat goed werkt en bouw voort op dat succes met uw extra tekst.

Bent u er klaar voor om uitgebreide tekstadvertenties te maken? Ga nu aan de slag.


Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Inloggen bij AdWords

Profiteer van accountspecifieke hulp en tips door in te loggen met het e-mailadres dat aan uw AdWords-account is gekoppeld, of lees hoe u aan de slag gaat met AdWords.