Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Länka Google Play och AdWords

Vill du göra det ännu enklare att visa dina appkampanjannonser för rätt personer? Börja med att länka ditt AdWords-konto till Google Play-utvecklarkontot för din app. Med avancerade inriktningstekniker kan du göra dina annonser ännu mer effektiva, och inrikta dig på personer som redan har hämtat appen eller som ännu inte har gjort det. Du kan också spåra när någon som har klickat på en av dina annonser gör ett köp i din app.


Google Play

Varför ska jag länka AdWords till Google Play?

När du länkar till ett Google Play-utvecklarkonto får du åtkomst till automatiskt genererade remarketinglistor för alla appar som publiceras via Play-utvecklarkontot. Du får alla fördelar med remarketinglistor – och kan visa annonser för mobilappsengagemang för dina appanvändare – utan att du behöver konfigurera en särskild remarketingtagg. Om du är Google Play-utvecklare kan du se hur du länkar till AdWords från ett Google Play-utvecklarkonto.

För appar som använder fakturering i appar kan du även använda konverteringsspårning för att automatiskt spåra när någon som har klickat på en av dina annonser gör ett köp i din Android-app. För detta behöver du inte lägga till någon konverteringsspårningskod i appen. Du får information om vilka annonser som ger bäst resultat för köp i appar och kan anpassa kampanjerna utifrån denna information.

Vad händer när jag länkar Google Play och AdWords?

 • Ägaren till antingen AdWords-kontot eller Play-kontot kan begära att länka kontona. Nya länkbegäranden visas på sidan Länkade konton, som du kommer till via rullgardinsmenyn Inställningar i ditt AdWords-konto.
 • När kontoägaren har godkänt begäran, skapas automatiskt remarketinglistor i AdWords för apparna som publiceras i Google Play-utvecklarkontot. Listorna visas i det delade biblioteket i AdWords-kontot.
 • För Android-appar som använder fakturering i appar kan du ställa in konverteringsspårning som automatiskt spårar köp i appar från dina appar.
 • AdWords-kontots eller Play-kontots ägare kan ta bort länken när som helst. Ingen av kontoägarna kan göra ändringar i det andra länkade kontot. Google Play-utvecklaren kan till exempel inte pausa och starta kampanjer eller ändra inriktningen i det länkade AdWords-kontot.
 • Om länken tas bort, inaktiveras de remarketinglistor i AdWords som är baserade på apparna i det länkade Play-kontot, och alla annonser som är inriktade på listorna slutar visas. Ditt konto slutar att spåra konverteringar av typen köp i appar.

Innan du börjar måste du se till att du har åtkomst till länkinställningarna för ditt konto.

Kontrollera åtkomstnivån i AdWords

Vissa länkar kan endast infogas av någon som är både ägare av Play-kontot och administratör av ett AdWords-konto. Så här kontrollerar du åtkomstnivån i ditt AdWords-konto:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på inställningsikonen () och välj Kontoinställningar.
 3. Klicka på Kontoåtkomst på navigeringsmenyn.
 4. Leta efter Administrativ åtkomst i kolumnen Åtkomstnivå.

Om du inte har rätt åtkomstnivå kan du be administratören för AdWords-kontot att ge dig administrativ åtkomst eller länka kontona åt dig.

Anmärkning om att länka ett förvaltarkonto till Google Play

Om du använder konverteringsspårning över flera konton kan du länka ditt förvaltarkonto till Google Play om du vill spåra köp i app automatiskt på förvaltarkontonivå. 

Om du vill använda Google Play för remarketing ska du länka de enskilda hanterade kontona till Google Play. Delning av användarlistor är inte tillgängligt på förvaltarkontonivå.

Typer av länkar mellan AdWords och Google Play

Det finns två typer av länkar mellan AdWords-konton och utvecklarkonton för Google Play. Dessa visas som länktyp på både sidan Länkade konton och sidan Åtkomst till konto.

 1. Endast data: Detta är standardtypen för kontolänkning, som beskrivs ovan. Med den här kontolänken kan AdWords få remarketingdata från Play. När de har lagts till i AdWords-kontot kan ägaren av Google Play-kontot visa eller dela viss data från AdWords-kontot.
 2. Data- och kontoåtkomst: Precis som med länktypen Endast data kan AdWords få remarketingdata från Play. När de har lagts till i AdWords-kontot kan ägare av Google Play-konton dessutom se data från AdWords-kontot i sin utvecklarkonsol för Play. De kan även ändra inställningar i AdWords-kontot från Google Play, vilket inbegriper att lägga till flera användare till AdWords-kontot.

Status på länkade konton

Link needs approval Väntar på ditt godkännande: Ägaren av Google Play-utvecklarkontot har begärt att länkas till ditt AdWords-konto. Du kan godkänna eller avvisa begäran.
Link is awaiting approval Väntar på godkännande för Google Play: Din begäran har skickats till Google Play-utvecklarkontot. Statusen uppdateras när kontoägaren har godkänt eller avvisat din länkbegäran.
Accounts linked Länkat: Ditt AdWords-konto har länkats till Google Play-utvecklarkontot och remarketinglistorna för apparna i kontot har aktiverats.
Link has been removed Frånlänkad: AdWords-kontots eller Google Play-kontots ägare har tagit bort länken mellan kontona. Om du vill länka kontona på nytt, måste du skicka en ny länkbegäran till Play-kontoägaren.
Link has been removed Avvisad: Din länkbegäran har avvisats av Google Play-kontots ägare.

 

Begära att länka AdWords och Google Play

Du kan begära att länka ditt AdWords-konto till så många Google Play-utvecklarkonton du vill. Hantera dina länkade konton på sidan Länkade konton i AdWords.

 1. Klicka på kugghjulsikonen (), Kontoinställningar och sedan på Länkade konton.
 2. Klicka på Visa information >> under Google Play.
 3. Klicka på den röda knappen + Konto högst upp på sidan.
 4. Ange e-postadressen till ägaren av Google Play-utvecklarkontot som du vill länka till.
 5. Om du vill lägga till ett meddelande, skriver du det i rutan nedanför.
 6. Klicka på Skicka begäran.
Godkänna förfrågan om länkning till Google Play

Google Play-utvecklare kan begära att länka sina appar till ditt AdWords-konto. Inbjudningarna visas i tabellen på sidan Länkade konton i AdWords.

 1. Klicka på kugghjulsikonen (). Öppna sedan Kontoinställningar och klicka på Länkade konton.
 2. Klicka på den grå knappen Visa inbjudan.
 3. Kontrollera texten i inbjudan. Länkningen medför inte att någon av kontoinnehavarna får administrativ åtkomst. Du eller ägaren av Google Play-kontot kan ta bort länken när som helst.
 4. Godkänn länken genom att klicka på Godkänn.
 5. Avvisa länken genom att klicka på Avvisa. Om du vill länka kontona vid ett senare tillfälle, måste du skicka en ny länkbegäran.

Hantera länkade Google Play-konton

Om du har länkat ditt AdWords-konto till ett Google Play-utvecklarkonto kan du godkänna inkommande länkbegäranden, avvisa och skicka nya länkbegäranden och ta bort länken från Google Play-konton. Alla dina länkade konton visas i tabellen på sidan Länkade konton.

Om AdWords-kontot skapades av ägaren av Play-utvecklarkontot visas kontoägaren på sidan Åtkomst till konto i utvecklarkonsolen för Play, men kan inte tas bort från AdWords.

Viktigt att tänka på

Kontoinnehavare i utvecklarkonsolen för Google Play med administrativ åtkomst visas på sidan Kontoåtkomst för ditt AdWords-konto. När ägaren av Play-kontot tilldelar åtkomst till AdWords från utvecklarkonsolen för Google Play bör man tänka på att det endast går att ta bort åtkomsten från Play-kontot.

De som äger ett Google Play-utvecklarkonto med data- och kontoåtkomst kan lägga till fler AdWords-användare direkt från utvecklarkonsolen för Play. Dessa användare har skrivskyddad åtkomst eller standardåtkomst till AdWords-kontot.

Uppgradera till data- och kontoåtkomst

Play-kontoägare som har administrativ AdWords-kontoåtkomst har möjlighet att uppgradera från kontolänktypen Endast data till Data- och kontoåtkomst. Om du redan har länkat till ett Play-utvecklarkonto från AdWords med hjälp av länktypen Endast data ser du det här alternativet i tabellen för länkade konton, i kolumnen Åtgärder.

Ta bort data- och kontoåtkomst

När du tar bort länken Data- och kontoåtkomst mellan Play-utvecklarkonsolen och Adwords kan du förvänta dig detta:

 1. Åtkomsten till AdWords-kontot försvinner: Alla utvecklare som har åtkomst till AdWords-kontot via Play-utvecklarkonsolen har inte längre åtkomst till AdWords-kontot. Befintliga användare som lagts till i AdWords-kontot från Google Play-utvecklarkonsolen har inte åtkomst till AdWords-kontot.
 2. Remarketingdata kan inte längre användas: Om länken tas bort inaktiveras AdWords-remarketinglistorna som baseras på apparna i det länkade Play-kontot och eventuella annonser inriktade på dessa listor slutar visas.
 3. Information i AdWords-kontot tas bort från Play: För att användare ska se hur kampanjer presterar måste de läggas till i AdWords-kontot. De kan inte längre se kontoaktivitet och resultat i Play-utvecklarkonsolen.
 4. Inte längre möjligt att lägga till AdWords-användare från Play: När länken tas bort kan inte användare i utvecklarkonsolen för Play lägga till fler användare i AdWords-kontot från Play.
 5. Automatiska konverteringar för köp i appar spåras inte längre: Om du har ställt in en konverteringsåtgärd som automatiskt spårar köp i appar slutar kontot att spåra nya konverteringar.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.