AdWords Editor

Một công cụ mạnh mẽ, miễn phí được thiết kế để giúp bạn quản lý tài khoản của mình ngoại tuyến và dễ dàng thực hiện một số lượng lớn các thay đổi cùng một lúc.

  • Với AdWords Editor, bạn tải xuống tài khoản của mình và thực hiện tất cả các thay đổi ngoại tuyến trước khi tải lên các thay đổi đó trở lại tài khoản AdWords. Bạn có thể thực hiện tìm kiếm chi tiết trong toàn bộ chiến dịch, thực hiện nhiều thay đổi ngay lập tức và thậm chí gửi những thay đổi đề xuất của bạn cho người khác trước khi bạn thực hiện các thay đổi đó trong tài khoản của mình.
  • Mọi nhà quảng cáo đều có thể sử dụng AdWords Editor, nhưng AdWords Editor đặc biệt hữu ích cho những nhà quảng cáo có nhiều chiến dịch và có danh sách từ khóa hoặc vị trí dài.
  • Để tải xuống AdWords Editor, hãy truy cập vào google.com/adwordseditor.

Tìm hiểu thêm về AdWords Editor
Trung tâm trợ giúp AdWords Editor