Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Sledování a optimalizace kampaní v Nákupech Google

Po spuštění kampaně v Nákupech je třeba kontrolovat její výkon, abyste měli jistotu, že dosáhnete požadovaných výsledků. Výkon kampaně lze v AdWords sledovat na několika klíčových místech: 

 • Karta Skupiny produktů 
 • Karta Produkty
 • Karta Dimenze 
 • Přehled statistiky aukcí
 • Simulátory nabídek

Důležité upozornění

Reklamy v Nákupech Google se generují na základě údajů o produktech, které nastavíte v účtu Google Merchant Center. Skupiny produktů lze sice definovat v kampaních, ale výkon reklam úzce souvisí s údaji zadanými ve službě Merchant Center. Proto musí být produktová data přesná a aktuální. Přečtěte si, jak ověřit kvalitu zdroje dat služby Merchant Center.

Používání karty Skupiny produktů

Prvním místem, kde kontrolovat výkon skupin produktů, je karta Skupiny produktů. Na ní můžete přizpůsobit zobrazení sloupců a stahovat přehledy se segmentovanými možnostmi. 

Zobrazit lze následující typy údajů:

 • maximum cost-per-click (max. CPC)
 • zobrazení
 • míra prokliku (CTR)
 • metriky konverzí
 • srovnávací míra prokliku (CTR)
 • srovnávací maximální cena za proklik (max. CPC)
 • podíl zobrazení
 • podíl kliknutí
 • měřicí šablony
 • vlastní parametry
 • % schváleno
 • % aktivní
 • % připraveno k zobrazování
 • % doby schváleno
 • % doby aktivní
 • % doby připraveno k zobrazování
 • odeslané produkty
 • schválené produkty
 • aktivní produkty
 • produkty připravené k zobrazování

Další informace o těchto sloupcích a jejich významu.

Kromě toho můžete stáhnout přehled a přidat do něj segmenty, díky kterým lze zobrazit výkon segmentovaný podle dnů v týdnu, typu kliknutí nebo zařízení. Podle zařízení nebo typu kliknutí nelze segmentovat podíl zobrazení, srovnávací CTR ani srovnávací CPC.

Postup stažení přehledu z karty Skupiny produktů:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. V postranním navigačním panelu vyberte kampaň v Nákupech Google.
 4. V této kampani vyberte reklamní sestavu.
 5. Klikněte na kartu Skupiny produktů.
 6. Zkontrolujte, že jsou v tabulce uvedeny všechny sloupce, které budete chtít upravit. Pak klikněte na tlačítko stahování. Vypadá takto: Tlačítko Stáhnout.
 7. Pokud chcete údaje segmentovat podle zařízení, dne v týdnu nebo typu kliknutí, klikněte na možnost +Přidat segment, pak na rozbalovací nabídku a vyberte požadovanou možnost. Podle zařízení nebo typu kliknutí nebude možné segmentovat podíl zobrazení, srovnávací CTR ani srovnávací CPC. Tento segmentovaný přehled nelze označit jako upravitelný.
 8. Pokud si stáhnete upravitelný přehled, můžete jej využít k provádění hromadných změn ve skupinách produktů, cenových nabídkách, měřicích šablonách nebo vlastních parametrech. Další informace o přehledech ke stažení a hromadném nahrávání. Důležité poznámky:
  • Nelze stáhnout upravitelný přehled používající segmenty.
  • Tabulku uložte v některém z podporovaných formátů (XLSX, TSV, nebo CSV).
 9. Klikněte na možnost Stáhnout.
Používání karty Produkty (pouze kampaně v Nákupech Google)

Na kartě Produkty můžete zjistit výkon jednotlivých produktů ve vaší kampani. Zde uvádíme přehled sloupců, které můžete mít zobrazené a přizpůsobit:

 • ID položky
 • název
 • země prodeje
 • kanál
 • exkluzivita kanálu
 • číslo obchodníka
 • značka
 • cena
 • stav
 • jazyk
 • typ produktu
 • kategorie
 • vlastní štítek
 • stav produktu
 • zobrazení
 • kliknutí
 • průměrná cena za proklik
 • efektivní maximální cena za proklik (efektivní max. CPC)
 • metriky konverzí

Další informace o těchto sloupcích a jejich významu.

Používání karty Dimenze

Karta Dimenze poskytuje personalizované přehledy výkonu, ve kterých lze zobrazit údaje na libovolné úrovni podrobností a dle kterékoli zvolené dimenze. Příklady dimenzí:

 • kategorie
 • typ produktu
 • ID položky
 • značka
 • ID služby Merchant Center
 • ID prodejny
 • kanál
 • exkluzivita kanálu
 • srovnávací míra prokliku (CTR)
 • srovnávací maximální cena za proklik (max. CPC)
 • podíl zobrazení

Postup zobrazení údajů o výkonu na kartě Dimenze:

 1. Vyberte kampaň v Nákupech Google nebo reklamní sestavu, k níž si chcete zobrazit informace.
 2. Klikněte na kartu Dimenze.
 3. Z rozbalovací nabídky Zobrazit vyberte možnost Nákupy a pak vyberte atribut, který chcete použít k seřazení dat výkonu: kategorie, typ produktu, ID položky, značka, ID Merchant Center nebo ID obchodu.

Na kartě Dimenze můžete přizpůsobit informace, které chcete zobrazit. Postup:

 1. Na kartě Dimenze klikněte na tlačítko Sloupce a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Přizpůsobit sloupce.
 2. Chcete-li na kartu přidat sloupce, zvolte v části Vybrat metriky požadovaný typ metriky (Atributy produktu, Výkon, Konverze, Porovnání konkurence).
 3. Klikněte na Přidat a vyberte sloupce, které chcete zobrazit.
 4. Chcete-li sloupec z karty skupin produktů odstranit, klikněte na možnost Odebrat.
 5. Až sloupce uspořádáte, klikněte na tlačítko Použít.

Z karty Dimenze můžete stáhnout neupravitelné přehledy výkonu. Pokud chcete zobrazit údaje rozdělené do řádků na základě možností, které jsou pro vás nejdůležitější, například podle dnů v týdnu, typu kliknutí nebo zařízení, použijte segmenty. Nelze segmentovat podíl zobrazení, srovnávací CTR ani srovnávací CPC podle zařízení nebo typu kliknutí.

Postup stažení neupravitelného přehledu z karty Dimenze:

 1. Na kartě Dimenze se přesvědčte, že se v tabulce zobrazují všechny informace, které chcete vidět. Pak klikněte na tlačítko stahování, které vypadá takto: Tlačítko Stáhnout.
 2. Pokud chcete údaje rozdělit podle zařízení, dne v týdnu nebo typu kliknutí, klikněte na možnost +Přidat segment, pak na rozbalovací nabídku a vyberte požadovanou možnost. Podle zařízení nebo typu kliknutí nelze segmentovat údaje o podílu zobrazení, srovnávací CTR ani srovnávací CPC.
 3. Klikněte na možnost Stáhnout.

Tip

Údaje o výkonu můžete také segmentovat na úrovni kampaně nebo reklamní sestavy, abyste mohli a porovnat návštěvnost z Vyhledávací sítě Google a z partnerských webů ve Vyhledávací síti. Stačí přejít na kartu Kampaně nebo Reklamní sestavy, kliknout na rozbalovací nabídku Segment a vybrat možnost Síť (s partnerskými weby ve Vyhledávací síti)

Přehled statistik aukcí

Přehled Statistiky aukcí vám umožňuje porovnávat svůj výkon s ostatními inzerenty, kteří se účastní stejných aukcí jako vy. Na základě těchto údajů můžete činit strategická rozhodnutí týkající se nabídek a rozpočtů. Díky nim se totiž dozvíte, ve kterých aspektech jste úspěšní a kde byste mohli svůj výkon vylepšit. Tyto údaje jsou k dispozici od října 2014 do současnosti.

Další informace o přehledu statistik aukcí pro kampaně v Nákupech Google

Použití Simulátoru nabídek

Chcete zvýšit nebo snížit cenové nabídky, ale nejste si jisti, jaký vliv by to mělo na výkon? Simulátor nabídek odhadne, jaké by mohly být výsledky vaší inzerce za posledních sedm dní, kdybyste bývali nastavili jiné nabídky. Snáze si tak ujasníte, jak by různé nabídky pro skupiny produktů mohly ovlivnit vaši návštěvnost a konverze. 

Další informace o používání Simulátoru nabídek spolu s kampaněmi v Nákupech Google

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.