Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Mäta betalda och organiska sökresultat

Som du vet, kan du använda rapportverktygen i AdWords när du vill se hur ofta dina annonser visas för potentiella kunder och vilka sökord som leder till att annonserna visas. Med rapporten över betald och organisk trafik kan du även se hur ofta sidor på din webbplats visas i Googles kostnadsfria organiska sökresultat, och vilka söktermer som ledde till att de visades på sökresultatsidan. Informationen kan ge dig en bättre uppfattning om hur betalda textannonser och organiska sökresultat samverkar så att du når personer som söker online. Du kan använda resultaten från organiska sökningar när du vill hitta nya och potentiellt lönsamma sökord och få ett helhetsperspektiv på hur effektiv din närvaro på nätet är när det gäller att få visningar och klick.

I den här artikeln förklarar vi vilka specifika insikter du kan få i rapporten över betald och organisk trafik, varför dessa insikter är intressanta och hur du aktiverar rapporten i ditt AdWords-konto.

Innan du kan använda rapporten över betald och organisk trafik, måste du ha ett Search Console-konto för din webbplats och länka det till ditt AdWords-konto. (Search Console är ett kostnadsfritt verktyg från Google där du får information och tips som hjälper dig att tolka och förbättra söktrafiken.) När du har länkat dina konton, kan du se dina organiska sökresultat sida vid sida med resultatstatistiken för textannonser i dina AdWords-sökkampanjer. Obs! Rapporten över betald och organisk trafik innehåller bara information om textannonser. Den visar inte statistik om Shopping-annonser eller klicka för att hämta-annonser.

Exempel

Karin har en webbplats där hon säljer reseguider om resmål i hela världen. När hon granskar rapporten över betald och organisk trafik, ser hon att hennes webbplats förekommer sporadiskt i organiska sökresultat för sökfrågan ”semester Hawaii”. Hon ser också att frekvensen av organiska klick och sökfrågor är relativt hög, vilket betyder att många som söker på ”semester Hawaii” och som ser Karins webbplatsuppgifter faktiskt klickar sig vidare till hennes webbplats. Karin ser detta som en perfekt möjlighet att leda fler presumtiva kunder till sin webbplats och bestämmer sig för att lägga till sökord som "semester Hawaii” i sina relevanta AdWords-kampanjer.

Exempel på användningsområden för rapporten över betald och organisk trafik

Den nya rapporten över betald och organisk trafik ger en helhetsbild av sökstatistiken för textannonser och organiska sökresultat på sökfrågenivå, så att du kan analysera styrkor och brister i din övergripande söknärvaro. Detta ger dig också inblick i hur betalda textannonser och organiska sökresultat samverkar så att personer som söker på Google hittar ditt företag. Här följer tre enkla och effektiva användningsområden för rapporten:

Upptäck nya sökord

Använd rapporten när du vill hitta potentiella sökord som du kan lägga till i dina AdWords-konton, genom att leta efter sökfrågor där ditt företag enbart visas i organiska sökningar utan tillhörande textannonser.

 • Du kan identifiera frågor med få betalda visningar genom att lägga till ett filter för ”annonsvisningar = 0” eller ”annonsvisningar < X”. (Om du har flera konton, importeras all organisk sökdata i varje konto.)
 • Om du hämtar en rapport över betald och organisk trafik i ett Mitt kundcenter-konto (MCC) (för AdWords-konton med samma språk och geografiska inställningar), kan du hitta dubbletter av organiska sökfrågor och hitta sökfrågor som inte har fått några betalda visningar i något konto.
 • Du kan också lägga till ytterligare ett filter så att du hittar sökfrågor som innehåller specifik text, som ditt varumärkesnamn eller dina viktigaste produkter och tjänster.

Optimera visningen vid lönsamma sökfrågor

Använd rapporten när du vill förbättra exponeringen av dina textannonser i betalda sökresultat och bevaka dina lönsamma sökfrågor i organiska sökresultat.

 • Hitta sökfrågor som är relevanta för ditt företag och som har låg organisk trafikvolym, och inrikta dig på dem så att du stärker din närvaro i betalda sökningar.
 • Överväg att visa ett mer användbart, framträdande och unikt budskap jämfört med det organiska sökresultatet genom att anpassa annonstexten och använda tillägg.

Mät ändringar ur ett helhetsperspektiv

När du testar förbättringar på webbplatsen eller testar ändringar av bud, budgetar och sökord, kan du enklare se effekten på textannonser, organiska resultat och den kombinerade trafiken. Se hur det totala antalet kombinerade klick på relaterade sökfrågor ökar eller minskar när du ändrar dina sökordsbud, och sträva efter att öka den totala trafiken för dina viktigaste sökfrågor på ett kostnadseffektivt sätt.

Tolka rapporten över betald och organisk trafik

När du har ställt in rapporten över betald och organisk trafik i ditt konto, hittar du den på fliken Dimensioner. Rapporten uppdateras en gång om dagen.

Här följer en beskrivning av de olika kolumnerna i rapporten, med definitioner av varje mätvärde:

Annonser  
Annonsklick Antalet gånger som någon klickade på textannonsen när den visades för en viss sökfråga
Annonsvisningar Antalet gånger som textannonsen visades på en sökresultatsida eller webbplats i Googles nätverk
Annons-CTR Antalet gånger som användare klickade på textannonsen efter att ha sett den. Du kan använda CTR som mått på hur effektiva dina sökord och annonser är.
Gen. annons-CPC Det genomsnittliga belopp som du betalar varje gång någon klickar på din annons. Genomsnittlig CPC fastställs genom att kostnaden för alla klick adderas och divideras med antalet klick.
Annonsens gen. position Textannonsernas genomsnittliga rankning på sökresultatsidan
Organiskt  
Organiska klick Antalet gånger som någon klickade på dina webbplatsuppgifter i de betalda sökresultaten för en specifik sökfråga
Organiska sökfrågor En webbsökning. Antalet sökningar som ledde till att sidor på din webbplats visades under den angivna perioden.
Organiska klick/sökfrågor Antalet klick som dina webbplatsuppgifter fick i de organiska sökresultaten dividerat med det totala antalet sökningar som ledde till att sidor från din webbplats visades.
Organiska sökträffar/sökfrågor En sökträff är när en sida på din webbplats visas som ett sökresultat. Kolumnen visar det genomsnittliga antalet gånger som en sida på din webbplats visades per sökfråga.
Organisk gen. position Genomsnittet av de högsta placeringarna för ditt resultat (ett eller flera) för varje sökfråga.
Kombination av annonser och organiskt  
Annonser och organiska klick I den här kolumnen visas antalet gånger som någon klickade på
 • en av dina textannonser
 • en av dina poster i ett organiskt sökresultat.
Annonser och organiska sökfrågor En sökfråga är en webbsökning. Det totala antalet sökningar som ledde till att sidor på din webbplats visades i organiska sökresultat, eller till att en av dina textannonser visades.
Annonser och organiska klick/frågor Antalet klick på dina textannonser eller webbplatsuppgifter i organiska sökresultat dividerat med det totala antalet sökfrågor som antingen
 • ledde till att en sida på din webbplats visades
 • ledde till att en av dina textannonser visades.

Kolumnerna Sökord, Annonsgrupp och Kampanj visas inte som standard i rapporten, men du kan lägga till dem genom att klicka på Kolumner > Ändra kolumner > Annonsstatistik och välja den kolumntyp som du vill lägga till.

Viktigt att tänka på:

 • Investeringar i betalda sökningar påverkar inte din rankning i organiska sökresultat. Google gör strikt åtskillnad mellan sökverksamheten och annonseringsverksamheten.
 • Organiska sökresultat påverkas inte av inställningarna för annonsinriktning i dina AdWords-kampanjer. Visningen av dina annonser begränsas av de språk och platser som de är inriktade på i ditt AdWords-konto, vilket inte påverkar dina organiska sökresultat. Det betyder att du kan få fler organiska visningar än betalda, även om dina kampanjer har en visningsandel på 100 procent. Om din annonskampanj med ett visst sökord till exempel enbart är inriktad på Sverige, skulle en organisk visning av sökordet i Norge ändå visas i rapporten över betald och organisk trafik, även om du inte annonserar där.
 • Rapporteringen av organiska sökningar går bara tillbaka till det datum då du började importera dem från Verktyg för webbansvariga. Du kan därför inte se resultatet av organiska sökningar från tiden innan du skapade länken.
 • Informationen om organiska sökningar baseras på alla domäner som du har länkat till ditt konto. Vi har för tillfället inget sätt att filtrera organisk trafik till bara en del av de länkade domänerna.

Ställa in rapporten över betald och organisk trafik

Innan du kan visa rapporten över betald och organisk trafik, måste du länka ditt Search Console-konto till ditt AdWords-konto. Om du inte har något Search Console-konto, kan du skapa ett när som helst på webbplatsen för Search Console.

Länka ditt Search Console-konto till ditt AdWords-konto

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på kugghjulsmenyn () och välj Kontoinställningar.
 3. Klicka på Länkade konton i navigeringsfältet.
 4. Klicka på Visa detaljer i avsnittet Search Console.View details
 5. Ange webbadressen till webbplatsen som du vill länka till i textrutan (till exempel www.example.com).
 6. Klicka på Fortsätt.
 7. När kontona har länkats, visas ett gratulationsmeddelande. Klicka på Klart.

  Obs! För att länken mellan kontona ska fungera, måste administratören av ditt AdWords-konto äga webbplatsen (och tillhörande Search Console-konto) som du försöker länka till. Om du inte står som ägare till Search Console-kontot, får du hjälp av AdWords att skicka ett meddelande till ägaren och be om åtkomst. Om det inte finns något Search Console-konto för webbplatsen du försöker länka, blir du ombedd att göra anspråk på webbplatsen och det visas en länk för detta i Search Console.

Tips

Innan du kan se all data om din organiska trafik, finns det några saker att tänka på när du ställer in Search Console och länkar det till ditt AdWords-konto.

 • När du gör anspråk på en domän i Search Console, ska du lägga till varianter av domännamnet med respektive utan ”www” i ditt Search Console-konto (http://www.example.com och http://example.com).
 • Om du använder HTTPS på webbplatsen, ska du också göra anspråk på båda varianterna av HTTPS (https://www.example.com och https://example.com).
 • I ditt AdWords-konto ska du länka webbplatsvarianterna både med respektive utan ”www” (du behöver inte ange ”http” eller ”https”, bara example.com och www.example.com).

Läs om hur du löser indexeringsproblem så att du är säker på att du ser all data.

Hantera dina länkade Search Console-konton i AdWords

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på kugghjulsmenyn () och välj Kontoinställningar.
 3. Klicka på Länkade konton i navigeringsfältet.
 4. Klicka på Visa detaljer i avsnittet Search Console. View details
 5. På den här sidan visas alla dina länkade Search Console-konton. Du kan sortera sidan efter Ändrad den eller Status.
 6. Du har olika hanteringsalternativ att välja mellan beroende på Search Console-kontots status, som visas under webbplatsens webbadress. Om ett konto är länkat, kan du välja att ta bort länken. Du kan även skicka en begäran om åtkomst till ett Search Console-konto, göra anspråk på en webbplats utan anspråk i Search Console och begära ny åtkomst om din åtkomst har återkallats.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.