Använda Sökordsplaneraren för att få sökordsförslag och trafikuppskattningar

Sökordsplaneraren är ett verktyg som du kan använda när du vill skapa nya kampanjer i söknätverket eller utöka befintliga kampanjer. Du kan söka efter sökords- och annonsgruppsförslag, ta reda på uppskattat resultat med en viss sökordslista och kombinera flera sökordslistor till enda. Sökordsplaneraren, som är ett kostnadsfritt AdWords-verktyg, kan också hjälpa dig att välja konkurrenskraftiga bud och budgetar till dina kampanjer.

Oavsett om du är nybörjare eller proffs på onlineannonsering kan du använda Sökordsplaneraren för att lägga grunden till en framgångsrik kampanj.

Obs!

Du hittar Sökordsplaneraren genom att logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se. Klicka på rullgardinsmenyn Verktyg och välj Sökordsplanerare. Tänk på att det anonyma sökordsverktyget inte längre är tillgängligt. Men om du använde det av andra anledningar kan du fortfarande få sökordsförslag med Sökordsplaneraren. Det enda du behöver är ett AdWords-konto. Om du inte har ett AdWords-konto kan du läsa om hur du skapar ett här.

Video

Vill du veta mer om hur du använder Sökordsplaneraren och få svar på vanliga frågor? Titta på den här videon och lär dig mer om Sökordsplaneraren.

Fördelar med att använda Sökordsplaneraren

Sökordsplaneraren gör det enklare att skapa nya kampanjer i söknätverket och finjustera befintliga kampanjer. Verktyget ger dig bättre koll på vilka sökord, annonsgrupper, bud och budgetar som kan vara lämpliga att använda.

 • Sökordsresearch. Vill du ha hjälp med att hitta sökord till en ny kampanj? Eller vill du kanske hitta fler sökord att lägga till i en befintlig kampanj? Du kan söka efter sökords- och annonsgruppsförslag utifrån termer som är relevanta för din produkt eller tjänst, din målsida eller olika produktkategorier.
 • Se tidigare statistik och trafikuppskattningar. Ta hjälp av statistik som exempelvis sökvolym när du ska välja sökord till en ny eller befintlig kampanj. Hämta uppskattningar, till exempel klickuppskattningar, om du vill få en uppfattning om hur resultatet skulle se ut för en sökordslista med ett visst bud och en viss budget. De här uppskattningarna kan också hjälpa dig att bestämma dina bud och budgetar.

Obs!

Om Sökordsplaneraren inte startar kan du följa ett antal felsökningssteg som vanligen åtgärdar webbläsarproblem i Chrome, Firefox och IE. Om du rensar cacheminnet och cookies åtgärdas de flesta problem, men även webbtillägg och programtillägg som har installerats kan påverka webbläsning (i synnerhet sådana som kan störa innehåll från adwords.google.se). Se efter om du har installerat några tillägg i Chrome som du tillfälligt kan inaktivera för att se om webbläsningsproblemen försvinner.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du kan få bra sökordsförslag och trafikuppskattningar med Sökordsplaneraren, beror kampanjresultatet på en mängd olika faktorer. Till exempel kan bud, budget, produkt och kundbeteende i din bransch påverka hur framgångsrika dina kampanjer blir.

Tips

När du använder Sökordsplaneraren bör du tänka på våra tips om hur du skapar den bästa sökordslistan. De flesta annonsörer tycker till exempel att det är bra att ha mellan fem och 20 sökord per annonsgrupp.

Använda Sökordsplaneraren för sökordsresearch

Sök efter nya sökords- och annonsgruppsförslag

Du kan söka efter förslag på sökord till en ny kampanj eller utöka sökordslistan till en befintlig kampanj. Om du till exempel vill utöka en befintlig kampanj, kan du använda Sökordsplaneraren och hitta mer specifika sökord som inte har hög sökvolym (vi kallar dem long tail-sökord), men som kanske mer sannolikt leder till en konvertering.

Sedan kan du ”shoppa” i listan med sökords- och annonsgruppsförslag och lägga till sökorden du vill ha i en preliminär ”kundvagn” – ungefär som när du handlar skor i en webbutik.

Så här söker du efter förslag och skapar en plan
 1. Klicka på Sök efter nya sökords- och annonsgruppsförslag och expandera sökavsnittet.
 2. Ange ett eller flera av följande i rutorna som visas:
  • Ord eller fraser som beskriver det du annonserar om
  • Adressen till en sida på din webbplats eller till hela webbplatsen
  • En kategori som är relevant för din produkt eller tjänst
  • Tips! Du kan filtrera ett stort antal förslag genom att ange både ett ord och en webbadress till webbplatsen.
 3. Klicka på Hämta förslag.
 4. Granska sökorden på fliken Annonsgruppsförslag (som visas som standard) eller på fliken Sökordsförslag.
 5. Klicka på dubbelpilarna » när du vill lägga till ett annonsgrupps- eller sökordsförslag i din plan. Du kan ta hjälp av den tidigare statistiken som visas i tabellen när du bestämmer vilka annonsgrupper eller sökord som du ska lägga till i planen.
 6. När du har skapat planen klickar du på Hämta uppskattningar och granska plan. Då visas ett diagram med ett antal högsta CPC-bud (kostnad per klick) och dagliga trafikuppskattningar. Läs mer om hur du hämtar uppskattningar i avsnittet nedan.
Pröva Sökordsplaneraren nu

Tips

 • Lägg till förslag: Om du vill lägga till fler sökord i en annonsgrupp, klickar du på pennikonen och sedan på dubbelpilarna » bredvid sökordet som du vill lägga till. Du kan även klicka på +Nytt och lägga till egna sökord manuellt i annonsgruppen.
 • Ta bort förslag: Du kan ta bort ett sökord i en annonsgrupp genom att klicka på pennikonen bredvid annonsgruppen och sedan klicka på X bredvid sökordet som du vill ta bort. Ta bort en hel annonsgrupp genom att klicka på X bredvid annonsgruppen.
 • Ändra budintervall: Ändra intervallet för högsta CPC-bud så att du får klick- och kostnadsuppskattningar för sökorden i din plan.

Få sökvolym för en lista med sökord eller gruppera dem i annonsgrupper

Om du redan har en lista med sökord kan du ange dem manuellt eller överföra dem som en CSV-fil om du vill ta reda på vilket resultat de kan ge. Exempelvis kan du ange en lista med sökord och få sökvolymstatistik. Du kan också gruppera dina sökord i annonsgrupper.

Så här anger eller överför du sökord när du vill ta reda på sökvolym eller gruppera dem i annonsgrupper
 1. Klicka på Få sökvolym för en lista med sökord eller gruppera dem i annonsgrupper.
 2. Ange en lista med sökord, ett per rad eller avgränsade med kommatecken. Du kan också klicka på Välj fil och överföra en CSV-fil med sökord. Observera att sökorden inte läggs till i någon av de befintliga kampanjerna i ditt konto.
 3. Du kan också klicka på Hämta sökvolym och hämta tidigare statistik om dina sökord, som månatlig sökvolym eller information om konkurrenter. Om du vill se sökorden grupperade i annonsgrupper kan du öppna fliken Idéer för annonsgrupp i resultatet.
 4. Du kan filtrera resultatet enligt anvisningarna i ”Inrikta och filtrera dina resultat” nedan.
Pröva Sökordsplaneraren nu

Tips

Om du använder sökordsmatchningstyper, tar vi bara med de matchningstyperna i beräkningen när vi gör trafikuppskattningar. Om du till exempel lägger till ett sökord som en exakt matchning, som [lyxhotell Cabo], kan du få en uppskattning av hur sökordet skulle fungera som ett exakt matchat sökord.

Få trafikuppskattningar för en lista med sökord

Om du redan har en lista med sökord kan du ange dem manuellt eller överföra dem som en CSV-fil om du vill få uppskattningar av antal klick och kostnader. Uppskattningarna är specifika för ditt AdWords-konto och det bud du har valt.

Ange eller överföra sökord för att få trafikuppskattningar
 1. Klicka på Få trafikuppskattningar för en sökordslista.
 2. Ange en lista med sökord, ett per rad eller avgränsade med kommatecken. Du kan också klicka på Välj fil och överföra en CSV-fil med sökorden. Observera att sökorden inte läggs till i befintliga kampanjer i ditt konto.
 3. Klicka på Hämta beräkningar när du vill få trafikuppskattningar för dina sökord, som beräknat antal klick och visningar.Get traffic estimates for a list of keywords

Kombinera sökordslistor

Det går snabbare att kombinera två eller fler listor med sökord än att sätta ihop sökorden manuellt. Då kan du få tidigare statistik och trafikuppskattningar för den nya listan med kombinerade sökord.

Exempel

Det här exemplet visar hur det fungerar när du kombinerar sökordslistor. Anta att du annonserar om en kedja med lyxhotell. Du kanske har en sökordslista med geografiska platser och en annan lista med sökord som beskriver dina hotell:

Sökordslista 1 Sökordslista 2
Mexiko lyxhotell
Cabo hotell
Cancun strandhotell

Vi kombinerar sökorden från båda listorna och skapar nya sökordsfraser som Cabo hotell och Mexiko lyxhotell. Sedan kan du hämta trafikuppskattningar och tidigare statistik om de nya sökorden.

Kombinera sökordslistor
 1. Klicka på Kombinera sökordslistor för att få nya sökordsförslag.
 2. I rutan Lista 1 anger du sökorden, ett per rad eller avgränsade med kommatecken. I rutan Lista 2 anger du en annan sökordslista som du vill kombinera med lista 1. Också här ska du ange sökorden ett per rad eller avgränsade med kommatecken. Du kan skapa fler än två listor genom att klicka på X och lägga till fler rutor.
 3. Klicka på Hämta uppskattningar om du vill hämta trafikuppskattningar för dina kombinerade sökordsfraser, som klick eller visningar. Du kan också klicka på Hämta sökvolym om du vill se tidigare statistik om dina kombinerade sökordsfraser, som månatlig sökvolym eller information om konkurrenter.
Pröva Sökordsplaneraren nu

Inrikta och filtrera dina resultat

Med Sökordsplaneraren kan du finjustera sökordsförslagen genom att inrikta eller filtrera resultaten. Du kan inrikta resultaten efter plats-, språk- och nätverksinställningar. Du kan också filtrera resultaten efter tidigare statistik, ange sökordsalternativ eller välja att inkludera eller utesluta vissa sökord.

Inrikta resultaten

Här följer ett exempel på hur du kan använda inriktningsinställningarna. Anta att du vill visa annonser om ditt lyxhotell i Cabo San Lucas för kunder i Schweiz som talar franska och som söker på Google och Googles sökpartners webbplatser. Du kan ändra inställningarna i panelen Inriktning så att du får sökordsförslag och tidigare statistik om en sådan kampanj. Det gör du genom att klicka du på pennikonen.

 • Platsinställningar: Ange en geografisk plats, till exempel land, område, region eller ort, i rutan. Pröva att klicka på länken I närheten om du vill få förslag på platser som ligger nära den angivna platsen. Om du vill inrikta dig globalt ska du ta bort eventuella platser som du redan har angett. Då används inriktningen Alla platser automatiskt.
 • Språkinställningar: Ange ett språk i rutan eller rulla igenom listan med språk som du kan få förslag för.
 • Nätverksinställningar: Välj Google om du vill få förslag för Google Sök, eller välj Google och sökpartner om du vill få förslag för Google Sök, Googles andra sökwebbplatser som Maps och Bilder samt webbplatser hos Googles sökpartner (webbplatser som samarbetar med Google för att visa annonser).

Filtrera resultaten

Du kan filtrera resultaten utifrån olika typer av tidigare statistik, välja att se vissa sökordsförslag och ta med eller utesluta vissa sökordsförslag. Klicka på pennikonen när du vill redigera motsvarande filter.

 • Filtrera utifrån tidigare statistik: Visa sökord baserat på genomsnittligt antal sökningar per månad, genomsnittlig kostnad per klick eller information om konkurrenter.
 • Filtrera utifrån sökordsalternativ: Visa sökord som innehåller barnförbjudet innehåll, sökord som redan används i ditt konto eller sökord som du redan har lagt till i din plan.
 • Ta med eller uteslut förslag:
  • Ta med förslag: Visa sökord som innehåller minst en av de termer som du anger i rutan för sökord som ska tas med. Om du inte anger citattecken runt sökorden, visas förslag som innehåller båda termerna, men inte nödvändigtvis bara de termerna och inte nödvändigtvis i angiven ordning. Om du anger citattecken runt sökorden visas sökordsförslag som innehåller båda termerna i angiven ordning.
  • Uteslut förslag: Visa sökord som inte inbegriper någon av termerna i rutan för sökord som ska uteslutas.
Överför en sökordslista eller ladda ned resultat

Överföra en sökordslista

Om du vill överföra en egen lista med sökord från en extern fil, kan du överföra sökorden i en CSV-fil (kommaavgränsade värden) som har skapats i ett kalkylprogram eller en textredigerare. När du har överfört sökorden kan du använda Sökordsplaneraren och hämta tidigare statistik eller trafikuppskattningar för dem.

Filtyper

Filtyper som kan användas:

 • CSV-fil som har exporterats från AdWords Editor
 • CSV-fil som har skapats med Excel, Google Kalkylark eller ett annat kalkylarksprogram
 • CSV-fil som har skapats med en textredigerare, som TextEdit eller Anteckningar

Observera att du kan överföra en .zip-fil med något av ovanstående.

Filformat

När du skapar filen måste du formatera informationen enligt de här riktlinjerna:

 • Om filen bara innehåller sökord måste du ange ett sökord per rad. Du behöver inte ta med kolumnrubriken ”Keyword”.
 • Om filen innehåller mer än bara sökord, som sökord grupperade i annonsgrupper, måste du skapa en kolumnrubrikrad för varje kolumn.
 • Alla kolumnrubriker måste vara på engelska så att Sökordsplaneraren kan identifiera dem.

Här följer några ytterligare saker att tänka på:

 • Bara de kolumner som är relevanta och identifierbara för Sökordsplaneraren importeras. Sökordsplaneraren känner exempelvis igen kolumnen ”Ad group” med namnet på din annonsgrupp och kolumnen ”Keyword” med motsvarande sökord i annonsgruppen. Här följer en lista över alla kolumner som Sökordsplaneraren kan identifiera:
  • Ad group
  • Budget
  • Campaign
  • Keyword
  • Language targeting
  • Location ID
  • Max CPC
  • Networks
  • Criterion type
 • Inställningar på kampanjnivå, som nätverks- och språkinställningar, måste sparas i AdWords Editor-format.
 • Du måste ange samma standardbud för varje annonsgrupp. Filen kan inte överföras om den innehåller sökordsbud.

Läs mer om kolumnrubriker för CSV-importfiler.

Ladda ned tidigare statistik

Du kan ladda ned tidigare statistik om alla sökordsförslag eller om sökorden i din plan, så att du kan dela dem med kunder eller kollegor. Gör så här:

 1. Ladda ned statistik om alla sökordsförslag genom att klicka på nedladdningsknappen Download icon ovanför tabellen. Ladda ned statistik om planen genom att klicka på nedladdningsknappen Download icon i planen.
 2. Markera AdWords Editor-CSV om du vill ladda ned filen i AdWords Editor-format, vilken du senare kan importera till AdWords som ett kalkylark. Markera Excel CSV om du vill ladda ned filen i Excel CSV-format.
  • Tips! Om du laddar ned statistik om sökorden i din plan, kan du också ladda ned trafikuppskattningar om de sökorden. Markera i så fall kryssrutan Trafikuppskattningar. Tänk på att du måste ange ett bud på sidan med uppskattningar (genom att klicka på Hämta uppskattningar och granska plan i din plan).
 3. Klicka på Ladda ned.
 4. Det visas ett meddelande om att filen är tillgänglig. Klicka på länken och ladda ned den.

Använda Sökordsplaneraren för att få trafikuppskattningar och spara sökord i ditt konto

Att hämta trafikuppskattningar är ungefär som att testköra kampanjen – du får en uppfattning om vilka resultat du kan få med dina sökord med olika bud och budgetar. När du har skapat en plan och angett eller överfört en egen sökordslista eller kombinerat flera sökordslistor, kan du hämta uppskattningar om sökorden och spara dem i ditt konto.

Hämta uppskattningar och spara sökord
 1. Det visas ett diagram med olika högsta CPC-bud (kostnad per klick) och trafikuppskattningar för de olika buden. Som standard visas det antal klick per dag som alla dina sökord kan få med de olika buden.
  • Om du vill se en annan uppgift, till exempel visningar eller kostnad, klickar du på rullgardinsmenyn ovanför diagrammet.
  • Du kan också hålla muspekaren över en punkt i diagrammet om du vill se alla uppskattningar för budet.
 2. Om du vill se detaljerade uppskattningar i tabellen, kan du antingen ange ett högsta CPC-bud i rutan ovanför diagrammet eller välja ett bud i diagrammet. Om du vill se uppskattningar om ett visst bud och en viss budget, anger du både ett bud och en daglig budget.
 3. Som standard visas uppskattningar om dina annonsgruppsförslag. Uppskattningarna avser klick, visningar (Visn.), genomsnittlig position (Gen. pos.), kostnad, klickfrekvens (CTR) och genomsnittlig kostnad per klick (Gen. CPC).
 4. Bredvid diagrammet visas panelen Inriktning med de inställningar för plats, språk och nätverk som används vid beräkningen av uppskattningarna. Klicka på pennikonen om du vill ändra inställningarna. Uppskattningarna uppdateras.
 5. När du har granskat uppskattningarna kan du spara sökorden i ditt konto genom att klicka på Spara till konto.
  • Om du vill lägga till sökorden i en ny kampanj, anger du namnet på kampanjen, standardbudet för annonsgruppen och en daglig budget.
  • Om du vill lägga till sökorden i en befintlig kampanj, väljer du Lägg till som en eller flera nya annonsgrupper eller Lägg till i en befintlig annonsgrupp. Markera kampanjen där du vill lägga till sökorden och ange ett standardbud för annonsgruppen.
 6. Klicka på Spara och fortsätt.
Pröva Sökordsplaneraren nu Redigera förslag i tabellen

Du kan göra ändringar i annonsgrupps- och sökordsförslagen i tabellen och få en ännu bättre uppfattning om vilket resultat sökorden kan ge. Till exempel kan du enkelt ändra alla sökord i en annonsgrupp från bred till exakt matchning, så att du kan se om det vore bättre att använda exakt matchade sökord för att uppnå dina annonseringsmål.

Så här lägger du till fler annonsgrupper eller sökord:

 1. Klicka på + Lägg till sökord.
 2. Om du vill lägga till en ny annonsgrupp, anger du namnet på annonsgruppen och sökord i rutorna. Om du vill lägga till sökord i en befintlig annonsgrupp, väljer du namnet på annonsgruppen och anger sökorden i rutan. Var noga med att ange ett sökord per rad eller skilja sökorden åt med kommatecken.
 3. Klicka på Spara.

Så här ändrar du matchningstypen för sökord:

 1. Markera kryssrutorna vid de annonsgrupper som innehåller sökorden vars matchningstyp du vill ändra.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera.
 3. Välj Ändra vald matchningstyp om du vill ändra matchningstypen för de markerade sökorden. Välj Ändra matchningstyp för alla om du vill ändra matchningstypen för alla sökord i planen.