Kainos siūlymo funkcijos vaizdinės reklamos tinkle

Kai reklamuojate vaizdinės reklamos tinkle, galite pasirinkti kelis skelbimų grupės taikymo metodus (pvz., pagal paskirties vietas ir temas) ir nustatyti skirtingus taikymo metodų kainos pasiūlymų tipus. Įgalinę atskiram taikymo metodui priskirtus kainų pasiūlymus galite „AdWords“ nurodyti, kokį kainos pasiūlymą norėtumėte naudoti. Jei neįgalinsite tinkintų kainos pasiūlymų, „AdWords“ naudos numatytąjį skelbimų grupės kainos pasiūlymą. O norėdami labiau kontroliuoti, kada ir kur rodomas jūsų skelbimas, galite nustatyti kainos pasiūlymo koregavimą.

Pastaba

Meniu „Kainų siūlymas“, kuriame galite pasirinkti nustatyti priskirtus arba numatytuosius savo skelbimų grupės kainų pasiūlymus, taip pat kainos pasiūlymo koregavimą, yra tik šių tipų kampanijose:

 • „Tik vaizdinės reklamos tinklas“
 • „Paieškos tinklas su pasirenkamuoju ekranu – visos funkcijos“
 • „Paieškos ir vaizdinės reklamos tinklai – visos funkcijos“

Tinkinti kainos pasiūlymai

Tai yra maks. MUP arba maks. MUT pasiūlymai, kuriuos galite nustatyti savo skelbimų grupės taikymo metodui. Priskirtus kainų pasiūlymus galite nustatyti tik vienam kiekvienos skelbimų grupės taikymo metodui.

Pavyzdžiui, jeigu įgalinsite priskirtus paskirties vietų kainų pasiūlymus, galėsite nustatyti maks. MUP pasiūlymus atskiroms pridėtoms paskirties vietoms. Kai įgalinsite taikymo metodui priskirtus kainų pasiūlymus, naudosime juos vaizdinės reklamos tinkle.

Numatytieji kainos pasiūlymai

Šiuos kainų pasiūlymus „AdWords“ naudoja, kai nėra įgalinta priskirtų kainų pasiūlymų. Jūsų numatytieji kainų pasiūlymai gali būti paveldėti iš jūsų skelbimų grupės arba vaizdinės reklamos tinklo kainos pasiūlymo, jei tokį esate nustatę.

Pavyzdžiui, jeigu esate nustatę 3 LTL skelbimų grupės pasiūlymą ir neįgalinę priskirtų kainų pasiūlymų, maks. MUP stulpelyje bus rodoma skelbimų grupės kainos pasiūlymo suma, o jūs negalėsite redaguoti šio kainos pasiūlymo statistikos lentelėje.

Kainos pasiūlymo koregavimai

Kainos pasiūlymo koregavimai rodo procentinį kainų pasiūlymų pokytį. Jie taikomi kainos pasiūlymams, kuriuos „AdWords“ naudoja rodydama jūsų skelbimą: tinkintiems arba skelbimų grupės kainos pasiūlymams, jei nėra nustatytų tinkintų kainos pasiūlymų. Nustatę kainos pasiūlymo koregavimus kampanijose, galite padidinti ar sumažinti kainų pasiūlymus, kad galėtumėte geriau valdyti, kada ir kur skelbimas rodomas.

Naudojant kainos pasiūlymų koregavimą išlaidos individualiems paspaudimams gali skirtis, bet bendras dienos biudžetas nepasikeis. Bet kokio skelbimų grupės lygio taikymo metodo kainos pasiūlymo koregavimą galima nustatyti nuo –90 iki +900 proc.

Nesvarbu, ar kampanija taikoma paieškos, vaizdinės reklamos ar abiejuose tinkle, negalite nustatyti raktinių žodžių kainų pasiūlymų koregavimų. Raktiniams žodžiams galite nustatyti tinkintus kainos pasiūlymus arba naudoti numatytuosius kainos pasiūlymus.

Kainos pasiūlymo koregavimus galite nustatyti kampanijos (mobiliųjų įrenginių, laiko, dienų ir vietovių) ir skelbimų grupės lygiu. Jei toje pačioje kampanijoje atliekate kelis koregavimus, visi kainos pasiūlymo koregavimai bus sudauginti, siekiant nustatyti, kiek kainos pasiūlymas padidės arba sumažės. Sužinokite daugiau apie kampanijos lygio kainos pasiūlymo koregavimo nustatymą.

Kaip įgalinti skelbimų grupių tinkintus arba numatytuosius kainos pasiūlymus ir kainos pasiūlymo koregavimus

 1. Prisijunkite prie „AdWords“ paskyros, apsilankę https://adwords.google.lt.
 2. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 3. Pasirinkite kampaniją ir skelbimų grupę, kurią norite redaguoti.
 4. Spustelėkite skirtuką Vaizdinės reklamos tinklas. Jeigu nematote šio skirtuko, patikrinkite, kokį kampanijos tipą pasirinkote, kai kūrėte kampaniją. Pavyzdžiui, jei pasirinkote „Paieškos ir vaizdinės reklamos tinklai – standartinis“, negalėsite naudoti vaizdinės reklamos tinklo kainų siūlymo funkcijų.
 5. Spustelėkite taikymo metodo, kuriam norite nustatyti kainų pasiūlymus, skirtuką. Pavyzdžiui, spustelėkite skirtuką Temos, kad nustatytumėte temų kainos pasiūlymą.
 6. Jei temas jau esate įtraukę į skelbimų grupę, pereikite prie kito veiksmo. Jei ne, spustelėkite mygtuką + Taikymas, pridėkite taikymą ir išsaugokite.
 7. Atidarę taikymo metodo, kuriam norite nustatyti kainos pasiūlymus, skirtuko lapą (šiuo atveju skirtuko Temos lapą) spustelėkite virš statistikos lentelės esantį meniu „Kainų siūlymas“, kad pamatytumėte galimas savo skelbimų grupės parinktis.
 8. Pasirinkite vaizdinės reklamos tinklo skelbimų grupės kainos pasiūlymo parinktį:
  • Įgalinti priskirtus kainų pasiūlymus: pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad „AdWords“ šiai skelbimų grupei visada naudotų temos kainos pasiūlymą. Tada stulpelyje nustatykite maks. MUP arba maks. MUT pasiūlymą.
  • Naudoti numatytuosius kainų pasiūlymus: pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad taikymo metodas paveldėtų jūsų skelbimų grupės arba vaizdinės reklamos tinklo kainos pasiūlymą, jei tokį turite. Pasirinkę šį kainos pasiūlymą lentelėje negalėsite atlikti jokių pakeitimų.
  • Įgalinti kainos pasiūlymo koregavimus: pasirinkite šią parinktį, jeigu norėtumėte padidinti arba sumažinti kai kurių temų skelbimų rodymo tikimybę.

  Jeigu tinkinti arba numatytieji kainos pasiūlymai buvo nustatyti kitam taikymo metodui, šią parinktį galite pasirinkti iš meniu ir stulpelyje „Kainos pasiūlymo koreg.“ įrašyti procentą, kurį norite taikyti kainos pasiūlymui padidinti ar sumažinti.

 9. Spustelėkite norimą redaguoti eilučių stulpelio langelį. Jei įgalinote priskirtus kainų pasiūlymus, spustelėkite maks. MUP stulpelį ir įveskite savo kainos pasiūlymą. Norėdami nustatyti kainos pasiūlymo koregavimus, spustelėkite stulpelį „Kainos pasiūlymo koreg.“. Lange įveskite koregavimą ir spustelėkite Išsaugoti.

Patarimas

Jei norite ištrinti kainos pasiūlymo koregavimą, atlikdami anksčiau nurodytą 9 veiksmą palikite kainos pasiūlymo koregavimo lauką tuščią ir spustelėkite Atlikti pakeitimus.