Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Goedgekeurd (beperkt): definitie

Een status die wordt gegeven aan advertenties die voldoen aan onze beleidsvoorwaarden, maar waarvoor beperkingen gelden met betrekking tot waar en wanneer ze kunnen worden weergegeven.

Een advertentie kan de status 'Goedgekeurd (beperkt)' krijgen op basis van de specificaties in ons advertentiebeleid en lokale wettelijke vereisten, waardoor bepaalde advertentietypen bijvoorbeeld alleen worden weergegeven in bepaalde regio's, voor bepaalde leeftijden of op bepaalde apparaten.

Redenen

Hier volgen enkele veelvoorkomende redenen waarom een advertentie de status 'Goedgekeurd (beperkt)' krijgt:

 • Weergaveproblemen op mobiel
  Als uw site niet correct wordt weergegeven op mobiel, krijgt uw advertentie de status 'Goedgekeurd (beperkt)' en wordt uw advertentie niet weergegeven aan gebruikers op een mobiel apparaat. Uw advertentie kan echter nog steeds worden weergegeven aan niet-mobiele gebruikers. Verwijder Flash, grote afbeeldingen of andere weergaveproblemen van uw website of maak een specifieke website voor mobiele apparaten om deze weergaveproblemen op te lossen. Zorg ervoor dat de website correct is geconfigureerd, zodat deze zichtbaar is wanneer AdWords de mobiele versie van uw site probeert te bezoeken.
 • Handelsmerken
  Als uw advertentie voldoet aan ons beleid inzake resellers en informatieve sites, komt deze in aanmerking voor gebruik van het handelsmerk in de advertentietekst binnen deze regio's. Wijzigingen in de content op uw bestemmingspagina kunnen van invloed zijn op de mate waarin u het beleid naleeft. Nog een voorbeeld: als uw advertentie een regio target waarin de eigenaar van het handelsmerk geen klacht heeft ingediend, kan uw advertentie wellicht alleen in die regio worden weergegeven. Updates van de regio's waarin een klacht is ingediend, kunnen van invloed zijn op waar uw advertentie kan worden weergegeven. Als u wilt dat uw advertentie wordt weergegeven in andere regio's, kunt u het handelsmerk verwijderen uit uw advertentietekst of contact opnemen met de eigenaar van het handelsmerk om een machtiging aan te vragen.
 • Alcohol/Kansspelen/Gezondheidszorg, geneesmiddelen op recept en verwante inhoud
  Wanneer deze advertentietypen voldoen aan onze beleidsvereisten, kunnen ze alleen worden weergegeven in landen waar advertenties voor dat product of die service zijn toegestaan. Een bepaalde aan alcohol gerelateerde advertentie kan bijvoorbeeld worden weergegeven aan gebruikers in de Verenigde Staten, maar niet aan gebruikers in China. Waar uw advertentie kan worden weergegeven, varieert. Raadpleeg daarom het beleid om te zien welke beperkingen gelden voor de landen die uw advertentiecampagne target.
 • Consumentenvoorlichting
  Als over een bepaald product in één land consumentenvoorlichting wordt verstrekt, kan Google de manier wijzigen waarop advertenties over dat product worden weergegeven.
 • Persoonlijke leningen met hoge jaarrente
  In de Verenigde Staten staan we geen advertenties toe voor persoonlijke leningen met een jaarlijks rentepercentage van 36% of meer. Advertenties voor dergelijke persoonlijke leningen worden niet weergegeven in de Verenigde Staten. Adverteerders van persoonlijke leningen in de Verenigde Staten moeten hun maximale rentepercentage, berekend volgens de voorwaarden in de Truth in Lending Act (TILA), bekendmaken. We definiëren 'persoonlijke leningen' als het eenmalig verstrekken van een geldelijke lening door één persoon, organisatie of entiteit aan een individuele consument, waarbij deze lening niet is bedoeld voor het financieren van de aankoop van vaste activa of onderwijs.
Hoe u te weten kunt komen waarom uw advertentie de status 'Goedgekeurd (beperkt)' heeft gekregen

Kies de versie van AdWords die u gebruikt. Meer informatie.

Als u wilt weten waarom uw advertentie de status 'Goedgekeurd (beperkt)' heeft gekregen, schakelt u de kolom Beleidsdetails in op het tabblad Campagnes. U kunt zien als gevolg van welk beleid uw advertentie de status 'Goedgekeurd (beperkt)' heeft gekregen.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuw
Inloggen bij AdWords

Profiteer van accountspecifieke hulp en tips door in te loggen met het e-mailadres dat aan uw AdWords-account is gekoppeld, of lees hoe u aan de slag gaat met AdWords.