Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Goedgekeurd (beperkt)

Een status die wordt gegeven aan advertenties die voldoen aan onze beleidsvoorwaarden, maar waarvoor beperkingen gelden met betrekking tot waar en wanneer ze kunnen worden weergegeven.

 • Een advertentie kan de status 'Goedgekeurd (beperkt)' krijgen op basis van de specificaties in ons advertentiebeleid en de lokale wettelijke vereisten. Daardoor worden bepaalde advertentietypen bijvoorbeeld alleen weergegeven in bepaalde regio's, voor bepaalde leeftijden of op bepaalde apparaten.

  Tip

  Als u wilt weten waarom uw advertentie de status 'Goedgekeurd (beperkt)' heeft gekregen, schakelt u de kolom Beleidsdetails in op uw tabblad Campagnes. U kunt zien als gevolg van welk beleid uw advertentie de status 'Goedgekeurd (beperkt)' heeft gekregen.
 • Hier volgen enkele veelvoorkomende redenen waarom een advertentie de status 'Goedgekeurd (beperkt)' krijgt:
  • Problemen met mobiele weergave
   Als uw site niet correct wordt weergegeven in mobiele webbrowsers (bijvoorbeeld omdat uw site overmatig veel Flash gebruikt), krijgt uw advertentie de status 'Goedgekeurd (beperkt)' en wordt deze niet weergegeven aan gebruikers op een mobiel apparaat. Uw advertentie kan echter nog steeds worden weergegeven aan niet-mobiele gebruikers. Verwijder Flash, grote afbeeldingen of andere weergaveproblemen van uw website of maak een specifieke website voor mobiele apparaten om deze weergaveproblemen op te lossen. Zorg ervoor dat de website correct is geconfigureerd, zodat deze zichtbaar is wanneer AdWords de mobiele versie van uw site probeert te bezoeken.
  • Handelsmerken
   Als uw advertentie voldoet aan onze beleidsvoorwaarden inzake resellers en informatieve sites, komt deze in aanmerking om het handelsmerk in advertentietekst te gebruiken in Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Als uw advertentie een gebied target waarvoor de eigenaar van het handelsmerk geen klacht heeft ingediend, kan uw advertentie wellicht alleen in die regio worden weergegeven. Wijzigingen in de content van uw bestemmingspagina kunnen van invloed zijn op de mate waarin u ons beleid inzake resellers en informatieve sites naleeft. Daarnaast kunnen updates van de regio's die een eiser van het handelsmerk claimt, van invloed zijn op waar uw advertentie mag worden weergegeven. Als u uw advertentie in andere regio's wilt weergeven, kunt u de handelsmerkterm uit uw advertentietekst verwijderen of contact opnemen met de eigenaar van het handelsmerk om een machtiging aan te vragen.
  • Alcohol
   Kansspelen
   Gezondheidszorg, geneesmiddelen op recept en verwante inhoud

   Wanneer deze advertentietypen voldoen aan onze beleidsvereisten, kunnen ze alleen worden weergegeven in landen waar advertenties voor dat product of die service zijn toegestaan. Een bepaalde aan alcohol gerelateerde advertentie kan bijvoorbeeld worden weergegeven aan gebruikers in de Verenigde Staten, maar niet aan gebruikers in China. Waar uw advertentie kan worden weergegeven, varieert. Raadpleeg daarom het beleid om te zien welke beperkingen gelden voor de landen die uw advertentiecampagne target.
  • Consumentenvoorlichting
   Als over een bepaald product in één land consumentenvoorlichting wordt verstrekt, kan Google de manier wijzigen waarop advertenties over dat product worden weergegeven.
  • Persoonlijke leningen met hoge jaarrente
   In de Verenigde Staten staan we geen advertenties toe voor persoonlijke leningen met een jaarlijks rentepercentage van 36% of meer. Advertenties voor dergelijke persoonlijke leningen worden niet weergegeven in de Verenigde Staten. Adverteerders van persoonlijke leningen in de Verenigde Staten moeten hun maximale rentepercentage, berekend volgens de voorwaarden in de Truth in Lending Act (TILA), bekendmaken. We definiëren 'persoonlijke leningen' als het eenmalig verstrekken van een geldelijke lening door één persoon, organisatie of entiteit aan een individuele consument, waarbij deze lening niet is bedoeld voor het financieren van de aankoop van vaste activa of onderwijs.
Was dit artikel nuttig?