Rapporten Söktermer

En lista med söktermer som personerna har använt innan de såg din annons och klickade på den. Du kan använda den här rapporten för att finjustera sökorden så att endast de rätta sökningarna får annonsen att visas.

  • I den här rapporten finns alla sökfrågor som ledde till att annonsen visades och fick ett klick.
  • Beroende på sökordens matchningsalternativ kan söktermerna i rapporten skilja sig från din lista med sökord. Du kan använda rapporten för att hitta bra fraser att lägga till i sökordslistan. Om annonsen aktiverades av mindre relevanta sökningar kan du lägga till de fraserna som negativa sökord.
  • Om du vill se rapporten för sökorden klickar du på knappen "Sökordsdetaljer" ovanför tabellen på fliken Sökord.

Mer om rapporten söktermer

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp