Limitat per pressupost

Un estat de campanya que s'utilitza quan el pressupost diari és inferior a l'import recomanat. Els anuncis en una campanya així normalment no es mostren tan sovint com es podrien mostrar.

  • Una campanya pot tenir l'estat Limitat per pressupost a la columna Estat de la taula de les campanyes. Aquest estat indica que el vostre pressupost és inferior al pressupost diari recomanat.
  • Si el pressupost és inferior a l'import recomanat, significa que el nostre sistema preveu que el vostre pressupost no pot incloure tot el trànsit disponible per a les vostres paraules clau. Per garantir que el pressupost duri tot el dia, el sistema disminuirà la freqüència d'aparició dels vostres anuncis. Els anuncis de la campanya poden continuar apareixent, però pot ser que no sigui tan sovint com podrien.
  • Una campanya limitada per pressupost també pot ser útil i ajudar-vos a assolir els objectius del vostre negoci. Tot i això, l'estat indica que hi podria haver més oportunitats d'obtenir més visibilitat si podeu incrementar el pressupost.
  • Feu clic a "Limitat per pressupost" a la pestanya Campanyes per revisar la visibilitat que podria rebre la campanya si utilitzeu un altre pressupost. També podeu considerar reduir les ofertes a la campanya limitada o reduir l'ajust de l'oferta per poder incloure més clics al vostre pressupost actual.

Informació sobre el pressupost recomanat
Consulteu més articles