Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Klickfrekvens (CTR): definition

En kvot som anger hur ofta personer som tittar på din annons också klickar på den. Klickfrekvens (CTR) kan användas för att mäta hur väl dina sökord och annonser fungerar.

  • CTR anger antalet klick på din annons dividerat med antalet gånger som annonsen visades: klick ÷ visningar = CTR. Om du till exempel får 5 klick och 1 000 visningar blir CTR 0,5 %.
  • Var och en av dina annonser och sökord har en egen klickfrekvens, som visas i ditt konto.
  • Hög CTR är ett tecken på att användarna tycker att dina annonser är användbara och relevanta. CTR bidrar även till sökordets förväntade CTR (en del av Kvalitetsresultatet), som kan påverka dina kostnader och annonspositioner. Observera att vad som är en bra klickfrekvens beror på vad du marknadsför och i vilka nätverk.
  • Du kan använda CTR för att bedöma vilka annonser och sökord som ger bra resultat och vilka som behöver förbättras. Ju bättre sökorden och annonserna stämmer överens och knyter an till din verksamhet, desto större är chansen att användarna klickar på din annons när de söker med din sökordsfras.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.