Klickfrekvens (CTR)

En kvot som anger hur ofta personer som tittar på din annons också klickar på den. Du kan använda CTR som mått på hur effektiva dina sökord och annonser är.

  • CTR utgörs av antalet klick på din annons dividerat med antalet gånger som annonsen visades (klick ÷ visningar = CTR).

    Om din annons till exempel fick fem klick och 1 000 visningar blir din CTR 0,5 %. Så här beräknas det:

    CTR calculation
  • Var och en av dina annonser och sökord har en egen klickfrekvens, som visas i ditt konto. Se dem på fliken Kampanjer
  • Hög CTR är ett tecken på att användarna tycker att dina annonser är användbara och relevanta. CTR bidrar även till sökordets förväntade CTR (en del av Kvalitetsresultatet), som kan påverka dina kostnader och annonspositioner. Observera att vad som är en bra klickfrekvens beror på vad du marknadsför och i vilka nätverk.
  • Du kan använda CTR för att bedöma vilka annonser och sökord som ger bra resultat och vilka som behöver förbättras. Ju bättre sökorden och annonserna stämmer överens och knyter an till din verksamhet, desto större är chansen att användarna klickar på din annons när de söker med din sökordsfras.

Så mäter du trafiken till din webbplats med hjälp av klickfrekvens (CTR)
Mer om kvalitetsresultat

Var den här artikeln till hjälp?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.