Tiettyyn kohderyhmään kuuluvien käyttäjien tavoittaminen

AdWordsin kohderyhmään perustuva markkinointi voi auttaa tavoittamaan asiakkaita, jotka todennäköisesti kuuluvat valitsemiisi kohderyhmiin. Voit valita seuraavat kohderyhmät:

 • ikä (18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, Vähintään 65 ja Tuntematon)
 • sukupuoli (Mies, Nainen ja Tuntematon)
 • huoltajuus (Vanhempi, Ei vanhempi ja Tuntematon).

Jos yrityksesi esimerkiksi palvelee tiettyyn ikäryhmään, sukupuoleen tai huoltajuuteen kuuluvia asiakkaita, haluat ehkä kohdistaa mainoksesi tälle yleisölle, koska he ovat todennäköisemmin kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi. Voit käyttää kohderyhmään perustuvaa markkinointia yhdessä muiden kohdistusvaihtoehtojen kanssa, kuten suhdeyleisöt tai ostoa harkitsevat yleisöt, rajatumman asiakaskunnan tavoittamiseksi.

Muistettavaa

 • Kohdistuksen rajaamineen rajatumman asiakaskunnan tavoittamiseksi voi estää huomattavaa ihmismäärää näkemästä mainoksiasi.
 • Voit aloittaa kohderyhmään perustuvan markkinoinnin käytön valitsemalla minkä tahansa Vain Display-verkosto -kampanjatyypin uudelleenmarkkinointikampanjaa lukuun ottamatta.
 • Varmista uudelleenmarkkinointikampanjassa, että kohderyhmään perustuva markkinointi valitaan vasta kampanjan luomisen jälkeen.
 • Kohderyhmään perustuva markkinointi on käytettävissä myös verkkovideokampanjoissa, mutta seuraavat esimerkit ja kuvaukset koskevat Display-kampanjoita, joissa ei käytetä videoita.

Lue lisätietoja käytettävissä olevista kampanjatyypeistä.

Display-verkoston kohderyhmään perustuvan markkinoinnin avulla voit saavuttaa seuraavat tavoitteet:

 • Oikean yleisön tavoittaminen
  Jos tuote on esimerkiksi tehty erityisesti yhdelle sukupuolelle, tyypillinen asiakas kallistuu tietyn ikäryhmän puolelle tai asiakas kuuluu tiettyyn vanhemmuuden tilaan, voit käyttää yleisöön perustuvaa markkinointia tavoittaaksesi ne ihmiset, jotka todennäköisimmin ostavat tuotteitasi.

  Esimerkki

  Annilla on sivusto, jonka sisältö on suunnattu ensisijaisesti 25–54-vuotiaille naisille. Näin ollen Annin mainoskampanjoissa käytetään nykyään kohdistusehtoina ikäryhmää 25–54, sukupuolta Nainen ja vanhemmuuden tilaa Vanhempi. Huokutellakseen 25–54-vuotiaita äitejä, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita verkkosivustosta, Anni lisää kohdistustavaksi vauvojen ja lasten tuotteiden ostoa harkitsevan yleisön.

 • Mainosten ja hintatarjousten muokkaaminen
  Haluat ehkä markkinoida yritystäsi eri tavoin eri ikäryhmiin kuuluville ja eri elämänvaiheessa oleville ihmisille. Kohderyhmään perustuvan markkinoinnin avulla voit määrittää eri hintatarjouksia tai tarjota yksilöllisiä mainoksia kullekin asiakasryhmälle.

  Esimerkki

  Marko mainostaa rahoituslaitosta ja haluaa markkinoida eri tuotteita ikäihmisille ja korkeakouluopiskelijoille. Hän käyttää kohderyhmään perustuvaa markkinointia ja näyttää eri mainoksia kullekin asiakasryhmälle ja käyttää korkeampia hintatarjouksia niille kohderyhmille, jotka ovat todennäköisemmin valmiita kuluttamaan enemmän rahaa.

 • Kohdistuksen tarkentaminen
  Kohderyhmään perustuva markkinointi voidaan yhdistää mihin tahansa Google Display -verkoston kohdistusstrategiaan asiakkaiden tavoittamiseksi. Voit myös esimerkiksi sulkea pois kohderyhmäluokkia, jos haluat estää tiettyyn ikäjakaumaan tai vanhemmuuden tilaan kuuluvia tai tiettyä sukupuolta olevia ihmisiä näkemästä mainoksiasi.

  Esimerkki

  Sallan online-putiikki myy hoitolaukkuja ja rattaita. Hän sulkee pois kohderyhmiä, jotta hänen mainoksensa eivät näkyisi ihmisille, jotka eivät luultavasti ole kiinnostuneita hänen tuotteistaan.

Oletko valmis aloittamaan? Lue lisää kohderyhmään perustuvan markkinoinnin lisäämisestä mainosryhmään.

Etsitkö tietoa Google Analyticsin kohderyhmään perustuvasta markkinoinnista? Lisätietoja on Google Analyticsin ohjekeskuksessa.

Kohderyhmään perustuva raportointi Google Display -verkostossa

Display-verkoston kohderyhmään perustuvan raportoinnin ansiosta saat tietoa yleisöstäsi ja voit hallinnoida sekä analysoida useita kohderyhmiin perustuvia kohdistustapoja. Kohderyhmätietokaaviot osoittavat mainostesi tavoittamat kohderyhmät kaikissa mainosryhmissäsi ja koko tilissäsi. Vertaamalla mainostesi todellista tehokkuutta niiden kohderyhmän kattavuuteen voit tarkistaa, missä yleisöissä saat eniten tuloksia. Tietojen avulla voit saada lisätietoja tavoittelemistasi asiakkaista, tarkistaa, saavutatko kampanjatavoitteesi ja muokata kampanjoitasi tarpeen muukaan.

Esimerkki

Annalla on verkkokenkäkauppa. Anna haluaa saada yleiskuvan siitä, miten hänen mainoksensa toimivat määritettyjen kohderyhmään perustuvien kohdistusten kanssa. Valitsemalla kohderyhmätietokaaviossa Klikkaukset, Konversiot tai Näyttökerrat Anna voi tarkistaa, kuinka tehokkaita mainokset ovat kaikissa kohdistusryhmissä mainontatavoitteisiin verrattuna. Kaavio osoittaa, että Annan mainoksia katselevat eniten miehet, 25–34‑vuotiaat ja lapsettomat henkilöt. Näiden tietojen perusteella Anna voi räätälöidä mainoskampanjansa juuri kyseisille yleisöille sopivaksi.

Yksittäiseen kohderyhmään perustuvien raporttien tarkasteleminen
 1. Kirjaudu AdWords-tiliisi osoitteessa https://adwords.google.fi.
 2. Valitse Kampanjat ja klikkaa sitten Display-verkosto-välilehteä.
 3. Klikkaa Kohderyhmätiedot-välilehteä.
 4. Valitse kohderyhmätietoihin perustuva kohdistustapa klikkaamalla kohtaa Sukupuoli, Ikä tai Vanhemmuuden tila.
 5. Valitse Mainosryhmä- tai Kampanja-näkymä.

  Mainosryhmä-näkymässä on kohderyhmään perustuvan kohdistuksen yksityiskohtainen erittely jokaisesta saman kampanjan mainosryhmästä. Kampanja-näkymässä on kohderyhmään perustuvan kohdistuksen yksityiskohtainen erittely kaikista kampanjan mainosryhmistä.

  Huomioitavaa

  Jos valitsit tilillesi kirjautumisen jälkeen Kaikki kampanjat, näet Kohderyhmätiedot-välilehdellä Mainosryhmänäkymä- ja Tilinäkymä-painikkeet.

Kohderyhmään perustuvien yhdistelmäraporttien tarkasteleminen
 1. Kirjaudu AdWords-tiliisi osoitteessa https://adwords.google.fi.
 2. Valitse Kampanjat ja klikkaa sitten Display-verkosto-välilehteä.
 3. Klikkaa Kohderyhmätiedot-välilehteä.
 4. Klikkaa kohdan Näytä kohderyhmäyhdistelmät vieressä kohtaa KÄYTÖSSÄ.
 5. Klikkaa Valitse kohdistus -pudotusvalikossa kohtaa Sukupuoli, Ikä tai Vanhemmuuden tila kohderyhmätietoihin perustuvan kohdistustavan valitsemiseksi.
 6. Lisää kohderyhmätietoihin perustuvia kohdistustapoja.

  Huomautus

  Näet valitsemasi kohderyhmään perustuvat kohdistustavat, kun seuraavan kerran otat käyttöön asetuksen Näytä kohderyhmäyhdistelmät.

 7. Valitse Mainosryhmä- tai Kampanja-näkymä.

  Mainosryhmä-näkymässä on kohderyhmään perustuvan kohdistuksen yksityiskohtainen erittely jokaisesta saman kampanjan mainosryhmästä. Kampanja-näkymässä on kohderyhmään perustuvan kohdistuksen yksityiskohtainen erittely kaikista kampanjan mainosryhmistä.

  Huomioitavaa

  Jos valitsit tilillesi kirjautumisen jälkeen Kaikki kampanjat, näet Kohderyhmätiedot-välilehdellä Mainosryhmänäkymä- ja Tilinäkymä-painikkeet.

Vinkkejä

Voit tarkastella kohderyhmätietokaavioita klikkausten, tulosten tai näyttökertojen mukaan.

Piilota kaaviot klikkaamalla kohtaa Kohderyhmätiedot. Tilalla näytetään yksirivinen yhteenveto valituista kohderyhmätietoihin perustuvista kohdistuksista.

Miten Google määrittää kohderyhmätiedot?

Kun joku vierailee verkkosivustossa, joka tekee yhteistyötä Google Display -verkoston kanssa, Google tallentaa evästeen avulla selaimiin numeron, jolla käynti muistetaan. Numeron perusteella tunnistetaan yksilöivästi tietyn tietokoneen selain, ei henkilöä. Vierailtujen sivustojen perusteella selaimet saatetaan liittää johonkin väestötieteelliseen ryhmään, kuten sukupuoleen, ikään tai vanhemmuuden vaiheeseen.

Lisäksi tietyt verkkosivustot saattavat tarjota meille kohderyhmätietoja, jotka ihmiset ovat itse jakaneet verkkosivustoissa, kuten sosiaalisten verkostojen sivustoissa. Voimme käyttää myös Google-profiilien kohderyhmätietoja.

Esimerkki

Sarin lempiharrastus on puutarhanhoito. Lukijoiden enemmistö monissa Display-verkoston puutarhanhoitosivustoissa ja -blogeissa, joissa hän käy, on naisia. Tämän perusteella Sarin selain voidaan lisätä naisten kohderyhmäluokkaan.

Tällöin Google voi näyttää Sarille sellaisten mainostajien mainoksia, jotka ovat valinneet mainostensa näyttämisen naisille.

Kuluttajat voivat muokata oletettuja (eli ehdotettuja) verkkosivustojen kohderyhmäluokkia mainosasetuksista.

Mobiilisovelluksen yleisötiedot: Voit nyt yrittää tavoittaa myös mobiilisovellusten käyttäjät. Tämä kohdistusominaisuus muistaa asiakkaan puhelimeen yhdistetyn anonyymin tunnisteen avulla, mitä sovelluksia asiakas on käyttänyt. Saatamme liittää anonyymin tunnisteen yleisötietoluokkaan mobiililaitteen verkkoselaukseen ja sovellusten käyttöön liittyvien tietojen perusteella.

Muista, että emme pysty keräämään tai päättelemään jokaisen verkon tai mobiilisovellusten käyttäjän kohderyhmätietoja. Jos rajoitat kohdistuksen tiettyihin kohderyhmiin, mainokset saattavat tavoittaa entistä rajatumman yleisön.

Voit muokata mobiilisovellusten pääteltyjä kohderyhmiäsi käyttämällä Android‑laitteissa Google Playn Asetukset‑valikkoa ja iOS‑laitteissa Google‑hakusovelluksen Asetukset‑valikkoa.

Tuntematon‑luokka

Valitsemalla Tuntematon-luokan voit kohdistaa mainokset käyttäjiin, joiden ikää, sukupuolta tai vanhemmuuden vaihetta emme ole tunnistaneet, tai sulkea heidät pois.

Jos kohdistat kohderyhmän mukaan, Tuntematon-kohderyhmä valitaan oletuksena, koska voit tavoittaa huomattavasti laajemman yleisön näyttämällä mainoksia käyttäjille, joiden ikää tai sukupuolta emme tiedä.

Emme päättele kaikkien ihmisten kohderyhmiä, eivätkä useimmat verkkosivustot anna kohderyhmätietoja asiakkaistaan. Lisäksi jotkin Display-verkoston sivustot ovat poistaneet kohderyhmään perustuvan markkinoinnin käytöstä. Jos haluat näyttää mainoksia kyseisillä sivustoilla, pidä Tuntematon-luokka valittuna.

Tärkeää

Poista Tuntematon-kohderyhmäluokka käytöstä vain, jos olet varma, että haluat rajata kampanjasi pienemmälle yleisölle. Kun poistat Tuntematon-luokan käytöstä, merkittävä määrä ihmisiä, joista osan haluat ehkä tavoittaa, ei näe mainoksiasi.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kirjaudu AdWordsiin

Hanki tilikohtaisia ohjeita ja vinkkejä ">kirjautumalla sisään AdWords-tilisi sähköpostiosoitteella, tai katso lisätietoja AdWordsin käytön aloittamisesta.