Tietoja demografisesta targetoinnista

AdWordsin demografisen targetoinnin avulla voit tavoittaa potentiaalisia asiakkaita, jotka todennäköisesti kuuluvat tiettyyn kohderyhmään iän, sukupuolen, huoltajuuden tai kotitalouden tulojen perusteella. Jos olet esimerkiksi naisille suunnatun kuntosalin yrittäjä, demografisella targetoinnilla voit estää mainostesi näkymisen miehille.

Huomioitavaa ennen aloitusta

Muista, että kohderyhmään perustuvalla markkinoinnilla voit tarkentaa mainostesi kohdistusta. Toisin sanoen sen avulla voit estää mainostesi näyttämisen muille kuin valitsemiisi kohderyhmiin kuuluville käyttäjille.

Demografisen targetoinnin vaihtoehdot

Valitse käyttämäsi AdWords-versio. Lisätietoja

Hakuverkostokampanjoiden, Display-verkoston kampanjoiden ja videokampanjoiden kohderyhmät voivat olla seuraavia:

  • Ikä: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, Vähintään 65 ja Tuntematon
  • Sukupuoli: Mies, Nainen ja Tuntematon

Display-verkoston kampanjoiden ja videokampanjoiden kohderyhmät voivat olla lisäksi seuraavia:

  • Huoltajuus: Lapsia, Ei lapsia ja Ei tiedossa

Videokampanjat voi kohdistaa seuraaviin demografisiin ryhmiin:

  • Kotitalouden tulot (tällä hetkellä käytettävissä vain Australiassa, Brasiliassa, Etelä-Koreassa, Hongkongissa, Indonesiassa, Intiassa, Japanissa, Meksikossa, Singaporessa, Thaimaassa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa): Ylin 10 %, 11–20 %, 21–30 %, 31–40 %, 41–50 %, Alin 50 % ja Tuntematon.

Huoltajat voivat luoda Google-tilin alle 13-vuotiaille lapsilleen käyttämällä Family Link ‑sovellusta. Näille käyttäjille saatetaan näyttää mainoksia. Mainostajat eivät voi kohdistaa mainoksia vain alle 13-vuotiaille lapsille. Lue lisää mainosten toiminnasta kyseisiä Google-tilejä käytettäessä sekä siitä, miten voit estää mainosten näkymisen näille käyttäjille.

Tuntematon‑luokka

AdWords ei voi tietää tai päätellä kaikkien käyttäjien demografisia tietoja. Tuntematon-luokka viittaa käyttäjiin, joiden ikä, sukupuoli, huoltajuus tai kotitalouden tuloluokka eivät ole tiedossamme.

Lisäksi jotkin Display-verkoston verkkosivustot ovat poistaneet kohderyhmään perustuvan markkinoinnin käytöstä. Jos haluat näyttää mainoksia näillä sivustoilla, pidä Tuntematon-luokka valittuna. Jos kohdistat mainontaa kohderyhmän mukaan, Tuntematon-kohderyhmä valitaan oletuksena, koska siten voit tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön.

Tärkeää

Poista Tuntematon-kohderyhmäluokka käytöstä vain, jos olet varma, että haluat rajata kampanjasi pienemmälle yleisölle. Kun poistat Tuntematon-luokan käytöstä, merkittävä määrä ihmisiä, joista osan haluat ehkä tavoittaa, ei näe mainoksiasi.

Miten Google määrittää demografiset tiedot?

Kun käyttäjät ovat sisäänkirjautuneina Google-tileilleen, saatamme käyttää heidän asetustensa sisältämiä demografisia tietoja tai ottaa huomioon käyttäjien Google-ominaisuuksissa suorittamat toiminnot. Tämä riippuu heidän tilinsä tilasta. Kuluttajat voivat muokata demografisia tietojaan Mainosasetuksissa. Lisäksi tietyt sivustot saattavat tarjota meille kohderyhmätietoja, jotka käyttäjät ovat itse jakaneet verkkosivustoilla, kuten sosiaalisten verkostojen sivustoilla.

Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Google-tililleen, hänen kohderyhmätietonsa saatetaan päätellä sen perusteella, millaisia toimintoja hän tekee Google-sivustoilla tai Display-verkostossa. Kun käyttäjät esimerkiksi selailevat YouTubea tai Display-verkoston sivustoja, Google saattaa tallentaa heidän selaimiinsa tunnisteen ns. evästettä käyttämällä. Tällöin kyseinen selain voidaan liittää tiettyihin kohderyhmiin sen perusteella, millä sivustoilla selaimella käydään.

Esimerkki

Sarin lempiharrastus on puutarhanhoito. Hän seuraa monia Display-verkoston puutarhanhoitosivustoja ja ‑blogeja, joiden lukijakunnasta enemmistö on naisia. Tämän perusteella Sarin selain voidaan lisätä naisten kohderyhmäluokkaan (kun Sari ei ole kirjautunut sisään Google-tilille). Tällöin Google voi näyttää Sarille sellaisten mainostajien mainoksia, jotka ovat valinneet mainostensa näyttämisen naisille.

Kun Sari on kirjautunut Google-tililleen, Google voi näyttää hänelle mainoksia niiden valintojen perusteella, joita hän on tehnyt Mainosasetuksissa. Tämä sisältää myös kohderyhmätiedot.

Mobiilisovelluksen demografiset tiedot: Tämä targetointiominaisuus muistaa asiakkaan mobiililaitteeseen linkitetyn mainostunnisteen avulla, mitä sovelluksia henkilö on käyttänyt. Saatamme liittää tunnisteen kohderyhmäluokkaan mobiililaitteen verkkoselaukseen ja sovellusten käyttöön liittyvien tietojen perusteella.

Muista, että emme pysty keräämään tai päättelemään jokaisen internetin käyttäjän tai mobiilisovellusten käyttäjän kohderyhmätietoja. Jos rajoitat kohdistuksen tiettyihin kohderyhmiin, mainokset saattavat tavoittaa entistä rajatumman yleisön.

Strategian tarkentaminen

  • Kohdistaminen: Kohderyhmään perustuva markkinointi voidaan liittää muihin kohdistusstrategioihin.
  • Poissulkemiset: Voit myös sulkea kohderyhmäluokkia pois, jos et halua näyttää mainoksia tietyille kohderyhmille.
  • Hintatarjousten muokkaukset: Vaikka näyttäisitkin mainoksiasi edelleen kaikille, voit asettaa tietylle kohderyhmälle muita korkeampia (tai matalampia) hintatarjouksia.

Esimerkkejä tehokkaasta kohderyhmiin perustuvasta markkinoinnista

Ikä: Marko mainostaa rahoituslaitosta ja haluaa markkinoida eri tuotteita ikäihmisille ja korkeakouluopiskelijoille. Hän näyttää eri mainoksia kullekin asiakasryhmälle kohderyhmiä käyttämällä ja asettaa korkeampia hintatarjouksia niille kohderyhmille, jotka ovat todennäköisemmin valmiita kuluttamaan enemmän rahaa. Marko huomaa, että keski-ikäisillä asiakkailla on usein kaikkein suurin alkupääoma, joten hän nostaa hintatarjoustaan ikäryhmälle 35–54.

Kotitalouden tuloluokka: Marko voi näyttää videokampanjassa mainoksia asiakkaille, joiden kotitalouden tulot ovat tietyllä välillä. Marko kohdistaa markkinoinnin kohderyhmälle, johon kuuluu 30 % eniten Yhdysvalloissa ansaitsevista henkilöistä. Hän valitsee seuraavat tuloluokat: Ylin 10 %, 11–20 % ja 21–30 %.

Ikä ja sukupuoli: Anjan verkkosivuston yleisö koostuu työssäkäyvistä äideistä. Hakuverkostokampanjoissa Anjan kohderyhminä ovat ikäryhmä 25–54 ja sukupuoli Nainen. Display-verkoston kampanjoissa hän määrittelee kohdistuskriteeriksi Huoltajuus: Lapsia. Koska Anja on asiansa tunteva mainostaja, hän lisää kohdistustavaksi myös ostoaikeissa olevat yleisöt ja sen aihepiiriksi Vauva- ja lastentarvikkeet.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?
Aiempi Uusi