Ihmisten tavoittaminen tietyn iän ja sukupuolen mukaan

Haluatko lisätietoja yleisöön perustuvasta markkinoinnista Google Analyticsistä? Lue lisää Google Analytics -ohjekeskuksesta.

Jos yrityksesi palvelee tiettyä asiakasjoukkoa tietyn ikäryhmän tai sukupuolen mukaan, haluat ehkä kohdistaa mainoksesi tälle yleisölle, koska se on todennäköisemmin kiinnostunut tuotteistasi tai palveluistasi. AdWordsin yleisöön perustuva markkinointi voi auttaa tavoittamaan asiakkaita, jotka todennäköisesti kuuluvat valitsemiisi kohderyhmiin. Ota huomioon, että mainoksen näkevät vain kohderyhmien edustajat.

Muista seuraavat seikat

Yleisöön perustuvan markkinoinnin aloittamiseksi valittuna on oltava jokin seuraavista kampanjatyypeistä:

 • Haku- ja Display-verkostot – kaikki ominaisuudet
 • Vain Display-verkosto – kaikki ominaisuudet

Jos käytössä on jokin muu kampanjatyyppi, mainoksia ei voida kohdistaa iän ja sukupuolen mukaan. Lue lisää käytettävissä olevista kampanjatyypeistä.

Display-verkoston yleisöön perustuvan markkinoinnin avulla voit saavuttaa seuraavat tavoitteet:

 • Oikean yleisön tavoittaminen
  Jos tuotteesi on suunnattu erityisesti toiselle sukupuolelle tai tyypillinen asiakaskuntasi painottuu voimakkaasti tiettyyn ikäryhmään, yleisöön perustuvan markkinoinnin avulla voit tavoittaa niitä ihmisiä, jotka todennäköisimmin ostavat tuotteitasi.

  Esimerkki

  Annilla on sivusto, jonka sisältö on suunnattu ensisijaisesti 25–34-vuotiaille naisille. Hän valitsee tämän yleisön mainoksen kohderyhmäksi AdWordsissa, jotta mainoksen näkevät ne ihmiset, jotka ovat todennäköisimmin kiinnostuneita hänen sivustostaan.

 • Mainosten ja hintatarjousten muokkaaminen
  Haluat ehkä markkinoida yritystäsi eri tavoin eri ikäryhmiin kuuluville ja eri elämänvaiheessa oleville ihmisille. Yleisöön perustuvan markkinoinnin avulla voit määrittää eri hintatarjouksia tai tarjota yksilöllisiä mainoksia kullekin asiakasryhmälle.

  Esimerkki

  Marko mainostaa rahoituslaitosta ja haluaa markkinoida eri tuotteita ikäihmisille ja korkeakouluopiskelijoille. Hän käyttää yleisöön perustuvaa markkinointia ja näyttää eri mainoksia kullekin asiakasryhmälle ja käyttää korkeampia hintatarjouksia niille kohderyhmille, jotka ovat todennäköisemmin valmiita kuluttamaan enemmän rahaa.

 • Kohdistuksen tarkentaminen
  Yleisöön perustuva markkinointi voidaan yhdistää mihin tahansa Google Display -verkoston kohdistusstrategiaan asiakkaiden tavoittamiseksi. Voit myös sulkea pois yleisötietoluokkia, jos haluat estää tiettyyn ikäjakaumaan kuuluvia tai tiettyä sukupuolta olevia ihmisiä näkemästä mainoksiasi.

  Esimerkki

  Tiinan verkkomyymälä myy vain naisten vaatteita, joten hän estää mainosten näkymisen miesasiakkaille käyttämällä poissulkemista kohderyhmän perusteella.

Oletko valmis aloittamaan? Lisätietoja yleisöön perustuvan markkinoinnin lisäämisestä mainosryhmään.

Miten Google määrittää kohderyhmätiedot?

Kun joku käy Google Display -verkoston kumppanisivustossa, Google tallentaa numeron hänen selaimeensa (käyttämällä "evästettä") käyntien muistamiseksi. Numeron perusteella tunnistetaan yksilöivästi tietyn tietokoneen selain, ei henkilöä. Selaimet voidaan liittää kohderyhmään, kuten tiettyyn sukupuoleen tai ikäjakaumaan, niiden sivustojen perusteella, joissa käyttäjät kävivät.

Lisäksi jotkut julkaisijat saattavat tarjota meille yleisötietoja, jotka ihmiset ovat itse jakaneet sivustoissa, kuten sosiaalisten verkostojen sivustoissa. Voimme käyttää myös Google-profiilien yleisötietoja.

Esimerkki

Sarin lempiharrastus on puutarhanhoito. Lukijoiden enemmistö monissa Display-verkoston puutarhanhoitosivustoissa ja -blogeissa, joissa hän käy, on tutkimustietojen perusteella naisia. Sen perusteella Sarin selain voidaan lisätä naisten kohderyhmään.

Tällöin Google voi näyttää Sarille sellaisten mainostajien mainoksia, jotka ovat valinneet mainostensa näyttämisen naisille.

Asiakkaat voivat muokata oletusarvoisia (eli heille ehdotettuja) kohderyhmiä mainosasetuksista.

Mobiilisovelluksen yleisötiedot (beta): Voit nyt yrittää tavoittaa myös mobiilisovellusten käyttäjät. Tämä kohdistusominaisuus käyttää anonyymiä tunnistetta, joka on liitetty asiakkaan puhelimeen sen muistamiseksi, mitä sovelluksia henkilö on käyttänyt. Saatamme liittää anonyymin tunnisteen yleisötietoluokkaan laitteessa käytettyjen sovellusten perusteella.

Muista, että emme pysty keräämään tai päättelemään jokaisen verkon tai mobiilisovellusten käyttäjän yleisötietoja. Jos rajoitat kohdistuksen tiettyihin yleisötietoluokkiin, mainokset saattavat tavoittaa entistä rajatumman yleisön.

Voit muokata mobiilisovelluksien oletuskohderyhmiäsi Android-laitteissa Google Playn Asetukset-valikosta käsin ja iOS-laitteissa Google-hakusovelluksen Asetukset-valikosta käsin.

Kohderyhmään perustuva kohdistus

Kohderyhmään perustuva markkinointi ei ehkä ole käytettävissä tietyissä maissa. Jos lisäät kohderyhmäluokkia kampanjaan, joka on kohdistettu maahan, jota emme tue, näet viestin, jossa kerrotaan, että kohderyhmään perustuva markkinointi ei ole käytettävissä kyseisessä maassa.

Tuntematon-luokka

Valitsemalla Tuntematon-luokan voit kohdistaa mainokset käyttäjiin, joiden ikää tai sukupuolta emme ole tunnistaneet, tai sulkea heidät pois.

Jos kohdistat iän tai sukupuolen mukaan, Tuntematon-kohderyhmä valitaan oletuksena, koska voit tavoittaa huomattavasti laajemman yleisön näyttämällä mainoksia käyttäjille, joiden ikää tai sukupuolta emme tiedä.

Emme päättele kaikkien ihmisten kohderyhmiä, eivätkä useimmat verkkosivustot anna kohderyhmätietoja asiakkaistaan. Lisäksi jotkin Display-verkoston sivustot ovat poistaneet kohderyhmään perustuvan markkinoinnin käytöstä. Jos haluat näyttää mainoksia kyseisissä sivustoissa, pidä Tuntematon-luokka valittuna.

Tuntematon-kohderyhmän poissulkeminen voi estää huomattavaa ihmismäärää näkemästä mainoksiasi. Suosittelemmekin, että suljet pois tämän luokan vain, mikäli kampanjan tulosten perusteella on selvää, että se pitäisi sulkea pois.