Mainoksen tila

Kuvaus siitä, voidaanko mainos näyttää, ja jos voidaan, onko sen näyttämistapaa tai -ajankohtaa rajoitettu käytännöin.

Tietoja mainoksen hyväksymisprosessista