Slik fungerer AdWords

Nå som du har lest oversikten over AdWords og forstår hvordan Googles annonseringsprogram kan hjelpe deg med å utvikle bedriften din, kan vi ta en titt på noen viktige AdWords-konsepter. For å forstå hvordan AdWords fungerer, er det viktig at du gjør deg kjent med noen av nøkkelbyggesteinene, som søkeord, plasseringer, annonserangering, bud og kvalitetspoeng.

Slik utløser søkeord annonsen din for visning

Søkeord er ord eller uttrykk som utløser annonsen din for visning på Google søk og andre nettsteder, og velges av deg. Hvis du for eksempel leverer friske blomster, kan du bruke «levering av friske blomster» som søkeord i AdWords-kampanjen din. Når noen søker på Google etter for eksempel «levering av friske blomster», kan annonsen din vises ved siden av Googles søkeresultater. Annonsen din kan også vises på andre nettsteder i Google-nettverket som er relatert til levering av friske blomster.

Tips

Hvis du oppretter en liste med spesifikke søkeord som er relevante for produktet eller tjenesten du tilbyr (f.eks. «levering av friske blomster» i stedet for bare «blomster»), blir det vanligvis lettere å nå frem til interesserte brukere. Dette forbedrer annonseresultatene og får annonseringsbudsjettet ditt til å vare lenger.

Plasseringer: Annonsering på ikke-søkenettsteder

Søkeord kan utløse visning av annonsene dine ved siden av søkeresultatene på Google og på andre søkenettsteder. Søkeord kan imidlertid også utløse annonsevisninger på Google-eide nettsteder (f.eks. YouTube), Googles partnernettsteder (f.eks. NYTimes.com eller Families.com) eller andre steder på Internett. Vi kaller dette «plasseringer». En plassering kan være et helt nettsted eller en del av et nettsted. Disse nettstedene er i sin tur en del av det vi kaller displaynettverket.

Ved å samsvare søkeordene dine med nettsteder i displaynettverket kan Google bestemme automatisk hvor annonsene dine skal vises. Hvis du vil ha større kontroll over hvor annonsene dine vises, kan du velge bestemte plasseringer selv. Du kan angi bud for hvert nettsted, og velge nettstedene der annonsene dine kan vises.

Annonserangering: Slik styrer Google hvilke annonser som vises på hver plassering

La oss si at flere annonsører bruker det samme søkeordet for å utløse visning av annonsene sine, eller at de vil at annonsene skal vises på de samme nettstedene. Hvordan bestemmer Google hvilke annonser som skal vises, og i hvilken rekkefølge? Dette gjøres automatisk ut fra annonserangeringen.

Annonserangeringen din kommer an på budet ditt (hvor mye du er villig til å betale) og kvalitetspoengene dine (disse angir kvaliteten på annonsene, søkeordene og nettstedet du bruker). Formelen for annonserangering kan variere litt avhengig av hvor annonsen din vises og hvilken målrettingstype du har valgt, men den bruker alltid bud og kvalitetspoeng.

Vi går nærmere inn på kvalitetspoeng nedenfor – det viktigste å huske på her, er at kvaliteten og relevansen til søkeordene, destinasjonssidene og annonsen er minst like viktig for annonsens rangering som beløpet du er villig til å bruke.

Litt om budgivning og kvalitetspoeng

Budet og kvalitetspoengene kan virke på litt forskjellig måte i de ulike kampanjetypene. Her er noen eksempler som viser dette.

Når du bruker en søkeordmålrettet annonse på Google og hos Googles søkepartnere, er budet ditt det høyeste budet for kostnad per klikk (det høyeste beløpet du er villig til å betale for hvert enkelt klikk på annonsen din). Kvalitetspoengene dine beregnes ut fra hvor relevante søkeordene dine er, kvaliteten på destinasjonssiden, annonsens klikkfrekvens (justert ut fra plasseringen din på siden) og et par andre faktorer.

Hvis en plasseringsmålrettet annonse på Google Displaynettverk bruker CPM-budgivning (kostnad per tusende visning), baseres kvalitetspoengene bare på kvaliteten på destinasjonssiden.

Det finnes en rekke varianter, men de generelle temaene er de samme.

Sluttsummen du betaler

Du betaler alltid lavest mulig beløp for den beste plasseringen du kan få med kvalitetspoengene dine og budet du har valgt. Beløpet beregnes på grunnlag av rangeringen for annonsen på den neste plasseringen (for annonser som vises på en Google-søkeside, er dette plasseringen rett under annonsen din), og du betaler bare det laveste budbeløpet (rundet av oppover til nærmeste øre) som skal til for å slå denne annonserangeringen. Uansett hva du byr, betaler du bare det som kreves for å slå annonsøren under deg.