Slik fungerer AdWords

Skal du forstå hvordan AdWords fungerer og få mest mulig ut av annonsebudsjettet ditt, må du gjøre deg kjent med noen sentrale begreper som søkeord, plassering, annonserangering, bud og kvalitetspoeng.

Slik utløser søkeord annonsen din for visning

Søkeord er ord eller uttrykk som utløser annonsen din for visning på Google søk og andre nettsteder, og velges av deg. Hvis du for eksempel leverer friske blomster, kan du bruke «levering av friske blomster» som søkeord i AdWords-kampanjen din. Når noen søker på Google etter for eksempel «levering av friske blomster», kan annonsen din vises ved siden av Googles søkeresultater. Annonsen din kan også vises på andre nettsteder i Google-nettverket som er relatert til levering av friske blomster.

Tips: Lag en liste over søkeordene som er mest relevante for produktet ditt eller tjenesten din. Pass på at du bruker spesifikke søkeord i stedet for generelle. Det øker sjansen for at annonsen din blir vist til dem som er mest interessert i produktet eller tjenesten du tilbyr. Bruk for eksempel «levering av friske blomster» i stedet for bare «blomster». Da blir resultatet for annonsen din bedre, og du får mer igjen for annonseringsbudsjettet ditt.

Plasseringer: Annonsering på ikke-søkenettsteder

Søkeord kan utløse visning av annonsene dine ved siden av søkeresultatene på Google og på andre søkenettsteder. Men søkeord kan også utløse annonsene dine for visning på andre nettsteder – for eksempel på Google-eide nettsteder som YouTube, eller på Googles partnernettsteder som NYTimes.com eller Families.com. Disse nettstedene kaller vi plasseringer, som er en del av det såkalte Displaynettverket.

Ved å samsvare søkeordene dine med nettsteder i Displaynettverket kan Google bestemme automatisk hvor annonsene dine skal vises. Hvis du vil ha større kontroll over hvor annonsene dine blir vist, kan du velge bestemte plasseringer selv. Du kan angi bud for hvert nettsted og velge nettstedene der annonsene dine kan vises.

Annonserangering: Slik styrer Google hvilke annonser som vises på hver plassering

Tenk deg at flere annonsører bruker det samme søkeordet for å utløse visning av annonsene sine, eller at de vil at annonsene skal vises på de samme nettstedene. Google bruker annonserangering for å fastsette hvilke annonser som skal bli vist, og i hvilken rekkefølge.

Annonserangeringen din er basert på en kombinasjon av:


  • budet ditt, som er det du er villig til å betale
  • kvaliteten på annonsene dine og nettstedet ditt
  • forventet effekt av annonseutvidelser og andre annonseformater

Litt om budgivning og annonsekvalitet

Budgivningen og annonsekvaliteten din kan fungere litt forskjellig i ulike kampanjetyper. Her er noen eksempler som viser dette.

Med en søkeordmålrettet annonse på Google og hos Googles søkepartnere er budet ditt basert på det høyeste budet ditt for kostnad per klikk (maks. CPC-bud). Dette er det høyeste beløpet du er villig til å betale for hvert klikk på annonsen din (selv om det faktiske beløpet du til slutt blir belastet per klikk – den faktiske CPC-en din – kan være lavere). Annonsekvaliteten din beregnes på grunnlag av komponentene i kvalitetspoengene dine: forventet klikkfrekvens, annonserelevans og opplevelsen av landingssiden.

Sluttsummen du betaler

Hver gang en AdWords-annonse er kvalifisert for visning i et søk, deltar den i annonseauksjonen. Summen du belastes (den faktiske CPC-en), er ofte lavere enn maks. CPC-budet ditt, ettersom du med AdWords-auksjonen ikke betaler mer enn minstekravet for å beholde annonseplasseringen og eventuelle annonseformater som vises med annonsen din, for eksempel nettstedslinker.


Var denne artikkelen nyttig?
Veiledning for AdWords

Nå markedsføringsmålene dine med tilpasset trinnvis veiledning.