Arribar als clients interessats en els vostres productes o serveis

Podeu afegir públics en grups d'anuncis de les campanyes de la Xarxa de Display de Google i en grups de segmentació de les campanyes de vídeo TrueView per arribar a persones interessades en productes i serveis similars als que s'ofereixen al vostre negoci, encara que aquestes persones naveguin per llocs web, utilitzin aplicacions o mirin vídeos que no estan directament relacionats amb els vostres productes i serveis. D'aquesta manera podeu potenciar el rendiment de les vostres campanyes.

El fet d'afegir públics permet arribar a persones en funció dels seus interessos concrets mentre naveguen per pàgines, vídeos i contingut de YouTube i de la Xarxa de Display de Google, així com per canals i vídeos de la Xarxa de Cerca de YouTube. Podeu seleccionar una gran varietat de categories, com ara cotxes, esports, viatges o moda. Mostrarem els anuncis als usuaris que probablement hi estiguin interessats. En funció dels vostres objectius publicitaris i de la fase del procés de compra en què es trobin els clients, podeu afegir públics diferents als grups d'anuncis i als grups de segmentació:

 • Públics d'afinitat: seleccioneu un d'aquests públics per arribar a possibles clients nous a escala i fer que coneguin el vostre negoci.

  Aquests públics s'han creat per a negocis que ja publiquen anuncis de televisió i que volen ampliar l'abast de la campanya televisiva a un context en línia més rendible.

 • Públics d'afinitat personalitzats: amb els públics d'afinitat personalitzats, els anunciants poden crear públics que s'adeqüin més a les seves marques, en comparació amb els nostres públics d'afinitat amplis, més de l'estil de la televisió. En comptes de cercar aficionats als esports, per exemple, una empresa que vengui calçat per córrer pot preferir arribar als entusiastes de les maratons. Amb els públics d'afinitat personalitzats, aquesta empresa podria definir el seu públic:
  • mitjançant modalitats lliures d'interessos introduïdes com a paraules clau,
  • mitjançant la utilització d'URL com a servidors intermediaris per a grups d'interessos.

  La introducció d'URL permet establir el tema que personifica el client ideal. Per exemple, podríem determinar que el lloc marathonrookie.com conté informació sobre maratons, programes d'entrenament, apunts de nutrició per a corredors i altres temes relacionats amb les maratons i que, per tant, pot ser interessant arribar a la gent que sol cercar contingut sobre aquests temes, independentment de si visiten o no marathonrookie.com.

 • Públics al mercat: seleccioneu un d'aquests públics per trobar clients que cerquin productes i que considerin la possibilitat d'adquirir un servei o un producte com els que oferiu. Els públics de mercat estan disponibles per als anunciants en tots els idiomes d'AdWords.

  Aquests públics estan dissenyats per als anunciants que prioritzen la generació de conversions per part de clients que és molt probable que comprin. Els públics al mercat ajuden a millorar el rendiment del remàrqueting i a arribar als consumidors que estiguin a punt de fer una compra.

Exemple

Suposem que teniu un concessionari de cotxes i voleu anunciar-lo a AdWords. A continuació, us expliquem com podeu utilitzar els públics en funció dels vostres objectius:

 • Quan cal utilitzar els públics d'afinitat: el vostre objectiu és arribar a tants usuaris com sigui possible i donar a conèixer el vostre concessionari, de manera que, quan hagin de reparar el cotxe o de comprar-ne un, pensin en la vostra empresa. Probablement ja emeteu anuncis en cadenes de televisió i voleu complementar aquesta campanya amb una campanya en línia per ampliar-ne l'abast. Amb els públics d'afinitat, podríeu anar més enllà dels aficionats als automòbils i arribar als "entusiastes de l'ecologia" mitjançant anuncis de cotxes híbrids, als "compradors experts en gangues" amb anuncis que promocionin una gran oferta i als "compradors d'articles de luxe" amb anuncis de vehicles de gamma alta.
 • Quan cal utilitzar els públics de mercat: el vostre objectiu és arribar als usuaris que estiguin valorant activament la possibilitat de comprar-se un cotxe i han limitat la seva decisió a unes quantes marques o a uns quants tipus de cotxes. Aquests clients estan oberts a diverses opcions o concessionaris, però volen prendre una decisió aviat. Es podria complementar la campanya de la Xarxa de Cerca o la campanya amb paraules clau per a la Xarxa de Display amb "públics al mercat" per tal d'arribar als usuaris que estiguin buscant "sedans nous" o "vehicles de luxe nous".

Com funcionen els públics

Quan algú visita un lloc web d'un partner de Google, podem utilitzar el contingut de la pàgina o del lloc web per mostrar anuncis rellevants segons el context. Fem servir els temes principals de la pàgina i les dades d'empreses de tercers per associar els interessos a un identificador de galeta d'un visitant anònim. Així podem tenir en compte la freqüència amb què els usuaris visiten llocs d'aquests tipus, entre altres factors.

Google pot utilitzar la informació que els usuaris proporcionen a aquests llocs web associats relacionada amb el seu sexe, la seva edat i altres dades demogràfiques o relatives a interessos. També pot utilitzar les dades de tercers i de les visites dels usuaris als llocs web per deduir aquesta informació. Per exemple, si la majoria de visitants d'un lloc web són dones (en funció de les dades d'enquestes conjuntes sobre les visites al lloc), podríem associar la galeta de l'usuari en qüestió a la categoria demogràfica femenina.

En alguns casos, Google pot cobrar una taxa del servei als anunciats en concepte de públics basats en interessos. En aquest cas, la vostra oferta màxima es redueix abans de la subhasta i la taxa del servei se suma al preu de tancament de la subhasta.

Informació important

No associarem la galeta d'un usuari a cap públic sensible, com ara els públics basats en la raça, la religió, l'orientació sexual, la salut ni determinades categories econòmiques, entre d'altres.

Els usuaris poden canviar en qualsevol moment la configuració dels interessos mitjançant la Configuració d'anuncis de Google.

Avantatges i pràctiques recomanades

Amb els públics podeu mostrar als clients anuncis associats amb els públics que hàgiu seleccionat, fins i tot quan visitin llocs web que potser no estiguin relacionats contextualment amb aquests públics.

Públics d'afinitat
 • Avantatges: aquests públics poden ajudar-vos a donar a conèixer la vostra marca i els vostres productes, i a arribar a nous clients potencials.
 • Ofertes: si el que voleu és arribar als públics d'afinitat, us recomanem les ofertes de cost per cada mil impressions (CPM) visibles o el cost per interacció (CPI). Amb el CPM, feu una oferta per al vostre anunci en funció de la freqüència amb què es mostra a la Xarxa de Display de Google. Per tant, és menys probable que restringiu excessivament l'abast.
 • Podeu utilitzar la limitació de freqüència per indicar a AdWords que no voleu mostrar els anuncis a un client més de set cops, per exemple.

 • Exclusions: per qüestions de seguretat de la marca, es poden excloure temes, paraules clau o ubicacions que no hi encaixin.
 • Anuncis: podeu utilitzar la Galeria d'anuncis per crear anuncis de display que poden funcionar millor que els de text per als públics d'afinitat. Els anuncis d'interacció també funcionen bé amb campanyes de marques d'afinitat que utilitzin suports interactius.
 • Avaluació de la notorietat de marca: podeu utilitzar els estudis de reconeixement de marca per saber fins a quin punt els vostres clients potencials coneixen la vostra marca.
Públics de mercat per a campanyes de la Xarxa de Display de Google
 • Avantatges: el fet d'afegir aquests públics als grups d'anuncis ajuda a arribar als clients que estan considerant la possibilitat d'adquirir un servei o un producte en concret.
 • Ofertes: comenceu amb les ofertes de cost per clic (CPC) i, a continuació, activeu les ofertes automàtiques quan la campanya hagi obtingut les conversions mínimes necessàries.
 • Configuració de la campanya: la nostra recomanació és aplicar la segmentació només a l'idioma del text de l'anunci. També podeu valorar la possibilitat de configurar la rotació dels anuncis perquè s'optimitzin per a les conversions.
 • Segmentació: per millorar l'eficàcia de les campanyes per a "públics al mercat", no afegiu cap més mètode de segmentació als grups d'anuncis. Si afegiu més mètodes de segmentació, l'accés a aquests públics quedarà limitat. A més, és possible que vulgueu establir ajustos de l'oferta en cas que el públic de mercat coincideixi amb un tema específic. Per exemple, per al vostre públic al mercat "Sedans", ajusteu les ofertes per als usuaris d'aquest públic que també naveguin per pàgines relacionades amb el tema "Cotxes i vehicles".

  Nota

  Amb les campanyes que utilitzen la segmentació per públics de mercat, podeu arribar als usuaris d'aplicacions per a mòbils en funció de la seva activitat a Internet des de dispositius mòbils.

  Si bé podeu utilitzar la limitació de freqüència per indicar a AdWords que no voleu mostrar els anuncis tantes vegades a un client en concret, el fet d'utilitzar públics de mercat millora la freqüència dels anuncis per oferir conversions en funció del rendiment anterior. Les optimitzacions manuals addicionals poden limitar el vostre abast.

 • Exclusions: per qüestions de seguretat de la marca, es poden excloure temes, paraules clau o ubicacions que no hi encaixin.
 • Avaluació del rendiment: el seguiment de conversions és una opció molt recomanable, perquè és la millor manera d'avaluar el rendiment d'una campanya de mercat. Com que l'objectiu de la segmentació per públics al mercat és generar conversions al cost més baix, l'Optimitzador de conversions també pot ser una eina molt eficaç per millorar el ROI dels anunciants que facin un seguiment de les conversions.
 • Disponibilitat: els públics al mercat estan disponibles per als anunciants en tots els idiomes d'AdWords.

Públics al mercat, d'afinitat i d'afinitat personalitzats per a les campanyes de vídeo TrueView

Consell

Les campanyes centrades en públics també poden ajudar-vos a ampliar les llistes de remàrqueting. Quan un usuari visiti el vostre lloc després de fer clic en un anunci, per exemple, podeu afegir-lo a les llistes de remàrqueting per mostrar-li anuncis mentre visiti altres llocs de la Xarxa de Display.

Ajust dels anuncis i les ofertes a interessos concrets

Imaginem que veneu cotxes i voleu arribar a un usuari interessat en llocs web de cotxes. Creieu que la marca de cotxes que veneu pot atreure diversos tipus de persones, però també que algunes poden reaccionar millor que d'altres davant de determinats tipus d'anuncis.

Per exemple, podríeu afegir els públics d'afinitat "Entusiastes de l'ecologia" i "Entusiastes dels automòbils" al grup d'anuncis i mostrar anuncis sobre cotxes híbrids a les persones associades a aquests públics.

Obteniu més informació sobre com s'ajusten les ofertes i com s'utilitzen les estratègies d'oferta flexibles.

Diferència entre els públics i la segmentació per tema

Bàsicament, la diferència és el context. La segmentació per tema us permet col·locar anuncis en pàgines relacionades directament amb el tema que seleccioneu. Amb la segmentació per tema, és probable que els vostres anuncis tinguin més rellevància contextual. La segmentació per tema és una alternativa a seleccionar ubicacions individuals en les quals pot aparèixer el vostre anunci o les paraules clau individuals que activen l’anunci.

En canvi, els públics permeten arribar als visitants de la Xarxa de Display de Google que hagin mostrat interessos concrets, independentment de si l'anunci està relacionat amb el tema concret de la pàgina en què es trobin.

Nota

Si utilitzeu la segmentació per tema i els públics en un mateix grup d'anuncis, podeu evitar que un nombre important d'usuaris vegin els vostres anuncis, i potser us interessaria arribar a alguns d'aquests usuaris. Els vostres anuncis es podrien mostrar només als públics seleccionats dels llocs web que haguéssiu etiquetat amb els temes seleccionats.

Passos següents

Ha resultat útil aquest article?