Com s'arriba als clients interessats en els vostres productes o serveis

Podeu afegir públics als vostres grups d'anuncis per arribar als usuaris que estiguin interessats en productes i serveis semblants als que ofereix la vostra empresa, encara que aquests usuaris consultin llocs web o facin servir aplicacions que no estiguin relacionats directament amb els productes o serveis en qüestió. D'aquesta manera, podeu potenciar el rendiment dels vostres grups d'anuncis.

Afegir públics als vostres grups d'anuncis us permet arribar als usuaris en funció dels seus interessos mentre naveguen per les pàgines de la Xarxa de Display de Google. La llista de categories que podeu seleccionar inclou una gran varietat de temes; per exemple, cotxes, esports, viatges o moda. Mostrarem els anuncis als usuaris que creguem que hi poden estar interessats. En funció dels vostres objectius publicitaris i de l'etapa del procés de compra on es trobin els clients, podeu afegir públics diferents als grups d'anuncis:

 • Públics d'afinitat: seleccioneu un d'aquests públics per arribar a possibles nous clients i fer que coneguin el vostre negoci.

  Aquests públics s'han creat per a empreses interessades a emetre anuncis de televisió en una emissora local o per a empreses que ja emeten anuncis de televisió i que voldrien ampliar l'abast de la campanya de televisió a un preu raonable.

 • Públics de mercat (disponible només per a campanyes dirigides al públic de parla anglesa): seleccioneu un d'aquests públics per trobar clients que fan estudis de productes i que estan valorant la possibilitat de comprar un servei o un producte com els que oferiu.

  Els anunciants que se centren a obtenir conversions de clients altament qualificats són els encarregats de dissenyar aquests públics. Els "Públics de mercat" són útils per dirigir el rendiment de remàrqueting i per arribar als clients que estan a punt de fer una compra.

 • Altres públics: utilitzeu aquestes categories de públic més detallades per arribar a clients que poden estar interessats a visitar el vostre lloc. També podeu utilitzar aquests públics per mostrar els anuncis a persones que tenen interessos específics o estan buscant productes concrets.

Exemple

Suposem que teniu un concessionari de cotxes i voleu anunciar-lo a AdWords. A continuació, us expliquem com podeu utilitzar els públics en funció dels vostres objectius:

 • Quan cal utilitzar els "públics d'afinitat": el vostre objectiu és arribar a moltes persones i donar a conèixer el vostre concessionari, de manera que quan hagin de reparar el cotxe o comprar-ne un, pensin en el vostre negoci. És probable que estigueu emetent anuncis en emissores de televisió locals i que vulgueu complementar la vostra campanya amb una campanya en línia per tal d'ampliar-ne l'abast. Amb els públics d'afinitat, podríeu anar més enllà dels aficionats als automòbils i arribar als entusiastes de l'ecologia mitjançant anuncis de cotxes híbrids, als compradors experts en gangues amb anuncis que promocionin una gran oferta properament i als compradors d'articles de luxe amb anuncis de vehicles de gamma alta.
 • Quan cal utilitzar els "públics de mercat": el vostre objectiu és arribar a les persones que estan valorant activament la possibilitat de comprar-se un cotxe i han limitat la seva decisió a unes quantes marques o uns quants tipus de cotxes. Aquests clients estan oberts a diverses opcions o distribuïdors, però volen prendre aviat una decisió. Podríeu complementar la vostra campanya de cerca o substituir les paraules clau de display amb els públics de mercat i arribar als clients que cerquen sedans nous o vehicles de gamma alta nous.
 • Quan cal utilitzar els "altres públics": els públics d'afinitat i els públics de mercat ofereixen solucions a la majoria de les necessitats dels anunciants i, en canvi, aquesta altra opció està disponible per a països on encara no s'admet el públic de mercat. L'opció "altres públics" us permet arribar a persones que poden estar interessades en alguns tipus de cotxes o fins i tot en marques que no s'inclouen en els públics d'afinitat ni en els públics de mercat.

Com funcionen els públics

Quan algú visita un lloc web associat de Google, podem utilitzar el contingut de la pàgina i del lloc web per mostrar anuncis rellevants segons el context. També utilitzem aquests temes de pàgines, a més de les dades d'empreses de tercers, per associar els interessos amb un identificador de galeta d'un visitant anònim i tenim en compte la freqüència de les visites als llocs d'aquestes categories, entre altres factors.

Google pot utilitzar la informació que els usuaris proporcionen a aquests llocs web associats sobre el seu sexe, la seva edat i altres dades demogràfiques o relatives a interessos. També pot utilitzar les dades de tercers i de les visites dels usuaris als llocs web per deduir aquesta informació. Per exemple, si la majoria de visitants d'un lloc web són dones (en funció de les dades d'enquestes conjuntes sobre les visites al lloc), podem associar la galeta de l'usuari en qüestió amb la categoria demogràfica femenina.

En alguns casos, Google pot cobrar una taxa del servei als anunciats en concepte de segmentació per categoria d'interès. En aquest cas, la vostra oferta màxima es redueix abans de la subhasta i la tarifa se suma al preu de la subhasta de tancament.

Recordatori

No associarem la galeta d'un usuari a cap públic sensible, com ara els públics basats en la raça, la religió, l'orientació sexual, la salut ni determinades categories econòmiques, entre d'altres.

Els usuaris també poden canviar la seva configuració d'interessos utilitzant la Configuració d'anuncis de Google.

Avantatges i pràctiques recomanades

Amb els públics podeu mostrar als clients anuncis associats amb els públics que hàgiu seleccionat, fins i tot quan visitin llocs web que potser no estiguin relacionats contextualment amb aquests públics.

Públics d'afinitat

 • Avantatges: aquests públics poden ajudar-vos a donar a conèixer la vostra marca i els vostres productes, i a arribar a nous clients potencials.
 • Ofertes: és possible que us interessi utilitzar ofertes de cost per cada mil impressions (CPM) quan vulgueu arribar a públics d'afinitat. Amb el CPM, feu una oferta per al vostre anunci en funció de la freqüència amb què apareix a la Xarxa de Display de Google. Per tant, és menys probable que restringiu excessivament l'abast.
 • Segmentació: si afegiu temes o segmentacions demogràfiques al grup d'anuncis, a més de públics d'afinitat, podeu establir ofertes personalitzades als públics d'afinitat i ajustar l'oferta als temes o grups demogràfics que heu afegit. Obteniu més informació sobre les ofertes a la Xarxa de Display.

  Podeu utilitzar la limitació de freqüència per indicar a AdWords que no voleu mostrar els anuncis a un client més de set cops, per exemple.

 • Exclusions: podeu excloure temes, paraules clau o ubicacions que no es corresponguin amb la filosofia de la vostra marca, per no comprometre'n la seguretat.
 • Anuncis: podeu utilitzar la Galeria d'anuncis per crear anuncis de display que poden funcionar millor que els de text per als públics d'afinitat. Els anuncis d'interacció també funcionen bé amb campanyes de marques d'afinitat que utilitzen suports interactius.
 • Avaluació del rendiment: per mesurar el rendiment de la campanya segmentada a públics d'afinitat, podeu utilitzar l'informe de freqüència i abast, que us ajudarà a veure quantes persones han vist els vostres anuncis i amb quina freqüència ho han fet durant un període de temps concret. L'abast és el nombre de clients únics exposats a un anunci concret durant un període de temps especificat. La freqüència és el nombre mitjà de vegades que un usuari únic ha vist l'anunci durant un període de temps determinat.

Públics de mercat

 • Avantatges: el fet d'afegir aquests públics als grups d'anuncis us pot ajudar a arribar als clients que estan valorant la possibilitat de comprar un servei o un producte en concret.
 • Ofertes: les ofertes de CPA constitueixen una estratègia eficaç que podeu utilitzar quan vulgueu arribar a públics de mercat. Gràcies a aquesta opció podeu aconseguir una estratègia d'oferta més propera a les vendes reals amb l'objectiu de poder supervisar i controlar el ROI de manera eficient. Si les ofertes de CPA no us són útils, podeu triar les ofertes de CPC. No us recomanem l'ús de les ofertes de CPM si el vostre objectiu és arribar als públics de mercat. (Per obtenir una optimització d'oferta més sofisticada, vegeu més informació sobre estratègies d'ofertes flexibles.)
 • Segmentació: per millorar l'eficàcia de la vostra campanya de públics de mercat, us recomanem que no afegiu cap més mètode de segmentació als grups d'anuncis. Si afegiu més mètodes de segmentació, l'accés a aquests públics quedarà limitat. En canvi, és probable que vulgueu establir les ofertes personalitzades en públics de mercat i ajustos d'ofertes per a clients d'una franja d'edat o d'un sexe en concret, o per quan els públics de mercat coincideixen amb un tema específic. Per exemple, al vostre públic de mercat, "sedans" estableix un ajust de l'oferta per a usuaris d'aquest mateix públic que també naveguen per pàgines relacionades amb el tema "Cotxes i vehicles".

  Encara que podeu utilitzar la limitació de freqüència per indicar a AdWords que no voleu mostrar els anuncis tantes vegades a un client en concret, el fet d'utilitzar públics de mercat millora la freqüència dels anuncis per oferir conversions en funció del rendiment històric. Les optimitzacions manuals addicionals poden limitar el vostre abast.

 • Exclusions: podeu excloure temes, paraules clau o ubicacions que no es corresponguin amb la filosofia de la vostra marca, per no comprometre'n la seguretat.
 • Avaluació del rendiment: el seguiment de conversions és una opció molt recomanada perquè és la millor manera d'avaluar el rendiment de la vostra campanya de mercat. L'objectiu del públic de mercat és lliurar conversions al cost més baix, i l'Optimitzador de conversions també pot ser una eina molt eficaç per millorar el ROI per a anunciants que fan un seguiment de les conversions.
 • Disponibilitat: els públics de mercat només estan disponibles per als anunciants que creen campanyes dirigides a públic de parla anglesa. Durant els propers mesos ampliarem els idiomes per a aquesta opció. No us ho perdeu.

Altres públics

 • Avantatges: si afegiu l'opció "altres públics" al grup d'anuncis, podreu generar trànsit de persones interessades en els vostres productes o serveis al vostre lloc web.
 • Ofertes: podeu beneficiar-vos de l'optimització automàtica d'ofertes en temps real per ajudar a millorar el rendiment de la vostra campanya. Obteniu més informació sobre l'oferta de cost per clic (CPC), l'optimitzador de conversions i les estratègies d'ofertes flexibles per aprofitar els avantatges de l'optimització d'ofertes.
 • Avaluació del rendiment: per mesurar el rendiment de la campanya de públic, podeu utilitzar el seguiment de conversions.

Consell

Les campanyes centrades en públics també poden ajudar-vos a ampliar les llistes de remàrqueting. Un cop un usuari visiti el vostre lloc després de fer clic en un anunci, per exemple, podeu afegir-lo a les vostres llistes de remàrqueting per tal de mostrar-li anuncis mentre visiti altres llocs de la Xarxa de Display.

Ajust dels anuncis i les ofertes a interessos concrets

Imaginem que veneu cotxes i voleu arribar a un usuari interessat en llocs web de cotxes. Creieu que la marca de cotxes que veneu pot atreure diversos tipus de persones, però també que algunes poden reaccionar millor que d'altres davant de determinats tipus d'anuncis.

Per exemple, podríeu afegir els públics d'afinitat "Entusiastes de l'ecologia" i "Entusiastes dels automòbils" al grup d'anuncis i mostrar anuncis sobre cotxes híbrids a les persones associades amb aquests públics.

Si creieu que la probabilitat que les persones del públic d'afinitat "Entusiastes de l'ecologia" comprin un cotxe és un 30% superior a la probabilitat que ho facin els visitants típics entusiastes dels cotxes, podríeu apujar l'oferta un 30% per mostrar l'anunci a qualsevol visitant del públic "Entusiastes de l'ecologia".

Quina diferència hi ha entre els públics i la segmentació per tema

Bàsicament, la diferència és el context. La segmentació per tema us permet col·locar anuncis en pàgines relacionades directament amb el tema que seleccioneu. Amb la segmentació per tema, és probable que els vostres anuncis tinguin més rellevància contextual. La segmentació per tema és una alternativa a seleccionar ubicacions individuals en les quals pot aparèixer el vostre anunci o les paraules clau individuals que activen l’anunci.

En canvi, els públics us permeten arribar als visitants de la Xarxa de Display de Google que hagin mostrat interessos concrets, independentment de si l'anunci està relacionat amb el tema concret de la pàgina que estan veient.

Passos següents