Numatytieji skelbimų grupės kainos pasiūlymai

Kainos pasiūlymas, taikomas visiems jūsų skelbimų grupėje esantiems raktiniams žodžiams ir paskirties vietoms, kurioms netaikomi individualūs kainos pasiūlymai. Šis kainos pasiūlymas nustato didžiausią sumą, kurią ketinate mokėti už kiekvieną skelbimo, kurio raktiniam žodžiui ir paskirties vietai netaikomas individualus kainos pasiūlymas, paspaudimą.

  • Numatytieji skelbimų grupės kainos pasiūlymai naudojami, kai nėra tikslesnių taikytinų kainos pasiūlymų. Pvz., jei vienam iš savo raktinių žodžių nustatysite kitokį kainos pasiūlymą, tas kainos pasiūlymas bus naudojamas (vietoj bet kurio skelbimų grupės numatytojo kainos pasiūlymo) kiekvieną kartą, kai tas raktinis žodis suaktyvins skelbimą.
  • Skelbimų grupė gali turėti kelis numatytuosius kainos pasiūlymus: kainos pasiūlymą, kuris naudojamas, kai skelbimas rodomas bet kuriame tinkle, ir vaizdinės reklamos tinklo kainos pasiūlymą, naudojamą tik tada, kai skelbimas rodomas vaizdinės reklamos tinkle.
  • Jūsų numatytieji kainos pasiūlymai pateikiami virš skirtukų paskyros skelbimų grupės puslapyje. Jeigu vaizdinės reklamos tinklo kainos pasiūlymas pažymėtas kaip „Išjungta“, tai reiškia, kad atsisakėte vaizdinės reklamos tinklo.

Kaip sąveikauja raktinio žodžio ir paskirties vietos kainos pasiūlymai
Žr. straipsnius apie kainos pasiūlymo parinktis
Žr. straipsnius apie kainos pasiūlymų pasirinkimą