Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Možnosti shody klíčových slov

Typy shody klíčových slov vám pomohou ovládat, které vyhledávací dotazy mohou spustit vaši reklamu. Například použitím volné shody můžete svou reklamu zobrazit širokému publiku, zatímco použitím přesné shody se můžete zaměřit na užší skupiny zákazníků.

Tento článek vysvětluje různé dostupné typy shody. Další informace o přidávání klíčových slov

Princip

Obecně platí, že čím je možnost shody klíčových slov volnější, tím větší návštěvnost může dané klíčové slovo zaznamenat. Na druhou stranu, čím je možnost shody klíčových slov užší, tím má dané klíčové slovo větší relevanci při vyhledávání.

Tyto rozdíly hrají důležitou roli při výběru vhodných možností a optimalizaci návratnosti investic.

Při výběru vhodného typu shody pro klíčové slovo obvykle doporučujeme začít s volnou shodou, abyste maximalizovali svůj potenciál zobrazování reklam u relevantních výsledků vyhledávání. Pomocí přehledu vyhledávacích dotazů pak můžete sledovat, které varianty klíčových slov spouštějí zobrazování reklam.

Různé typy shody

Každý typ shody spouští zobrazování reklam na základě vyhledávacích dotazů zákazníků jiným způsobem. Níže si jednotlivé typy představíme podrobněji.

Důležitá upozornění

V procesu přiřazování klíčových slov k dotazům se nerozlišují velká a malá písmena. Nemusíte tedy například zadávat zvlášť klíčová slova dámské klobouky a Dámské klobouky. Stačí dámské klobouky, které zahrnuje obě možnosti.

Jak uvidíte dále, znaky mají v AdWords zvláštní význam, a proto byste je obecně neměli používat. Klíčová slova navíc nesmějí obsahovat nestandardní znaky, např. ! @ % , *

Typy shody klíčových slov lze používat u kampaní, které zobrazují reklamy ve Vyhledávací síti. V Obsahové síti fungují klíčová slova ve volné shodě

Volná shoda (příklad)

Volná shoda je výchozí typ shody, který je přiřazován všem klíčovým slovům. Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují překlady, synonyma, související vyhledávací dotazy a další relevantní varianty.

 • Ukázkové klíčové slovo: dámské klobouky
 • Ukázkový vyhledávací dotaz: prodej ženských klobouků

Další informace o volné shodě

Modifikátor volné shody (příklad)

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují modifikovaný výraz (nebo jeho blízké varianty, nikoli však synonyma), v libovolném pořadí.

 • Znak: +klíčové slovo
 • Ukázkové klíčové slovo: +dámské +klobouky
 • Ukázkový vyhledávací dotaz: klobouky pro dámy

Další informace o modifikátoru volné shody

Frázová shoda (příklad)

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují dané sousloví nebo jeho blízkou variantu.

 • Znak: "klíčové slovo"
 • Ukázkové klíčové slovo: "dámské klobouky"
 • Ukázkový vyhledávací dotaz: dámské klobouky prodej

Další informace o frázové shodě

Přesná shoda (příklad)

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které daný výraz obsahují v přesném znění nebo blízké variantě přesného znění.

 • Znak: [klíčové slovo]
 • Ukázkové klíčové slovo: [dámské klobouky]
 • Ukázkový vyhledávací dotaz: dámské klobouky

Další informace o přesné shodě

Vylučující shoda (příklad)

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které daný výraz neobsahují.

 • Znak: -klíčové slovo
 • Ukázkové klíčové slovo: -dámské
 • Ukázkový vyhledávací dotaz: kšiltovky

Další informace o vylučující shodě

Blízké varianty klíčových slov

Abyste nepřicházeli o potenciální zákazníky, snažíme se co nejvíce zvýšit šanci, že se reklamy zobrazí u vyhledávacích dotazů. Proto je zobrazujeme i u blízkých variant klíčových slov ve frázové a přesné shodě. Mezi blízké varianty patří překlepy, formy jednotného a množného čísla, zkratky a zkratková slova, příbuzná slova (např. podlaha a podlahář) a slova s rozdílnou diakritikou. Blízké varianty tedy není potřeba přidávat jako samostatná klíčová slova.

Pokud je například vaše klíčové slovo ve frázové shodě „dětská koloběžka“, budete chtít, aby se vaše reklama zobrazila i při zadání dotazu „koloběžka pro děti" či „dětské koloběžky“.

Pamatujte, že i když zobrazujeme blízké varianty vašich klíčových slov ve frázové a přesné shodě, umožňují vám tyto typy shody větší kontrolu než volná shoda. Je to proto, že klíčová slova ve volné shodě se zobrazují i na synonyma a související vyhledávání, která nejsou považována za blízké varianty.

U kampaní zaměřených na instalace aplikací může AdWords rozšířit rozsah typ shody klíčových slov způsobem specifickým pro aplikace. Příklady možných rozšíření:

 • Klíčová slova v přesné či frázové shodě: Můžeme mírně pozměňovat vyhledávací dotazy (jako přidat či odstranit slovo „aplikace“) a dosáhnout lepší shody s klíčovým slovem, na které cílíte.
 • Klíčová slova ve volné shodě: Můžeme využívat informace o kategorii aplikace ke zlepšení přesnosti cílení a zásahu.

Související odkazy

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.