Možnosti shody klíčových slov

Pomocí typů shody klíčových slov můžete lépe ovládat, které vyhledávací dotazy mohou na Googlu spouštět vaši reklamu. Použitím volné shody můžete reklamu zobrazit širokému publiku, použitím přesné shody se můžete naopak zaměřit na užší skupiny zákazníků.

Tento článek vysvětluje různé typy shody, které jsou k dispozici. Další informace o přidávání klíčových slov

Jak typy shody klíčových slov fungují

Obecně platí, že čím širší typ shody se použije, tím větší návštěvnost může dané klíčové slovo zaznamenat, protože reklamy se mohou zobrazovat častěji. Užší typ shody na druhou stranu znamená, že se reklamy budou zobrazovat méně často, ale pokud se zobrazí, je pravděpodobné, že budou více odpovídat tomu, co uživatel hledá.

Tyto rozdíly hrají důležitou roli při výběru vhodných možností a optimalizaci návratnosti investic.

Obvykle doporučujeme začít s volnou shodou, která maximalizuje potenciál reklam zobrazovat se u relevantních vyhledávání. Podle přehledu vyhledávacích dotazů můžete také sledovat, které varianty klíčových slov spouštějí vaše reklamy. Další informace o přehledu vyhledávacích dotazů. 

Typy shody klíčových slov

Každý typ shody může spouštět zobrazování reklam na základě vyhledávacích dotazů zákazníků jiným způsobem. Níže si jednotlivé typy představíme podrobněji.

Volná shoda

Volná shoda je výchozí typ shody přiřazovaný všem klíčovým slovům. Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují překlepy, synonyma, související výrazy a další relevantní varianty. Když například používáte klíčové slovo „klobouky pro ženy“ a někdo hledá pomocí dotazu „koupit dámský klobouk“, reklama se mu může zobrazit. 

 • Ukázkové klíčové slovo: dámské klobouky
 • Ukázkový vyhledávací dotaz: koupit dámský klobouk

Další informace o volné shodě

Modifikátor volné shody

Chcete-li modifikovat klíčové slovo ve volné shodě, stačí k němu přidat znaménko plus (například +klíčové slovo). Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují modifikované klíčové slovo ve volné shodě (nebo jeho blízké varianty, nikoli však synonyma), v libovolném pořadí.

 • Znak: znaménko plus, například +klíčové slovo
 • Ukázkové klíčové slovo: +dámské +klobouky
 • Ukázkový vyhledávací dotaz: klobouky pro dámy

Další informace o modifikátoru volné shody.

Frázová shoda

Reklamy se mohou zobrazovat na vyhledávací dotazy, které se shodují s určitým souslovím nebo jsou jeho blízkou variantou. Před i za daným slovním spojením mohou být další slova. Reklamy se však nezobrazí, pokud je do sousloví přidáno nějaké slovo nebo jsou slova v něm v jiném pořadí.

 • Znak: "klíčové slovo"
 • Ukázkové klíčové slovo: "dámské klobouky"
 • Ukázkový vyhledávací dotaz: dámské klobouky prodej

Další informace o frázové shodě.

Přesná shoda

Reklamy se mohou zobrazovat na vyhledávací dotazy, které odpovídají přesnému výrazu nebo jsou jeho blízkou variantou. Blízké varianty zde mohou také zahrnovat změnu pořadí slov (pokud se tím nezmění význam) a přidání nebo odstranění funkčních slov (předložky, spojky, členy a další slova, která nemění smysl vyhledávacího dotazu).

 • Znak: [klíčové slovo]
 • Ukázkové klíčové slovo: [dámské klobouky]
 • Ukázkový vyhledávací dotaz: klobouky a dámské

Další informace o přesné shodě.

Vylučující shoda

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které daný výraz neobsahují. Pokud tedy prodáváte třeba čepice, ale ne baseballové, můžete přidat “-baseballové čepice” jako vylučující klíčové slovo, aby se vaše reklamy nezobrazovaly, když lidé vyhledávají baseballové čepice. 

Znak: -klíčové slovo
Ukázkové klíčové slovo: -baseballové čepice
Ukázkový vyhledávací dotaz: zimní čepice

POZNÁMKA: V tomto příkladu se reklamy zobrazí při zadání vyhledávacího dotazu „zimní čepice“, ale ne při dotazu „baseballové čepice“.

Další informace o vylučující shodě.

Důležité upozornění

V procesu přiřazování klíčových slov k dotazům se nerozlišují velká a malá písmena. Nemusíte tedy například zadávat zvlášť klíčová slova dámské klobouky a Dámské klobouky. Stačí dámské klobouky, které zahrnuje obě možnosti.

Jak uvidíte dále, znaky mají v AdWords zvláštní význam, a proto byste je obecně neměli používat. Klíčová slova navíc nesmějí obsahovat nestandardní znaky, např. ! @ % , *

Typy shody klíčových slov lze používat u kampaní, které zobrazují reklamy ve Vyhledávací síti. V Obsahové síti se ve výchozím nastavení má za to, že klíčová slova jsou ve volné shodě.

Další informace o blízkých variantách klíčových slov

Nechceme, abyste přicházeli o potenciální zákazníky, a proto budeme vaše reklamy zobrazovat na blízké varianty klíčových slov ve frázové shodě a v přesné shodě. Tímto postupem lze maximalizovat potenciál vašich reklam, pokud jde o zobrazování u relevantních vyhledávání. Mezi blízké varianty patří překlepy, formy jednotného a množného čísla, zkratky a zkratková slova, příbuzná slova (např. podlaha a podlahář) a slova s rozdílnou diakritikou. Blízké varianty tedy není potřeba přidávat jako samostatná klíčová slova.

Pokud je například vaše klíčové slovo ve frázové shodě „dětská koloběžka“, budete chtít, aby se vaše reklama zobrazila i při zadání dotazu „detska kolobezka“ či „dětské koloběžky“.

Pamatujte, že i když zobrazujeme blízké varianty vašich klíčových slov ve frázové a přesné shodě, umožňují vám tyto typy shody větší kontrolu než modifikátor volné shody. Je to proto, že klíčová slova ve volné shodě a klíčová slova s modifikátorem volné shody se zobrazují také při vyhledávání synonym a při souvisejících vyhledáváních, které nepředstavují blízké varianty.

U kampaní zaměřených na instalace aplikací může AdWords rozšířit rozsah typu shody klíčových slov způsobem specifickým pro aplikace. Příklady možných rozšíření:

 • Klíčová slova v přesné či frázové shodě: Můžeme mírně pozměňovat vyhledávací dotazy (jako přidat či odstranit slovo „aplikace“) a dosáhnout lepší shody s klíčovým slovem, na které cílíte.
 • Klíčová slova ve volné shodě: Můžeme využívat informace o kategorii aplikace ke zlepšení přesnosti cílení a zásahu. 

Související odkazy

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?