Automaatreeglite kasutamise levinumad viisid

Kas soovite oma magamise ajaks reklaame ajastada? Väikse klikkimise määraga reklaame peatada? Suurendada pakkumisi, et reklaame kuvataks esimesel lehel? Kõike seda saate teha automaatreeglite abil.

Kui kaalute automaatreeglite kasutamist, siis võib-olla soovite kõigepealt ideid, kuidas need aitavad teil oma konto haldamisel aega kokku hoida. 

Käsitleme levinud viise reeglite seadistamiseks, mis ajastavad reklaame, peatavad vähese toimivusega reklaame või märksõnu, korrigeerivad ja ajastavad pakkumisi ning aitavad eelarvet ja kulusid kontrolli all hoida.

Automaatreeglite kasutamise levinumad viisid

Alustuseks mõelge, milliseid toiminguid te sageli oma AdWordsi kontol teete, ja kirjutage üles läbitavad etapid. Seejärel struktureerige oma reeglid, et need toimingud tehtaks teie eest automaatselt.

Oleme allpool toonud mõne näite populaarsete reeglite kohta. Kõikide selliste reeglite loomiseks klikkige vahekaardi Kampaaniad, Reklaamirühmad, Märksõnad või Reklaamid nupul Automatiseeri.

Need näited illustreerivad võimalikke reegleid. Enda jaoks loogiliste mõõdikute ja toimingute valimiseks soovitame teil kasutada oma isiklikke toimivuseesmärke ja teadmisi oma ettevõtte kohta.

Kui olete reeglid loonud, jälgige kindlasti sageli nende toimivust ja täpsustage neid soovitud tulemuste saavutamiseks.

Reklaamide ajastamine

Mitme erireklaami sisse- või väljalülitamine reklaamiürituse jaoks

Oletagem, et teil on mitu reklaami, mis sisaldavad fraasi „Lihavõtete eripakkumised”, ja soovite esitada neid lihavõttenädalavahetusel. Looge need reklaamid varem valmis ja hoidke peatatuna. Seejärel looge kaks ühekordset reeglit: esimene lubab need reklaamid lihavõttenädalavahetuse alguses (nt 5. aprill umbes kell 17:00) ja teine peatab reklaamid pühade nädalavahetuse lõppemisel (8. aprillil umbes kell 23:00).

 1. Klikkige oma AdWordsi konto vasakpoolsel paneelil Kõik internetikampaaniad, seejärel vahekaardil Reklaamid.
 2. Klikkige nupul Automatiseeri, seejärel valige rippmenüüst Luba reklaamid, kui... (reegel 1) või Peata reklaamid, kui... (reegel 2).
 3. Valige jaotises „Rakenda üksustele” Kõik, v.a kustutatud reklaamid kõigis kampaaniates.
 4. Valige jaotises „Nõuded” Reklaami tekst ja valik sisaldab Lihavõtete eripakkumised.
 5. Valige jaotises „Sagedus” Üks kord ja 5. aprill kell 17:00 (reegel 1) või 8. aprill kell 23:00 (reegel 2).

Reegel 1:

Common ways to use automated rules

Reegel 2:

Pause Memorial Day promotion
Mitme erireklaami sisse- või väljalülitamine korduvuse alusel (nt igal nädalavahetusel)

Oletagem, et soovite igal nädalavahetusel esitada erireklaame „Tasuta kohaletoimetamine”. Kahe iganädalase reegli abil saab need reklaamid lubada igal laupäeva hommikul (reegel 1) ja peatada igal pühapäeva õhtul (reegel 2). Reklaami teksti abil saate valida reklaame kogu konto ulatuses (selle asemel, et valida reklaame eraldi tabelist, nagu on näidatud allolevas näites).

 1. Klikkige oma AdWordsi konto vasakpoolsel paneelil Kõik internetikampaaniad.
 2. Klikkige vahekaardil Reklaamid.
 3. Klikkige nupul Automatiseeri, seejärel valige rippmenüüst Luba reklaamid, kui... (reegel 1) või Peata reklaamid, kui... (reegel 2).
 4. Valige jaotises „Rakenda üksustele” Kõik, v.a kustutatud reklaamid kõigis kampaaniates.
 5. Valige jaotises „Nõuded” Reklaami tekst ja valik sisaldab Tasuta kohaletoimetamine.
 6. Valige jaotises „Sagedus” Iga nädal ja laupäev 1:00 (reegel 1) või pühapäev 23:00 (reegel 2).
Free shipping start
Free shipping end
Erireklaamikampaania sisse- või väljalülitamine reklaamiürituse jaoks

Oletagem, et teil on erireklaamikampaania, mida soovite esitada tänupühal. Looge see kampaania eelnevalt valmis ja hoidke peatatuna. Seejärel looge kaks ühekordset reeglit: esimene lubab selle kampaania tänupüha päeva alguses (nt 24. novembril umbes kell 1:00) ja teine peatab kampaania päeva lõpus (umbes kell 23:00).

 1. Klikkige oma AdWordsi konto vasakpoolsel paneelil Kõik internetikampaaniad, seejärel vahekaardil Kampaaniad.
 2. Klikkige nupul Automatiseeri, seejärel valige rippmenüüst Luba kampaaniad, kui... (reegel 1) või Peata kampaaniad, kui... (reegel 2).
 3. Valige jaotises „Rakenda üksustele” Valitud kampaaniad.
 4. Valige jaotises „Sagedus” Ühekordne ja 24. november umbes kell 1:00 (reegel 1) või 24. november umbes kell 23:00 (reegel 2).
 5. Märkige tabelis oma kampaania juures olev märkeruut.

Allolevad ekraanipildid illustreerivad mõlemat reeglit. Märkus. Samamoodi saate sisse või välja lülitada ka üksikuid reklaamirühmi, reklaame või märksõnu.

Enable campaign
Pause campaign

Vähese toimivusega reklaamide või märksõnade peatamine

Vähese toimivusega märksõnade näitamise peatamine toimivusmõõdikute põhjal (nt suur kulu konversiooni kohta)

Mõni reklaamija proovib erinevaid märksõnu ja säilitab need, mis toimivad kõige paremini, optimeerides neid, mis toimivad kehvemini. Selles protsessis saate kasutada automaatreegleid, peatades need märksõnad, mis ei toimi soovitud viisil, et saaksite neid hiljem optimeerida ja uuesti lubada. Näiteks kui teil on lubatud konversioonide jälgimine, saate kasutada konversioonide andmeid.

Toome ühe näite märksõnade peatamise kohta, mille puhul kulu konversiooni kohta on väga kõrge: kuureegli abil saab peatada kõik märksõnad, mille kulu konversiooni kohta on üle 20 euro ja mis on saanud viimase 30 päeva jooksul vähemalt 100 konversiooni. Pidage meeles, et toimivusmõõdik (kulu 20 eurot konversiooni kohta) ja jälgitavad andmed (100 konversiooni kuus) on iga reklaamija puhul väga eriomased. Need tuleks valida oma toimivuseesmärkide ja oma ettevõttega seotud teadmiste põhjal.

Selle reegli loomiseks tehke järgmist.

 1. Klikkige oma AdWordsi konto vasakpoolsel paneelil Kõik internetikampaaniad.
 2. Klikkige vahekaardil Märksõnad.
 3. Klikkige nupul Automatiseeri ja valige rippmenüüst „Märksõnade peatamine, kui...”.
 4. Valige jaotises „Rakenda üksustele” Kõik, v.a kustutatud märksõnad kõigis kampaaniates.
 5. Valige automaatne toiming Märksõnade peatamine.
 6. Määrake nõuded: Kulu/konv. (1 kliki kohta) > 20 eurot ja Konversioonid (1 kliki kohta) >=100 .
 7. Valige jaotises „Sagedus”: Iga päev kasuta andmeid vahemikus Viimased 30 päeva.
 8. Pange reeglile nimi ja salvestage see.

Märkus. Kui loote reegleid konversioonide põhjal, soovitame konversioonide õigeks kaasamiseks määrata valiku „kasuta andmeid vahemikus” väärtuseks pika ajavahemiku (nt viimased seitse päeva või viimased 30 päeva). Konversioonid võivad aega võtta kuni 30 päeva.

Pausing keywords with low conversion rate
Vähese toimivusega reklaamide peatamine toimivusmõõdikute põhjal (nt madal CTR)

Mõni reklaamija proovib erinevaid reklaame ja säilitab need, mis toimivad kõige paremini. Selles protsessis saate kasutada automaatreegleid, peatades need reklaamid, mis ei toimi soovitud viisil. Näiteks võite kasutada päevareeglit, et otsida reklaame, mille klikkimise määr viimasel päeval on alla 0,2% ja millel on üle 1000 näitamise (et otsuse tegemiseks oleks kogutud piisavalt andmeid). Seejärel saate need reklaamid automaatselt peatada.

Pidage meeles, et toimivusmõõdik (antud juhul 0,2% CTR) ja jälgitavad andmed (1000 näitamist päevas) on iga reklaamija puhul väga eriomased. Need tuleks valida oma toimivuseesmärkide ja oma ettevõttega seotud teadmiste põhjal.

Selle reegli loomiseks tehke järgmist.

 1. Klikkige oma AdWordsi konto vasakpoolsel paneelil Kõik internetikampaaniad.
 2. Klikkige vahekaardil Reklaamid.
 3. Klikkige nupul Automatiseeri ja valige rippmenüüst „Peata reklaamid, kui...”.
 4. Valige jaotises „Rakenda üksustele” Kõik, v.a kustutatud reklaamid kõigis kampaaniates.
 5. Valige automaatne toiming Reklaamide peatamine.
 6. Määrake nõuded CTR < 0,2 ja Näitamised >= 1000.
 7. Valige jaotises „Sagedus”: Iga päev kasuta andmeid vahemikus Viimased 14 päeva.
 8. Pange reeglile nimi ja salvestage see.
Pause low-performing ads

Ülalkirjeldatud reegel toimib kõigi kampaaniate reklaamide puhul, mis vastavad nõuetele. Kui soovite, et reegel toimiks näiteks ainult kolme kindla kampaania puhul, saate lisada kampaanianõude ja valida kolm soovitud kampaaniat.

Pause multiple campaigns with low-performing ads

Võite navigeerida ka kõigi nende kolme kampaania juurde ja luua vahekaardil Reklaamid identse reegli. Sel juhul valige jaotises „Rakenda üksustele” Kõik, v.a kustutatud reklaamid selles kampaanias. Selle meetodi kasutamine on töömahukam (ühe reegli asemel kolm), kuid sel juhul saate iga kampaania reeglit vajadusel eraldi muuta.

Pakkumised ja pakkumiste ajastamine

Märksõnade pakkumiste korrigeerimine vastavalt konversiooni kulule

Automaatreeglite abil saate suurendada heade konversioonide ja madala konversioonikuluga märksõnade pakkumisi ning vähendada nende märksõnade pakkumisi, mis seda pole. Näiteks võib iganädalane reegel tõsta max CPC pakkumisi 15% märksõnade puhul, millel on üle 50 konversiooni ja kulu konversiooni kohta alla 10€ ning mis käivitavad madalamal kui kolmandal kohal asuvaid reklaame. Arvestage, et ettevaatusabinõuna on soovitatav seada maksimaalne pakkumine. Teine nädalareegel võib vähendada pakkumisi 15% selliste märksõnade puhul, mille kulu konversiooni kohta on üle 12 euro. Nende reeglite loomiseks tehke järgmist.

 1. Klikkige oma AdWordsi konto vasakpoolsel paneelil Kõik internetikampaaniad.
 2. Klikkige vahekaardil Märksõnad.
 3. Klikkige nupul Automatiseeri ja valige rippmenüüst „Muuda max CPC-pakkumisi, kui...”.
 4. Valige jaotises „Rakenda üksustele” Kõik, v.a kustutatud märksõnad kõigis kampaaniates.
 5. Valige automaatne toiming Tõsta pakkumist (tõhusate märksõnade CPC-pakkumiste tõstmiseks) või Vähenda pakkumist (vähese toimivusega märksõnade CPC-pakkumiste langetamiseks).
 6. Pakkumiste tõstmisel määrake nõuded: Kulu/konv. (1 kliki kohta) < 10 eurot ja Konversioonid (1 kliki kohta) >= 50 ja Keskm. positsioon halvem kui 3. Pakkumiste langetamisel määrake nõuded: Kulu/konv. (1 kliki kohta) > 12 eurot ja Konversioonid (1 kliki kohta) >=50.
 7. Valige jaotises „Sagedus”: Iga nädal kasuta andmeid vahemikus Eelmine nädal.
 8. Pange reeglile nimi ja salvestage see.

Teise reegli (pakkumiste vähendamise) jaoks tuleb läbida samad etapid, kuid toiminguks määrata „vähenda pakkumist”.

Nõuanne

Märkus. Kui loote reegleid konversioonide põhjal, soovitame konversioonide õigeks kaasamiseks määrata valiku „kasuta andmeid vahemikus” väärtuseks pika ajavahemiku (nt viimased 14 päeva või viimased 30 päeva). Konversioonid võivad aega võtta kuni 30 päeva.

Raise bid
Decrease bid
Pakkumiste muutmine soovitud keskmise positsiooni saamiseks

Mõni reklaamija soovib esitada oma reklaame kindlatel reklaamipositsioonidel, nt kahel kõrgeimal kohal või positsioonidel 3-5. Märksõnapakkumiste korrigeerimine võib aidata seda saavutada. Arvestage siiski, et kõrgem pakkumine võib mõnikord kaasa tuua madalama reklaamipositsiooni. Soovitame kõigepealt selle teemaga tutvuda. Näiteks kui soovite proovida olla positsioonidel 3–5, saate luua kaks päevareeglit „Muuda max CPC-pakkumist”. Esimene reegel suurendab pakkumisi, kui keskmine positsioon langeb alla 5, ja teine reegel vähendab pakkumisi, kui keskmine positsioon tõuseb üle 3. Pidage meeles, et soovitame ettevaatusabinõuna seada maksimaalne pakkumine (nt 1 euro).

Nende reeglite loomiseks tehke järgmist.

 1. Klikkige oma AdWordsi konto vasakpoolsel paneelil Kõik internetikampaaniad.
 2. Klikkige vahekaardil Märksõnad.
 3. Klikkige nupul Automatiseeri ja valige ripploendist väärtus „Muuda max CPC-pakkumisi, kui...”.
 4. Valige jaotises „Rakenda üksustele” Kõik, v.a kustutatud märksõnad kõigis kampaaniates.
 5. Valige automaatne toiming Tõsta pakkumist.
 6. Määrake jaotisse „Nõuded” valiku Keskm. positsioon väärtuseks halvem kui 5.
 7. Määrake jaotises „Sagedus” valikud: Iga päev kasuta andmeid vahemikus Eelmine päev.
 8. Pange reeglile nimi ja salvestage see.

Teise reegli puhul tehke samu toiminguid, kuid valige toiminguks Vähenda pakkumisi ja määrake keskmise positsiooni nõudeks kõrgem kui kolm.

Raise bid position
Decrease bid position

Kui olete oma soovitud keskmisest positsioonist kaugel, saate selle kiiremaks saavutamiseks kasutada mitut reeglit. Näiteks, kui keskmine positsioon on viiest halvem kuid seitsmest parem, saate pakkumisi tõsta 10%. Või kui see on seitsmest halvem, tõsta pakkumisi 20%.

Pakkumiste suurendamine reklaamide esilehel kuvamise tagamiseks

Mõni reklaamija soovib tagada, et tema reklaamid oleks alati vähemalt esilehel. Saate kasutada automaatreegleid oma märksõnade pakkumiste suurendamiseks soovitatava esilehe pakkumiseni ja käitada seda reeglit kord päevas. Kuid määrake kindlasti maksimaalne pakkumine ja lisage ka nõue, et märksõna olek oleks „Allpool esimese lehe pakkumist”. Nii muudate ainult selliste märksõnade pakkumisi, mida veel esilehel ei esitata. Lisaks on soovitatav tõsta ainult selliste märksõnade pakkumisi, millel on hea kvaliteediskoor (nt kvaliteediskoor >= 6), et mitte suurendada selliste märksõnade pakkumisi, mis vajavad optimeerimist. Selle reegli loomiseks tehke järgmist.

 1. Klikkige oma AdWordsi konto vasakpoolsel paneelil Kõik internetikampaaniad.
 2. Klikkige vahekaardil Märksõnad.
 3. Klikkige nupul Automatiseeri ja valige rippmenüüst „Tõsta pakkumisi esimese lehe CPC-ni, kui...”. Pidage meeles, et ruudud „Max pakkumine” ja „Allpool esimese lehe pakkumist” on automaatselt valitud.
 4. Valige jaotises „Rakenda üksustele” Kõik, v.a kustutatud märksõnad kõigis kampaaniates.
 5. Valige jaotises Nõuded: Kvaliteediskoor >= 6.
 6. Määrake sageduseks: Iga päev kasuta andmeid vahemikus Eelmine päev.
 7. Pange reeglile nimi ja salvestage see.
Raise to first page bid
Pakkumiste suurendamine soovitatud lehe ülaosa pakkumiseni

Oma märksõnade pakkumiste suurendamiseks saate kasutada soovitatava lehe ülaosa pakkumise prognooside automaatreegleid ja käitada seda reeglit iga päev. Märkus. Määrake kindlasti maksimaalne pakkumine. Lisaks on soovitatav suurendada ainult selliste märksõnade pakkumisi, millel on hea kvaliteediskoor (nt kvaliteediskoor >= 6), et vältida optimeerimist vajavate märksõnade eest liigselt maksmist. Selle reegli loomiseks tehke järgmist.

 1. Klikkige oma AdWordsi konto vasakpoolsel paneelil Kõik internetikampaaniad.
 2. Klikkige vahekaardil Märksõnad.
 3. Klikkige nupul Automatiseeri ja valige rippmenüüst „Tõsta pakkumisi esimese lehe CPC-ni, kui...”.
 4. Valige jaotises „Rakenda üksustele” Kõik, v.a kustutatud märksõnad kõigis kampaaniates.
 5. Valige jaotises Nõuded: Kvaliteediskoor >= 6.
 6. Määrake sageduseks: Iga päev kasuta andmeid vahemikus Eelmine päev.
 7. Pange reeglile nimi ja salvestage see.
Raise to top page CPC
Pakkumise ajastamine (nt suurem pakkumine teatud kellaajal)

Automaatreeglite abil saate tõsta ja vähendada pakkumisi nädalapäeva või isegi kellaaja põhjal. Näiteks saate seadistada kaks päevareeglit, et tõsta oma pakkumisi igal õhtul kella 18:00-st kuni 22:00-ni. Esimene reegel tõstab teie pakkumist 25% umbes kell 18:00 ja teine reegel vähendab pakkumist 20% umbes kell 22:00, tuues selle tagasi algsele väärtusele (1 euro, mis on suurendatud 25%, on 1,25 eurot, 1,25 eurot vähendatuna 20% on jälle 1 euro).

Nõuanne

Kirjeldame mugavat viisi suurendus- ja vähendusprotsendi arvutamiseks. Kui suurendame väärtust x%, siis vastav vähendamise protsent (d%) algse väärtuse taastamiseks on arvutatav järgmise valemiga: d = (100 * x) / (100 + x). Ülalolevas näites x = 25. Siis d = (100 * 25) / (100 + 25) = 20.

Raise bids during the day
Decrease bids during the day

Eelarve ja kulude kontrolli all hoidmine

Eelarve kontrollimine

Saate kasutada automaatreegleid selleks, et teatud tingimuste korral meile käivitada. Näiteks oletame, et teie kampaania päevaeelarve on 100€. Saate määrata automaatreegli, mida käitatakse iga päeva lõunal ning mis saadab teile meili, kui olete kulutanud sel päeval üle 60€. Kui saabub e-posti märguanne, saate valida, kas soovite oma eelarvet suurendada, et oma kampaaniat ülejäänud päeva jooksul mitte pidurdada.

Kui soovite luua reeglit, mis saadab teile meili, kui teatud kampaania on kella 12-ks kulutanud enam kui 50€, tehke järgmist.

 1. Klikkige oma AdWordsi konto vasakpoolsel paneelil Kõik internetikampaaniad.
 2. Vaadake alltoodud kampaaniate loendist, milliseid soovite selle reegliga jälgida.
 3. Valige kampaania üksikasjade kohal olevast rippnupust Automatiseeri käsk Saada meil, kui ...
 4. Valige jaotises „Rakenda üksustele” Valitud kampaaniad. See how to customize email rule
 5. Sisestage jaotisse „Nõuded” Kulu > 50€.
 6. Määrake sageduseks Iga päev 12:00, kasutades andmeid väljalt Sama päev.
 7. Andke reeglile nimi ja klikkige käsul Salvesta.

Saate seada sarnaseid reegleid, et teile saadetaks meil, kui teatud tingimused reklaamirühma, reklaamide või märksõnade puhul rakenduvad.

Eelarve ajastamine (nt suurem eelarve teatud nädalapäevadel)

Automaatreeglite abil saate paindlikult tõsta või vähendada kampaania eelarveväärtusi nädalapäeva põhjal. Näiteks kui teate, et enamik konversioone toimub teisipäeviti ja kolmapäeviti, saate seada reeglid, mis suurendavad eelarvet teisipäeva hommikul ja vähendavad selle kolmapäeva õhtul tavaväärtuseni. Esimene reegel suurendab teie eelarvet näiteks 50% ja teine reegel vähendab eelarvet 33,3%, tuues selle tagasi algsele väärtusele (100€, mis on suurendatud 50%, on 150€, 150€ vähendatuna 33,3% on jälle 100€).

Nende kahe reegli loomiseks tehke järgmist.

 1. Klikkige oma AdWordsi konto vasakpoolsel paneelil Kõik internetikampaaniad.
 2. Klikkige nupul Automatiseeri ja valige rippmenüüst „Muuda päevaeelarve, kui...”.
 3. Valige jaotises „Rakenda üksustele” Kõik, v.a kustutatud kampaaniad.
 4. Valige esimese reegli jaoks automaatne toiming Suurenda päevaeelarvet ja määrake selle väärtuseks 50%. Valige teise reegli jaoks automaatne toiming Vähenda päevaeelarvet ja selle väärtuseks 33,3%.
 5. Määrake esimese reegli puhul sageduseks Iga nädal, teisipäev 01:00 . Kasutage selleks andmeid väljal Eelmine nädal. Teise reegli puhul kasutage samu andmeid ja määrake sageduseks Iga nädal, kolmapäev 23:00.
 6. Pange reeglile nimi ja salvestage see.

Nõuanne

Kirjeldame mugavat viisi suurendus- ja vähendusprotsendi arvutamiseks. Kui suurendame väärtust x%, siis vastav vähendamise protsent (d%) algse väärtuse taastamiseks on arvutatav järgmise valemiga: d = (100 * x) / (100 + x). Ülalolevas näites x = 50. Siis d = (100 * 50) / (100 + 50) = 33,3

Vaadake altpoolt, millised need kaks nädalareeglit oleks.

Raise budget
Decrease budget
Nende kampaaniate peatamine, mis on ühes kuus kulutanud juba kindla osa eelarvest

Kuigi saate hallata kampaania kulu selle päevaeelarve abil, soovite võib-olla piirata ka selle igakuiseid kulusid. Nende ligikaudseks hindamiseks saate kasutada automaatreeglit, mida käitatakse kord päevas hommikuti ja mis peatab kampaaniad, mis on kulutanud käesolevas kuus juba näiteks 200 eurot. Saate seda teha sageduse „Iga päev” abil, määrates seade „kasuta andmeid vahemikus” väärtuseks Sama kuu.

Limit monthly cost
Nende kampaaniate peatamine, mis on ühe päeva jooksul saavutanud juba teatud arvu klikke

Võimalik, et soovite mõnel juhul piirata kampaania ühe päeva klikkide arvu näiteks 500-ni. Selle saavutamiseks saate luua mitu päevareeglit, mida käitatakse päeva erinevatel kellaaegadel. Iga reegel kontrollib, kas 500 klikki on saavutatud või mitte – kui on, siis kampaania peatatakse. Lihtsustatud juhul võib luua neli päevareeglit:

 1. Reegel 1: kontrollib umbes kell 6:00, kas 500 klikki on saavutatud; vajadusel peatab kampaania.
 2. Reegel 2: kontrollib umbes kell 12:00, kas 500 klikki on saavutatud; vajadusel peatab kampaania.
 3. Reegel 3: kontrollib umbes kell 18:00, kas 500 klikki on saavutatud; vajadusel peatab kampaania.
 4. Reegel 4: lubab kampaania umbes kell 23:00, et see oleks valmis järgmisel päeval esitamiseks.

Alloleval kuvatõmmisel on esimene reegel neljast, mille peate looma.

Limit daily cost
Palju konversioone toovate kampaaniate eelarve suurendamine (kasutades kulu konversiooni kohta)

Kui teil on siht-CPC ja näete, et mõnel kampaanial läheb eeldatust paremini, soovite ehk täiendada nende kampaaniate eelarvet. Automatiseeritud nädalareegli abil saate seda teha: näiteks võite luua reegli, mille järgi iga kampaania eelarvet, millel on üle 10 konversiooni ja mille kulu konversiooni kohta on alla 5 euro, täiendatakse 10%. Arvestage, et ettevaatusabinõuna on soovitatav seada maksimaalne eelarve.

Rule across campaigns

Üldjuhised ja näited

Kasutage piisavalt andmeid, et teha teadlik otsus

Muudatuste piisavate andmete alusel tegemise tagamiseks soovitame kasutada piisavalt pikka ajavahemikku või lisada reeglile täiendavad nõuded (nt „näitamised > X”). Kui kasutate konversiooniandmetel põhinevaid reegleid, kasutage kindlasti 30 päeva või pikema ajavahemiku andmeid. Konversiooni mõõtmiseks kulub võrreldes klikkide või näitamiste mõõtmisega kauem aega ja konversioonid toimuvad palju harvem. Seega 30 päeva või pikema ajavahemiku andmete kasutamine annab parema ülevaate konversioonidest.

Kasutage pakkumise- ja eelarvepiiranguid

Määrake pakkumiste ning eelarvete miinimum- ja maksimumlimiidid, et need ei muutuks liiga suureks või liiga väikeseks. Pakkumiste pidev tõstmine võib CPC-d tarbetult kõrgeks kasvatada, samas kui pidev langetamine võib liiklust märgatavalt vähendada.

Ärge muutke pakkumisi ainult klikkimise määra alusel.

Reklaami CTR (klikkimise määr) sõltub selle positsioonist lehel. Kui loote reegli, mis vähendab pakkumist, kui CTR on madal, võivad tulemused üha halveneda, kus reklaam langeb lehel veelgi allapoole ja CTR langeb veelgi madalamale.

Olge ettevaatlik päevareeglitega, mis vähendavad või suurendavad pakkumisi

Tervet kontot mõjutavate pakkumise päevareeglite seadistamisel peab olema tähelepanelik. Kui reeglit käitatakse iga päev, on tavaliselt hea kasutada eelmise päeva andmeid. Muutke pakkumisi vähe (nt 5% kasv/kahandamine) ja jälgige tähelepanelikult toimivuse muutumist aja lõikes enne, kui kaalute suuremaid muudatusi.

Määrake ühe, mitme või kõigi kampaaniate jaoks reegel

Kõigi kampaaniate jaoks reegli loomiseks klikkige kindlasti esmalt oma AdWordsi konto vasakpoolse paneeli valikul Kõik internetikampaaniad. Seejärel klikkige vahekaardi Kampaaniad, Reklaamirühmad, Märksõnad või Reklaamid nupul Automatiseeri. Ainult ühe kampaania puhul toimiva reegli loomiseks navigeerige soovitud kampaania juurde ja seejärel klikkige nupul Automatiseeri. Võimalik, et mõnikord soovite luua reegli, mis toimib mõne valitud kampaania puhul. Kirjeldame näiteks, kuidas luua reeglit, mis lubab kolme kindla kampaania lõikes märget „Tasuta kohaletoimetamine” sisaldavad reklaamid.

 1. Klikkige oma AdWordsi konto vasakpoolsel paneelil Kõik internetikampaaniad.
 2. Klikkige nupul Automatiseeri vahekaardil Reklaamid.
 3. Valige jaotises „Rakenda üksustele” Kõik, v.a kustutatud reklaamid kõigis kampaaniates.
 4. Jaotises „Nõuded” saate valida kindlad kampaaniad, millele see reegel rakendatakse.
Raise budget for campaigns that convert well

Konkreetsete märksõnade välistamine reeglist

Mõnikord võite soovida rakendada reegli kõigile märksõnadele, välja arvatud teatud märksõnadele, mida soovite käsitsi hallata. Saate seda teha nende märksõnade välistamise teel jaotises „Nõuded”. Oletagem näiteks, et soovite ajastada reegli kõigi kampaania märksõnade CPC-pakkumiste suurendamiseks, välja arvatud selliste, mis sisaldavad sõnu „maapulm”. Minge vastava kampaania vahekaardile Märksõnad ja seadistage reegli loomise ajal kindlasti nõue, et märksõna tekst ei tohi sisaldada sõnu „maapulm”.

Exclude keywords from a rule Proovige kohe

Kas teadsite ...

Kui teil on automaatreeglite kasutamise kohta ideid või pakkumisi, võite meiega alati tagasisidevormi kaudu ühendust võtta.

Edasised toimingud