Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Giới thiệu về AdWords Editor

 • AdWords Editor là một ứng dụng miễn phí, có thể tải xuống để quản lý các chiến dịch quảng cáo AdWords.
 • Quy trình cơ bản rất đơn giản: tải xuống một hoặc nhiều tài khoản, thực hiện thay đổi ngoại tuyến, sau đó tải thay đổi lên AdWords.
 • AdWords Editor có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và thực hiện hàng loạt các thay đổi dễ dàng hơn.

Bạn có thể làm gì với AdWords Editor

Mọi nhà quảng cáo có quy mô tài khoản bất kỳ đều có thể sử dụng AdWords Editor, nhưng công cụ này đặc biệt hữu ích với những tài khoản có nhiều chiến dịch và danh sách từ khóa hoặc quảng cáo dài. Ví dụ, bạn có thể:

 • Sử dụng công cụ chỉnh sửa hàng loạt để thực hiện nhiều thay đổi nhanh chóng.
 • Xuất và nhập tệp để chia sẻ đề xuất hoặc thực hiện thay đổi với một tài khoản.
 • Xem thống kê cho tất cả các chiến dịch hoặc tập con các chiến dịch.
 • Quản lý, chỉnh sửa và xem nhiều tài khoản cùng lúc.
 • Tìm kiếm và thay thế văn bản trên các nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.
 • Sao chép hoặc di chuyển các mục giữa các nhóm quảng cáo và chiến dịch.
 • Hoàn tác và làm lại nhiều thay đổi trong khi chỉnh sửa chiến dịch.
 • Thực hiện thay đổi trong dự thảo trước khi tải thay đổi đó lên tài khoản của bạn.
 • Tiếp tục làm việc ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

Sử dụng AdWords Editor với AdWords

Khi bắt đầu sử dụng AdWords Editor, bạn vẫn có thể đăng nhập và thực hiện thay đổi đối với tài khoản AdWords của mình tại https://adwords.google.com.vn. Chỉ cần tải xuống các thay đổi gần đây để đảm bảo AdWords Editor có phiên bản mới nhất của tài khoản.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.