Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

19 strategier för bättre remarketing

Hur du utformar en remarketingkampanj beror på vilka affärsmål du har och vilka typer av kunder du vill nå. För att hjälpa dig att nå dina mål ger vi några tips och förslag som du kan tänka på när du utformar din remarketingkampanj.

Liststrategier för remarketing

1. Nå alla dina webbplatsbesökare

Den enklaste remarketingmetoden är att inrikta dig på alla som besöker din webbplats. Det innebär att alla som besöker din webbplats kan se dina remarketingannonser.

Om du vill skapa en remarketinglista för att nå alla besökare på webbplatsen skapar du en remarketinglista där webbadressen innehåller din webbplatsdomän (till exempel ”DinDomän.com”) eller webbadressen som motsvarar din startsida (till exempel ”http://www.DinDomän.com”).

2. Presentera olika produktkategorier

Om du vill presentera olika produktkategorier skapar du en remarketinglista för varje produktkategori där webbadressen för varje lista innehåller kategorinamnet.

Exempel

Jenny har en onlineklädbutik och vill visa olika remarketingannonser för kunder som vill köpa damkläder och kunder som vill köpa herrkläder.

Hon skapar en annons som visas för kunder som har besökt sidan Damkläder och en annan annons för kunder som har besökt sidan Herrkläder.

3. Interagera med besökare som inte konverterade

Om besökare kom till din webbplats men inte konverterade kan du skapa en remarketinglista för att få de här besökarna att komma tillbaka till din webbplats.

Listor med anpassade kombinationer kan hjälpa dig att rikta in annonser på besökare som inte konverterade på webbplatsen, medan besökare som konverterade utesluts. Om du redan har en lista som riktar in sig på alla dina webbplatsbesökare kan du skapa en remarketinglista för besökare som redan har genomfört en konvertering på webbplatsen. Skapa sedan en anpassad kombinationslista för att utesluta besökare som redan konverterat.

Exempel

Ett universitets webbplats har många besökare, men vill nå ut till besökare som inte fyllde i ett formulär för att be om mer information. Universitetet använder en anpassad kombinationslista för att nå besökare som inte konverterade för att påminna dem om vad universitetet erbjuder.

4. Få besökare som har lämnat sin kundvagn att komma tillbaka

Ibland lägger användare varor i kundvagnen utan att slutföra köpet. Eftersom sådana kunder ofta är mycket nära ett köpbeslut kan det vara värt att försöka nå dem och hjälpa dem med köpet.

Om du vill nå personer som har lagt minst en vara i kundvagnen kan du skapa en lista med kunder som har besökt din kundvagnssida (webbadressen kan t.ex. innehålla ”vagn.asp”), och sedan kan du skapa en annan lista för personer som har genomfört ett köp och besökt beställningsbekräftelsesidan (webbadressen kan t.ex. innehålla ”köp.asp”). Använd sedan en anpassad kombinationslista för att använda remarketing för personer som har besökt kundvagnssidan, men inte beställningsbekräftelsesidan.

Exempel

Nina driver en elektronikbutik online. Hon har upptäckt att kunderna ofta lägger dyra varor i kundvagnen, men inte alltid genomför köpet. Hon bestämmer sig för att skapa en remarketingkampanj för att få de här kunderna att besöka butiken igen och förhoppningsvis slutföra sina köp.

5. Merförsäljning eller korsförsäljning till befintliga kunder

Kunder som redan har köpt varor från din webbplats är kanske också intresserade av kompletterande produkter eller tjänster som du erbjuder.

Genom att skapa en lista med kunder som har konverterat når du en mindre grupp webbplatsbesökare som redan känner till ditt företag och är intresserade av det du säljer. Tänk på att anpassa dina annonser efter den gruppen.

Du kan också skapa remarketinglistor för vissa produkter. Om kunder har tittat på vissa varor och sedan genomfört ett köp kan du visa annonser för dem för andra relaterade produkter.

Exempel

Jan har en butik med trädgårdsartiklar och vill nå kunder som har tittat på sidan med blomsterfrön och genomfört ett köp. Han vet att kunder som köper blomsterfrön ofta är intresserade av växtnäring och skapar därför en remarketingkampanj för att marknadsföra de relaterade produkterna för befintliga kunder.

6. Nå kunder inom en viss tidsperiod efter att de har genomfört ett köp

Om du tror att chansen är stor att kunderna köper mer från ditt företag inom en viss tidsperiod efter deras första interaktion med ditt företag kan du skapa en remarketinglista med en viss varaktighet för medlemskapet.

Om du vill nå kunder som har gjort ett köp någon gång under de senaste 30–90 dagarna skapar du två remarketinglistor: en med 30 dagars varaktighet och en med 90 dagars varaktighet. Använd sedan en anpassad kombinationslista för att nå alla kunder på listan med 90 dagars varaktighet, men inte kunder på listan med 30 dagars varaktighet.

Exempel

Mattias har en TV-spelbutik. Han vet att kunder som köper en spelkonsol på webbplatsen ofta köper fler spel 30–90 dagar senare, medan de som överskrider 90-dagarsperioden sällan gör ett nytt köp. Mattias bestämmer sig för att skapa en remarketingkampanj för att sälja tv-spel till alla kunder som har köpt en konsol för 30–90 dagar sedan.

Annonsstrategier

7. Anpassa dina annonser efter din remarketingstrategi

Annonsstrategin är lika viktig som strategin för remarketinglistor. Här följer några allmänna rekommendationer för remarketingannonser:

  • Relevanta för den målgrupp du vill nå
  • Samma utseende och känsla som på webbplatsen
  • Intresseväckande uppmaningar

Exempel

För Jennys remarketingannonser, som är riktade mot personer som har besökt avdelningen Damkläder på webbplatsen, är det mer relevant att visa en annons för damjackor än en mer generell annons.

8. Använd alla annonsformat och annonsstorlekar för att nå målgruppen

För att du ska nå så många kunder som möjligt på webben kan du skapa text- och visningsannonser i flera annonsstorlekar till din remarketingkampanj.Testa sedan vilket format som fungerar bäst för din kampanj.

9. Använd Annonsgalleriet för att enklare skapa visningsannonser

När du är redo att skapa visningsannonser för dina remarketingkampanjer använder du Annonsgalleriet, ett kostnadsfritt AdWords-verktyg som hjälper dig att skapa annonser.

Du kan välja bland fler än hundra annonsmallar. Om du lägger till text, anpassade färger, bilder och en logotyp får du en proffsig visningsannons som är specialutformad för var och en av dina remarketinglistor.

Budstrategier

10. Bud på listor som med större sannolikhet leder till en konvertering

Högre bud ökar möjligheten att nå fler personer på dina remarketinglistor, och maximerar din exponering för den här värdefulla målgruppen. Fundera på vad kunderna på var och en av dina remarketinglistor är värda när du ska ange dina bud.

Exempel

Roger säljer elektronik. Eftersom tv-apparater är mer lönsamma än kameror lägger han högre bud för en remarketinglista som är riktad mot besökare på tv-sidorna än för en lista som skapats för kamerasidor.

Han skapar också två anpassade kombinationer för att rikta in två olika kundgrupper:

  • de som har besökt webbplatsen, men inte påbörjat ett köp
  • de som redan har påbörjat betalningsprocessen på webbplatsen, men inte genomfört köpet

Det är mer troligt att personer som redan lagt produkter i kundvagnen slutför köpet. De kunderna har därför större värde för honom. I det här fallet kan han lägga högre bud för annonsgruppen med den här remarketinglistan.

11. Använd budstrategier som maximerar antalet konverteringar

Automatiserade budstrategier

Du kan använda Konverteringsoptimeraren, ett budgivningsoptimeringsverktyg som kan hjälpa dig att få bästa möjliga avkastning på investeringen genom att optimera buden i realtid, visning för visning. Om du använder Konverteringsoptimeraren behöver du inte ändra buden manuellt för att nå dina konverteringsmål.

Vill du öka antalet konverteringar och deras kvalitet kan du kombinera automatiska budstrategier med remarketinglistor för sökannonser (RLSA).

Manuella budstrategier

Om du hellre vill hantera buden för din remarketingkampanj manuellt rekommenderar vi att du anger ett högsta CPC-bud.

Här följer några budstrategier som kan hjälpa dig att förbättra dina remarketingresultat:

Om du är nöjd med resultatet från din remarketingkampanj bör du överväga att höja budet så att du når fler kunder och får bättre avkastning på din investering. Med ett högre bud kan du förbättra annonsens position och öka chansen att den ska visas regelbundet på webbplatser i Display-nätverket för personerna på din remarketinglista.

Om du har skapat remarketinglistor med olika varaktighet för medlemskapet kan du använda dig av budhantering för att förbättra resultatet. Anta att du vill nå besökare som besökte din webbplats under de senaste 30 dagarna separat från de som besökt din webbplats under den senaste veckan. Du kan skapa två listor med olika varaktighet och bjuda mer aggressivt för den lista som är mest värdefull för dig.

Exempel

Nina har en webbplats för hemelektronik och vet att sannolikheten att kunderna köper en tv är störst den första veckan efter att de har tittat på sidorna med tv-apparater. Hon anger högre bud för personer som har lagts till i listan under den senaste veckan. Personer som har besökt webbplatsen inom 30-dagarsperioden kanske fortfarande köper produkter, men hon vill inte bjuda lika aggressivt för de kunderna.

För att göra det skapar hon en lista över besökare på tv-sidorna med en medlemsvaraktighet på sju dagar och hon riktar in den här listan med ett mer aggressivt bud. Hon skapar också en lista med personer som har tittat på tv-sidorna med en medlemskapsvaraktighet på 30 dagar. För att förhindra att hon når sjudagarsbesökarna med båda listorna skapar hon sedan en anpassad kombination för att inrikta sig på 30-dagarslistan, utesluta sjudagarslistan och använda mindre aggressiva bud.

Allmänna strategier

12. Utöka plats- och språkinriktningen

Eftersom remarketing kan hjälpa dig att nå dina idealiska kunder bör du kunna visa annonser för dem var de än surfar på nätet. Webbplatsbesökarna kan vara flerspråkiga och kan besöka din webbplats från vilken del av världen som helst, så se till att du riktar in annonserna mot alla språk i kampanjinställningarna.

När du väljer platsinriktning ska du tänka på att du ska kunna hantera kunder i de regioner du inriktar dig på.

13. Utöka medlemskapets varaktighet i listorna för att nå fler besökare

Om du utökar listans varaktighet (från t.ex. 30 till 60 dagar) kan du interagera med användare som besöker webbplatsen inom den angivna tidsperioden. I de flesta fall gäller att ju längre varaktigheten är, desto fler användare kommer med i remarketinglistan.

14. Minska listans varaktighet så att du bara får de senaste besökarna

Om du vill försöka öka antalet konverteringar från listan kan du prova att minska medlemskapets varaktighet så att du bara får de senaste besökarna. Om du minskar varaktigheten kan det dock hända att du når färre potentiella kunder.

15. Begränsa antalet gånger dina besökare kan se dina annonser

Frekvenstaket begränsar hur ofta en person ser en viss annons per dag, vilket kan minska visningsvolymen.

16. Schemalägg annonser för när det är mest troligt att besökare ser dem

Med schemaläggning för annonser kan du ange vilka timmar eller veckodagar som du vill att dina annonser ska visas, så att du når dina kunder när de är vakna och online och kan se dina annonser.

17. Accelerera annonsvisningen så att besökare ser dina annonser snabbare efter att de kommit till din webbplats

Avsikten med accelererad visning är att visa dina annonser snabbare tills budgeten är nådd. Med det här alternativet kan du nå personer på din lista och visa dina annonser så fort som kunderna besöker Display-nätverket.

Långsiktiga strategier

18. Investera din annonsbudget på webbplatser som ger resultat

Om du spenderar en stor del av budgeten på en eller två webbplatser utan att få så många konverteringar som du förväntar dig av investeringen kan du sänka budet för sådana webbplatser eller utesluta dem från din kampanj.

Om du har webbplatser som ger särskilt bra resultat och låg CPA kan du öka budet på dessa webbplatser.

Konverteringsspårning visar hur många konverteringar du får från din remarketingkampanj. Du kan också utvärdera resultatet för de webbplatser i Display-nätverket där dina annonser har visats och bestämma bud och göra optimeringar utifrån den informationen.

19. Utöka listan genom att öka webbplatstrafiken

Använd en kompletterande strategi för internetannonsering för att få fler besökare till din webbplats så att du kan lägga till dem i listan. Det kan du göra med hjälp av visnings- och sökkampanjer.

 

Relaterade länkar

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.