Strategier för att skapa remarketingkampanjer

Hur du väljer att utforma din remarketingkampanj beror till stor del på vilka affärsmål du har och på vilken typ av kunder du vill nå. För att hjälpa dig att nå dina mål ger vi här några tips och förslag som du kan tänka på när du utformar din remarketingkampanj.

Nå alla som besöker webbplatsen

Den enklaste remarketingmetoden är att inrikta dig på alla som besöker din webbplats. Det innebär att alla som besöker din webbplats kan se dina remarketingannonser. Om du vill skapa en remarketinglista och nå alla som besöker webbplatsen kan du följa anvisningarna för något av alternativen nedan.

 • Alla sidor: Skapa en remarketinglista där webbadressen innehåller din webbplatsdomän: Dindomän.com
 • Endast startsida: Skapa en remarketinglista där webbadressen är densamma som webbadressen till din startsida: http://www.dindomän.com

Presentera olika produktkategorier

Om du vill presentera och visa annonser för olika produktkategorier kan du skapa en remarketinglista för varje produktkategori. Du skapar helt enkelt remarketinglistor med en webbadress som innehåller kategorinamnet.

Exempel

Jenny har en onlineklädbutik och vill visa en remarketingannons för kunder som vill köpa damkläder och en annan för kunder som vill köpa herrkläder. Hon skapar en annons som visas för kunder som har besökt hennes sida "Damkläder" och en annan annons för kunder som har besökt hennes sida "Herrkläder".

Attrahera besökare som inte genomförde en konvertering

Om besökare kom till din webbplats men inte konverterade kan du skapa en remarketinglista för att få besökarna att komma tillbaka till webbplatsen.

Listor med anpassade kombinationer kan hjälpa dig att rikta in dig på besökare som inte konverterade medan besökare som redan konverterat utesluts. Om du redan har en lista som inriktar sig på alla dina webbplatsbesökare kan du skapa en remarketinglista för de personer som redan har genomfört en konvertering på webbplatsen. Skapa anpassade kombinationslistor för att nå besökare på din webbplats och utesluta besökare som redan har genomfört en omvandling.

Exempel

Marias onlineinredningsbutik lockar många besökare, men hon vill nå de besökare som inte har genomfört en omvandling. Hon använder en anpassad kombinationslista för att nå besökare som inte har köpt något i hennes butik och påminna dem om hennes produkter.

Få besökare som har lämnat sin kundvagn att komma tillbaka

Ibland lägger användare artiklar i sin kundvagn utan att slutföra köpet. Eftersom sådana kunder ofta är mycket nära ett köpbeslut kan det vara värt att försöka nå dem och hjälpa dem att genomföra köpet.

Om du vill nå personer som har lagt minst en vara i kundvagnen kan du skapa en lista med kunder som har besökt din kundvagnssida (webbadressen kan t.ex. innehålla "vagn.asp"). Men i det här fallet vill du inte ta med de besökare som har genomfört ett köp. Därför kan du skapa en andra lista med personer som har genomfört ett köp och besökt en beställningsbekräftelsesida (webbadressen kan t.ex. innehålla ”köp.asp”, men tänk på att se efter i webbadressen till din egen webbplats). Använd sedan en anpassad kombinationslista för att rikta in din remarketing på personer som har besökt sidan Kundvagn men inte sidan Beställningsbekräftelse.

Exempel

Nina driver en hemelektronikbutik och upptäcker att kunderna ofta lägger dyra varor i kundvagnen men inte alltid genomför köpet. Hon bestämmer sig för att skapa en remarketingkampanj för att locka tillbaka de kunderna till butiken och förhoppningsvis slutföra sina köp.

Merförsäljning eller korsförsäljning till befintliga kunder

Kunder som redan har köpt varor från din webbplats är kanske också intresserade av kompletterande produkter eller tjänster som du erbjuder. Genom att skapa en lista med "kunder som har genomfört en omvandling" når du en mindre grupp besökare, men de känner å andra sidan redan till och är intresserade av det du säljer.

Tänk på att anpassa dina annonser efter den gruppen. Du kan också skapa remarketinglistor för vissa produkter så att du kan visa kunder som har tittat på särskilda varor och genomfört ett köp annonser för en annan relaterad produkt.

Exempel

Jan har en butik med trädgårdsartiklar och vill nå kunder som har tittat på sidan med blomsterfrön och genomfört ett köp. Han vet att kunder som köper blomsterfrön ofta är intresserade av växtnäring och skapar därför en remarketingkampanj för att marknadsföra de relaterade produkterna för befintliga kunder.

Nå kunderna inom en viss tidsperiod efter att de har genomfört ett köp

Om du tror att chansen är stor att kunderna köper produkter eller tjänster från ditt företag inom en viss tidsperiod efter deras första interaktion med ditt företag kan du skapa en remarketinglista med en viss varaktighet för medlemskapet.

Om du vill nå kunder som har gjort ett köp någon gång under de senaste 30–90 dagarna skapar du först en remarketinglista med 30 dagars varaktighet. Skapa sedan en ny lista med en varaktighet på 90 dagar. Använd den anpassade kombinationslistan för att nå alla kunder som finns med på 90-dagarslistan men inte på 30-dagarslistan.

Exempel

Mattias har en TV-spelbutik. Han vet att kunder som köper en spelkonsol på webbplatsen ofta köper fler spel 30–90 dagar senare, medan de som överskrider 90-dagarsperioden sällan gör ett nytt köp. Mattias bestämmer sig för att skapa en remarketingkampanj för att sälja TV-spel till alla kunder som har köpt en konsol för 30–90 dagar sedan.

Se fler exempel på remarketinglistor.

Tips på hur du skapar marketingannonser

Anpassa dina annonser efter din remarketingstrategi

Din annonsstrategi är lika viktig som din strategi för remarketinglistor. När du exempelvis vill rikta ett remarketingbudskap till användare som har besökt sidan med damkläder på din webbplats är det mer relevant att visa dem en annons för damjackor än en mer generell annons.

Här följer några allmänna rekommendationer för remarketingannonser:

 • De ska vara relevanta för den målgrupp du vill nå.
 • De ska förmedla samma känsla som webbplatsen.
 • De ska innehålla en effektiv uppmaning.

Använda alla annonsformat och annonsstorlekar för att nå målgruppen

För att du ska nå så många kunder som möjligt på webben rekommenderar vi att du skapar text- och visningsannonser till din remarketingkampanj. Du kan också använda flera olika visningsannonsstorlekar och testa vilka format som fungerar bäst för kampanjen.

Annonserna blir mer effektiva om de anpassas till de kunder du vill nå. Det gäller både text- och visningsannonser.

Exempel

Om du vill nå besökare som har tittat på avsnittet om muffins på din bakverkswebbplats bör du hellre visa dem en annons om chokladmuffins än en om fullkornsbröd.

Skapa visningsannonser på ett enklare sätt med Annonsgalleriet: När du vill skapa visningsannonser för dina remarketingkampanjer kan du använda Annonsgalleriet, ett kostnadsfritt verktyg från Google som hjälper dig att bygga dina annonser. Du kan välja bland fler än hundra annonsmallar. Du lägger till text, anpassade färger, bilder och en logotyp och får en proffsig visningsannons som är specialutformad för var och en av dina remarketinglistor. Det tar bara några minuter. Läs mer om hur du använder Annonsgalleriet.

Budgivningsstrategier

Grundläggande budgivningsstrategier

Din remarketingkampanj når användare som redan har besökt din webbplats och som därför räknas som potentiella kunder. Om du anger ett högt bud kan du nå fler personer på listan och exponera din annons maximalt för den värdefulla målgruppen.

Fundera på vad kunderna på var och en av dina remarketinglistor är värda när du ska ange budet för dina remarketingkampanjer.

Exempel

Om du har en hemelektronikbutik och säljer TV-apparater till ett högre pris än kameror, vill du kanske lägga ett högre bud för en remarketinglista som riktar sig till besökare på dina TV-sidor än för en lista för dina kamerasidor.

Vi antar att du har skapat två anpassade kombinationer för att rikta in mot två olika kundgrupper:

 • Personer som har besökt din webbplats men inte har påbörjat ett köp
 • Personer som har påbörjat betalningsprocessen men inte har genomfört köpet

Det är mer sannolikt att personer som redan har lagt produkter i kundvagnen kommer att slutföra sitt köp. De kunderna har därför större värde för dig. I det här fallet kan du lägga ett högre bud för den annonsgruppen med den här remarketinglistan.

Använda bud för att få bästa möjliga värde

Du kan använda Konverteringsoptimeraren, ett budgivningsoptimeringsverktyg som kan hjälpa dig att få bästa möjliga avkastning på investeringen genom att optimera buden i realtid, visning för visning. Om du använder Konverteringsoptimeraren behöver du inte ändra buden manuellt för att nå dina konverteringsmål.

Vill du öka antalet konverteringar och deras kvalitet kan du kombinera automatiska budstrategier med remarketinglistor för sökannonser (RLSA).

Om du hellre vill hantera buden för din remarketingkampanj manuellt rekommenderar vi att du anger ett högsta CPC-bud. Här följer några budstrategier som kan hjälpa dig att förbättra dina resultat:

 • Om du är nöjd med resultatet från din remarketingkampanj bör du överväga att höja budet så att du når fler kunder och får bättre avkastning på din investering. Med ett högre bud kan du förbättra annonsens position och öka sannolikheten för att den ska visas regelbundet på webbplatser i Display-nätverket för personerna på din remarketinglista.
 • Om du har skapat remarketinglistor med olika varaktighet för medlemskapet kan du använda dig av budhantering för att förbättra resultatet. Anta att du vill skilja användare som har besökt webbplatsen under de senaste 30 dagarna från användare som har besökt den under de senaste 7 dagarna. Du kan skapa två listor med olika varaktighet och buda mer aggressivt för den lista som är mest värdefull för dig.

Exempel

Du har en webbplats för hemelektronik och vet att sannolikheten att kunderna köper en TV är störst den första veckan efter att de har tittat på dina sidor med TV-apparater. Därför kan du välja att bjuda mer för de personer som har kommit med på listan de senaste sju dagarna. Det är inte omöjligt att personer som har besökt din webbplats de senaste 30 dagarna kommer att köpa dina produkter, men du kanske inte vill bjuda lika aggressivt för de kunderna.

Så här skulle du kunna genomföra din strategi:

 • Skapa en lista med personer som har tittat på dina TV-sidor med en medlemskapsvaraktighet på sju dagar och inrikta dig på den listan med mer aggressiva bud.
 • Skapa en andra lista med personer som har tittat på dina TV-sidor med en medlemskapsvaraktiget på 30 dagar. För att förhindra att du når sjudagarsbesökarna med båda listorna kan du sedan skapa en anpassad kombination för att inrikta dig på 30-dagarslistan, utesluta sjudagarslistan och inrikta dig på 8–30-dagarsbesökarna med mindre aggressiva bud.

Tips!

Experimentera med buden så att du maximerar avkastningen på investeringen. Läs mer om hur du väljer ett budbelopp som fungerar för dig.

Tips på hur du förbättrar räckvidden och resultatet

Förbättra räckvidden

Utöka listan genom att generera trafik till webbplatsen
Använd en kompletterande strategi för internetannonsering för att locka fler besökare till din webbplats så att du kan lägga till dem i listan. Det kan du göra med hjälp av innehållsbaserade kampanjer och sökkampanjer. Mät hur effektiv kampanjkombinationen är.

Ta bort inriktningsbegränsningar (t.ex. land och språk)
Eftersom du kan nå dina mest värdefulla kunder med remarketing bör du kunna visa annonser för dem var de än befinner sig på webben. Det kan hända att dina webbplatsbesökare behärskar flera språk och kan nå din webbplats från olika platser runt om i världen. Välj därför inriktning på alla länder och språk i kampanjinställningarna. När du väljer platsinriktning ska du tänka på att du ska kunna hantera kunder i de regioner du inriktar dig på.

Utöka listornas varaktighet
Om du utökar listans varaktighet från t.ex. 30 till 60 dagar kan du nå användare som besöker webbplatsen inom den angivna tidsperioden. Ju längre varaktigheten är, desto fler användare kommer med i remarketinglistan (i de flesta fall). Läs mer om hur du ändrar listans varaktighet.

Förbättra resultatet

Använd omvandlingsspårning och inrikta dig på de webbplatser som ger bäst resultat

Konverteringsspårning visar hur många konverteringar du får från din remarketingkampanj. Du kan också utvärdera resultatet för de webbplatser i Display-nätverket där dina annonser har visats och bestämma bud och göra optimeringar utifrån den informationen.

Om du märker att du spenderar en stor del av din budget på en eller två webbplatser utan att få så många konverteringar som du förväntar dig av investeringen kan du sänka budet för sådana webbplatser eller utesluta dem från din kampanj. Om du har webbplatser som ger särskilt bra resultat och låg CPA kan du öka budet på dessa webbplatser. 

Minska listans varaktighet så att du bara får de senaste besökarna
Du kan förbättra resultatet för listan genom att minska medlemskapets varaktighet så att du bara får de senaste besökarna. Om du minskar varaktigheten kan det dock hända att du når färre potentiella kunder.

Minska frekvenstaket om du använder CPM-budgivning
Frekvenstaket begränsar hur ofta en användare ser en viss annons per dag, vilket kan minska visningsvolymen.

Överväg schemaläggning för annonser
Med schemaläggning för annonser kan du ange vilka timmar eller veckodagar som du vill att dina AdWords-annonser ska visas, så att du når dina kunder när de är vakna och online och kan se dina annonser. Läs mer om schemaläggning för annonser.

Välj accelererad visning
Accelererad visning innebär att dina annonser visas så ofta som möjligt tills din budget är förbrukad. Med det här alternativet kan du nå personer på din lista och visa dina annonser så fort som kunderna besöker Display-nätverket. Läs mer om alternativ för annonsvisning.

Kom ihåg

Om du vill skapa remarketinglistor måste du välja en av följande kampanjtyper när du skapar kampanjen: Endast Display-nätverket – Remarketing, Endast Display-nätverket – Alla funktioner eller Söknätverket med Display-tillval – Alla funktioner.

Nästa steg

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
 • Inte alls till någon hjälp
 • Inte till så stor hjälp
 • Till viss hjälp
 • Till stor hjälp
 • Extremt stor hjälp