Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
true

19 estratègies per millorar el remàrqueting

La configuració de la campanya de remàrqueting depèn dels objectius de negoci que tingueu i dels tipus de clients a qui vulgueu arribar. Per ajudar-vos a assolir els objectius que us heu marcat, us oferim uns quants consells i suggeriments que podeu tenir en compte a l'hora de configurar les campanyes de remàrqueting.

Estratègies de llistes de remàrqueting

1. Arribar a tots els usuaris del lloc web

La manera més senzilla de fer remàrqueting és arribar a tots els usuaris del lloc web. Això vol dir que qualsevol persona que el visiti pugui veure els anuncis de remàrqueting.

Si voleu crear una llista de remàrqueting per arribar a tots els usuaris del lloc web, assegureu-vos que l'URL contingui el domini del vostre lloc web (per exemple, "ElVostreDomini.cat") o que l'URL sigui igual que l'URL de la pàgina d'inici (per exemple, "http://www.ElVostreDomini.cat").

2. Presentar diferents categories de productes

Per presentar diferents categories de productes, creeu una llista de remàrqueting per a cada categoria de productes i incloeu el nom de la categoria a l'URL de cada llista.

Exemple

La Marta té una botiga de roba en línia i vol mostrar anuncis de remàrqueting diferents per als clients que compren roba de dona i per als que compren roba d'home.

Aleshores crea un anunci que es mostra als clients que han explorat la seva pàgina "Roba de dona" i un altre de diferent per als clients que han explorat la pàgina "Roba d'home".

3. Captar l'atenció dels usuaris que no han generat cap conversió

Si el lloc web ha atret usuaris que no han generat cap conversió, podeu definir una llista de remàrqueting perquè els clients tornin a visitar el lloc web.

Les llistes de combinació personalitzada ajuden a orientar els anuncis als usuaris que hagin marxat del lloc web abans de generar una conversió i, alhora, podeu excloure els que sí que n'hagin generat una. Si ja teniu una llista que orienti els anuncis a tots els usuaris del lloc web, creeu una llista de remàrqueting per als usuaris que ja hi hagin generat una conversió. A continuació, configureu la llista de combinació personalitzada perquè exclogui els usuaris que ja hi hagin generat una conversió.

Exemple

El lloc web d'una universitat atreu molts usuaris, però l'objectiu és arribar als usuaris que no han emplenat cap formulari per sol·licitar més informació. La universitat utilitza una llista de combinació personalitzada per arribar als usuaris que no han generat cap conversió per tal que coneguin l'oferta de la universitat.

4. Recuperar els usuaris que han abandonat el carretó electrònic

De vegades, els usuaris col·loquen productes al carretó electrònic però marxen sense formalitzar la compra. Com que aquests clients sovint s'acosten molt a la decisió de compra, anar-los a buscar per tal que la finalitzin pot ser una gran oportunitat de venda.

Per arribar als usuaris que han col·locat com a mínim un article al carretó, creeu una llista d'usuaris que hagin visitat la pàgina "Carretó electrònic" (per exemple, l'URL conté "carreto.asp") i una segona llista d'usuaris que hagin finalitzat la compra i que hagin accedit a una pàgina de tipus "Confirmació de la comanda" (per exemple, l'URL conté "compra.asp"). Aleshores, utilitzeu una llista de combinació personalitzada per fer remàrqueting als usuaris que hagin accedit a la pàgina "Carretó electrònic" però no a "Confirmació de la comanda".

Exemple

La Berta té una botiga de productes electrònics en línia. Observa que els clients posen articles de gran valor al carretó electrònic, però que no sempre acaben formalitzant la compra. La Berta decideix configurar una campanya de remàrqueting per tornar a atreure aquests clients a la botiga amb l'objectiu que finalitzin el procés de compra.

5. Fer vendes de productes de gamma superior o vendes creuades als clients existents

Els clients que ja us han comprat articles al lloc web també podrien estar interessats en els productes o els serveis complementaris que els pugueu oferir.

Si creeu una llista de "clients convertits" arribareu a un grup més reduït de visitants del lloc web, però serà un grup de clients que ja us coneixen i a qui els interessa el vostre negoci. Assegureu-vos que personalitzeu els anuncis per a aquest grup.

També podeu crear llistes de remàrqueting per a determinats productes. Si els clients ja han vist alguns productes i han fet una compra, els podríeu mostrar anuncis de productes relacionats.

Exemple

En Pere regenta una botiga de productes de jardineria i vol arribar als clients que hagin vist la secció de llavors de la botiga i hagin comprat algun producte. Com que sap que els clients que compren llavors sovint també s'interessen pels fertilitzants, decideix configurar una campanya de remàrqueting per anunciar aquests productes relacionats als clients existents.

6. Arribar als clients durant un període de temps posterior a la compra

Si creieu que és probable que els clients facin una compra al vostre negoci durant un període de temps determinat a partir de les primeres interaccions, podeu crear una llista de remàrqueting amb una durada determinada de la pertinença.

Per arribar als clients que han formalitzat una compra entre 30 o 90 dies enrere, creeu dues llistes de remàrqueting: una amb una durada de 30 dies i una altra de 90 dies. A continuació, utilitzeu la llista de combinació personalitzada per arribar a tots els clients de la llista de 90 dies, però no als de la llista de 30 dies.

Exemple

En Marc té un lloc web de videojocs. Sap que els clients que compren una consola de jocs al seu lloc web solen tornar-hi entre 30 i 90 dies més tard per comprar més jocs, però observa que els que no han comprat res al cap de 90 dies és poc probable que ho facin. Decideix configurar una campanya de remàrqueting per vendre videojocs a tots els clients que li hagin comprat una consola entre 30 i 90 dies enrere.

Estratègies publicitàries

7. Ajustar els anuncis a l'estratègia de remàrqueting

L'estratègia per a les creativitats és tan important com l'estratègia per a les llistes de remàrqueting. Aquí teniu algunes recomanacions generals per als anuncis de remàrqueting:

  • Feu que siguin rellevants per al públic a què vulgueu arribar.
  • Assegureu-vos que l'aspecte recordi al lloc web.
  • Creeu una crida a l'acció convincent.

Exemple

Els anuncis de remàrqueting de la Marta per als usuaris que han visitat la secció de roba d'abric per a dones del seu lloc web serien més rellevants si promocionessin anoracs de plomes per a dones, en lloc de mostrar un anunci genèric.

8. Utilitzar tots els formats i totes les mides d'anunci per arribar al públic objectiu

Per arribar al màxim nombre possible d'usuaris a Internet, creeu anuncis de text i de display per a la campanya de remàrqueting amb diverses mides. Analitzeu quin format encaixa millor amb la campanya.

9. Utilitzar la Galeria d'anuncis per crear anuncis de display més fàcilment

Quan estigueu a punt per crear anuncis de display per a les campanyes de remàrqueting, utilitzeu la Galeria d'anuncis, una eina gratuïta d'AdWords que us ajuda a crear els anuncis.

Podeu escollir entre més de cent plantilles d'anuncis. Afegiu-hi text, colors personalitzats, imatges i el vostre logotip, així tindreu anuncis de display amb una imatge professional i dissenyats especialment per a cada llista de remàrqueting.

Estratègies d'oferta

10. Fer ofertes per a llistes amb més probabilitats de conversió

Les ofertes elevades milloren la capacitat d'arribar a més usuaris de les llistes de remàrqueting i maximitzen la vostra visibilitat envers aquest públic tan valuós. A l'hora de decidir l'oferta, tingueu en compte el valor dels clients de cadascuna de les llistes de remàrqueting.

Exemples

El Gerard ven productes electrònics. Com que els televisors són més rendibles que les càmeres, l'oferta que fa per a una llista de remàrqueting orientada als usuaris que han accedit a pàgines de televisors és superior a l'oferta que fa per a una llista creada per a les pàgines de càmeres.

També ha configurat dues combinacions personalitzades per orientar la campanya a dos conjunts de clients:

  • Els usuaris que han visitat el lloc web però que no han iniciat cap procés de compra.
  • Els usuaris que han iniciat el procés de compra al lloc web però que l'han abandonat sense formalitzar-la.

Els usuaris que ja han afegit productes al carretó electrònic tenen més possibilitats de formalitzar una compra i, per tant, és probable que tinguin més valor. En aquest cas, fa una oferta més elevada per al grup d'anuncis que inclou aquesta llista de remàrqueting.

11. Utilitzar estratègies d'oferta que maximitzen les conversions

Estratègies d'oferta automàtiques

Podeu fer servir l'Optimitzador de conversions, una eina d'optimització d'ofertes que us pot ajudar a maximitzar el retorn de la inversió (ROI) perquè optimitza les ofertes en temps real i impressió per impressió. Gràcies a l'Optimitzador de conversions, ja no caldrà que ajusteu les ofertes manualment per assolir els objectius de conversió.

Per augmentar el nombre i la qualitat de les conversions, podeu combinar les estratègies d'oferta automàtiques amb les llistes de remàrqueting per als anuncis de la cerca (RLSA).

Estratègies d'oferta manuals

Si preferiu gestionar les ofertes de la campanya de remàrqueting manualment, us recomanem que definiu una oferta de CPC màxim.

A continuació us mostrem un parell d'exemples d'estratègies d'oferta que ajuden a millorar el rendiment del remàrqueting:

Si el rendiment de la campanya de remàrqueting és satisfactori, us hauríeu de plantejar la possibilitat d'elevar l'oferta per arribar a més clients i millorar el ROI. Si eleveu l'oferta, podeu aconseguir una millor posició de l'anunci i alhora augmentar les probabilitats d'estar visible constantment als llocs web de la Xarxa de Display per a les persones de la vostra llista de remàrqueting.

Si heu creat llistes de remàrqueting amb diverses durades de la pertinença, podeu aprofitar els avantatges de la gestió d'ofertes. Suposem que voleu arribar als usuaris que hagin visitat el vostre lloc web durant els últims 30 dies i, per un altre costat, als usuaris que l'hagin visitat durant els últims set dies. Podeu crear dues llistes de diferent durada i fer ofertes més fortes a la llista de més valor.

Exemple

La Berta té un lloc web de productes electrònics i sap que és més probable que els clients comprin un televisor la primera setmana després d'haver visitat les pàgines de televisors. Fa una oferta superior per als usuaris que s'han incorporat a la llista durant els últims set dies. És possible que els usuaris que han visitat el lloc web durant els últims 30 dies també comprin productes electrònics, però és recomanable no fer una oferta tan forta per a aquests clients.

Amb aquest objectiu, crea una llista de visitants de la pàgina de televisors amb una durada de la pertinença de set dies i fa una oferta més elevada per a aquesta llista. També crea una segona llista de visitants de la pàgina de televisors amb una durada de la pertinença de 30 dies. Per no incloure els usuaris dels últims set dies a totes dues llistes, crea una combinació personalitzada per a la llista dels usuaris que tenen una pertinença de 30 dies, n'exclou la llista dels usuaris que tenen una pertinença de set dies i fa una oferta més baixa.

Estratègies generals

12. Ampliar la segmentació per ubicació i per idioma

Com que el remàrqueting ajuda a arribar als clients ideals, els hauríeu de mostrar els anuncis sense importar on siguin a Internet. Els usuaris del lloc web poden parlar diversos idiomes i accedir al lloc web des de qualsevol punt del món. Per tant, orienteu la campanya perquè inclogui tots els idiomes.

A l'hora de triar la segmentació per ubicació, tingueu present que hauríeu d'arribar als clients de les regions a les quals orienteu la campanya.

13. Ampliar la durada de la pertinença a les llistes per arribar a més usuaris

Si augmenteu la durada de la llista (per exemple, de 30 a 60 dies), podeu atreure els usuaris que hagin visitat el lloc web durant el període de temps especificat. En la majoria de casos, com més ampli sigui aquest període, més usuaris s'inclouran a la llista.

14. Disminuir la durada de la llista per incloure-hi només els últims usuaris

Per augmentar les conversions procedents de la llista, podeu disminuir-ne la durada de la pertinença per incloure-hi només els últims usuaris que hagin visitat el lloc web. Això no obstant, si reduïu la durada, és possible que limiteu el nombre de clients potencials a qui podeu arribar.

15. Limitar el nombre de vegades que els usuaris poden veure els anuncis

El límit de freqüència restringeix el nombre de vegades que un usuari veu un anunci per dia, fet que podria reduir les impressions.

16. Programar els anuncis per a moments amb més probabilitats de visualització

La programació d'anuncis permet especificar les hores o els dies de la setmana en què voleu que es publiquin els anuncis per tal d'arribar als clients quan estiguin desperts i connectats, de manera que puguin veure els anuncis.

17. Accelerar la publicació d'anuncis perquè els usuaris vegin els anuncis més ràpidament després d'arribar al lloc web

La publicació accelerada mira de mostrar els anuncis més ràpidament fins que s'esgoti el pressupost. Amb aquesta opció podeu arribar als usuaris de la llista i publicar els anuncis tan bon punt els clients naveguin per la Xarxa de Display.

Estratègies a llarg termini

18. Invertir el pressupost publicitari en llocs web que mostren resultats

Si invertiu gran part del pressupost en un o dos llocs web però no aconseguiu prou conversions per justificar la inversió, podríeu disminuir l'oferta per als llocs webs en qüestió o excloure'ls de la campanya.

De la mateixa manera, si un conjunt de llocs web obtenen un rendiment molt bo a canvi d'un CPA baix, podeu augmentar-ne l'oferta.

El seguiment de conversions permet saber el nombre de conversions assolides amb la campanya de remàrqueting. També podeu avaluar el rendiment dels llocs de la Xarxa de Display en què s'han publicat els anuncis i definir una estratègia d'oferta i d'optimització en funció d'aquestes dades.

19. Incrementar la mida de la llista mitjançant l'augment del trànsit al lloc web

Utilitzeu una estratègia publicitària en línia complementària per atreure més usuaris al lloc web i poder-los afegir a la llista. Les campanyes de la Xarxa de Display i de la Xarxa de Cerca resulten útils per aconseguir-ho.

 

Enllaços relacionats

Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?
Aconsegueix més clients amb un anunci en línia

Amb AdWords, podeu publicar anuncis a Google i destacar entre les cerques locals. Només pagareu quan algú hi faci clic. Més informació

Registreu-vos a AdWords