Sånn konfigurerer du automatiserte regler

Med automatiserte regler kan du gjøre endringer i kontoen din automatisk, basert på vilkår og innstillinger du selv velger. Du kan blant annet endre bud, budsjett og annonsestatus. Hvis du for eksempel ønsker å øke søkeordbudet når annonsen forsvinner fra den første siden med resultater, kan du angi en regel for dette. I tillegg kan du bruke automatiserte regler som bare utløser e-poster – uten å gjennomføre andre tiltak – når bestemte betingelser er oppfylt.

Automatiserte regler kan spare deg tid, ettersom de reduserer behovet for å overvåke kampanjer og hyppige manuelle endringer.

Hvis du klikker på Automatisk-knappen, kan du angi innstillingene for regelen, ta en forhåndskikk på den og så lene deg tilbake og slappe av mens systemet administrerer kontoen for deg. Husk imidlertid at systemet er ikke like intelligent som deg. Du må derfor angi hensiktsmessige grenser for reglene du setter, og gjennomgå loggene regelmessig for å sikre at handlingene som utføres i tråd med reglene, er basert på et tilstrekkelig datagrunnlag.

Om automatiserte regler

Tenk deg at du vil at en bestemt kampanje skal publiseres neste søndag kl. 02:00. Sannsynligvis har du lite lyst til å sitte ved datamaskinen kl. 02:00 for å starte kampanjen manuelt. Ved å opprette en automatisert regel i kontoen kan du aktivere kampanjen på et tidspunkt da du sover!

Hvis du tenker over hvilke vanlige oppgaver du regelmessig utfører manuelt, er det enkelt å sette sammen en liste over oppgaver du vil at automatiserte regler skal løse for deg, innbefattet endringer i bud, budsjett, annonser og annonsestatus. Her er noen eksempler:

 • Planlegge annonser for spesialtilbud eller kampanjer
 • Midlertidig stoppe annonser eller søkeord med dårlige resultater
 • Endre søkeordbud for å styre den gjennomsnittlige plasseringen
 • Øke søkeordbud for å sikre at annonser vises på den første siden
 • sende deg en e-post når et kampanjebudsjett nesten er brukt opp tidlig på dagen

Du kan ha opptil 100 aktive regler i hver konto for hver bruker som har tilgang til kontoen.

Merk
Automatiserte regler kan ikke brukes med universelle appkampanjer. Selv om du angir at en regel skal gjelde for alle kampanjene, påvirker den ikke universelle appkampanjer.

 

Sånn oppretter du regler

For å komme i gang er det bare å klikke på Automatisk-knappen i AdWords-kontoen din. Du kan så opprette den nye regelen basert på innstillingene du ønsker, og deretter klikke på Forhåndsvis resultater.

Trinnvis veiledning for hvordan du oppretter regler

Her er et eksempel på hvordan du kan opprette en regel som øker de høyeste CPC-budene dine for søkeord med en gjennomsnittlig plassering lavere enn 5 i løpet av den siste dagen.

 1. Klikk på Automatisk-rullegardinmenyen på Kampanjer-, Annonsegrupper-, Annonser- eller Søkeord-fanen.
 2. Velg én av reglene i menyen (f.eks. Endre høyeste CPC-bud når ...). Automate menu
 3. Angi regelkriterier og eventuelle krav for at regelen skal utløses. I dette eksemplet kan du øke budene med tre prosent for søkeord som har en gjennomsnittlig plassering som er lavere enn 5. Decrease budget

  Når du oppretter en regel, kan du angi en maksimums- eller minimumsverdi for bud eller budsjett. Dette sikrer at regelen ikke angir et nytt bud eller budsjett som er høyere enn maksimumsverdien eller lavere enn minimumsverdien.

 4. Velg hvor ofte regelen skal kjøres (f.eks. daglig eller bare én gang på en bestemt dato og et bestemt klokkeslett) i Frekvens-menyen samt datoperioden når kravevalueringen skal finne sted. Deretter gir du regelen et navn og velger hvordan du ønsker å bli varslet når regelen kjører. I dette eksemplet vil regelen kjøre hver dag kl. 02.00 og bruke data fra dagen før for søkeord med en gjennomsnittlig plassering som er lavere enn 5.

  Visste du dette?

  Du kan angi tidspunktet for daglig kjøring av regelen. Regelen kan iverksettes når som helst i løpet av timen du velger.

  Preview results
 5. Klikk på Forhåndsvis resultater-knappen for å bekrefte hvorvidt du har konfigurert regelen som ønsket. Forhåndsvisningen er bare en kontroll, og medfører ingen permanente endringer i kontoen.
 6. Klikk på Lagre.
 7. Når du har opprettet regelen, er det viktig at du holder øye med hvordan den fungerer i praksis. For å administrere regler, velg Administrer regler fra Automatisk-rullegardinmenyen, eller klikk på Automatiserte regler-linken i navigeringspanelet til venstre i Kampanjer-fanen i AdWords-kontoen din. Der vises det en liste over reglene dine. Du kan fjerne dem, slå dem på og sette dem på pause (i Status-kolonnen), eller du kan endre dem (i Handlinger-kolonnen). List of your rules
 8. Hver gang en regel kjøres, opprettes det en oppføring i loggtabellen. Klikk på koblingen Vis detaljer for å få detaljert informasjon om hva som ble endret med hver regel. Logs

  Tips

  Bruker du AdWords Editor eller andre tredjepartsverktøy? Hvis du kan gjøre manuelle endringer i bud, budsjett eller status, kan du bruke regler til å automatisere disse endringene uten at de andre verktøyene skaper problemer.

Tips og retningslinjer for bruk av automatiserte regler

Generelle tips

Bruk grenser

 • Angi en nedre og en øvre grense for budene og budsjettene for å unngå at de skal bli for høye eller lave. Hvis budene økes kontinuerlig, kan dette føre til unødvendig høye kostnader per klikk, mens stadige reduksjoner kan resultere i en merkbar reduksjon av trafikken.

Bruk et datagrunnlag du kan treffe veloverveide beslutninger på bakgrunn av

 • For å sikre at endringer gjøres basert på et tilstrekkelig datagrunnlag, anbefaler vi at du angir en tilstrekkelig lang tidsperiode, eller at du legger til et tilleggskrav i regelen, for eksempel «antallet visninger > X».

Sørg for at alternativene «frekvens» og «bruker data fra» er logiske

 • Du kan oppleve problemer hvis du kombinerer en kort frekvens med et langt målingsvindu. Vi ser på følgende regel: «Hvis den gjennomsnittlige plasseringen for annonsen over de siste 14 dagene er lavere enn 3, skal budene økes med x % per dag». Dette innebærer at budene økes oftere (daglig) enn regelen evaluerer annonsens gjennomsnittlige plassering (gjennom et vindu på 14 dager). Generelt sett er det bedre at vinduene for frekvens og måling samsvarer med hverandre (f.eks. at du velger en ukentlig frekvens og deretter bruker data fra de siste sju dagene).

Ta en forhåndskikk

 • Se en forhåndsvisning av reglene før du lagrer dem, slik at du har oversikt over hvordan de kommer til å påvirke kampanjene dine. Avhengig av hvilke krav og innstillinger du har valgt, kan endringene ha stor innvirkning på store deler av kontoen. Derfor er det viktig at du dobbeltsjekker endringene.

Vær forsiktig

 • Du kan velge å overvåke den faktiske effekten av en regel ved å implementere regelen med «én gang» som frekvens. Når reglene fungerer slik de skal, kan du konfigurere dem slik at de kjøres i henhold til en gjentakende tidsplan (f.eks. daglig eller ukentlig).

Konfigurer regler som er tilpasset bedriften

 • Vær oppmerksom på tendenser innenfor enkeltdager og enkeltuker (trafikkvolumet er f.eks. ulikt på tidspunkter med henholdsvis mye og lite trafikk og på ukedager sammenlignet med i helgene). Når du konfigurerer endringenes omfang, bør du også være oppmerksom på hvor langt det er igjen til målene er nådd (du kan f.eks. legge inn endringer i små intervaller på 5 % når du nærmer deg målet, og bruke større intervaller på 20 % ellers). Du kan ta hensyn til alle disse problemene ved å bruke flere regler i samsvar med hverandre.

Tenk deg om når du planlegger to regler som påvirker de samme elementene

 • Hva skjer hvis du har to regler som påvirker de samme elementene som er planlagt å kjøre samtidig? Regler i seg selv har ingen prioriteringsmulighet. Selv om du har angitt at to regler skal gjøre endringer i de samme enhetene samtidig, kommer begge reglene til å bli kjørt og gjøre de bestemte endringene i alle enhetene. Vi anbefaler at du ikke planlegger kjøring av flere regler samtidig hvis de påvirker det samme datasettet. Hvis du vil ha to eller flere regler som gjør endringer i den samme delen av en kampanje, foreslår vi i stedet at du angir at reglene skal kjøres på forskjellige tidspunkter på dagen.

Hvis det finnes flere regler som skal kjøres samtidig i de samme enhetene, prøver systemet vårt å kjøre alle, men det kan oppstå feil hvis motstridende endringer gjøres samtidig. Hvis du angir forskjellige tidspunkter for reglene, kan du ikke bare unngå disse feilene, men du får også prioritert reglene, i og med at regelen med det tidligste kjøretidspunktet, er den som kjøres først.

Tips for regler som har innvirkning på søkeordbud

Konfigurasjon av regelmessige budgivningsregler for en hel konto eller en hel kampanje kan være en komplisert prosess. Hvis det er relevant for behovene du har, kan du administrere budene dine og budsjettet ditt med automatisk budgivning og Konverteringsoptimereren. Nedenfor finner du tips om konfigurasjon av automatiserte regler som endrer søkeordbud og kjører regelmessig.

Budendringer basert på konverteringsdata

 • Måling av konverteringer er en mer langvarig prosess enn måling av klikk og visninger ettersom det kan gå mange dager mellom et klikk og en konvertering, og den registreres bare hvis den forekommer innenfor det valgte konverteringsvinduet. Dessuten forekommer konverteringer langt sjeldnere enn klikk og visninger. Hvis du oppretter konverteringsbaserte regler, anbefaler vi at du angir lengre tidsperioder for «bruker data fra» for å være sikker på at konverteringene blir fanget opp.

Budendringer basert på gjennomsnittlig plassering

 • Det er ikke sikkert du kan kontrollere gjennomsnittlig plassering ved å endre bud, ettersom budøkninger i noen tilfeller resulterer i flere annonsevisninger. Dette kan i sin tur føre til at annonsene dine får lavere plasseringer enn tidligere.

Budendringer basert på klikkfrekvens (CTR)

 • Klikkfrekvensen til en annonse avhenger av plasseringen på siden. Hvis du oppretter en regel som reduserer budet ditt når CTR-verdien er lav, kan dette skape en ond sirkel hvor annonsen stadig rykker nedover på siden, mens klikkfrekvensen synker tilsvarende.

Fremgangsmåten videre

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?