Opsætning af automatiserede regler

Med automatiserede regler kan du automatisk foretage ændringer i din konto ud fra de indstillinger og vilkår, du ønsker. Du kan ændre annoncestatus, budget, bud mv. Hvis du f.eks. vil booste dit søgeordsbud, hver gang din annonce rykker uden for den første side med søgeresultater, kan du opstille en regel for dette. Derudover kan du bruge automatiserede regler til at udløse e-mails uden at gøre andet, når der opstår bestemte betingelser.

Med automatiserede regler kan du spare tid, fordi du slipper for at skulle overvåge kampagnerne og foretage hyppige, manuelle ændringer.

Når du klikker på knappen Automatiser på din konto, kan du vælge indstillingerne for din regel og se et eksempel på den. Derefter kan du læne dig tilbage og lade systemet administrere din konto. Du skal dog være opmærksom på, at systemet ikke er helt så klogt som dig selv, så du skal angive passende grænser i dine regler og jævnligt tjekke dine logfiler. På den måde kan du sikre, at de handlinger, der udføres af reglerne, sker på grundlag af tilstrækkeligt med data.

Om automatiserede regler

Vi kan f.eks. antage, at du ønsker at lade en særlig promovering træde i kraft næste søndag kl. 02.00. Du har sikkert ikke specielt meget lyst til at sidde ved din computer klokken 02.00 om natten for at sætte promoveringen i gang. Hvis du i stedet opretter en automatiseret regel i din konto, går promoveringen i gang, mens du sover!

Hvis du ser på de opgaver, du ofte udfører manuelt, er det nemt at udarbejde en liste over opgaver, du gerne vil have, at automatiserede regler skal udføre for dig, herunder ændring af annoncer, annoncestatus, budget og bud. Her er et par eksempler:

 • Planlæg lancering af annoncer i forbindelse med specielle salgsfremstød eller begivenheder
 • Sæt ineffektive annoncer eller søgeord på pause
 • Ændr søgeordsbud, så du kan styre din gennemsnitlige position
 • Hæv søgeordsbud for at sikre, at annoncer vises på den første side
 • Send dig selv en e-mail, hvis en kampagnes budget næsten er opbrugt tidligt på dagen

Du kan have op til 100 aktive regler på hver konto for hver bruger, der har adgang til kontoen.

Bemærk!
Automatiserede regler fungerer ikke sammen med universelle appkampagner. Selv hvis du har angivet en regel for alle kampagner, har den ingen effekt på universelle appkampagner.

 

Sådan opretter du regler

Du kan starte oprettelsen af regler ved at klikke på knappen Automatiser i din AdWords-konto. Derefter kan du oprette din nye regel ud fra de ønskede indstillinger og klikke på Vis eksempel på resultater.

Trinvis vejledning til oprettelse af en regel

Her er et eksempel på, hvordan du kan oprette en regel, der hæver dine maksimale CPC-bud på søgeord med en gennemsnitlig position på under 5 den foregående dag.

 1. Klik på rullemenuen Automatiser på fanen Kampagner, Annoncegrupper, Annoncer eller Søgeord.
 2. Vælg en af reglerne blandt valgmulighederne på menuen, f.eks. Skift maks. CPC-bud, når.... Automate menu
 3. Angiv dit regelkriterium og eventuelle krav til, hvordan reglen skal udløses. I dette eksempel kan du øge buddene med tre procent for søgeord, som har en gennemsnitlig position, der er lavere end fem. Decrease budget

  Når du opretter en regel, kan du definere et maksimum- eller minimumbud eller -budget. På den måde kan du sikre dig, at din regel ikke sætter et nyt bud eller budget over dit maksimum eller under dit minimum.

 4. På menuen Frekvens vælger du, hvor ofte du vil have reglen til at køre, f.eks. dagligt eller kun én gang på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt, sammen med datointervallet, for at evaluere dine behov. Herefter indtaster du et navn til din regel og vælger, hvordan du gerne vil underrettes, når din regel kører. I dette eksempel kører reglen dagligt kl. 02.00 og bruger dataene fra den foregående dag til søgeord med gennemsnitlige positioner, som er lavere end fem.

  Vidste du det...

  Du kan angive det tidspunkt på dagen, hvor din regel skal køres. En regel kan begynde at køre på et hvilket som helst tidspunkt inden for den time, du vælger.

  Preview results
 5. Klik på knappen Vis eksempel på resultater for at bekræfte, at du har konfigureret reglen på den måde, du vil have den til at køre. Eksempelvisning er kun til bekræftelse og foretager ingen permanente ændringer på din konto.
 6. Klik på Gem.
 7. Når du har oprettet din regel, er det vigtigt at holde øje med den, så du er sikker på, at den fungerer, som den skal. Du administrerer dine regler ved at vælge Administrer regler på rullemenuen Automatiser eller ved at klikke på linket Automatiserede regler i venstre navigationspanel på fanen Kampagner på din AdWords-konto. Her kan du se en liste over dine regler, og du kan sætte dem på pause, aktivere dem eller fjerne dem (i kolonnen Status) eller redigere dem (i kolonnen Handlinger). List of your rules
 8. Hver gang en regel kører, vises der en post i logtabellen. Klik på linket Vis detaljer for at få vist specifikke oplysninger om, hvilke poster der blev ændret med hver enkelt regel. Logs

  Tip!

  Skal man bruge AdWords Editor eller andre tredjepartsværktøjer? Hvis du kan foretage manuelle ændringer af dine bud, dit budget eller din status, kan du også automatisere disse ændringer ved hjælp af regler uden at blande andre værktøjer ind i processen.

Tips og retningslinjer for brug af automatiserede regler!

Generelle tips!

Brug grænser

 • Angiv minimum- og maksimumgrænser for dine bud og budgetter, så de ikke bliver hverken for høje eller for lave. Hvis du hele tiden hæver buddene, kan det resultere i unødvendigt høje CPC'er. Modsat kan det medføre et fald i din trafik, hvis du løbende sænker buddene.

Brug tilstrækkeligt med data, til at du kan træffe en kvalificeret beslutning

 • Det er vigtigt, at ændringer foretages på grundlag af tilstrækkeligt med data, så vi anbefaler et langt tidsinterval, eller at du føjer et ekstra krav, som f.eks. "eksponeringer > X", til din regel.

Vær konsistent i brugen af mulighederne "frekvens" og "bruger data fra"

 • Hvis du benytter en kort frekvens sammen med et langt målingsvindue, kan det blive problematisk. Lad os se på denne regel: "Hvis en annonces gennemsnitlige position over de seneste 14 dage er dårligere end tre, skal buddet hæves med x % dagligt". Det ville hæve dine bud oftere (dagligt), end reglen evaluerer annoncens gennemsnitlige position (i løbet af et 14-dages vindue). Det er normalt bedre at bruge frekvens- og målingsvinduer, der er konsistente i forhold til hinanden (hvis du f.eks. vælger en ugentlig frekvens, skal du bruge data fra de seneste syv dage).

Eksempelvisning

 • Få vist eksempler på dine regler, før du gemmer dem, så du kan se, hvordan de vil påvirke dine kampagner. Afhængigt af dine behov og indstillinger vil du evt. være i gang med at foretage betydelige ændringer på en stor del af din konto, så det er vigtigt, at du dobbelttjekker.

Følg omhyggeligt med

 • Prøv at implementere en regel med en frekvens på "én gang" for at afprøve den reelle effekt. Når du er helt sikker på, hvordan dine regler fungerer, kan du opsætte dem til at køre efter en gentagen plan (f.eks. dagligt eller ugentligt).

Konfigurer regler, der er passer til din virksomhed

 • Vær opmærksom på tendenser mellem dagene og ugerne (f.eks. kan trafik på spidsbelastningstidspunkter eller på hverdage adskille sig fra almindelig dagstrafik og weekendtrafik). Du skal også være opmærksom på, hvor langt du er fra dine mål, når du indstiller størrelsesordenen for ændringer (f.eks. ændring i små trin på fem procent, når du er tæt på dit mål, og større trin på 20 % i andre tilfælde). Alle disse typer problemer kan løses ved at bruge flere regler i kombination med hinanden.

Tænk dig om, når du planlægger to regler, der påvirker de samme elementer

 • Hvad sker der, hvis du har to regler, der påvirker de samme elementer og er planlagt til at køre på samme tid? Regler er ikke i stand til at prioritere sig selv, så selvom du har to regler, der er sat til at foretage sideløbende ændringer på samme enheder, vil begge regler køre og foretage de angivne ændringer på alle enheder. Vi anbefaler, at du ikke planlægger flere regler samtidigt, hvis de påvirker samme datasæt. Hvis du gerne vil have to eller flere regler, der foretager ændringer på samme del af din kampagne, foreslår vi, at du i stedet vælger forskellige tidspunkter af dagen, hvor reglerne skal køres.

Hvis der er flere regler på samme enheder, der er planlagt til samme tidspunkt, vil vores system gøre sit bedste for at køre dem alle sammen, men der kan opstå fejl som et resultat af, at systemet forsøger at foretage modstridende ændringer samtidigt. Hvis du angiver forskellige tidspunkter til dine regler, vil det ikke kun bidrage til at undgå disse fejl, men du kan også bruge det som en måde at prioritere dine regler på, så den regel, der er planlagt tidligst, kører først.

Tips til regler, der påvirker søgeordsbud!

Det kan være yderst kompliceret at sætte faste budregler op, der virker på hele konti eller kampagner. Hvis det er relevant for dig, kan det være en idé at prøve automatisk budgivning og Konverteringsoptimering til at hjælpe dig med at administrere dine bud og dit budget. Her er et par tips til at hjælpe dig med at konfigurere automatiserede regler, der modificerer søgeordsbud, og som kører regelmæssigt.

Ændring af bud ud fra konverteringsdata

 • Det er en længere proces at måle en konvertering i forhold til at måle et klik eller en visning. En konvertering kan finde sted mange dage efter et klik, og den registreres kun, hvis den forekommer inden for dit valgte konverteringsvindue. Konverteringer sker også langt sjældnere end klik eller eksponeringer. Hvis du opretter regler baseret på konverteringer, anbefaler vi, at du bruger længere "brug af data fra"-intervaller for at indfange dine konverteringer korrekt.

Ændring af bud ud fra gennemsnitlig position

 • Det er ikke sikkert, at det altid virker at ændre bud for at styre den gennemsnitlige position, da en budforøgelse i visse tilfælde vil føre til flere annoncevisninger. Dette kan medføre, at dine annoncer vises på lavere positioner end før.

Ændring af bud ud fra klikfrekvens

 • Din annonces klikfrekvens afhænger af annoncens position på siden. Hvis du opretter en regel, der sænker dit bud, hvis klikfrekvensen er lav, kan det resultere i en negativ spiral, hvor annoncen glider endnu længere ned på siden, og din klikfrekvens derfor falder yderligere.
Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?