Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Nastavení automatických pravidel

Pomocí automatických pravidel lze provádět automatické změny v účtu na základě zvolených nastavení a podmínek. Měnit lze stav reklam, rozpočet, nabídky a další položky. Pokud například chcete zvýšit nabídku pro klíčové slovo, kdykoli se reklama přestane zobrazovat na první stránce s výsledky, můžete za tím účelem nastavit pravidlo. Pomocí automatických pravidel můžete navíc spouštět zasílání e-mailů, pokud jsou splněny konkrétní podmínky, bez nutnosti dalších akcí.

Automatická pravidla vám šetří čas, protože se snižuje potřeba sledování kampaní a provádění častých manuálních změn.

Kliknutím na tlačítko Automatizovat v účtu vyberete pro pravidlo nastavení, zobrazíte jeho náhled a poté si již můžete odpočinout, zatímco systém bude účet spravovat. Nezapomeňte však, že systém není tak chytrý jako vy. Bude tedy nutné nastavit pro pravidla vhodné limity a občas zkontrolovat protokoly, abyste se ujistili, že akce prováděné pravidly vycházejí z dostatečného množství údajů.

Automatická pravidla

Řekněme, že chcete, aby se příští neděli ve 2 hodiny ráno spustila speciální propagační akce. Pravděpodobně se vám nebude chtít tou dobou sedět u počítače, abyste propagační akci zahájili manuálně. Pokud v účtu vytvoříte automatické pravidlo, propagační akce se spustí, zatímco budete spát.

Zamyslíte-li se nad tím, které úkoly často provádíte manuálně, snadno sestavíte seznam činností, které za vás mohou provádět automatická pravidla, včetně změn reklam, stavu reklam, rozpočtu a nabídek. Uvádíme zde několik příkladů:

 • plánování reklam pro zvláštní propagační akce či události,
 • pozastavování reklam či klíčových slov s nízkým výkonem,
 • změny nabídek pro klíčová slova v rámci řízení průměrné pozice,
 • zvyšování nabídek pro klíčová slova, aby se reklamy zobrazily na první stránce,
 • odeslání e-mailu v případě, že je rozpočet kampaně brzy během dne téměř vyčerpán.

V každém účtu lze pro každého uživatele, který má do účtu přístup, nastavit až 100 aktivních pravidel.

Poznámka
Automatická pravidla nefungují pro univerzální kampaně propagující aplikace. I v případě, že pravidlo použijete pro všechny kampaně, na univerzální kampaně propagující aplikace se vztahovat nebude.

 

Jak vytvářet pravidla

Chcete-li začít vytvářet pravidla, klikněte v účtu AdWords na tlačítko Automatizovat. Poté můžete vytvořit nové pravidlo na základě požadovaných nastavení a kliknout na tlačítko Náhled výsledků.

Podrobný průvodce vytvářením pravidel

Následující příklad vám přiblíží, jak vytvořit pravidlo, které zvýší maximální CPC pro klíčová slova, jejichž průměrná pozice za poslední den byla horší než 5.

 1. Na kartě Kampaně, Reklamní sestavy, Reklamy nebo Klíčová slova klikněte na rozbalovací nabídku Automatizovat.
 2. Vyberte některé pravidlo z možností nabídky (např. Změnit max. CPC, když...). Automate menu
 3. Zadejte kritéria pravidla a požadavky, jimiž má být spuštění pravidla podmíněno. V tomto příkladu můžete zvýšit o 3 % nabídky pro klíčová slova s průměrnou pozicí horší než 5. Decrease budget

  Když vytvoříte pravidlo, můžete určit maximální či minimální nabídku nebo rozpočet. Předejdete tak tomu, aby pravidlo nastavilo novou nabídku nebo rozpočet, které by byly vyšší než požadované maximum nebo nižší než požadované minimum.

 4. V nabídce Frekvence vyberte, jak často chcete pravidlo spouštět (např. denně či pouze jednou v konkrétní den a čas), a časové období, na základě kterého budou vaše požadavky vyhodnoceny. Pak zadejte název pravidla a vyberte způsob, kterým chcete být na spuštění pravidla upozorněni. Pravidlo v tomto příkladu bude spouštěno každý den ve 2 hodiny ráno a bude pro klíčová slova s průměrnou pozicí horší než 5 používat data z předchozího dne.

  Víte, že...

  Můžete stanovit hodinu dne, kdy se pravidlo bude spouštět. Pravidlo se může spustit kdykoli během vybrané hodiny.

  Preview results
 5. Klikněte na tlačítko Náhled výsledků a zkontrolujte, zda jste pravidlo nastavili tak, jak je chcete spouštět. Zobrazení náhledu slouží pouze pro účely kontroly a nevytváří žádné trvalé změny v účtu.
 6. Klikněte na Uložit.
 7. Po vytvoření pravidla je důležité sledovat, zda pracuje požadovaným způsobem. Chcete-li pravidla spravovat, vyberte v rozbalovací nabídce Automatizovat položku Spravovat pravidla nebo klikněte na odkaz Automatická pravidla na levém navigačním panelu karty Kampaně v účtu AdWords. Zobrazí se seznam pravidel, která můžete pozastavit, aktivovat či odstranit (ve sloupci Stav) nebo upravit (ve sloupci Akce). List of your rules
 8. Při každém spuštění pravidla se do tabulky protokolů přidá záznam. Kliknutím na odkaz Zobrazit podrobnosti zobrazíte konkrétní informace o tom, které entity jednotlivá pravidla změnila. Logs

  Tip

  Používat AdWords Editor nebo jiné nástroje třetí strany? Pokud lze provádět manuální změny nabídek, rozpočtu či stavu, můžete tyto změny automatizovat pomocí pravidel, aniž by vám v tom ostatní nástroje bránily.

Tipy a pokyny pro používání automatických pravidel

Obecné tipy

Používejte limity.

 • Nastavte pro nabídky a rozpočty minimální a maximální limit, aby nebyly příliš vysoké ani příliš nízké. Neustálé zvyšování nabídek může vést ke zbytečně vysokým cenám za proklik, zatímco jejich neustálé snižování může výrazně omezit provoz reklam.

Rozhodujte se na základě dostatečného množství údajů.

 • Abyste se ujistili, že jsou změny prováděny na základě potřebného množství údajů, doporučujeme použít dostatečně dlouhý časový interval nebo pravidlo doplnit o další požadavek, např. „zobrazení > X“.

Vyberte vzájemně odpovídající možnosti v části Frekvence a Použít data z.

 • Měřit metriky za delší časové období a provádět častější akce může být problematické. Vezměme si například následující pravidlo: Zvýšit nabídky o x % denně, je-li průměrná pozice reklamy za posledních 14 dní horší než 3. Nabídky by se tak zvyšovaly častěji (denně), než pravidlo hodnotí průměrnou pozici reklamy (za období 14 dní). Obecně je lepší vybrat vzájemně odpovídající frekvenci a časové období pro měření (pokud například zvolíte týdenní frekvenci, používejte údaje za posledních sedm dní).

Náhled

 • Zobrazte náhled pravidel, než je uložíte. Zjistíte tak, jak ovlivní vaše kampaně. V závislosti na svých požadavcích a nastavení budete možná provádět významné změny ve velké části účtu. Kontrola je tedy důležitá.

Buďte obezřetní.

 • Chcete-li zjistit, jaký vliv bude mít určité pravidlo, implementujte je s frekvencí „jednou“. Až budete s fungováním pravidel spokojeni, můžete je nastavit tak, aby se spouštěla opakovaně (např. denně či týdně).

Nakonfigurujte pravidla, která jsou pro vaši firmu vhodná.

 • Dávejte pozor na trendy v rámci dne a týdne (např. hodnoty v době špičky se mohou lišit od hodnot mimo dobu špičky a provoz v pracovní dny může být jiný než víkendový provoz). Věnujte rovněž pozornost tomu, jak jste při nastavování velikosti změn vzdáleni od svého cíle (pokud jste k cíli blíže, můžete například provádět změny o 5 %, pokud jste od cíle dále, můžete provádět změny o 20 %). Všechny tyto problémy lze vyřešit tím, že současně použijete několik vzájemně se doplňujících pravidel.

Počínejte si rozumně při plánování dvou pravidel, která mají dopad na stejné položky.

 • Co se stane, pokud máte dvě pravidla, která mají dopad na stejné položky, a jejich spuštění je naplánováno na stejný čas? Pravidla si prioritu nedokáží samostatně stanovit. Pokud tedy máte dvě pravidla, která jsou nastavena tak, aby prováděla souběžné změny u stejných entit, spustí se obě naráz a zadané změny se provedou u všech entit. Pokud má několik pravidel dopad na stejnou sadu dat, doporučujeme, abyste jejich spuštění neplánovali na stejný čas. Chcete-li vytvořit dvě nebo více pravidel, která provádějí změny stejné části kampaně, doporučujeme namísto toho naplánovat jejich spuštění na různé časy.

Pokud existuje několik pravidel, která jsou použita pro stejné entity, a jejich spuštění je naplánováno na stejný čas, systém se je pokusí spustit všechna. Kvůli pokusům o provedení konfliktních změn ve stejnou dobu však může dojít k chybám. Nastavením různých časů spuštění pravidel se nejen vyhnete těmto chybám, ale také u pravidel nastavíte prioritu. Jako první se spustí to, které je naplánováno na dřívější dobu.

Tipy pro pravidla, která mají vliv na nabídky pro klíčová slova

Nastavování opakovaných pravidel pro nabídky, která mají vliv na celý účet nebo kampaň, může být komplikované. Pokud se tyto nástroje hodí pro vaše potřeby, můžete spravovat nabídky a rozpočet pomocí automatického nabízení cenOptimalizátoru konverzí. Uvádíme některé tipy, jež vám pomohou nakonfigurovat automatická pravidla, která pravidelně upravují nabídky pro klíčová slova.

Změna nabídek na základě údajů o konverzích

 • Měření konverzí trvá déle než měření kliknutí či zobrazení. Ke konverzi může dojít mnoho dní po kliknutí a konverze bude zaznamenána pouze tehdy, pokud k ní došlo během vybraného okna konverzí. Ke konverzím také dochází mnohem méně často než ke kliknutím či zobrazením. Pokud vytváříte pravidla na základě konverzí, doporučujeme vybrat v části „Použít data z“ delší časová období, abyste konverze zaznamenali správně.

Změna nabídek na základě průměrné pozice

 • Ovládání průměrné pozice prostřednictvím změn nabídek nemusí vždy fungovat, protože v některých případech bude výsledkem vyšší nabídky zvýšený počet zobrazení reklamy. To může vést k tomu, že se budou reklamy zobrazovat na nižších pozicích než dříve.

Změna nabídek na základě míry prokliku (CTR)

 • Míra prokliku reklamy závisí na její pozici na stránce. Pokud vytvoříte pravidlo, které snižuje nabídku v případě, že je míra prokliku nízká, může být výsledkem negativní spirála – reklama na stránce ještě více klesne a odpovídajícím způsobem se sníží i míra prokliku.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.