Om Konverteringsoptimereren

 • Hensikten med Konverteringsoptimereren er at du skal få så mange konverteringer som mulig med tanke på kostnad per kjøp (CPA)-målene dine. Konverteringsoptimereren fokuserer ikke på antallet klikk (CPC) eller visninger (CPM), men på å maksimere antallet konverteringer.
 • Med Konverteringsoptimereren angir du en verdi for kostnad per kjøp (mål-CPA), som er det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å betale for en konvertering.
 • Med Konverteringsoptimereren ligger fokus enten på konverteringer eller på klikk med konvertering, alt etter hvilket konverterende bud du velger på siden for konverteringsinnstillinger.
Conversion Optimizer

Slik fungerer Konverteringsoptimereren

Ved hjelp av eldre data knyttet til kampanjen din, kan Konverteringsoptimereren automatisk finne det optimale CPC-budet for annonsen din hver gang den er kvalifisert for å bli vist. Du betaler fremdeles per klikk, men du behøver ikke lenger å justere budene manuelt for å nå konverteringsmålene dine.

Eksempel

Marianne selger nye og klassiske konsert-T-skjorter på nettet. Hun har hatt hell med bruk av innholdsmålretting for å nå ut til potensielle kunder mens disse leser musikkblogger og underholdningsmagasiner på nettet, men hun mener det ennå finnes forbedringsmuligheter. Derfor bestemmer hun seg for å prøve Konverteringsoptimereren.

Marianne vet at hun i gjennomsnitt vil betale NOK 50 for en konvertering på nettstedet sitt, så hun angir dette som mål-CPA-bud og lar Konverteringsoptimereren ta seg av resten. Noen uker senere sjekker Marianne kampanjeresultatene sine. Hun er glad for å se at konverteringsfrekvensen har økt med over 0,5 %.

Her følger noen eksempler på hva som sannsynligvis førte til denne økningen da hun brukte Konverteringsoptimereren:

 • Konverteringsoptimereren registrerte at en blogg om 80-tallsband førte til dyre konverteringer i det lange løp, ved at den sendte Marianne mange klikk som ikke resulterte i konverteringer. Budnivåene for dette nettstedet ble automatisk senket helt til Mariannes annonser ikke lenger ble vist på dette nettstedet, noe som i sin tur førte til at denne budsjettdelen kunne brukes på nettsteder som ga bedre resultater.
 • Konverteringsoptimereren fant ut at annonsene hennes gjennomgående oppnådde klikk til lavere kostnader på nettsteder om heavy metal-band. I tillegg førte klikk som kom fra besøkende på disse nettstedene, til en høy andel konverteringer. Konverteringsoptimereren sørget dermed for å komme med vellykkede bud på enda flere nettsteder i Displaynettverket som var relatert til heavy metal-band.
Om anbefalte mål-CPA-er

For at du skal komme i gang, gir Konverteringsoptimereren deg en anbefalt mål-CPA. Det beste er om du bruker dette anbefalte målet når du setter i gang, ettersom det er beregnet med tanke på å gi deg en myk overgang til den nye budstrategien. Med dette som utgangspunkt kan du følge med på resultatene og justere mål-CPA-en etter behov.

Mål-CPA-en du angir, er den viktigste kontrollfunksjonen du har med tanke på hvor mange konverteringer du kommer til å få, og hvor mye disse skal koste deg, akkurat som tilfelle er med CPC-budgivning. Du kan øke mål-CPA-en hvis du vil øke trafikken og antallet konverteringer. Hvis gjennomsnittlig CPA er høyere enn du ønsker, kan du redusere denne verdien. Dette igjen fører trolig til en nedgang både i gjennomsnittlig mål-CPA og antallet konverteringer. Finn ut hvordan du justerer mål-CPA-verdier

Krav for Konverteringsoptimereren

Du må oppfylle følgende krav for å kunne bruke konverteringsoptimereren:

 • Du må bruke AdWords-konverteringssporing eller konverteringssporing via flere kontoer for kampanjen din, eller importere data fra Google Analytics til kampanjen.
 • Kampanjen må vanligvis oppnå minst 15 konverteringer i løpet av de siste 30 dagene. Denne informasjonen er en forutsetning for nøyaktige anslag om den fremtidige konverteringsfrekvensen din. Jo flere data vi har, desto mer nøyaktige anslag kan vi gi. I noen tilfeller kan du bruke konverteringsoptimereren uten kampanjeloggen hvis du allerede har konverteringsdata andre steder i kontoen din.

Vær oppmerksom på følgende

 • Bud fra konverteringsoptimereren benyttes i stedet for budjusteringer du har angitt (med unntak av eventuelle justeringer av bud for mobil på -100 %). Du trenger ikke å fjerne budjusteringene – de blir bare ikke brukt.
 • I konverteringsoptimereren tas det automatisk hensyn til forskjeller i konverteringsfrekvens på forskjellige enheter, dager, klokkeslett og steder.
 • Hvis du bruker både konverteringsoptimereren og remarketinglister for søkeannonser (RSLA) i en av annonsegruppene dine, brukes budet som angis med konverteringsoptimereren, i stedet for de RLSA-relaterte budjusteringene. Budene optimaliseres imidlertid basert på hvorvidt folk står på remarketinglistene.
 • Du kan ikke bruke konverteringsoptimereren sammen med Shopping-kampanjer.
 • Du kan ikke bruke separate bud i Displaynettverket sammen med konverteringsoptimereren. Alle budene dine i Søke- og Displaynettverket optimaliseres automatisk når du bruker konverteringsoptimereren.
Øk antallet konverteringer for en kampanje

Her har du noen forslag til hvordan du kan øke antall konverteringer i kampanjen din:

 • Hvis du er villig til å bruke mer på annonseringen, og du for øyeblikket stadig når budsjettet ditt, kan du øke budsjettet.
 • Hvis du er villig til å bruke mer penger på annonseringen, men ikke når budsjettet ditt, kan du øke CPC-budene dine for annonsegruppene i den aktuelle kampanjen. Når du bruker høyere bud, øker annonserangeringen din. Dermed blir annonsen din mer synlig. Med større synlighet mottar du sannsynligvis flere klikk som fører til konverteringer.
 • Hvis du foretrekker å holde kostnadene dine på samme nivå, bør du vurdere å flytte koden for konverteringssporing på nettstedet ditt. Eksempel: Kari driver et forsikringsnettsted. Sporingskoden hennes befinner seg på en side som kunder havner på når de har registrert seg for en forsikringspolise. Hun bestemmer seg for å flytte sporingskoden til siden som viser forsikringspriser. Konverteringsdataene fra denne siden er fortsatt relevante for bedriften hennes, og hun oppnår flere konverteringer fordi flere kunder åpner denne siden enn takkesiden. Hvis du flytter koden for konverteringssporing, må du huske å vente i to uker før du slår på konverteringsoptimereren, slik at systemet får tid til å tilpasse seg.
 • Kombiner kampanjen med en annen kampanje for et beslektet produkt med lignende konverteringsfrekvens. Du kan bruke AdWords Editor for å kopiere og lime inn annonsegrupper i de forskjellige kampanjene. Hvis du foretar denne typen større endringer i kampanjer, må du vente i to uker før du slår på konverteringsoptimereren, slik at systemet får tid til å tilpasse seg.
 • Registrer deg for Google Displaynettverk.
 • Legg til mer relevante søkeord i annonsegruppene dine.
 • Endre annonsene dine eller landingssiden din for å forsøke å øke klikkfrekvensen eller konverteringsfrekvensen.

I tillegg kan følgende kampanjeegenskaper bidra til flere konverteringer:

 • Fokuset for kampanjen ligger på direkte respons. Kampanjen fokuserer for eksempel på å generere salg på et nettsted for netthandel.
 • Kampanjen har en veldefinert konverteringstype, for eksempel et fullført kjøp eller en registrering.
 • Kampanjen har en relativt stabil konverteringsfrekvens uten større endringer (du har f.eks. ikke omdefinert konverteringsaktiviteten eller flyttet koden for konverteringssporing) i løpet av de siste to ukene.
Tips for vellykket bruk av Konverteringsoptimereren
 • Start med anbefalt mål-CPA.
 • Øk verdien for mål-CPA for å få mer trafikk og flere konverteringer. Reduser verdien for mål-CPA hvis du vil ha en lavere gjennomsnittlig CPA. Dette gir deg trolig mindre trafikk.
 • Bruk simulatoren for mål-CPA til å se hvordan konverteringsvolumet påvirkes av endringer i mål-CPA.
 • Vi anbefaler at du lar det gå minst noen uker mellom hver gang du endrer verdien for mål-CPA. Da rekker systemet å fange opp forsinkede konverteringer, samtidig som Konverteringsoptimereren kan tilpasses det nye budet.
 • Bruk konverteringsoptimereren med eksisterende kampanjer. Jo lenger en kampanje har brukt konverteringssporing, og jo flere konverteringer den har fått i løpet av de siste 30 dagene, desto mer data kan konverteringsoptimereren bruke for å komme med prognoser.
 • Husk at det er naturlig å se endringer i annonseresultatene. Du må kanskje bruke konverteringsoptimereren en stund før du forstår hvordan kampanjeresultatene dine blir påvirket.
 • Ikke gjør store endringer i kampanjen når du kjører konverteringsoptimereren (du må f.eks. ikke fjerne alle annonsegruppene og erstatte dem med nye annonsegrupper). Du må gjerne gjøre mindre endringer i kampanjen i tråd med bedriftens behov (du kan f.eks. godt legge til/fjerne søkeord, bytte reklame eller endre landingssiden).
 • Ikke fjern koden for konverteringssporing fra nettstedet ditt, og flytt den heller ikke til en annen plassering mens du kjører konverteringsoptimereren. Hvis du gjør noen av delene, kan dette føre til betydelige endringer med hensyn til hvilke klikk som fører til rapporterte konverteringer. Dette igjen kan medføre at konverteringsoptimereren trenger opptil flere uker på å justere disse innstillingene.
 • Sammenlign CPA-verdien og konverteringsfrekvensen før og etter at du tar i bruk konverteringsoptimereren, så du kan se hvilken effekt den har på kampanjen.
 • Husk at du kan slå av konverteringsoptimereren når som helst. Da tilbakestilles kampanjen til CPC-budene du brukte tidligere.
 • Hvis du stadig når budsjettet ditt, bør du øke det slik at annonsene dine blir mer synlige.
Effektiv bruk av konverteringsoptimereren i kampanjer for mobilapper

Hvis du kjører en kampanje for å markedsføre nedlasting av mobilapper, kan det bli enklere å få så mange nedlastinger som mulig innenfor budsjettrammen ved hjelp av konverteringsoptimereren. Her følger noen konfigureringsforslag for kampanjen:

 1. Når du lanserer mobil-appkampanjen din, bør du unngå å velge altfor restriktive kampanjeinnstillinger (f.eks. overdreven bruk av stedsmålretting), da dette kan redusere trafikken.
 2. Følg med på resultatene i løpet av de første to ukene, og ekskluder deretter nettsteder og kategorier som ikke når målene du har satt.
 3. Når du har optimalisert kampanjen din og kommet frem til en bærekraftig CPA, kan du begynne å bruke konverteringsoptimereren, og angi en mål-CPA som er i tråd med resultatene så langt. Merk at konverteringssporing for nedlasting bare er tilgjengelig for annonsører som markedsfører Android-apper, og for eksisterende brukere av AdMob iOS-oversettelsestjenesten.
 4. Bruk disse målrettingsmetodene for å avgrense trafikken ytterligere:
  • Målrett mot nye enheter.
  • Legg til interessekategorier i annonsegruppene dine for å nå ut til de brukerne som er interessert i den typen produkter og tjenester bedriften din tilbyr.
  • Bruk avansert annonseplanlegging for bestemte ukedager og tider på dagen.
Endringer i trafikk eller konverteringsfrekvens

Endringer i trafikken

Hvis du opplever en nedgang i trafikken (klikk og konverteringer) etter at du har slått på Konverteringsoptimereren, kan det skyldes flere ting:

 • Mål-CPA-en kan være for lav. Det kan være lurt å sammenligne mål-CPA-en din med den historiske gjennomsnittlige CPA-en for kampanjen din. Hvis mål-CPA-en din ligger betydelig under den historiske gjennomsnittlige CPA-verdien, kan det hende at det ikke er mulig å oppnå mål-CPA-en din samtidig som du opprettholder rimelige trafikknivåer. Du bør derfor vurdere å øke målverdien.
 • Du kan ha sett på klikk eller visninger i stedet for konverteringer. Ettersom konverteringsoptimereren tar sikte på å gi deg flere konverteringer ved å unngå trafikk som ikke resulterer i konverteringer, kan det hende du ser en reduksjon i visninger eller klikk selv om antallet konverteringer øker.
 • Konverteringssporing er slått av. Hvis du fjerner konverteringer du sporer, slutter annonsene å kjøre i kampanjer der du bruker konverteringsoptimereren. For å få vist annonsene dine igjen må du slå på konverteringssporingen eller bytte til manuell budgivning.
 • Det er ikke angitt noen mål-CPA. Hvis det ikke er angitt noen mål-CPA for denne annonsegruppen, blir ikke annonsene i denne annonsegruppen vist mens du bruker Konverteringsoptimereren. Du kan gjenoppta annonsevisningen ved å angi en mål-CPA for annonsegruppen eller bytte til manuell budgivning.

Endringer i konverteringsfrekvens

Det kan hende konverteringsfrekvensen reduseres når du begynner å bruke konverteringsoptimereren. Dette kan skje fordi du observerer en gjennomsnittlig konverteringsfrekvens for alle klikk. Tenk deg for eksempel at bruken av konverteringsoptimereren fører til at kampanjen får et høyere antall veldig billige klikk med litt lavere konverteringsfrekvens. Hvis du ikke har gjort andre endringer i kampanjen din, fremstår denne endringen i konverteringsfrekvens som en reduksjon. Kostnadsforskjellen kan imidlertid ha en veldig positiv innvirkning på avkastningen for kampanjen.

Eksempel

Vi tar som utgangspunkt at du pleide å få 1 konvertering per 10 klikk fra et bestemt nettsted, og at hvert klikk kostet NOK 10. Dette betyr at du hadde en konverteringsfrekvens på 10 % med en totalkostnad på NOK 100 per konvertering. Tenk deg deretter at budene i konverteringsoptimereren ble endret slik at du annonserte på et nettsted der du betalte NOK 1 per klikk, men bare 50 personer konverterte. Konverteringsfrekvensen ville ha sunket til bare 2 %, men kostnaden per konvertering ville også ha sunket til bare NOK 50.

Visste du følgende?

I konverteringsoptimereren tas det hensyn til alle dataene for konverteringssporing (AdWords) og/eller importerte målsporingsdata (Google Analytics), men nyere data veier tyngst.

Fremgangsmåten videre

Var denne artikkelen nyttig?
Veiledning for AdWords

Nå markedsføringsmålene dine med tilpasset trinnvis veiledning.