Om konverteringsoptimereren

 • Hensikten med konverteringsoptimereren er at du skal få så mange konverteringer som mulig med tanke på kostnad per konvertering (CPA)-målene dine. Konverteringsoptimereren fokuserer ikke på antall klikk (CPC) eller visninger (CPM), men på å maksimere antallet konverteringer.
 • Med konverteringsoptimereren kan du angi høyeste kostnad per kjøp (maks. CPA), som er det meste du er villig til å betale for hver konvertering, eller en målkostnad per kjøp (mål-CPA), som er det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å betale for en konvertering.
 • Med konverteringsoptimereren fokuseres det enten på konverteringer eller konverterte klikk, avhengig av beregningen for konverterende bud du angir på siden for konverteringsinnstillinger.
Conversion Optimizer

Slik fungerer konverteringsoptimereren

Ved hjelp av eldre data knyttet til kampanjen, kan konverteringsoptimereren automatisk finne det optimale CPC-budet for annonsen din hver gang den innfrir kravene for å bli vist. Du betaler fremdeles per klikk, men du behøver ikke lenger å justere budene manuelt for å nå konverteringsmålene.

Eksempel

Marianne selger nye og brukte konsert-T-skjorter på nettet. Hun har hatt hell med bruk av innholdsmålretting for å tiltrekke seg potensielle kunder når de tilbringer tid på musikkblogger og leser underholdningsmagasiner på nettet, men hun mener det ennå finnes forbedringsmuligheter. Derfor bestemte hun seg for å prøve konverteringsoptimereren.

Marianne visste at hun gjennomsnittlig var villig til å betale 30 kroner for en konvertering på nettstedet sitt, så hun anga dette som mål-CPA-bud og lot konverteringsoptimereren ta seg av resten. Noen uker senere sjekket Marianne kampanjeresultatene. Hun var glad for å se at konverteringsfrekvensen hadde økt med over 0,5 %.

Her er noen eksempler på hva som sannsynligvis førte til denne økningen da hun brukte konverteringsoptimereren:

 • Konverteringsoptimereren registrerte at en blogg om 80-tallsband førte til dyre konverteringer i det lange løp, ved at den sendte Marianne mange klikk som ikke resulterte i konverteringer. Budnivåene for dette nettstedet ble automatisk senket, helt til Mariannes annonse ikke lenger ble vist på nettstedet. På denne måten fikk hun frigitt midler til bruk på andre nettsteder med bedre resultater.
 • Med konverteringsoptimereren fant hun ut at annonsene hennes gjennomgående oppnådde klikk til lavere kostnader på nettsteder om heavy metal-band. I tillegg førte klikk fra besøkende på disse nettstedene til en høy andel konverteringer. Konverteringsoptimereren sørget dermed for å komme med vellykkede bud på enda flere nettsteder i Displaynettverket relatert til heavy metal-band.
Om anbefalte bud

Med konverteringsoptimereren får du et anbefalt høyeste CPA-bud og et anbefalt mål-CPA-bud. Dermed blir det enklere for deg å komme i gang. Det er best å bruke et av disse anbefalte budene når du begynner, ettersom disse budene er beregnet for å hjelpe deg med å få en jevn overgang til den nye budgivningsmodusen din. Med dette utgangspunktet kan du følge med på resultatene og justere budene dine etter behov.

Som med CPC-budgivning er CPA-budet du angir, den viktigste måten du kontrollerer hvor mange konverteringer du får på, og hvor mye du betaler for dem. Du kan høyne CPA-budet hvis du vil øke trafikken og få flere konverteringer. Hvis du hadde foretrukket at den gjennomsnittlige CPA-verdien var lavere, kan du redusere budet, noe som trolig medfører at både gjennomsnittlig CPA og antallet konverteringer går ned. Finn ut mer om hvordan du justerer CPA-budet ditt

Krav for konverteringsoptimereren

Du må oppfylle følgende krav for å kunne bruke konverteringsoptimereren:

 • Du må bruke AdWords-konverteringssporing eller konverteringssporing via flere kontoer for kampanjen din, eller importere data fra Google Analytics til kampanjen.
 • Kampanjen må vanligvis oppnå minst 15 konverteringer i løpet av de siste 30 dagene. Denne informasjonen er en forutsetning for nøyaktige anslag om den fremtidige konverteringsfrekvensen din. Jo flere data vi har, desto mer nøyaktige anslag kan vi gi. I noen tilfeller kan du bruke konverteringsoptimereren uten kampanjeloggen hvis du allerede har konverteringsdata andre steder i kontoen din.

Vær oppmerksom på følgende

 • Bud fra konverteringsoptimereren benyttes i stedet for budjusteringer du har angitt (med unntak av eventuelle justeringer av bud for mobil på -100 %). Du trenger ikke å fjerne budjusteringene – de blir bare ikke brukt.
 • I konverteringsoptimereren tas det automatisk hensyn til forskjeller i konverteringsfrekvens på forskjellige enheter, dager, klokkeslett og steder.
 • Hvis du bruker både konverteringsoptimereren og remarketinglister for søkeannonser (RSLA) i en av annonsegruppene dine, brukes budet som angis med konverteringsoptimereren, i stedet for de RLSA-relaterte budjusteringene. Budene optimaliseres imidlertid basert på hvorvidt folk står på remarketinglistene.
 • Du kan ikke bruke konverteringsoptimereren sammen med Shopping-kampanjer.
 • Du kan ikke bruke separate bud i Displaynettverket sammen med konverteringsoptimereren. Alle budene dine i Søke- og Displaynettverket optimaliseres automatisk når du bruker konverteringsoptimereren.
Øk antallet konverteringer for en kampanje

Her har du noen forslag til hvordan du kan øke antall konverteringer i kampanjen din:

 • Hvis du er villig til å bruke mer på annonseringen, og du for øyeblikket stadig når budsjettet ditt, kan du øke budsjettet.
 • Hvis du er villig til å bruke mer penger på annonseringen, men du ikke når budsjettet ditt, kan du øke CPC-budene dine for annonsegruppene i den aktuelle kampanjen. Når du bruker høyere bud, øker annonserangeringen din. Dermed blir annonsen din mer synlig. Med økt synlighet er sjansen større for at du kan få flere klikk som fører til konverteringer.
 • Hvis du foretrekker å holde kostnadene dine på samme nivå, bør du vurdere å flytte koden for konverteringssporing på nettstedet ditt. Eksempel: Kari driver et forsikringsnettsted. Sporingskoden hennes befinner seg på en side som kunder havner på når de har registrert seg for en forsikringspolise. Hun bestemmer seg for å flytte sporingskoden til siden som viser forsikringspriser. Konverteringsdataene fra denne siden er fortsatt relevante for bedriften hennes, og hun oppnår flere konverteringer fordi flere kunder åpner denne siden enn takkesiden. Hvis du flytter koden for konverteringssporing, må du huske å vente i to uker før du slår på konverteringsoptimereren, slik at systemet får tid til å tilpasse seg.
 • Kombiner kampanjen med en annen kampanje for et beslektet produkt med lignende konverteringsfrekvens. Du kan bruke AdWords Editor for å kopiere og lime inn annonsegrupper i de forskjellige kampanjene. Hvis du foretar denne typen større endringer i kampanjer, må du vente i to uker før du slår på konverteringsoptimereren, slik at systemet får tid til å tilpasse seg.
 • Registrer deg for Google Displaynettverk.
 • Legg til mer relevante søkeord i annonsegruppene dine.
 • Endre annonsene dine eller landingssiden din for å forsøke å øke klikkfrekvensen eller konverteringsfrekvensen.

I tillegg kan følgende kampanjeegenskaper bidra til flere konverteringer:

 • Fokuset for kampanjen ligger på direkte respons. Kampanjen fokuserer for eksempel på å generere salg på et nettsted for netthandel.
 • Kampanjen har en veldefinert konverteringstype, for eksempel et fullført kjøp eller en registrering.
 • Kampanjen har en relativt stabil konverteringsfrekvens uten større endringer (du har f.eks. ikke omdefinert konverteringsaktiviteten eller flyttet koden for konverteringssporing) i løpet av de siste to ukene.
Tips for vellykket bruk av konverteringsoptimereren
 • Begynn med det anbefalte CPA-budet. Angi enten et maks. CPA- eller et mål-CPA-bud, avhengig av hvilken verdi du er mest komfortabel med.
 • Øk det høyeste CPA- eller mål-CPA-budet ditt for å øke trafikken og få flere konverteringer. Reduser det høyeste CPA- eller mål-CPA-budet hvis du ønsker en lavere gjennomsnittlig CPA. Dette fører sannsynligvis til at trafikken reduseres.
 • Bruk simulatoren for mål-CPA for å se hvordan antallet konverteringer påvirkes av justeringer i mål-CPA-en.
 • Vi anbefaler at du lar det gå minst noen uker mellom hver gang du endrer CPA-budet ditt. Da rekker systemet å fange opp forsinkede konverteringer, samtidig som konverteringsoptimereren kan tilpasses til det nye budet.
 • Bruk konverteringsoptimereren med eksisterende kampanjer. Jo lenger en kampanje har brukt konverteringssporing, og jo flere konverteringer den har fått i løpet av de siste 30 dagene, desto mer data har konverteringsoptimereren å basere prognosene sine på.
 • Husk at det er naturlig å se endringer i annonseresultatene. Du må kanskje bruke konverteringsoptimereren en stund før du forstår hvordan kampanjeresultatene dine blir påvirket.
 • Ikke gjør store endringer i kampanjen når du kjører konverteringsoptimereren (du må f.eks. ikke fjerne alle annonsegruppene og erstatte dem med nye annonsegrupper). Du må gjerne gjøre mindre endringer i kampanjen i tråd med bedriftens behov (du kan f.eks. godt legge til/fjerne søkeord, bytte reklame eller endre landingssiden).
 • Ikke fjern koden for konverteringssporing fra nettstedet ditt, og flytt den heller ikke til en annen plassering mens du kjører konverteringsoptimereren. Hvis du gjør noen av delene, kan dette føre til betydelige endringer med hensyn til hvilke klikk som fører til rapporterte konverteringer. Dette igjen kan medføre at konverteringsoptimereren trenger opptil flere uker på å justere disse innstillingene.
 • Sammenlign CPA-verdien og konverteringsfrekvensen før og etter at du tar i bruk konverteringsoptimereren, så du kan se hvilken effekt den har på kampanjen.
 • Husk at du kan slå av konverteringsoptimereren når som helst. Da tilbakestilles kampanjen til CPC-budene du brukte tidligere.
 • Hvis du stadig når budsjettet ditt, bør du øke det slik at annonsene dine blir mer synlige.
Effektiv bruk av konverteringsoptimereren i kampanjer for mobilapper

Hvis du kjører en kampanje for å markedsføre nedlasting av mobilapper, kan du få hjelp til å få så mange nedlastinger som mulig innenfor budsjettrammen ved å bruke konverteringsoptimereren. Her følger noen konfigureringsforslag for kampanjen:

 1. Når du lanserer mobil-appkampanjen din, bør du unngå å velge altfor restriktive kampanjeinnstillinger (f.eks. overdreven bruk av stedsmålretting), da dette kan redusere trafikken.
 2. Følg med på resultatene i løpet av de første to ukene, og ekskluder deretter nettsteder og kategorier som ikke når målene du har satt.
 3. Når du har optimalisert kampanjen din og kommet frem til en bærekraftig CPA, kan du begynne å bruke konverteringsoptimereren, og angi en mål-CPA som er i tråd med resultatene så langt. Merk at konverteringssporing for nedlasting bare er tilgjengelig for annonsører som markedsfører Android-apper, og for eksisterende brukere av AdMob iOS-oversettelsestjenesten.
 4. Bruk disse målrettingsmetodene for å avgrense trafikken ytterligere:
  • Målrett mot nye enheter.
  • Legg til interessekategorier i annonsegruppene dine for å nå ut til de brukerne som er interessert i den typen produkter og tjenester bedriften din tilbyr.
  • Bruk avansert annonseplanlegging for bestemte ukedager og tider på dagen.
Endringer i trafikken eller konverteringsfrekvensen

Endringer i trafikken

Hvis du opplever en nedgang i trafikken (klikk og konverteringer) etter at du har aktivert konverteringsoptimereren, kan det skyldes flere ting:

 • Det kan hende CPA-budet ditt er for lavt. Hvis du bruker et mål-CPA-bud, kan du sammenligne budet med den gjennomsnittlige CPA-verdien kampanjen har hatt siden oppstarten. Hvis budet ditt ligger langt under historisk gjennomsnittlig CPA, kan det hende at det ikke er mulig å oppnå mål-CPA-en din samtidig som du beholder akseptable trafikknivåer. Du bør derfor vurdere å øke budet.
 • Det kan hende du ser på klikk eller visninger i stedet for konverteringer. Ettersom konverteringsoptimereren tar sikte på å gi deg flere konverteringer ved å unngå trafikk som ikke resulterer i konverteringer, kan det hende du ser en reduksjon i visninger eller klikk selv om antallet konverteringer øker.
 • Konverteringssporing er slått av. Hvis du fjerner konverteringer du sporer, slutter annonsene å kjøre i kampanjer der du bruker konverteringsoptimereren. Hvis du ønsker at annonsene dine skal bli vist igjen, må du slå på konverteringssporing eller bytte til manuell budgivning.
 • Annonsegruppen din mangler et CPA-bud. Hvis du ikke har angitt et CPA-bud for annonsegruppen, blir ikke annonsene i denne annonsegruppen vist ved bruk av konverteringsoptimereren. Du kan gjenoppta annonsevisningen ved å angi et CPA-bud for annonsegruppen eller bytte til manuell budgivning.

Endringer i konverteringsfrekvensen

Det kan hende du vil oppleve redusert konverteringsfrekvens når du begynner å bruke konverteringsoptimereren. Dette kan skje fordi du observerer en gjennomsnittlig konverteringsfrekvens for alle klikk. Tenk deg for eksempel at bruken av konverteringsoptimereren fører til at kampanjen får et høyere antall veldig billige klikk med litt lavere konverteringsfrekvens. Hvis du ikke har gjort andre endringer i kampanjen din, fremstår denne endringen i konverteringsfrekvens som en reduksjon. Kostnadsendringene kan imidlertid virke positivt inn på avkastningen til kampanjen.

Eksempel

Vi tar som utgangspunkt at du pleide å få 1 konvertering per 10 klikk fra et bestemt nettsted, og at hvert klikk kostet NOK 10. Dette betyr at du hadde en konverteringsfrekvens på 10 % med en totalkostnad på NOK 100 per konvertering. La oss videre si at konverteringsoptimereren endret budene dine, slik at du annonserte på et nettsted der du betalte NOK 1,00 per klikk, men bare oppnådde konverteringer fra én av 50 personer. Konverteringsfrekvensen ville ha sunket til bare 2 %, men kostnaden per konvertering ville også ha sunket til bare NOK 50.

Visste du følgende?

I konverteringsoptimereren tas det hensyn til alle dataene for konverteringssporing (AdWords) og/eller importerte målsporingsdata (Google Analytics), men nyere data veier tyngst.

Fremgangsmåten videre

Var denne artikkelen nyttig?