De Conversion Optimizer

 • Het doel van de Conversion Optimizer is om zo veel mogelijk conversies te verkrijgen, op basis van uw kosten-per-acquisitiedoelen (CPA). De Conversion Optimizer is niet gericht op klikken (CPC) of vertoningen (CPM), maar met name op het maximaliseren van conversies.
 • Met de Conversion Optimizer stelt u een kosten-per-acquisitiedoel (doel-CPA) in. Dit is het gemiddelde bedrag dat u bereid bent te betalen voor een conversie.
 • De Conversion Optimizer richt zich op conversies of op geconverteerde klikken, afhankelijk van de conversiebodstatistieken die u kiest op de pagina met conversie-instellingen.
Conversion Optimizer

Hoe de Conversion Optimizer werkt

Aan de hand van historische gegevens over uw campagne bepaalt de Conversion Optimizer automatisch het beste equivalente CPC-bod voor uw advertentie, elke keer dat deze in aanmerking komt voor weergave. U betaalt nog steeds per klik, maar u hoeft uw biedingen niet meer handmatig aan te passen om uw conversiedoelen te bereiken.

Voorbeeld

Angela verkoopt online nieuwe en tweedehands concert-T-shirts. Ze heeft in het verleden al met succes contexttargeting gebruikt om potentiële klanten te bereiken terwijl ze tijd doorbrengen op muziekblogs en online entertainmentmagazines lezen, maar ze meende dat er nog wel ruimte voor verbetering was. Daarom besluit ze de Conversion Optimizer te proberen.

Angela wil gemiddeld maximaal € 5,00 betalen voor een conversie op haar site, dus stelt ze dit bedrag in als haar doel-CPA-bod. Vervolgens laat ze de Conversion Optimizer de rest doen. Een paar weken later bekijkt ze de prestaties van haar campagnes. Tot haar genoegen ontdekt ze dat haar conversieratio met meer dan 0,5 procent is verbeterd!

Er zijn verschillende manieren waarop de Conversion Optimizer deze verbetering heeft kunnen realiseren. Hier volgen enkele voorbeelden:

 • De Conversion Optimizer heeft vastgesteld dat een blog over bands uit de jaren '80 na verloop van tijd dure conversies genereerde door Angela klikken te sturen die niet werden omgezet in conversies. De biedingen voor deze site werden vervolgens direct verlaagd, zodat de advertenties van Angela daar niet meer werden weergegeven. Zo bleef er meer budget beschikbaar voor websites die beter presteren.
 • De Conversion Optimizer heeft vastgesteld dat Angela's advertenties gemiddeld tegen lagere kosten klikken genereerden op sites over heavymetalbands. Bovendien resulteerden klikken van bezoekers van deze websites in een hoger percentage conversies. De Conversion Optimizer bood daarom op nog meer sites in het Display Netwerk die waren gerelateerd aan heavymetalbands.
Over aanbevolen doel-CPA's

De Conversion Optimizer helpt u op weg met een aanbevolen doel-CPA. Wanneer u voor het eerst aan de slag gaat, kunt u het beste deze aanbevolen doel-CPA gebruiken Deze is namelijk berekend om de overgang naar uw nieuwe biedstrategie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nadat u van start bent gegaan, kunt u de prestaties bekijken en uw doel-CPA dienovereenkomstig aanpassen.

Net als bij CPC-biedingen vormt de doel-CPA die u instelt, uw belangrijkste controlemiddel voor het aantal conversies dat u ontvangt en het bedrag dat u betaalt. U kunt uw doel-CPA verhogen om meer verkeer en conversies te genereren. Als uw gemiddelde CPA hoger is dan gewenst, kunt u de doel-CPA verlagen, waardoor uw gemiddelde CPA en het aantal conversies waarschijnlijk zullen afnemen. Informatie over het verlagen van uw doel-CPA

Vereisten voor de Conversion Optimizer

Als u met de Conversion Optimizer aan de slag wilt gaan, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

 • Uw campagne maakt gebruik van 'Conversies bijhouden' van AdWords of conversies bijhouden voor meerdere accounts, of importeert gegevens uit Google Analytics.
 • De campagne moet gedurende de afgelopen 30 dagen minstens 15 conversies hebben ontvangen. Het systeem gebruikt deze conversiegeschiedenis om nauwkeurige voorspellingen over uw toekomstige conversieratio te doen. Hoe meer gegevens we hebben, hoe nauwkeuriger we kunnen zijn. In sommige gevallen kunt u de Conversion Optimizer zonder historische prestaties van de campagne blijven gebruiken, mits er elders in uw account al conversiegegevens aanwezig zijn.

Houd rekening met het volgende

 • Conversion Optimizer-biedingen worden gebruikt in plaats van bodaanpassingen die u heeft ingesteld (tenzij u een mobiele bodaanpassing van -100% heeft ingesteld). U hoeft bodaanpassingen niet te verwijderen; ze worden gewoon niet gebruikt.
 • De Conversion Optimizer houdt automatisch rekening met de verschillen in conversieratio's voor verschillende apparaten, dagen, tijdstippen en locaties.
 • Als een van uw advertentiegroepen gebruikmaakt van zowel de Conversion Optimizer als remarketinglijsten voor zoekadvertenties (RLSA's), wordt het bod gebruikt dat door de Conversion Optimizer is ingesteld en niet eventuele aan RLSA gerelateerde bodaanpassingen. Uw biedingen worden echter geoptimaliseerd op basis van het gegeven of gebruikers wel of niet op een van uw remarketinglijsten voorkomen.
 • De Conversion Optimizer kan niet worden gebruikt in combinatie met Shopping-campagnes.
 • De Conversion Optimizer kan niet worden gebruikt in combinatie met afzonderlijke Display Netwerk-biedingen. De Conversion Optimizer optimaliseert automatisch uw biedingen in het zoeknetwerk en het Display Netwerk.
Het aantal conversies in uw campagne verhogen

Hier volgen enkele suggesties om het aantal conversies in uw campagne te verhogen:

 • Als u bereid bent meer aan uw advertenties te besteden en u uw budget regelmatig volledig verbruikt, kunt u overwegen uw budget te verhogen.
 • Als u bereid bent meer aan uw advertenties te besteden maar u uw budget momenteel niet volledig verbruikt, kunt u uw CPC-biedingen voor de advertentiegroepen in de betreffende campagne verhogen. Hogere biedingen zorgen voor een hogere advertentiepositie, wat leidt tot een betere zichtbaarheid van uw advertentie. Met een betere zichtbaarheid vergroot u de kans op klikken die leiden tot een conversie.
 • Als u de kosten liever op hetzelfde niveau houdt, kunt u overwegen de conversietrackingcode op uw website te verplaatsen. Een voorbeeld: Janneke heeft een website voor verzekeringen. Haar trackingcode is toegevoegd aan de pagina die klanten bereiken nadat ze zich hebben aangemeld voor een verzekeringspolis. Ze besluit de trackingcode te verplaatsen naar de pagina met offertes voor verzekeringen. De conversiegegevens van deze pagina zijn nog steeds zinvol voor haar bedrijf. Bovendien neemt het aantal conversies toe, omdat er meer klanten op deze pagina terechtkomen dan op de pagina waar de gebruiker wordt bedankt voor zijn aanmelding. Als u de conversietrackingcode verplaatst, moet u twee weken wachten voordat u de Conversion Optimizer inschakelt, zodat het systeem de tijd krijgt om zich aan te passen.
 • Combineer uw campagne met een andere campagne voor een verwant product met een vergelijkbare conversieratio. U kunt AdWords Editor gebruiken om advertentiegroepen naar een andere campagne te kopiëren en te plakken. Als u dergelijke grote wijzigingen in uw campagnes doorvoert, moet u twee weken wachten voordat u de Conversion Optimizer inschakelt, zodat het systeem de tijd krijgt om zich aan te passen.
 • Meld u aan voor het Google Display Netwerk.
 • Voeg meer relevante zoekwoorden toe aan uw advertentiegroepen.
 • Wijzig uw advertenties of de bestemmingspagina om te proberen uw klikfrequentie (CTR) of conversieratio te verhogen.

Daarnaast zijn de volgende campagnekenmerken gunstig als u meer conversies wilt genereren:

 • De campagne gebruikt een direct response-benadering, zoals het genereren van verkopen op een website voor e-commerce.
 • De campagne bevat een goed gedefinieerd conversietype, zoals een voltooide aankoop of een aanmelding.
 • De campagne heeft een relatief constante conversieratio, zonder al te grote veranderingen (zoals het opnieuw definiëren van de conversiegebeurtenis of het verplaatsen van de conversietrackingcode) gedurende de laatste twee weken voordat het bieden wordt ingeschakeld.
Tips voor succesvol gebruik van de Conversion Optimizer
 • Begin met de aanbevolen doel-CPA.
 • Verhoog uw doel-CPA om meer verkeer en conversies te genereren. Verlaag uw doel-CPA als u uw gemiddelde CPA wilt verlagen. De hoeveelheid verkeer neemt dan waarschijnlijk af.
 • Gebruik de Simulator doel-CPA om te bekijken hoe wijzigingen in uw doel-CPA van invloed kunnen zijn op uw conversievolume.
 • We raden u aan de doel-CPA niet meer dan eens in de zoveel weken te wijzigen. Zo kan er rekening worden gehouden met eventuele vertraagde verwerking van conversies en heeft de Conversion Optimizer voldoende tijd om aanpassingen te maken.
 • Gebruik de Conversion Optimizer voor bestaande campagnes. Hoe langer er conversies zijn bijgehouden voor een campagne en hoe meer conversies er in de afgelopen 30 dagen zijn gegenereerd, hoe meer gegevens er voor de Conversion Optimizer beschikbaar zijn om goede schattingen te maken.
 • Houd voor ogen dat veranderingen in de prestaties van uw advertenties heel normaal zijn en dat u de Conversion Optimizer enige tijd moet hebben gebruikt voordat u een helder beeld krijgt van het effect op de prestaties van uw campagne.
 • Voer geen grote wijzigingen door in uw campagnes terwijl de Conversion Optimizer is ingeschakeld. (Zo is het geen goed idee om alle advertentiegroepen te verwijderen en deze door nieuwe groepen te vervangen.) Wel is het raadzaam kleine wijzigingen in uw campagnes door te voeren, zodat ze beter aansluiten bij uw zakelijke doelstellingen. (U kunt bijvoorbeeld zoekwoorden toevoegen of verwijderen, uw advertenties aanpassen of de bestemmingspagina wijzigen.)
 • Verwijder uw conversietrackingcode niet van uw website en verplaats de code niet naar een andere locatie terwijl de Conversion Optimizer is ingeschakeld. Als u een van deze acties uitvoert, kan dit aanzienlijke wijzigingen tot gevolg hebben, waarbij klikken leiden tot gerapporteerde conversies. Als gevolg daarvan kan de Conversion Optimizer enkele weken nodig hebben om zich aan deze wijzigingen aan te passen.
 • Vergelijk uw CPA en conversieratio voor en na het gebruik van de Conversion Optimizer om het effect ervan op uw campagne te bepalen.
 • Vergeet niet dat u er altijd voor kunt kiezen de Conversion Optimizer uit te schakelen. Uw campagne wordt dan teruggezet naar de CPC-biedingen die u eerder gebruikte.
 • Als u regelmatig uw budget volledig verbruikt, kunt u uw budget verhogen om ervoor te zorgen dat uw advertenties vaker worden weergegeven.
De Conversion Optimizer effectief gebruiken voor campagnes voor mobiele apps

Als u een campagne uitvoert om gebruikers over te halen uw mobiele app te downloaden, kan de Conversion Optimizer u helpen de meeste downloads voor uw budget te genereren. Hier volgen enkele suggesties voor de manier waarop u uw campagne kunt opzetten:

 1. Wanneer u de promotiecampagne van uw mobiele app start, moet u al te beperkende campagne-instellingen (bijvoorbeeld te veel targeting op locatie) zien te vermijden. Hierdoor zou uw verkeer kunnen afnemen.
 2. Volg uw prestaties gedurende de eerste twee weken en sluit vervolgens sites en categorieën uit die uw doelstellingen niet halen.
 3. Als u uw campagne eenmaal heeft geoptimaliseerd en een duurzaam CPA heeft bereikt, kunt u de Conversion Optimizer gebruiken en een doel-CPA instellen dat consistent is met uw prestaties tot nu toe. Houd er rekening mee dat het bijhouden van conversies van downloads alleen beschikbaar is voor adverteerders die Android-apps promoten en voor bestaande gebruikers van de AdMob iOS-vertaalservice.
 4. Gebruik de volgende targetingmethoden om uw verkeer verder te verfijnen:
  • Target nieuwe apparaten.
  • Voeg interessecategorieën toe aan uw advertentiegroepen om gebruikers te bereiken die geïnteresseerd zijn in producten en services die vergelijkbaar zijn met het aanbod van uw bedrijf.
  • Gebruik geavanceerde advertentieplanning voor specifieke dagen van de week en uren van de dag.
Wijzigingen in het verkeer of de conversieratio

Wijzigingen in het verkeer

Als het verkeer (klikken en conversies) afneemt nadat u de Conversion Optimizer heeft ingeschakeld, kan dat verschillende oorzaken hebben:

 • Uw doel-CPA is mogelijk te laag. U kunt uw doel-CPA vergelijken met de historische gemiddelde CPA van uw campagne. Als uw bod aanzienlijk lager is dan uw historische gemiddelde CPA, is uw doel-CPA mogelijk niet haalbaar als u een redelijk verkeersniveau wilt handhaven. In dat geval moet u overwegen uw doel te verhogen.
 • Mogelijk bekijkt u klikken of vertoningen in plaats van conversies. Omdat de Conversion Optimizer is bedoeld om meer conversies te genereren door verkeer dat niet tot conversies leidt te voorkomen, is het mogelijk dat het aantal vertoningen of klikken lager is, terwijl het aantal conversies is toegenomen.
 • 'Conversies bijhouden' is uitgeschakeld. Als u geen conversies meer bijhoudt, worden de advertenties in campagnes die gebruikmaken van de Conversion Optimizer, niet meer weergegeven. Wilt u de weergave van deze advertenties hervatten, dan moet u 'Conversies bijhouden' weer inschakelen of overschakelen op handmatig bieden.
 • Uw advertentiegroep niet beschikt over een doel-CPA. Als dat het geval is, worden de advertenties in deze advertentiegroep niet weergegeven wanneer de Conversion Optimizer actief is. Wilt u de weergave van deze advertenties hervatten, dan moet u een doel-CPA instellen voor de advertentiegroep of overschakelen op handmatig bieden.

Wijzigingen in de conversieratio

Mogelijk daalt de conversieratio wanneer u de Conversion Optimizer voor het eerst gebruikt. Deze wijziging kan zich voordoen omdat u een gemiddelde conversieratio van alle klikken ziet. Stel dat door gebruik van de Conversion Optimizer het aantal zeer goedkope klikken met iets lagere conversieratio's voor uw campagne toeneemt. Als er geen andere wijzigingen in uw campagne zijn, lijkt deze gewijzigde conversieratio op een afname. De gewijzigde kosten kunnen echter een zeer positieve invloed op de ROI van uw campagne hebben.

Voorbeeld

Stel dat u via een specifieke website op elke tien klikken één conversie ontvangt en dat elke klik € 1 kost. Dit betekent dat u een conversieratio heeft van 10 procent, waarbij de totale kosten € 10 per conversie bedragen. Stel nu dat de Conversion Optimizer uw biedingen zodanig aanpast dat u adverteert op een website waar slechts één op de vijftig gebruikers een conversie uitvoert, maar waar u per klik slechts € 0,10 betaalt. Uw conversieratio zakt dan naar net onder de 2 procent, maar uw kosten per conversie dalen ook naar iets onder de € 5.

Wist u dat...

De Conversion Optimizer houdt rekening met alle gegevens van bijgehouden conversies (AdWords) en/of geïmporteerde doelen, maar laat recente gegevens zwaarder meewegen.

Volgende stappen

Was dit artikel nuttig?
Een handig overzicht van AdWords

Realiseer uw advertentiedoelstellingen met uw persoonlijke, stapsgewijze handleiding.