Měření výkonu běžných kampaní obsahujících reklamy s produktovými informacemi

Běžné kampaně obsahující reklamy s produktovými informacemi byly nahrazeny kampaněmi v Nákupech Google

Od října 2014 se ve všech běžných kampaních obsahujících reklamy s produktovými informacemi přestaly reklamy zobrazovat. Kampaně, u nichž to bylo možné, byly automaticky upgradovány na kampaně v Nákupech Google. Historické údaje o výkonu běžných kampaní obsahujících reklamy s produktovými informacemi budete mít i nadále k dispozici. Pokud jste to ještě neudělali, důrazně vám doporučujeme na kampaně v Nákupech Google upgradovat.

Další informace

Výkon běžných kampaní obsahujících reklamy s produktovými informacemi lze zjistit několika různými způsoby:

 • Chcete-li zkontrolovat výkon svých reklam s produktovými informacemi, použijte kartu Reklamy. Hodí se ke sledování výkonu všech formátů AdWords.
 • Chcete-li zkontrolovat, jakého výkonu dosahují různé skupiny prodávaných produktů, můžete to provést na kartě Automatické cíle. Ta je určena výhradně pro běžné kampaně obsahující reklamy s produktovými informacemi.
 • Také můžete na kartě Nástroje vybrat stránku Merchant Center, kde se dá sledovat stav produktů, které byly nahrány do účtů Google Merchant Center propojených s vaším účtem AdWords.
 • K měření zdrojů kliknutí a konverzí reklam použijte měření třetích stran.

Tip

Hledáte-li jednoduchý a flexibilní způsob, jak v programu AdWords uspořádat a propagovat inventář produktů v Google Merchant Center, doporučujeme namísto běžných kampaní obsahujících reklamy s produktovými informacemi vyzkoušet kampaně v Nákupech Google. Kampaně v Nákupech Google poskytují nástroje zaměřené na maloobchodní prodej, pomocí kterých můžete seskupit požadované produkty a stanovit pro ně nabídky, a také výkonné nástroje pro tvorbu přehledů a srovnávání, které umožňují sledovat a optimalizovat výkon. Další informace o tom, jak kampaně v Nákupech Google fungují.

Poznámka

V následujících zemích se mohou reklamy s produktovými informacemi zobrazovat ve službách Nákupy Google a Vyhledávání Google: USA, Velká Británie, Austrálie, Německo, Francie, Japonsko, Itálie, Nizozemí, Brazílie, Španělsko, Švýcarsko a Česká republika.

V následujících zemích se budou reklamy s produktovými informacemi zobrazovat pouze ve Vyhledávání Google: Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Indie, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko, Turecko.


Kontrola výkonu reklam na kartě Reklamy

Chcete-li zkontrolovat výkon reklam, můžete na kartě Reklamy zobrazit standardní údaje o výkonu. Nestandardní údaje o výkonu uvádí několik metrik:

 • Zobrazeno %: Tento procentuální údaj vznikne, pokud vydělíte počet zobrazení zaznamenaný danou reklamou celkovým počtem zobrazení všech reklam. Součet všech procentuálních hodnot v reklamní sestavě je vždy 100 %. Je-li to relevantní, může se na stejný vyhledávací dotaz zobrazit textová reklama i reklama s produktovými informacemi. Tato metrika nepředpokládá, že v případě reklam s produktovými informacemi se od stejného obchodníka na daný vyhledávací dotaz zobrazí pouze jedna reklama.
 • Průměrná pozice: Tuto metriku nelze uplatnit na reklamy s produktovými informacemi, které se zobrazují odděleně od standardních reklam AdWords. U těchto reklam proto bude hodnota této metriky vždy nula. V řádku součtu ve spodní části údajů nejsou do průměru za celou reklamní sestavu, kampaň či účet zahrnuty reklamy s produktovými informacemi.
Kontrola výkonu cílů produktů na kartě Automatické cíle

Na kartě Automatické cíle se můžete podívat, jakého výkonu dosahovaly cíle produktu. Podle těchto statistik můžete určit výkon různých skupin produktů. Tyto údaje vám také mohou pomoci při určování výše nabídky či nastavení jiného cílení podle výkonu reklam.

Reklamy s produktovými informacemi se generují a cílí automaticky na základě údajů a zdrojů, které jste nastavili v účtu Merchant Center. Můžete sice určit cíle produktů v kampaních, ale výkon reklam je úzce spojen s údaji, které zadáte do zdrojů služby Merchant Center. Pokud se cíle či filtry produktů přesně neshodují s atributy v účtu Merchant Center, nemusí se reklamy zobrazit.

Chcete-li získat platné metriky výkonu, je třeba pečlivě zkontrolovat, zda atributy ve zdrojích odpovídají cílům a filtrům produktů, které jste určili v reklamních sestavách a v kampaních.

Auto targets

Měření reklam s produktovými informacemi

Pomocí správy nabídek a měřicích nástrojů třetích stran můžete kontrolovat zdroje kliknutí a konverzí získaných prostřednictvím reklam s produktovými informacemi. Následně můžete tyto údaje využít při sledování výkonu svých reklam. Reklamy můžete měřit různě:

 • Pomocí atributu „adwords redirect“ můžete určit jedinečnou adresu URL ve zdrojích produktů Merchant Center. Tato adresa umožní měřit reklamy v rámci souhrnného údaje na úrovni cíle produktu nebo samotného produktu.
 • Pomocí dynamických adres URL s měřením, které představují šablony cílových adres URL, můžete v účtu AdWords spravovat adresy URL s měřením.

Chcete-li začít, klikněte na níže uvedené odkazy věnované příslušnému způsobu měření reklam.

Použití atributu „adwords redirect“ ve zdrojích produktů služby Merchant Center

Pomocí atributu „adwords redirect“ můžete určit nové adresy URL, podle kterých budete moci rozdělit zdroje provozu, cíle produktů a další údaje. Když se vaše produkty zobrazí v organickém vyhledávání, použijeme adresu URL zadanou v atributu „link“ daného produktu ve zdroji produktů, a to bez ohledu na to, zda používáte atribut „adwords redirect“. Protože se atributy zdroje produktů pravidelně mění, doporučujeme vám navštívit centrum nápovědy služby Merchant Center, kde naleznete další informace o fungování tohoto i dalších atributů.

Uvádíme několik užitečných možností, jak měřit kliknutí pomocí různých adres URL.

 • Můžete zjistit, zda návštěvnost vašeho webu pochází z organického vyhledávání nebo z placené reklamy.
 • Můžete rozlišit návštěvnost ze služby Nákupy Google a běžnou návštěvnost vašeho webu.

Příklad

Řekněme, že adresa URL produktu je tato: http://www.example.cz/veselyharddisk-radost-5400.html

Poté můžete vlastním parametrem označit odkazy, které pocházejí z reklam na produkt. Můžete například použít parametr puvod=reklama_produkt.

V tomto případě by byla v atributu „adwords redirect“ použita tato adresa URL: http://www.example.cz/veselyharddisk-radost-5400.html?puvod=reklama_produkt

 

Monitorování výkonu podle nákupního kanálu

Pokud prostřednictvím zdroje místních produktů Merchant Center propagujete produkty, které prodáváte v kamenných obchodech, můžete zobrazit přehledy výkonu kampaně nebo reklamní sestavy podle nákupního kanálu. Stačí segmentovat přehledy podle typu kliknutí. Zobrazit lze údaje pro tyto tři typy kliknutí:

Název typu kliknutí Význam
Reklama s produktovými informacemi Kliknutí na reklamu, ve které se zobrazil online produkt
Reklama s produktovými informacemi – místní Kliknutí na reklamu, ve které se zobrazil místní produkt
Reklama s produktovými informacemi – vícekanálová místní Kliknutí na místní část reklamy se dvěma odkazy – jedním na místní produkt a jedním na online produkt
Reklama s produktovými informacemi – vícekanálová online Kliknutí na online část reklamy se dvěma odkazy – jedním na místní produkt a jedním na online produkt

Postup zobrazení údajů o výkonu podle nákupního kanálu:

 1. Přejděte v AdWords na kartu Kampaně.
 2. V požadované kampani nebo reklamní sestavě klikněte na rozbalovací nabídku Rozdělit a vyberte z ní možnost Typ kliknutí.