Kontoajaloo kuvamine

Teie AdWordsi konto sisaldab muudatuste ajalugu, mille abil saate vaadata, mida olete varem teinud. See muudatuste ajalugu aitab teil paremini mõista, millised sündmused võisid muuta teie reklaamide toimivust. Saate muudatusi vaadata kuni kahe aasta ulatuses.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas muudatuste ajalugu oma kontol leida ja kasutada. Samuti selgitatakse, kuidas muudatusi tagasi võtta.

Juhised

Valige AdWordsi kasutuskeskkond, mida kasutate. Lisateave

Muudatuste ajaloo vaatamine

 1. Logige sisse oma AdWordsi kontole aadressil https://adwords.google.ee.
 2. Muudatuste ajaloo vaatamiseks on kaks võimalust.
  • Klikkige vahekaardil Kampaaniad, vaadake nupust „Otsi” paremale ja klikkige käsul Kuva muudatuste ajalugu. (See valik pole kõigil vahekaartidel saadaval.)
  • Klikkige vahekaardil Tööriistad ja tehke valik Muudatuste ajalugu.
 3. Kohandage muudatuste ajaloo kuvamisv

  Kuupäevavahemik: kuva ülaosas asuva rippmenüü abil saate vaadata teatud kuupäevavahemikus tehtud muudatusi.

  Ulatus: külgmisel navigeerimisribal asuva loendi abil saab vaadata järgmiseid muudatusi.

  • Kõigis kampaaniates tehtud muudatuste vaatamiseks klikkige valikul Kõik kampaaniad.
  • Kindla kampaania muudatuste vaatamiseks klikkige vastava kampaania nimel.
  • Kindla reklaamirühma muudatuste vaatamiseks klikkige esmalt selle kampaania nimel, kuhu reklaamirühm kuulub, seejärel klikkige muudatuste ajaloo tabeli veerus „Reklaamirühm” selle reklaamirühma nimel.

  Üksikasjad: vaikimisi on veerus Muudatused olevad üksused ahendatud – see on pigem kokkuvõte.

  • Kui soovite näha, milliseid muudatusi täpselt tehti, saate üksust laiendada, klikkides käsul Kuva üksikasjad.
  • Kui soovite laiendada kõiki muudatuste ajaloos olevaid üksusi, klikkige käsul Kuva kõik üksikasjad.
  • Vaate uuesti lihtsustamiseks klikkige käsul Peida üksikasjad või Peida kõik üksikasjad.

  Filtrid: vaadake allolevat jaotist „Muudatuste ajaloo filtreerimine”.

 4. Klikkige muudatuste ajaloo allalaadimiseks nupul Laadi aruanne alla Download icon, valige allalaadimisvorming ja klikkige käsul Laadi alla.
Select filter options

Nähtavat tüüpi muudatused

Konto muudatuste ajaloos on võimalik vaadata järgmiseid muudatusi.

 • Reklaam: reklaami koostamiseks, muutmiseks, peatamiseks, jätkamiseks või eemaldamiseks tehtud toimingud.
 • Eelarve: kampaania eelarves (mitte jagatud eelarvetes) tehtud korrigeerimised.
 • Pakkumine: reklaamirühma ja märksõna pakkumiste korrigeerimised.
 • Konversioonid: konversioonitoimingute loomiseks, muutmiseks või eemaldamiseks tehtud toimingud.
 • Võrgustik: kampaania sihitavate reklaamivõrgustike muudatused.
 • Märksõna: märksõnade lisamiseks, peatamiseks, jätkamiseks või eemaldamiseks tehtud toimingud; märksõnataseme maksimaalse kliki hinna (CPC) pakkumise või sihtlehe korrigeerimised.
 • Olek: kampaania, reklaamirühma, märksõna või reklaami peatamiseks, jätkamiseks või eemaldamiseks tehtud toimingud.
 • Sihtimine: keele ja asukoha sihtimise korrigeerimised.

Lisaks AdWordsi kontol tehtud muudatustele kuvatakse muudatuste ajaloos ka automatiseeritud reeglite, AdWords API ja AdWords Editori kaudu tehtud muudatused.

Muudatuste ajalugu ei jälgi paroolide muutmist (turvakaalutlustel).  

Muudatuste ajaloo filtreerimine

Muudatuste ajaloo filtreerimiseks klikkige lihtsalt rippmenüül Filter. Saate valida mõne eelseadisttud filtri või luua kohandatud filtri. Kui filter on rakendatud, näete tabeli kohal kollast märguanderiba.

Eelseadistatud filtrid

Need on muudatuste ajaloos saadaolevad eelseadistatud filtrid.

 • Reklaami muudatused: reklaami loomiseks, muutmiseks, peatamiseks, jätkamiseks või eemaldamiseks tehtud toimingud.
 • Eelarve muudatused: kampaania eelarves (mitte jagatud eelarvetes) tehtud korrigeerimised.
 • Pakkumise muudatused: reklaamirühmas ja märksõnapakkumistes tehtud korrigeerimised.
 • Võrgustiku muudatused: kampaania sihitava(te) reklaamivõrgustiku/-võrgustike muudatused.
 • Märksõna muudatused: märksõnade lisamiseks, peatamiseks, jätkamiseks või eemaldamiseks tehtud toimingud; märksõnataseme maksimaalse kliki hinna (CPC) pakkumise või sihtlehe korrigeerimised.
 • Oleku muudatused: kampaania, reklaamirühma, märksõna või reklaami peatamiseks, jätkamiseks või eemaldamiseks tehtud toimingud.
 • Sihtimise muudatused: keele ja asukoha sihtimise korrigeerimised.

Kohandatud filtri loomiseks tehke järgmist.

 1. Klikkige rippmenüül Filter ja valige käsk Loo filter. Ekraanile ilmub kollane märguanderiba, mis laieneb, et kuvada rohkem valikuid.
 2. Kasutage kohandatud filtri koostamiseks rippmenüüsid. Kui soovite näha näiteks teise kasutaja tehtud muudatusi teie kontol, tehke esimeses rippmenüüs valik Kasutajad, seejärel valige teises rippmenüüs kasutaja ni.
 3. Klikkige käsul Rakenda.

Filtri salvestamiseks tehke järgmist.

 1. Rakendage muudatuste ajaloole eelseadistatud või kohandatud filter.
 2. Klikkige tabeli kohal oleval kollasel märguanderibal. Riba laieneb ja kuvatakse rohkem valikuid.
 3. Märkige valik Salvesta filter ja sisestage filtri nimi. Hiljem saate seda nime kasutada salvestatud filtri tuvastamiseks.
 4. Klikkige käsul Rakenda.

Kontoajaloos muudatuste tagasivõtmine

Funktsiooniga „Võta tagasi” saate tagasi võtta enamiku muudatustest, kui need on tehtud viimase 30 päeva jooksul. See ennistab muudatuse eelmisesse olekusse.

Kui muudatuse saab tagasi võtta, siis kuvatakse selle toimingute komplekti kõrval noolenupp. Kui lehel „Muudatuste ajalugu” on kantud samale reale mitu muudatust, tühistab funktsioon „Võta tagasi” kõik need muudatused korraga.

Change history with

Tagasi saab võtta palju muudatusi, kuid mitte kõiki. Kui muudatust ei saa tagasi võtta (või see on vanem kui 30 päeva), siis ei ole selle kõrval noolenuppu. Mõnel üksikul juhul ei saa me muudatusi tagasi võtta ka siis, kui klikite noolenupul (sellisel juhul anname teile sellest teada). Põhjus võib olla näiteks selles, et seotud üksus on pärast muudatuse tegemist eemaldatud või on keegi teine, kellel on teie kontole juurdepääs, pärast lehe viimast värskendamist selle muudatuse juba tagasi võtnud.

Oma kontoajaloos saate muudatusi tagasi võtta järgmiselt.

 1. Otsige üles rida muudatustega, mille soovite tagasi võtta, ja klikkige rea lõpus noolenupul.
 2. Näete kinnitust, et muudatuse saab tagasi võtta. Sel juhul klikkige jätkamiseks nupul Võta muudatused tagasi.
 3. Teid suunatakse tagasi lehele „Muudatuste ajalugu”. Kui muudatuste tegemine õnnestus, kuvatakse kollane kast, milles kinnitatakse äsja tagasivõetud muudatuste arv. Äsja ennistatud muudatuste reas olevas veerus „Tagasivõtmise olek” kuvatakse märge „Tagasi võetud”.
  Change undone
 4. Lehel „Muudatuste ajalugu” kuvatakse uus rida, millel on näidatud äsja tehtud tagasivõtmised. Muudatuste kuvamiseks kontol ja lehel „Muudatuste ajalugu” võib aga kuluda 30 minutit kuni 3 tundi, seega jälgige kohe kinnituse saamiseks, et ekraanil kuvataks 3. toimingus kirjeldatud kollane ruut.

Muudatuste ajaloo veergude lisamine statistikatabelisse

Kas teadsite, et saate vahekaardil Kampaaniad vaadata ka muudatuste jooksvat arvu? Kui lisate statistikatabelisse veerge, siis saate kampaaniates ja reklaamirühmades tehtud muudatuste tüüpi ja arvu hõlpsalt jälgida.

Statistikatabelisse veergude lisamiseks toimige järgmiselt.

 1. Klikkige ekraani ülaservas valikul Kampaaniad.
 2. Klikkige rippmenüül Veerud.
 3. Tehke valik Muuda veerge.
 4. Klikkige jaotises „Mõõdikute valimine” valikul Muudatuste ajalugu. Teile kuvatakse saadaolevate veergude loend.
 5. Klikkige käsul Lisa iga veeru puhul, mille soovite oma tabelisse lisada.
 6. Klikkige käsul Rakenda.

Siin on mõned aspektid, mida peaksite teadma.

 • Veerus „Kõik muudatused” kuvatav kogusumma ei ole tabeli teiste muudatuste ajaloo veergude summa. See näitab kõikide tehtud muudatuste koguarvu.
 • Näiteks oletame, et Fatima peatab reklaami. Veerud „Reklaamimuudatused” ja „Olekumuudatused” kuvaksid mõlemad ühe muudatuse, sest reklaami peatamine on nii reklaami kui ka oleku muudatus. Kuid veerus „Kõik muudatused” kuvataks ainult üks muudatus, mitte kaks, sest Fatima tegi vaid ühe muudatuse.
 • Mõni muudatus, näiteks reklaamirühma nime muutmine, kajastub ainult veerus „Kõik muudatused”. Seda seetõttu, et need muudatused ei kuulu ühessegi teise muudatuste kategooriasse. See on veel üks põhjus, miks te ei peaks pidama veerus „Kõik muudatused” kuvatavat väärtust muudatuste ajaloo ülejäänud veergude kogusummaks.
 • Eilsed muudatused kuvatakse täna pärast kella 10:00 Vaikse ookeani aja (PST) järgi. Enne 19. maid 2014 tehtud muudatusi ei kuvata.

Seotud lingid

Kas see artikkel oli abiks?
Kuidas saame seda täiustada?
Eelmine Uus