Konkreetsete toimivusandmete leidmine veergude abil

Statistikatabelite veerud sisaldavad teie konto kohta mitmesugust teavet. Saadaolevad veeruvalikud sõltuvad sellest, millist statistikatabelit ja vahekaarti te vaatate. Saate valida, milliseid veerge soovite oma tabelis näha. Seejärel saate veerud ümber korraldada ja endale meelepärases järjestuses salvestada. Sel viisil on kõik teie jaoks olulisimad andmed statistikatabelis ülevaate saamiseks kohe olemas.

Veergude lisamiseks või eemaldamiseks statistikatabelis tehke järgmist.

 1. Logige oma AdWordsi kontole sisse aadressil https://adwords.google.ee.
 2. Klikkige vahekaardil Kampaaniad.
 3. Kindla perioodi andmete kuvamiseks klikkige lehe ülanurgas kuupäevavahemiku menüül ja valige ajavahemik, mida soovite analüüsida.
 4. Klikkige ühel lehe keskel kuvatavatest vahekaartidest (nt. vahekaardil Kampaaniad, Reklaamirühmad, Reklaamid või Märksõnad).
 5. Klikkige statistikatabeli kohal asuval nupul Veerud.
 6. Valige rippmenüüst käsk „Kohanda veergusid”.
 7. Valige veerud, mida soovite tabelis näha. Saate lisada või eemaldada ühe kategooria kõik veerud, klikkides valikul „Kõikide veergude lisamine” või „Kõikide veergude eemaldamine”. Competitive metrics
 8. Veergude korraldamiseks soovitud järjestuses saate neid hiirega pukseerida.
 9. Kui soovite veerud edaspidiseks kasutamiseks salvestada, märkige ruut „Salvesta see veerukomplekt” ja sisestage kuvataval väljal veerukomplekti nimi. Teie salvestatud veerud kuvatakse nüüd rippmenüüs „Kohanda veergusid”. See how to save columns for future use
 10. Klikkige käsul Salvesta. Kui olete veerge lisanud, kuvatakse need teie statistikatabelis. See columns in a statistics table
 11. Kui statistikatabelis on kuvatud need andmed, mida soovite, saate andmed aruandena alla laadida. Klikkige lihtsalt allalaadimisnupul Allalaadimisikoon.

Nõuanne

Pärast huvipakkuvate veergude lisamist saate klikkida selle veeru nimel, mille alusel soovite andmed sortida. Näiteks klikkige veerul „Reklaamirühm”, et sortida tähestikuliselt reklaamirühmade järgi, või klikkige veerul „Näitamised”, et sortida reklaamirühmad näitamiste järgi kahanevas järjestuses.

Sagedamini kasutatavad veerud

Teatud veerud on olemas peaaegu kõigil teie AdWordsi konto vahekaartidel.

Olekuveerud

Veerus „Olek” kuvatakse vahekaartidel Kampaaniad ja Reklaamirühmad teave individuaalsete kampaaniate või reklaamirühmade praeguse oleku ja selle kohta, kas need on peatatud, kustutatud, piiratud eelarvega või mõnes muus olekus.

 • Vahekaardil Reklaamid näete veerus „Olek” seda, kas teie reklaami esitatakse või mitte; viimasel juhul näete ka seda, kas reklaam on peatatud, kustutatud või tagasi lükatud.
 • Vahekaardil Märksõnad näete selles veerus iga märksõna kohta seda, kas märksõna on reklaamide käivitamiseks sobilik või kas see on märgitud peatatuks, kustutatuks, tagasilükatuks või on märgitud mõni muu olek.

Lisateave kampaaniate, reklaamirühmade, reklaamide ja märksõnade olekute kohta.

Atribuutide, toimivuse, konversioonide ja kõne üksikasjade veerud

Atribuutide veerud

 • Pakkumisstrateegia tüüp: märksõnade, reklaamirühmade või kampaaniate pakkumiste haldamiseks kasutatava pakkumisstrateegia nimi. Kui teie kampaanias on kasutusel näiteks kasutaja määratud CPC-pakkumine, näete selles veerus tähist „CPC”. Kui aga teie kampaania kasutab automaatset pakkumist, on veerus kirjas „Automaatne”. Samuti võite näha märget „(täiustatud)”, mis tähendab, et AdWords korrigeerib teie maksimaalset CPC-pakkumist teie eesmärgi saavutamiseks (nt konversioonide maksimeerimiseks).
 • Pakkumisstrateegia: märksõnade, reklaamirühmade või kampaaniate pakkumiste haldamiseks kasutatav paindlik pakkumisstrateegia. Selles veerus näete paindliku pakkumisstrateegia jaoks loodud nime. Kui te ei kasuta paindlikku pakkumisstrateegiat, kuvatakse sidekriips "-".

Toimivuse veerud

 • Klikid – kui keegi klikib teie reklaamil (nt tekstreklaami sinisel pealkirjal), loetakse see klikiks.
 • Näitamised – näitamiseks loetakse iga korda, kui teie reklaami näidatakse otsingutulemuste lehel või mõnel muul Google'i võrgustikku kuuluval saidil.
 • CTR – suhtarv, mis näitab, kui sageli teie reklaami nägevad inimesed sellel klikivad. CTR-i abil saab hinnata märksõnade ja reklaamide toimivust.
 • Keskm. CPC – keskmine summa, mida küsitakse teie reklaamil tehtud kliki eest. 
 • Keskm. CPM – keskmine summa, mida küsitakse teie reklaami tuhande näitamise eest (kui kasutate CPM-pakkumist).
 • Kulu – kliki hinna (CPC) ja tuhande näitamise hinna (CPM) kulude summa.
 • Keskm. positsioon – näitab, kus teie reklaam otsingutulemuste lehel võrreldes teiste reklaamidega enamasti kuvatakse.

Konversioonide veerud

Kui olete oma veebisaidil seadistanud konversioonide jälgimise, annavad need veerud teile aimu konversioonide toimivusest. Selgitava definitsiooni saamiseks hõljutage kursorit vastava veeru alguses asuva küsimärgi Küsimärk kohal.

Otsingulehtrite abiandmed ja abistatud konversioonide andmed

Need veerud aitavad mõista, milline roll on teie märksõnadel konversioonini viivates otsingutes saidil Google.ee. Sageli saab kogu au endale viimane enne konversiooni tehtav klikk, kuna see viib otse teie soovitud müügi, ostu või registreerumiseni. Teie kliente võisid selle konversiooni poole suunata ka abistavad märksõnad. Otsingulehtrite abiandmed ja abistatud konversioonide andmed annavad teile veel parema ülevaate individuaalsete märksõnade väärtusest konversioonide genereerimisel. Samamoodi nagu konversiooniveergude korral, peab ka abiandmete kuvamiseks olema teie veebisaidil seadistatud konversioonide jälgimine.

Kõne üksikasjade veerud

Nendest veergudest leiate aruanded selliste kõnede kohta, mis pärinevad Google'i edasisuunamisnumbrit näitavatest reklaamidest laua-, süle- ja tahvelarvutites ning nutitelefonides. Veerud asuvad vahekaartidel Reklaamirühmad ja Kampaaniad. Uurige välja, milline statistikateave on saadaval kõne üksikasjade veerus.

Veerud, mis kuvatakse ainult kindlatel vahekaartidel

Mõni veerg on olemas ainult AdWordsi konto teatud vahekaartidel. Need veerud annavad teile toimivuse kohta järgmist teavet.

Aktiivne pakkumise korrig.

Aktiivne pakkumise korrigeerimine on teie määratud pakkumise korrigeerimise tüüp. Kui olete määranud näiteks mobiilipakkumise korrigeerimise, kuvatakse siin „Seade”. Pakkumisi saate suurendada või vähendada, et teie pakkumised oleksid teatud seadmetes, asukohtades, kellaaegadel jms vastavalt teie soovile kas rohkem või vähem konkurentsivõimelised. Pakkumise korrigeerimised aitavad teil täpsemalt juhtida seda, millal ja kus teie reklaami esitatakse.

See veerg on saadaval ainult vahekaardil Reklaamirühmad.

Reklaami tüüp

See veerg on saadaval vahekaardil Reklaamid ja näitab, millist tüüpi reklaami te esitate: tekst-, pilt-, mobiili- või videoreklaam.

Hinnapakkumiste modelleerija

Need veerud prognoosivad, kuidas erinevad pakkumismuudatused võiksid mõjutada teie iganädalast otsinguvõrgustiku liiklust. Prognoose värskendatakse tavaliselt kord päevas ja need kajastavad teie konto viimase seitsme päeva kontotegevusi alates nende arvutamise alguspäevast (kuni seitse päeva tagasi).

Veerg „Max alus-CPC” loetleb pakkumised, mida AdWords kasutas hinnapakkumiste modelleerijas teiste veergude klikkide ja kuluprognooside loomiseks. Hinnapakkumiste modelleerija tulemuste hindamisel vaadake seda veergu, mitte veergu „Max CPC-pakkumine”.

Kui veerus on märge „--”, siis polnud meil piisavalt andmeid prognoosi loomiseks või olid modelleerija käitamiseks saadaolevad andmed vanemad kui seitse päeva.

Arvestage, et hinnapakkumiste modelleerija veerud sisaldavad prognoose selle kohta, kuidas teistsugused pakkumised oleksid võinud teie reklaami toimivust mõjutada. Need ei anna siiski mingit garantiid ega ennusta teie reklaamide edaspidist toimivust. Need veerud ei näita prognoose selliste kampaaniate jaoks, mis kasutavad automaatset CPC-pakkumist või konversioonide optimeerijat või kulutavad regulaarselt ära kogu oma päevaeelarve.

Need veerud on saadaval ainult vahekaardil Märksõnad.

Max CPC vaikeväärtus

Teie maksimaalne kliki hind (max CPC) on suurim summa, mille olete nõus maksma ühe kliki eest. Teie maksimaalne CPC-vaikepakkumine määratakse reklaamirühma tasemel, kuid soovi korral saate selle alistamiseks määrata individuaalsete märksõnade jaoks konkreetsed CPC-d. Võtke arvesse, et te ei maksa kunagi rohkem oma maksimaalsest CPC-st; sageli maksate isegi vähem. Keskmist summat, mida te klikkide eest maksate, näete veerus „Keskm. CPC”.

Pakkumiste kõrval võite näha märget „Automaatne” või „(täiustatud)”. Nende tähendus on järgmine.

 • Automaatne: see tähendab, et AdWords määrab selles veerus kuvatava pakkumise automaatselt. Märget „Automaatne” võite näha juhul, kui teie kampaania kasutab automaatset pakkumist või näiteks reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi paindlikku pakkumisstrateegiat. Võtke arvesse, et neid pakkumissummasid ei saa muuta.
 • Täiustatud: see tähendab, et AdWordsi süsteem korrigeerib kuvatavat pakkumist oksjonipõhisel alusel, et saavutada teie kasutatava pakkumisstrateegia eesmärk – näiteks maksimeerida konversioonid tõhustatud CPC korral või maksimeerida konversiooni väärtus reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi täitmiseks. Iga selle reklaamirühma märksõna korral, mis kasutab vaikepakkumist, proovib AdWords pakkumised määrata kuvatava pakkumisega ligikaudu samale tasemele.

Pidage meeles, et mõne pakkumisstrateegia (nt reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) sihtmärgi) korral saab pakkumisi nii automaatselt määrata kui ka täiustada. Kui kasutate reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärki, ei kasutata kuvatavat pakkumist Display-võrgustiku oksjonite jaoks.

Veerg „Maksimaalse CPC vaikeväärtus” on saadaval ainult vahekaardil Reklaamirühmad.

Sihtk. URL

Veerg Sihtkoha URL on lisaks muudele vahekaartidele leitav näiteks vahekaardil Märksõnad. Kui määrate märksõnatasemel sihtkoha URL-i, alistab see iga reklaami jaoks eraldi määratud sihtkoha URL-i. Oletagem, et valite järgmised andmed:

 • Reklaami sihtkoha URL: www.example.com
 • Märksõna: apelsin
 • Märksõna sihtkoha URL: www.example.com/apelsin

Kui teie reklaami käivitab märksõna „apelsin”, kasutab reklaam sihtkoha URL-ina aadressi www.example.com/apelsin, mitte aadressi www.example.com.

Esimese lehe pakkumise prognoos / Lehe ülaosa pakkumise prognoos

Mõõdikud „Esimese lehe pakkumise prognoos” ja „Lehe ülaosa pakkumise prognoos” prognoosivad ligikaudse kliki hinna (CPC) pakkumise, mida teie reklaam vajab Google'i otsingutulemustes esimesel lehel või lehe ülaosas näitamiseks juhul, kui otsingutermin vastab täpselt teie märksõnale. Prognoosid põhinevad märksõna kvaliteediskooril ja praegusel reklaamijate konkurentsil sellele märksõnale.

Vahel harva võib juhtuda, et „Lehe ülaosa pakkumise prognoos” ületab 100 USA dollarit ja sel juhul märgitakse see kujul >=US$100. Praegu ei kuvata prognoositavaid pakkumisi, mis on suuremad kui 100 USA dollarit. Kui vaatate lehe ülaosa pakkumise prognoosi mõnes muus valuutas, võite näha sarnast märget juhul, kui prognoositud pakkumine on võrdväärne 100 USA dollariga teie eelistatud valuutas.

Võtke arvesse, et need prognoosid ei garanteeri paigutust. Reklaami positsiooni mõjutavad mitu tegurit, sh teiste reklaamijate tegevus, otsingukasutajate tegevus, konto seaded ja kontotegevused (näiteks eelarvemuudatused). Neil põhjustel võib reklaam jääda esimesel lehel või lehe ülaosas kuvamata, isegi kui teie pakkumine vastab prognoosidele.

Need veerud on saadaval ainult vahekaardil Märksõnad.

ID

See on teie reklaami individuaalne ID-kood. Veerg on saadaval ainult vahekaardil Reklaamid.

Kujutise URL

Kui olete valinud piltreklaamide esitamise Display-võrgustikus, talletatakse pildid ehk kujutised Google'i serverites ja neile viidatakse selle URL-iga. See veerg on saadaval üksnes vahekaardil Reklaamid.

Näitamiste osakaal, kaotatud IS (asetus), kaotatud IS (eelarve), täpse vaste IS

Näitamiste osakaal on saadud näitamiste protsent jagatuna nende näitamiste prognoositud arvuga, mille saamiseks olite sobilik. Sobilikkuse aluseks on teie praeguste reklaamide sihtimisseaded, kinnitusolekud, pakkumised ja kvaliteediskoorid. Lisateave näitamiste osakaalu, kaotatud IS-i (asetuse) ja täpse vaste (IS) kohta.

Veerg on saadaval vahekaartidel Kampaaniad ja Reklaamirühmad. Näitamiste osakaal on saadaval ka vahekaardi Dimensioonid aruannetes „Aeg”.

Kehtetud klikid / Kehtetute klikkide määr

Need veerud näitavad kehtetuteks liigitatud ja seetõttu teie kontolt automaatselt filtreeritud klikkide arvu ja protsenti. Teilt ei võeta nende klikkide eest tasu ja need ei mõjuta teie konto statistikat. Kehtetute klikkide andmed on saadaval ainult alates 1. jaanuarist 2006. Lisateave kehtetute klikkide kohta.

See veerg on saadaval ainult vahekaartidel Kampaaniad ja Dimensioonid.

Vaste tüüp

Google'i otsinguvõrgustikku sihtivate kampaaniate korral saate kasutada järgmisi märksõna vaste tüüpe: osaline vaste, fraasivaste, täpne vaste või negatiivne vaste. Need märksõnavastete valikud aitavad teil juhtida oma reklaamide vaatajaskonda. Mõne vastetüübi korral saate juurde rohkem reklaami näitamisi, klikke ja konversioone, teised seevastu vähendavad näitamiste arvu, kuid tagavad reklaami täpsema sihtimise. Veerg „Vaste tüüp” vahekaardil Märksõnad näitab, millise seade olete iga märksõna jaoks valinud. Selles veerus saate seda seadet ka muuta. Lisateave märksõna vastetüüpide kohta.

Veerg asub vahekaardil Märksõnad.

AdWordsis on saadaval ka täiendavaid vastetüübi mõõdikuid.

Otsinguterminite vastetüübi segment: saate märksõnaandmeid vaadata segmendituna otsinguterminite vastetüübi järgi (osalise vastega, fraasivastega ja täpse vastega otsinguterminid, mis käivitasid teie märksõna). See võimaldab võrrelda reklaami käivitanud otsinguterminite statistikat, näiteks klikke, näitamisi, klikkimise määra (CTR) või konversioonimäärasid. Kasutage seda segmentimisvalikut määramaks, milliste märksõnade korral on toimivus konkreetse otsingutermini vaste tüübi jaoks kõige parem.

Veerg „Vaste tüüp” otsinguterminite aruandes: see otsinguterminite aruande veerg annab teile teavet selle kohta, milline vastetüüp võimaldas kasutajal teie reklaami näha, kui kasutaja otsis konkreetset terminit. Seda teavet saate kasutada oma märksõnaloendi paremaks muutmiseks.

Max CPC

Teie maksimaalne kliki hind (max CPC) on suurim summa, mille olete nõus maksma ühe kliki eest. Saate individuaalsete märksõnade jaoks määrata konkreetsed max CPC-d, kui soovite individuaalsete märksõnade jaoks määrata lähtuvalt nende toimivusest kas kõrgemad või madalamad pakkumised. Võtke arvesse, et te ei maksa kunagi rohkem oma maksimaalsest CPC-st; sageli maksate isegi vähem. Keskmist summat, mida te klikkide eest maksate, näete veerus „Keskm. CPC”.

Pakkumiste kõrval võite näha märget „Automaatne” või „(täiustatud)”. Nende tähendus on järgmine.

 • Automaatne: see tähendab, et AdWords määrab selles veerus kuvatava pakkumise automaatselt. Märget „Automaatne” võite näha juhul, kui teie kampaania kasutab automaatset pakkumist või näiteks reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi paindlikku pakkumisstrateegiat. Võtke arvesse, et neid pakkumissummasid ei saa muuta.
 • Täiustatud: see tähendab, et AdWordsi süsteem korrigeerib kuvatavat pakkumist oksjonipõhisel alusel, et saavutada teie kasutatava pakkumisstrateegia eesmärk – näiteks maksimeerida konversioonid tõhustatud CPC korral või maksimeerida konversiooni väärtus reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi täitmiseks. Iga selle reklaamirühma märksõna korral, mis kasutab vaikepakkumist, proovib AdWords pakkumised määrata kuvatava pakkumisega ligikaudu samale tasemele.

Pidage meeles, et mõne pakkumisstrateegia (nt reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) sihtmärgi) korral saab pakkumisi nii automaatselt määrata kui ka täiustada. Kui kasutate reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärki, ei kasutata kuvatavat pakkumist Display-võrgustiku oksjonite jaoks.

Veerg „Max CPC” on saadaval ainult vahekaardil Märksõnad.

Kvaliteediskoor

Selles veerus kuvatakse märksõna kvaliteediskoor – mõõdik, mis näitab, kui asjakohased on teie reklaamid ja sihtleht reklaami vaatava inimese jaoks.

Veerg on saadaval ainult vahekaardil Märksõnad.

Suhteline CTR

Suhteline CTR mõõdab teie reklaamide toimivust Display-võrgustikus võrreldes teiste reklaamijate reklaamidega, mida näidatakse samadel veebisaitidel.

Suhtelise CTR-i väärtuse arvutamiseks jagatakse klikkimise määr teie reklaamidega samadel paigutustel näidatavate kõikide reklaamijate keskmise klikkimise määraga. Kuna tegemist on konkurentsimõõdikuga, ei ole see staatiline. Väärtus muutub vastavalt veebisaitidele, kus teie reklaamid ilmuvad, ja vastavalt teiste reklaamijate tegevusele.

Veerg on saadaval ainult vahekaartidel Kampaaniad ja Reklaamirühmad.

Näide

Oletagem, et digikaameraid müüva reklaamija Display-võrgustiku CTR on 0,05%. Reklaamijat näidatakse ühel Display-võrgustiku fotograafiat käsitleval lehel koos kolme muu reklaamijaga. Muude reklaamijate CTR-id on 0,005%.

Esimese reklaamija CTR on 10 korda suurem kui konkurentide CTR (0,05%/0,005% = 10). Kuna inimesi huvitavad selle reklaamija tooted rohkem, on tal väga kõrge suhteline CTR (10).

Esitamine

Selles veerus kuvatakse teie reklaami näitamise ajaprotsent võrreldes samasse reklaamirühma kuuluvate ülejäänud aktiivsete reklaamidega. Veerg on saadaval ainult vahekaardil Reklaamid.

Nõuanne

Kahe reklaami esitamise protsendi võrdlemisel korrigeerige täpse võrdluse saamiseks kindlasti kuupäevavahemikku, valides sellise ajavahemiku, kus esitati mõlemat tüüpi reklaame.

Selles pole midagi tavatut, kui iga teie reklaamirühma reklaami esitamise protsent või näitamiste arv erinevad. Konkreetse reklaami kuvamissagedust mõjutavad järgmised tegurid.

 • Reklaami vaheldumine

  Vaikimisi on kõigis kampaaniates seatud optimeeritud reklaamiesitus. See tähendab, et kui ühel reklaamil on suurem klikkimise määr (CTR), kuvatakse seda teistest teie reklaamirühma reklaamidest sagedamini. See süsteem eelistab automaatselt paremini toimivaid reklaame, mis toovad teie saidile rohkem liiklust.

  Kui soovite, et AdWordsi süsteem vahetaks teie reklaame enam-vähem ühtlaselt, saate optimaalsest reklaami esitamisest loobuda. Sel juhul võtke arvesse, et teie reklaamide esitamise protsent või näitamiste arv võivad ikkagi erineda. Põhjus on selles, et AdWordsi süsteem võtab otsingutulemuste lehe jaoks reklaami asetuse määramisel arvesse reklaami kvaliteediskoori. Kõrge kvaliteediskooriga reklaam võib ilmuda otsingutulemuste esimesel lehel, kus see kogub igal esitamisel näitamise. Madala kvaliteediskooriga reklaam seevastu võib ilmuda otsingutulemuste teisel lehel, kus see kogub näitamise ainult juhul, kui kasutaja liigub klikkides sellele lehele.

 • Aeg

  Kui reklaam luuakse hilisel kellaajal, on sellel päeva lõpuks madalam reklaami esitamise protsent kui olemasolevatel reklaamidel. Aja jooksul erinevus väheneb.

 • Kinnitusolek

  Kui reklaam tuleb alles üle vaadata ja kinnitada, ilmub see ainult Google'is. Kui reklaam ei kogu veel Google'i võrgustikus näitamisi, on sellel madalam reklaami esitamise protsent.

Kogukulu

Kampaania kogukulu teie valitud ajavahemiku jooksul.

Veerg on saadaval ainult vahekaardil Kampaaniad.

 

Nõuanne

 

Toimivust saab võrrelda ka kuupäevavahemike lõikes ja tulemusi saab vaadata statistikatabeli veergudes. Lisateave kahe ajaperioodi toimivuse võrdlemise kohta.