Konkreetsete toimivusandmete leidmine veergude abil

Statistikatabelite veerud sisaldavad teie konto kohta mitmesugust teavet. Saadaolevad veeruvalikud sõltuvad sellest, millist statistikatabelit ja vahekaarti te vaatate. Saate valida, milliseid veerge soovite oma tabelis näha. Seejärel saate veerud ümber korraldada ja endale meelepärases järjestuses salvestada. Sel viisil on kõik teie jaoks olulisimad andmed statistikatabelis ülevaate saamiseks kohe olemas.

Statistikatabelisse veergude lisamine või nende eemaldamine toimub järgmiselt.

 1. Logige sisse oma AdWordsi kontole aadressil https://adwords.google.ee.
 2. Klikkige vahekaardil Kampaaniad.
 3. Kindla perioodi andmete kuvamiseks klikkige lehe ülanurgas kuupäevavahemiku menüül ja valige ajavahemik, mida soovite analüüsida.
 4. Klikkige ühel lehe keskel kuvatavatest vahekaartidest (nt vahekaardil Kampaaniad, Reklaamirühmad, Reklaamid või Märksõnad).
 5. Klikkige statistikatabeli kohal oleval nupul Veerud.
 6. Tehke rippmenüüs valik „Muuda veerge”.
 7. Valige veerud, mida soovite tabelis näha. Kõigi ühe kindla kategooria veergude lisamiseks või eemaldamiseks võite klikkida nupul „Lisa kõik veerud” või „Eemalda kõik veerud”. Competitive metrics
 8. Pukseerige veerge nende korraldamiseks soovitud järjestuses.
 9. Kui soovite veerud edaspidiseks kasutamiseks salvestada, märkige ruut „Salvesta see veerukomplekt” ja sisestage kuvataval väljal veerukomplekti nimi. Salvestatud veerud kuvatakse nüüd rippmenüüs „Muuda veerge”. See how to save columns for future use
 10. Klikkige nupul Salvesta. Kui olete veerge lisanud, kuvatakse need nüüd statistikatabelis. See columns in a statistics table
 11. Kui olete oma statistikatabeliga rahul, saate andmed aruandena alla laadida. Klikkige lihtsalt allalaadimisnupul Download icon.

Nõuanne

Pärast huvipakkuvate veergude lisamist saate klikkida selle veeru nimel, mille alusel soovite andmeid sortida. Näiteks klikkige veerul „Reklaamirühm”, et sortida tähestikuliselt reklaamirühmade järgi, või klikkige veerul „Näitamised”, et sortida reklaamirühmad näitamiste järgi kahanevas järjestuses.

Sagedamini kasutatavad veerud

Teatud veerud on olemas peaaegu igal teie AdWordsi konto vahekaardil.

Olekuveerud

Veerus „Olek” kuvatakse vahekaartidel Kampaaniad ja Reklaamirühmad teave individuaalsete kampaaniate või reklaamirühmade praeguse oleku ja selle kohta, kas need on peatatud, eemaldatud, piiratud eelarvega või muus olekus.

 • Vahekaardil Reklaamid näitab veerg „Olek”, kas teie reklaami esitatakse ja kui ei esitata, kas see on peatatud, eemaldatud või mitte heaks kiidetud.
 • Vahekaardil Märksõnad näitab see, kas iga märksõna on sobilik reklaamide käivitamiseks või on see peatatud, eemaldatud, mitte heaks kiidetud või muus olekus.

Lisateave kampaania, reklaamirühma, reklaami ja märksõna olekute kohta.

Atribuutide, toimivuse, konversioonide ja kõne üksikasjade veerud

Atribuutide veerud

 • Pakkumisstrateegia tüüp: märksõnade, reklaamirühmade või kampaaniate pakkumiste haldamiseks kasutatava pakkumisstrateegia nimi. Kui teie kampaanias on kasutusel näiteks kasutaja määratud CPC-pakkumine, näete selles veerus tähist „CPC”. Kui aga teie kampaania kasutab automaatset pakkumist, on veerus kirjas „Automaatne”. Samuti võite näha märget „(täiustatud)”, mis tähendab, et AdWords korrigeerib teie maksimaalset CPC-pakkumist teie eesmärgi saavutamiseks (nt konversioonide maksimeerimiseks).
 • Pakkumisstrateegia: see on paindlik pakkumisstrateegia, millega saab hallata märksõnade, reklaamirühmade või kampaaniate pakkumisi. Selles veerus näete paindliku pakkumisstrateegia jaoks loodud nime. Kui te ei kasuta paindlikku pakkumisstrateegiat, kuvatakse sidekriips "-".

Toimivusveerud

 • Klikid – kui keegi klikib teie reklaamil (nt tekstreklaami sinisel pealkirjal), loetakse see klikiks.
 • Näitamised – näitamiseks loetakse kõik korrad, kui teie reklaami näidatakse otsingutulemuste lehel või mõnel muul Google'i võrgustiku saidil.
 • CTR – suhtarv, mis näitab, kui sageli teie reklaami nägevad inimesed sellel klikivad. CTR-i abil saab hinnata märksõnade ja reklaamide toimivust.
 • Keskm. CPC – keskmine summa, mille olete pidanud maksma reklaamil klikkimise eest. 
 • Keskm. CPM – keskmine summa, mille olete pidanud maksma reklaami 1000 näitamise eest (kui kasutate CPM-pakkumist).
 • Kulu – klikihinna (CPC) ja tuhande näitamise hinna (CPM) kulude summa.
 • Keskm. positsioon – kirjeldab, kus teie reklaam otsingutulemuste lehel (võrreldes muude reklaamidega) enamasti kuvatakse.

Konversioonide veerud

Kui olete oma veebisaidil seadistanud konversioonide jälgimise, annavad need veerud teile ülevaate teie konversioonide toimivusest. Veeru otstarvet selgitava definitsiooni nägemiseks hõljutage kursorit vastava veeru ülaservas oleva küsimärgi Question mark kohal.

Abistatud konversioonide andmed omistamisaruannetest

Need veerud aitavad mõista, milline roll on teie märksõnadel konversioonini viivates otsingutes saidil Google.com. Sageli saab kogu au endale viimane enne konversiooni tehtav klikk, kuna see viib otse teie soovitud müügi, ostu või registreerumiseni. Teie kliente võisid selle konversiooni poole suunata ka abistavad märksõnad. Abistatud konversioonide andmed omistamisaruannetest annavad teile veel parema ülevaate individuaalsete märksõnade väärtusest konversioonide genereerimisel. Nagu konversioonide veergude puhul, peab teil ka abistatud konversioonide andmete vaatamiseks olema veebisaidil seadistatud konversioonide jälgimine.

Kõne üksikasjade veerud

Nendest veergudest leiate aruanded selliste kõnede kohta, mis pärinevad Google'i edasisuunamisnumbrit näitavatest reklaamidest laua-, süle- ja tahvelarvutites ning nutitelefonides. Veerud asuvad vahekaartidel Reklaamirühmad ja Kampaaniad. Uurige välja, milline statistikateave on saadaval kõne üksikasjade veergudes.

Veerud, mis kuvatakse ainult kindlatel vahekaartidel

Mõni veerg on olemas ainult AdWordsi konto teatud vahekaartidel. Need veerud annavad teile toimivuse kohta järgmist teavet.

Aktiivne pakkumise korrig.

Aktiivne pakkumise korrigeerimine on teie määratud pakkumise korrigeerimise tüüp. Kui olete määranud näiteks mobiilipakkumise korrigeerimise, kuvatakse siin „Seade”. Pakkumisi saate suurendada või vähendada, et teie pakkumised oleksid teatud seadmetes, asukohtades, kellaaegadel jms vastavalt teie soovile kas rohkem või vähem konkurentsivõimelised. Pakkumise korrigeerimised aitavad teil täpsemalt juhtida seda, millal ja kus teie reklaami esitatakse.

Veerg on saadaval ainult vahekaardil Reklaamirühmad.

Reklaami tüüp

See veerg on saadaval vahekaardil Reklaamid ja näitab, millist tüüpi reklaami te esitate: tekst-, pilt-, mobiili- või videoreklaami.

Hinnapakkumiste modelleerija

Need veerud sisaldavad prognoose, kuidas erinevad pakkumismuudatused võiksid mõjutada teie iganädalast otsinguvõrgustiku liiklust. Prognoose värskendatakse tavaliselt kord päevas ja need kajastavad teie konto viimase seitsme päeva kontotegevusi alates nende arvutamise alguspäevast (kuni seitse päeva tagasi).

Veerg „Max CPC-baaspakkumine” loetleb pakkumised, mida AdWords kasutas hinnapakkumiste modelleerijas teiste veergude klikkide ja kuluprognooside loomiseks. Vaadake seda hinnapakkumiste modelleerija tulemuste hindamisel max CPC-pakkumise asemel.

Kui veerus on märge „--”, siis polnud meil piisavalt andmeid prognoosi loomiseks või olid modelleerija käitamiseks saadaolevad andmed vanemad kui seitse päeva.

Arvestage,et hinnapakkumiste modelleerija veerud sisaldavad prognoose, kuidas alternatiivsed pakkumised oleksid teie reklaami toimivust võinud mõjutada. Need ei anna siiski mingit garantiid ega ennusta teie reklaamide edaspidist toimivust. Need veerud ei näita prognoose selliste kampaaniate jaoks, mis kasutavad automaatset CPC-pakkumist või konversioonide optimeerijat või kulutavad regulaarselt ära kogu oma päevaeelarve.

Hinnapakkumiste modelleerijate veerud koos otsinguvõrgustiku ja Display-võrgustiku kampaaniatega on saadaval vahekaardil Märksõnad. Shoppingu kampaaniate puhul on need veerud saadaval vahekaardil Tooterühmad.

Lisateave hinnapakkumiste modelleerijate kohta.

Max CPC vaikeväärtus

Teie maksimaalne kliki hind (max CPC) on suurim summa, mille olete nõus maksma ühe kliki eest. Teie maksimaalne CPC-vaikepakkumine määratakse reklaamirühma tasemel, kuid soovi korral saate selle alistamiseks määrata individuaalsete märksõnade jaoks max CPC-pakkumised. Võtke arvesse, et te ei maksa kunagi rohkem oma maksimaalsest CPC-st; sageli maksate isegi vähem. Keskmist summat, mida te klikkide eest maksate, näete veerus „Keskm. CPC”.

Pakkumiste kõrval võite näha märget „Automaatne” või „(täiustatud)”. Nende tähendus on järgmine.

 • Automaatne: see tähendab, et AdWords määrab selles veerus kuvatava pakkumise automaatselt. Märget „Automaatne” võite näha juhul, kui teie kampaania kasutab automaatset pakkumist või näiteks reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi paindlikku pakkumisstrateegiat. Võtke arvesse, et neid pakkumissummasid ei saa muuta.
 • Täiustatud: see tähendab, et AdWordsi süsteem korrigeerib oksjonil kuvatavat pakkumist oksjonipõhiselt, et saavutada teie kasutatava pakkumisstrateegia eesmärk, näiteks maksimeerida konversioone tõhustatud klikipõhise hinna korral või maksimeerida konversiooni väärtust reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi täitmiseks. Arvestage, et iga selle reklaamirühma märksõna korral, mis kasutab vaikepakkumist, proovib AdWords määrata pakkumised kuvatava pakkumisega ligikaudu samal tasemel.

Pidage meeles, et mõne pakkumisstrateegia (nt reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi) korral saab pakkumisi nii automaatselt määrata kui ka täiustada. Kui kasutate reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärki, ei kasutata kuvatavat pakkumist Display-võrgustiku oksjonite jaoks.

Veerg „Max CPC vaikeväärtus” on saadaval ainult vahekaardil Reklaamirühmad.

Sihtk. URL

Sihtlehe veeru leiate muuhulgas vahekaardilt Märksõnad. Kui määrate märksõnatasemel sihtlehe, siis alistab see igale reklaamile määratud sihtlehe. Oletagem, et valite järgmised andmed.

 • Reklaami lõplik URL: www.example.com
 • Märksõna „apelsin”: sel juhul kasutab reklaam sihtkoha URL-ina aadressi www.example.com/apelsin, mitte www.example.com.

Kui teie reklaami käivitab märksõna „apelsin”, kasutab reklaam sihtkoha URL-ina aadressi www.example.com/apelsin, mitte aadressi www.example.com.

Esimese lehe pakkumise prognoos / Lehe ülaosa pakkumise prognoos

Mõõdikud „Esimese lehe pakkumise prognoos” ja „Lehe ülaosa pakkumise prognoos” prognoosivad ligikaudse kliki hinna (CPC) pakkumise, mida teie reklaam vajab Google'i otsingutulemustes esimesel lehel või lehe ülaosas näitamiseks juhul, kui otsingutermin vastab täpselt teie märksõnale. Prognoosid põhinevad kvaliteediskooril ja sellel, kui suur on selle märksõna puhul reklaamijatevaheline konkurents.

Vahel harva võib juhtuda, et „Lehe ülaosa pakkumise prognoos” ületab 100 USA dollarit ja sel juhul märgitakse see kujul >=US$100. Praegu ei kuvata prognoositavaid pakkumisi, mis on suuremad kui 100 USA dollarit. Kui vaatate lehe ülaosa pakkumise prognoosi mõnes muus valuutas, võite näha sarnast märget juhul, kui prognoositud pakkumine on võrdväärne 100 USA dollariga teie eelistatud valuutas.

Võtke arvesse, et need prognoosid ei garanteeri paigutust. Reklaami positsiooni mõjutavad mitu tegurit, sh teiste reklaamijate tegevus, otsingukasutajate tegevus, konto seaded ja kontotegevused (näiteks eelarvemuudatused). Neil põhjustel võib reklaam jääda esimesel lehel või lehe ülaosas kuvamata, isegi kui teie pakkumine vastab prognoosidele.

Need veerud on saadaval ainult vahekaardil Märksõnad.

Reklaami ID

See on teie reklaami individuaalne ID-kood. See veerg on saadaval ainult vahekaardil Reklaamid.

Pildi URL

Kui olete valinud piltreklaamide esitamise Display-võrgustikus, talletatakse pildid Google'i serverites ja neile viidatakse selle URL-iga. See veerg on saadaval ainult vahekaardil Reklaamid.

Näitamiste osakaal, kaotatud IS (näitamiste osakaal) (asetus), kaotatud IS (näitamiste osakaal) (eelarve), täpse vaste IS

Näitamiste osakaalu saamiseks jagatakse nende näitamiste protsent, mille olete saanud, nende näitamiste prognoositud arvuga, mille saamiseks olite sobilik.  Sobilikkus põhineb teie praegustel reklaamide sihtimise seadetel, kinnitusolekutel, pakkumistel ja kvaliteediskooridel. Lugege lisateavet näitamiste osakaalu, kaotatud IS-i (näitamiste osakaalu) ja täpse vaste IS-i kohta.

Veerg on saadaval vahekaartidel Kampaaniad ja Reklaamirühmad. Näitamiste osakaalu andmed on saadaval ka vahekaardi Dimensioonid aruannetes „Aeg”.

Kehtetud klikid / Kehtetute klikkide määr

Need veerud näitavad kehtetuteks liigitatud ja seetõttu teie kontolt automaatselt filtreeritud klikkide arvu ja protsenti. Teilt ei võeta nende klikkide eest tasu ja need ei mõjuta teie konto statistikat. Kehtetute klikkide andmed on saadaval ainult alates 1. jaanuarist 2006. Lisateave kehtetute klikkide kohta.

See veerg on saadaval ainult vahekaartidel Kampaaniad ja Dimensioonid.

Vaste tüüp

Google'i otsinguvõrgustikku sihtivate kampaaniate korral saate kasutada järgmisi märksõna vaste tüüpe: osaline vaste, fraasivaste, täpne vaste või negatiivne vaste. Need märksõnavastete valikud aitavad teil juhtida oma reklaamide vaatajaskonda. Mõne vaste tüübi puhul saate juurde rohkem reklaami näitamisi, klikke ja konversioone, teised seevastu vähendavad näitamiste arvu, kuid tagavad reklaami täpsema sihtimise. Veerg „Vaste tüüp” vahekaardil Märksõnad näitab, millise seade olete iga märksõna jaoks valinud, ja võimaldab teil seda seadet muuta. Lisateave märksõna vaste tüüpide kohta.

Veerg asub vahekaardil Märksõnad.

AdWordsis on saadaval ka täiendavaid vastetüübi mõõdikuid.

Otsinguterminite vastetüübi segment: saate märksõnaandmeid vaadata segmendituna otsinguterminite vastetüübi järgi (osalise vastega, fraasivastega ja täpse vastega otsinguterminid, mis käivitasid teie märksõna). See võimaldab võrrelda reklaami käivitanud otsinguterminite statistikat, näiteks klikke, näitamisi, klikkimise määra (CTR) või konversioonimäärasid. Kasutage seda segmentimisvalikut määramaks, milliste märksõnade korral on toimivus konkreetse otsingutermini vaste tüübi jaoks kõige parem.

Otsinguterminite aruande veerg „Vaste tüüp”: otsinguterminite aruande selles veerus näete, milline vaste tüüp võimaldas kasutajal teie reklaami näha, kui ta teatud terminit otsis. Seda teavet saate kasutada oma märksõnaloendi paremaks muutmiseks.

Max CPC

Teie maksimaalne kliki hind (max CPC) on suurim summa, mille olete nõus maksma ühe kliki eest. Saate individuaalsete märksõnade jaoks määrata konkreetsed max CPC-d, kui soovite individuaalsete märksõnade jaoks määrata lähtuvalt nende toimivusest kas kõrgemad või madalamad pakkumised. Võtke arvesse, et te ei maksa kunagi rohkem oma maksimaalsest CPC-st; sageli maksate isegi vähem. Keskmist summat, mida te klikkide eest maksate, näete veerus „Keskm. CPC”.

Pakkumiste kõrval võite näha märget „Automaatne” või „(täiustatud)”. Nende tähendus on järgmine.

 • Automaatne: see tähendab, et AdWords määrab selles veerus kuvatava pakkumise automaatselt. Märget „Automaatne” võite näha juhul, kui teie kampaania kasutab automaatset pakkumist või näiteks reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi paindlikku pakkumisstrateegiat. Võtke arvesse, et neid pakkumissummasid ei saa muuta.
 • Täiustatud: see tähendab, et AdWordsi süsteem korrigeerib oksjonil kuvatavat pakkumist oksjonipõhiselt, et saavutada teie kasutatava pakkumisstrateegia eesmärk, näiteks maksimeerida konversioone tõhustatud klikipõhise hinna korral või maksimeerida konversiooni väärtust reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi täitmiseks. Arvestage, et iga selle reklaamirühma märksõna korral, mis kasutab vaikepakkumist, proovib AdWords määrata pakkumised kuvatava pakkumisega ligikaudu samal tasemel.

Pidage meeles, et mõne pakkumisstrateegia (nt reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi) korral saab pakkumisi nii automaatselt määrata kui ka täiustada. Kui kasutate reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärki, ei kasutata kuvatavat pakkumist Display-võrgustiku oksjonite jaoks.

Veerg „Max CPC” on saadaval ainult vahekaartidel Märksõnad ja Automaatsed sihtmärgid.

Kvaliteediskoor

Selles veerus kuvatakse teie märksõna kvaliteediskoor ehk mõõtmistulemus selle kohta, kui asjakohased ja kasulikud on teie reklaamid ning sihtleht teie reklaami vaatava isiku jaoks.

Veerg on saadaval ainult vahekaardil Märksõnad.

Suhteline CTR

Suhteline CTR mõõdab teie reklaamide toimivust Display-võrgustikus võrreldes teiste reklaamijate reklaamidega, mida näidatakse samadel veebisaitidel.

Suhtelise CTR-i väärtuse arvutamiseks jagatakse klikkimise määr teie reklaamidega samadel paigutustel näidatavate kõikide reklaamijate keskmise klikkimise määraga. Kuna tegemist on konkurentsimõõdikuga, ei ole see staatiline. Väärtus muutub vastavalt veebisaitidele, kus teie reklaamid ilmuvad, ja vastavalt teiste reklaamijate tegevusele.

Veerg on saadaval ainult vahekaartidel Kampaaniad ja Reklaamirühmad.

Näide

Oletagem, et digikaameraid müüva reklaamija Display-võrgustiku CTR on 0,05%. Reklaamijat näidatakse ühel Display-võrgustiku fotograafiat käsitleval lehel koos kolme muu reklaamijaga. Teiste reklaamijate CTR-id on 0,005%.

Esimese reklaamija CTR on 10 korda suurem kui konkurentide CTR (0,05%/0,005% = 10). Kuna inimesi huvitavad selle reklaamija tooted rohkem, on tal väga kõrge suhteline CTR (10).

Esitamine

Selles veerus kuvatakse teie reklaami näitamise ajaprotsent võrreldes samasse reklaamirühma kuuluvate ülejäänud aktiivsete reklaamidega. See veerg on saadaval ainult vahekaardil Reklaamid.

Nõuanne

Kahe reklaami esitamise protsendi võrdlemisel korrigeerige täpse võrdluse saamiseks kindlasti kuupäevavahemikku, valides sellise ajavahemiku, kus esitati mõlemat tüüpi reklaame.

Selles pole midagi tavatut, kui iga teie reklaamirühma reklaami esitamise protsent või näitamiste arv erinevad. Konkreetse reklaami kuvamissagedust mõjutavad järgmised tegurid.

 • Reklaami vaheldumine

  Vaikimisi on kõigis kampaaniates määratud optimeeritud reklaami esitamine. See tähendab, et kui ühel reklaamil on suurem klikkimise määr (CTR), kuvatakse seda teistest teie reklaamirühma reklaamidest sagedamini. See süsteem eelistab automaatselt paremini toimivaid reklaame, mis toovad teie saidile rohkem liiklust.

  Kui soovite, et AdWordsi süsteem vahetaks teie reklaame enam-vähem ühtlaselt, saate optimaalsest reklaami esitamisest loobuda. Sel juhul võtke arvesse, et teie reklaamide esitamise protsent või näitamiste arv võivad ikkagi erineda. Selle põhjuseks on asjaolu, et AdWordsi süsteem arvestab reklaami asetamisel otsingutulemuste lehele selle kvaliteediskoori. Kõrge kvaliteediskooriga reklaam võib ilmuda otsingutulemuste esimesel lehel, kus see kogub igal esitamisel näitamise. Väikse kvaliteediskooriga reklaam seevastu võib ilmuda otsingutulemuste teisel lehel, kus see kogub näitamise ainult juhul, kui kasutaja liigub klikkides sellele lehele.

 • Aeg

  Kui reklaam luuakse hilisel kellaajal, on sellel päeva lõpuks madalam reklaami esitamise protsent kui olemasolevatel reklaamidel. Aja jooksul erinevus väheneb.

 • Kinnitamise olek

  Kui reklaam tuleb alles üle vaadata ja kinnitada, ilmub see ainult Google'is. Kui reklaam ei kogu veel Google'i võrgustikus näitamisi, on sellel väiksem reklaami esitamise protsent.

Kogukulu

Kampaania kogukulu teie valitud ajavahemiku jooksul.

Veerg on saadaval ainult vahekaardil Kampaaniad.

 

Nõuanne

 

Toimivust saab võrrelda ka kuupäevavahemike lõikes ja tulemusi saab vaadata statistikatabeli veergudes. Lisateave kahe ajaperioodi toimivuse võrdlemise kohta.

Kas see artikkel oli abiks?