Statistikatabelis olevate veergude teave

Teave veerukomplektide loomise ja muutmise kohta

Pidage meeles, et teatud reklaamijate puhul ei kajastu mõned aruandluse muudatused nii AdWordsi eelmises kui ka uues kasutuskeskkonnas.
 • Ühes AdWordsi kasutuskeskkonnas loodud veerukomplektid ei ole teises saadaval.
 • Iga veerukomplektides tehtud muudatus salvestatakse ainult selles AdWordsi kasutuskeskkonnas, kus see muudatuse tehti.

Statistikatabelite veerud sisaldavad teie konto kohta mitmesugust teavet. Veergude valikud olenevad sellest, millist statistikatabelit vaatate. Teil on võimalik valida veerud, mida soovite näha, ja need siis eelistatud järjekorras salvestada. Sel viisil on statistikatabelis kohe saadaval ülevaade kõigist teie jaoks olulisimatest andmetest.

Selles artiklis antakse ülevaade tavapärastest veergudest ja veergudest, mis on saadaval ainult siis, kui vaatate teatud andmekogumit.

Nõuanne

Toimivust saab võrrelda ka kuupäevavahemike lõikes ja tulemusi saab vaadata statistikatabeli veergudes. Vaadake, kuidas kahe ajaperioodi toimivust võrrelda.

Valige AdWordsi keskkond, mida kasutate. Lisateave

Sagedamini kasutatavad veerud

Teatud veerud on olemas peaaegu igal teie AdWordsi konto vahekaardil.

Olekuveerud

Veerus „Olek” kuvatakse vahekaartidel Kampaaniad ja Reklaamirühmad teave individuaalsete kampaaniate või reklaamirühmade praeguse oleku ja selle kohta, kas need on peatatud, eemaldatud, piiratud eelarvega või muus olekus.

 • Vahekaardil Reklaamid näitab veerg „Olek”, kas teie reklaami esitatakse ja kui ei esitata, kas see on peatatud, eemaldatud või mitte heaks kiidetud.
 • Vahekaardil Märksõnad näitab see, kas iga märksõna on sobilik reklaamide käivitamiseks või on see peatatud, eemaldatud, mitte heaks kiidetud või muus olekus.

Lisateave kampaania, reklaamirühma, reklaami ja märksõna olekute kohta.

Atribuutide, toimivuse, konversioonide ja kõne üksikasjade veerud

Atribuutide veerud

 • Pakkumisstrateegia tüüp: selle pakkumisstrateegia nimi, millega hallatakse teie märksõnade, reklaamirühmade ja kampaaniate pakkumisi. Kui teie kampaanias on kasutusel näiteks kasutaja määratud CPC-pakkumine, on veerus kirjas „CPC”. Kui aga teie kampaania kasutab automaatset pakkumist, on veerus kirjas „Automaatne”. Samuti võite näha märget „(täiustatud)”, mis tähendab, et AdWords korrigeerib teie maksimaalset CPC-pakkumist teie eesmärgi saavutamiseks (nt konversioonide maksimeerimiseks).
 • Pakkumisstrateegia: see on paindlik pakkumisstrateegia, millega saab hallata märksõnade, reklaamirühmade või kampaaniate pakkumisi. Selles veerus näete paindliku pakkumisstrateegia jaoks loodud nime. Kui te paindlikku pakkumisstrateegiat ei kasuta, kuvatakse sidekriips "-".

Toimivusveerud

 • Klikid – kui keegi klikib teie reklaamil (nt tekstreklaami sinisel pealkirjal), loetakse see klikiks.
 • Näitamised – näitamiseks loetakse kõik korrad, kui teie reklaami näidatakse otsingutulemuste lehel või mõnel muul Google'i võrgustiku saidil.
 • CTR – suhtarv, mis näitab, kui sageli teie reklaami näinud inimesed sellel klikivad. CTR-i abil saab hinnata märksõnade ja reklaamide toimivust.
 • Kesk. CPC – reklaamide eest tasutud summa, mis on jagatud klikkide koguarvuga. 
 • Keskm. CPM – keskmine summa, mille olete pidanud maksma reklaami 1000 näitamise eest (kui kasutate CPM-pakkumist).
 • Kulu – kõikide interaktsioonide, näiteks tekstreklaamide puhul klikkide ja videoreklaamide puhul vaatamiste kogukulu.
 • Keskm. positsioon – kirjeldab, kus teie reklaam otsingutulemuste lehel (võrreldes muude reklaamidega) enamasti kuvatakse.

Kampaaniaülese toimivuse veerud

Kui vaatate korraga mitut kampaaniat, näete täiendavaid kampaaniaüleseid aruandeveerge: „Interaktsioonid”, „Interaktsioonide määr” ja „Keskmine kulu”. Veergudes on esitatud iga kampaania tüübi põhimõõdikud, mis annavad ülevaate sellest, kui tõhusalt aitavad reklaamid saavutada reklaamieesmärke. Näiteks veerus „Interaktsioonid” näete otsingukampaania klikkide arvu, videokampaania videovaatamiste arvu jne. Lisateave interaktsioonide kohta.

Konversioonide veerud

Kui olete oma veebisaidil seadistanud konversioonide jälgimise, annavad need veerud teile ülevaate teie konversioonide toimivusest. Veeru otstarvet selgitava definitsiooni nägemiseks hõljutage kursorit vastava veeru ülaservas oleva küsimärgi Küsimärk kohal.

Abistatud konversioonide andmed omistamisaruannetest

Need veerud aitavad mõista, milline roll on teie märksõnadel konversioonini viivates otsingutes saidil Google.com. Sageli saab kogu au endale viimane enne konversiooni tehtav klikk, kuna see viib otse teie soovitud müügi, ostu või registreerumiseni. Kuid teie kliente võisid selle konversiooni poole suunata ka abistavad märksõnad. Abistatud konversioonide andmed omistamisaruannetest annavad teile veel parema ülevaate individuaalsete märksõnade väärtusest konversioonide genereerimisel. Nagu konversioonide veergude puhul, peab teil ka abistatud konversioonide andmete vaatamiseks olema veebisaidil seadistatud konversioonide jälgimine.

Kõne üksikasjade veerud

Nendest veergudest leiate aruanded selliste kõnede kohta, mis pärinevad Google'i edasisuunamisnumbrit näitavatest reklaamidest laua-, süle- ja tahvelarvutites ning nutitelefonides. Veerud asuvad vahekaartidel Reklaamirühmad ja Kampaaniad. Uurige välja, milline statistikateave on saadaval kõne üksikasjade veergudes.

Veerud, mis kuvatakse ainult kindlatel vahekaartidel

Mõni veerg on olemas ainult AdWordsi konto teatud vahekaartidel. Need veerud annavad teile toimivuse kohta järgmist teavet.

Aktiivsete toodete % (ainult Shopping)

Veerg „Aktiivsete toodete %” näitab tooterühma aktiivsete toodete ja tooterühma jaoks edastatud toodete jagatist. See veerg võib aidata mõista, kuidas tooteandmed ja kampaaniaseaded mõjutavad tooterühma toimivust.

Kus see saadaval on?

See veerg on saadaval Shopping-kampaania vahekaardil Tooterühmad.

Mida see tähendab?

Selleks et toode oleks aktiivne, peab see vastama alltoodud nõuetele.

 • Toode on Merchant Centeri kontol kinnitatud.
 • Toode on aktiivne. Toote kampaania ja reklaamirühm on lubatud ning selle tooterühm ei ole välistatud.

Nõuded, millele aktiivne toode peab vastama

Kui toode pole aktiivne, ei ole see näitamiseks saadaval ja võite liiklust kaotada.

Näide

Kui tooterühm on määratud väärtusele „Välistatud”, on aktiivsete toodete protsent 0. See tähendab, et ühtegi teie toodet ei saa kuvada.

Veaotsing

Vaadake vahekaardil Tooted veergu „Toote olek”, et mõista, miks on mõni toode passiivne. Siin on mõned tavalisemad põhjused ja juhised probleemide lahendamiseks.

 • Teie toode on Merchant Centeri kontol tagasi lükatud. Kui tooted on tagasi lükatud, ei ole need teie Shopping-kampaanias saadaval. Toote olekut saab kontrollida mitmes kohas, et mõista, miks on toode tagasi lükatud.

 • Toode on kinnitatud, aga passiivne. Seda põhjustavad eri asjaolud. Kampaania või reklaamirühm võib olla peatatud või eemaldatud. Tooterühma maksimaalne CPC-väärtus võib olla määratud väärtusele „Välistatud”.
Kinnitatud toodete % (ainult Shopping)

Veerg „Kinnitatud toodete %” näitab tooterühma kinnitatud toodete ja tooterühma jaoks edastatud toodete jagatist. See veerg võib aidata mõista, kuidas tooteandmed mõjutavad tooterühma toimivust.

Kus see saadaval on?

See veerg on saadaval Shopping-kampaania vahekaardil Tooterühmad.

Mida see tähendab?

Kinnitamiseks tuleb toode kinnitada Merchant Centeri kontol. Kinnitatud toode vastab meie eeskirjade ja andmekvaliteedi nõuetele.

Nõuded, millele aktiivne toode peab vastama

Kui toode pole kinnitatud, ei ole see näitamiseks saadaval ja võite liiklust kaotada.

Näide

Kui teie tooterühmas on edastatud 80 toodet ja kinnitatud on 60 toodet, siis on 75% teie toodetest kinnitatud. See tähendab, et 25% teie toodetest pole võimalik näidata.

Veaotsing

Toote tagasilükkamisel võib olla mitu põhjust. Toote olekut saab kontrollida mitmes kohas, et mõista, miks on toode tagasi lükatud.

Esitamiseks valmis toodete % (ainult Shopping)

Veerg „Esitamiseks valmis toodete %” näitab tooterühmas esitamiseks valmis olevate toodete arvu ja tooterühma lisatud toodete arvu jagatist. See veerg võib aidata mõista, kuidas tooteandmed ja kampaaniaseaded mõjutavad tooterühma toimivust.

Kus see saadaval on?

See veerg on saadaval Shopping-kampaania vahekaardil Tooterühmad.

Mida see tähendab?

Selleks et toode oleks esitamiseks valmis, peab see vastama alltoodud nõuetele.

 • Toode on Merchant Centeri kontol kinnitatud.
 • Toode on aktiivne. Toote kampaania ja reklaamirühm on lubatud ning selle tooterühm ei ole välistatud.
 • Toode on esitamiseks valmis. Toode on laos.

Nõuded, millele aktiivne toode peab vastama

Kui toode pole esitamiseks valmis, pole see näitamiseks saadaval ja võite liiklust kaotada. Esitamiseks valmisolevad tooted on sobilikud osalema reklaamioksjonil, aga samas pole tagatud, et need saavad näitamisi või klikke. Kui toode on esitamiseks valmis, aga ei saa näitamisi, võib põhjus olla selles, et pakkumine on liiga madal, eelarve on piiratud või leitakse vasted väga vähestele kasutajaotsingutele. Kui vähestele kasutajaotsingutele leitakse vasted, võite kaaluda toote nimele ja kirjeldusele lisaüksikasjade lisamist.

Näide

Kui teie tooterühma on lisatud kümme toodet, kuid neli toodet on otsas, on esitamiseks valmis 60% tooteid. See tähendab, et 40% toodete kohta reklaame ei näidata.

Veaotsing

Vaadake vahekaardil Tooted veergu „Toote olek”, et mõista, miks pole mõni toode esitamiseks valmis. Siin on mõned tavalisemad põhjused ja juhised nende lahendamiseks.

 • Teie toode on Merchant Centeri kontol tagasi lükatud. Kui tooted on tagasi lükatud, ei ole need teie Shopping-kampaanias saadaval. Toote olekut saab kontrollida mitmes kohas, et mõista, miks on toode tagasi lükatud.

 • Toode on kinnitatud, aga passiivne. Seda põhjustavad eri asjaolud. Kampaania või reklaamirühm võib olla peatatud või eemaldatud. Tooterühma maksimaalne CPC-väärtus võib olla määratud väärtusele „Välistatud”.
 • Toode on läbi müüdud. Lisage toote saadavalolek, kasutades saadavaloleku atribuuti tooteandmetes. Kui teie toote saadavaolekuks on määratud Läbi müüdud, ei ole see toode esitamiseks valmis. Kui toode on ostmiseks valmis, värskendage kindlasti toote atribuuti ja näidake, et toode on laos. Vaadake lisateavet saadavaloleku atribuudi kohta.
Aktiivne pakkumise korrig.

Aktiivne pakkumiste korrigeerimine on teie määratud pakkumiste korrigeerimise tüüp. Kui olete määranud näiteks mobiilipakkumise korrigeerimise, kuvatakse siin „Seade”. Pakkumisi saate suurendada või vähendada, et teie pakkumised oleksid teatud seadmetes, asukohtades, kellaaegadel jms vastavalt teie soovile kas rohkem või vähem konkurentsivõimelised. Pakkumise korrigeerimised aitavad teil täpsemalt juhtida seda, millal ja kus teie reklaami esitatakse.

Veerg on saadaval ainult vahekaardil Reklaamirühmad.

Reklaami tüüp

See veerg on saadaval vahekaardil Reklaamid ja näitab, millist tüüpi reklaami te esitate: tekst-, pilt-, mobiil- või videoreklaami.

Hinnapakkumiste modelleerija

Need veerud prognoosivad, kuidas erinevad pakkumismuudatused võiksid mõjutada teie iganädalast otsinguvõrgustiku liiklust. Prognoose värskendatakse tavaliselt kord päevas ja need kajastavad teie konto viimase seitsme päeva kontotegevusi alates nende arvutamise alguspäevast (kuni seitse päeva tagasi). Hinnapakkumiste modelleerija veerud on saadaval märksõnatasemel ja seadme pakkumiste korrigeerimiste jaoks kampaaniatasemel. Lisateavet mõlema tüübi kohta leiate allolevatest jaotistest.

Kui veerus on märge „--”, siis polnud meil piisavalt andmeid viimase seitsme päeva prognoosi loomiseks.

Arvestage, et hinnapakkumiste modelleerija veerud sisaldavad prognoose selle kohta, kuidas teistsugused pakkumised oleksid võinud teie reklaami toimivust mõjutada. Need ei anna siiski mingit garantiid ega ennusta teie reklaamide edaspidist toimivust. Need veerud ei näita selliste kampaaniate prognoose, mis kasutavad automaatset CPC-pakkumist või siht-CPA-d või kulutavad regulaarselt ära kogu oma päevaeelarve.

Märksõna hinnapakkumiste modelleerija veerud

Hinnapakkumiste modelleerijate veerud koos otsinguvõrgustiku ja Display-võrgustiku kampaaniatega on saadaval vahekaardil Märksõnad. Shopping-kampaaniate puhul on need veerud saadaval vahekaardil Tooterühmad.

Veerg „Max CPC-baaspakkumine” loetleb pakkumised, mida AdWords kasutas hinnapakkumiste modelleerijas teiste veergude klikkide ja kuluprognooside loomiseks. Vaadake seda hinnapakkumiste modelleerija tulemuste hindamisel max CPC-pakkumise asemel. Teie praegune max CPC-pakkumine võib olla pärast AdWordsi prognooside tegemist muutunud.

Kampaaniataseme seadme pakkumise korrigeerimise veerud

Seadme pakkumiste korrigeerimiste korral saab hinnapakkumiste modelleerija veerge vaadata ka kampaaniatasemel. Leiate need veerud vahekaardi Seaded alamvahekaardilt Seadmed.

Veerus „Baaspakkumise korrigeerimine” esitatakse pakkumise korrigeerimine, mida AdWords kasutas hinnapakkumiste modelleerija teiste veergude prognooside koostamiseks. Vaadake seda veergu hinnapakkumiste modelleerija tulemuste hindamisel. Teie praegune pakkumise korrigeerimine võib olla pärast AdWordsi prognooside tegemist muutunud.

Nende hinnapakkumiste modelleerija veergude prognoosid eeldavad, et kõik reklaamirühmataseme pakkumiste korrigeerimised on eemaldatud.

Lisateave hinnapakkumiste modelleerijate kohta.

Max CPC vaikeväärtus

Teie maksimaalne kliki hind (max CPC) on suurim summa, mida olete nõus maksma ühe kliki eest. Teie maksimaalne CPC-vaikepakkumine määratakse reklaamirühma tasemel, kuid soovi korral saate selle alistamiseks määrata individuaalsete märksõnade jaoks max CPC-pakkumised. Võtke arvesse, et te ei maksa kunagi rohkem oma maksimaalsest CPC-st; sageli maksate isegi vähem. Keskmist summat, mida te klikkide eest maksate, näete veerus „Keskm. CPC”.

Pakkumiste kõrval võite näha märget „Automaatne” või „(täiustatud)”. Nende tähendus on järgmine.

 • Automaatne: see tähendab, et AdWords määrab selles veerus kuvatava pakkumise automaatselt. Märget „Automaatne” võite näha juhul, kui teie kampaania kasutab automaatset pakkumist või näiteks reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi paindlikku pakkumisstrateegiat. Neid pakkumissummasid ei saa muuta.
 • Täiustatud: see tähendab, et AdWordsi süsteem korrigeerib oksjonil kuvatavat pakkumist oksjonipõhiselt, et saavutada teie kasutatava pakkumisstrateegia eesmärk, näiteks maksimeerida konversioone tõhustatud klikipõhise hinna korral või maksimeerida konversiooni väärtust reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi täitmiseks. Arvestage, et iga selle reklaamirühma märksõna korral, mis kasutab vaikepakkumist, proovib AdWords määrata pakkumised kuvatava pakkumisega ligikaudu samal tasemel.

Pidage meeles, et mõne pakkumisstrateegia (nt reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi) korral saab pakkumisi nii automaatselt määrata kui ka täiustada. Kui kasutate reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärki, ei kasutata kuvatavat pakkumist Display-võrgustiku oksjonite jaoks.

Veerg „Max CPC vaikeväärtus” on saadaval ainult vahekaardil Reklaamirühmad.

Lõplik URL

Veerg „Lõplik URL” on muuhulgas saadaval vahekaardil Märksõnad. Kui määrate märksõnatasemel lõpliku URL-i, on see iga reklaami jaoks määratud lõplikust URL-ist prioriteetsem. Oletame, et valite järgmised andmed.

 • Reklaami lõplik URL: www.example.com
 • Märksõna lõplik URL: www.example.com/fruits

Kui teie reklaami käivitab märksõna „apelsin”, kasutab reklaam sihtkoha URL-ina aadressi „www.example.com/fruits”, mitte aadressi „www.example.com”.

Hinnanguline 1. lehe pakkumine / Hinnanguline lehe ülaosa pakkumine / Hinnanguline 1. positsiooni pakkumine

Mõõdikud „Hinnanguline 1. lehe pakkumine”, „Hinnanguline lehe ülaosa pakkumine” ja „Hinnanguline 1. positsiooni pakkumine” prognoosivad ligikaudse kliki hinna (CPC) pakkumise, mida on vaja Google'i otsingutulemustes vastavalt esimesel lehel, lehe ülaosas või esimesel reklaamipositsioonil reklaami esitamiseks, kui otsingutermin kattub täpselt märksõnaga. Prognoosid põhinevad kvaliteediskooril ja sellel, kui suur on selle märksõna puhul reklaamijatevaheline konkurents.

Harva võib juhtuda, et „Hinnanguline lehe ülaosa pakkumine” on üle 100 USA dollari, misjuhul märgitakse see kujul >=US$100. Kui vaatate hinnangulist lehe ülaosa pakkumist ja hinnangulist esimese positsiooni pakkumist mõnes muus valuutas, võite näha sarnast märget juhul, kui prognoositud pakkumine on võrdväärne 100 USA dollariga teie eelistatud valuutas.

Võtke arvesse, et need prognoosid ei garanteeri paigutust. Reklaami positsiooni mõjutavad mitu tegurit, sh teiste reklaamijate tegevus, otsingukasutajate tegevus, konto seaded ja kontotegevused (näiteks eelarvemuudatused). Neil põhjustel võib reklaam jääda esimesel lehel või lehe ülaosas kuvamata, isegi kui teie pakkumine vastab prognoosidele.

Need veerud on saadaval ainult vahekaardil Märksõnad.

Efektiivne max CPC (ainult Shopping)

Shopping-kampaaniates kasutatakse tooterühmi toodetele pakkumiste määramiseks. Iga toote pakkumist saate kontrollida, kasutades vahekaardil Tooted veergu „Efektiivne max CPC”. See on pakkumine, mida kasutatakse reklaamioksjonil toodete asetuseks. See on valitud kampaanias või reklaamirühmas konkreetse toote kõrgeim pakkumine, isegi arvestades kampaania prioriteediseadeid. Muudatuste tegemiseks klikkige kuvatud väärtusel, et liikuda tooterühma juurde, mis määrab pakkumise.

Kus see saadaval on?

See veerg on saadaval Shopping-kampaania vahekaardil Tooted.

Mida see tähendab?

Efektiivne maksimaalne kliki hind on suurim summa, mille olete nõus pakkuma konkreetse toote eest reklaamirühmas. Kui toode on välistatud või kampaania või tooterühmad ei ole lubatud, kuvatakse max CPC-pakkumise summa asemel väärtus „--”.

Nähtav väärtus ei sisalda alltoodud kampaaniaseadeid.

 • Pakkumiste korrigeerimised. See tähendab, et võite määratud pakkumiste korrigeerimiste järgi teha kõrgema pakkumise. Näiteks kui määrasite mobiilipõhise pakkumise korrigeerimise väärtusele 300%, võib efektiivne max CPC väärtusega 1 dollar mobiilireklaamide pakkumisel kasvada 3 dollarini. Lisateave pakkumiste korrigeerimiste kohta

Näide

Teil on kampaania „Jalanõud” tootega „Kiired tennised” kahes reklaamirühmas. Üks reklaamirühm kasutab CPC-pakkumist 1,20 dollarit tootele „Kiired tennised”, teine reklaamirühm kasutab pakkumist 3,00 dollarit. Kui vaatate toodet „Kiired tennised” kampaania vahekaardil Tooted, näete efektiivset max CPC-d 3,00 dollarit, sest see on kõige suurem summa, mille olete nõus pakkuma kõikides reklaamirühmades, mis sisaldab toodet „Kiired tennised”.

Veaotsing

Kui klikite väärtusel veerus „Efektiivne max CPC”, näete tooterühma, mis pakkumise määras. Seal saate pakkumist korrigeerida.

Reklaami ID

See on teie reklaami individuaalne ID-kood. See veerg on saadaval ainult vahekaardil Reklaamid.

Pildi URL

Kui olete valinud piltreklaamide esitamise Display-võrgustikus, talletatakse pildid Google'i serverites ja neile viidatakse selle URL-iga. See veerg on saadaval ainult vahekaardil Reklaamid.

Näitamiste osakaal, kaotatud IS (näitamiste osakaal) (asetus), kaotatud IS (näitamiste osakaal) (eelarve), täpse vaste IS

Näitamiste osakaalu saamiseks jagatakse nende näitamiste protsent, mille olete saanud, nende näitamiste prognoositud arvuga, mille saamiseks olite sobilik.  Sobilikkus põhineb teie praegustel reklaamide sihtimisseadetel, kinnitusolekutel, pakkumistel ja kvaliteediskooridel. Lugege lisateavet näitamiste osakaalu, kaotatud IS-i (näitamiste osakaalu) ja täpse vaste IS-i kohta.

Veerg on saadaval vahekaartidel Kampaaniad ja Reklaamirühmad. Näitamiste osakaalu andmed on saadaval ka vahekaardi Dimensioonid aruannetes „Aeg”.

Klikkide osakaal

Saadaval ainult Shopping-kampaaniates. Klikkide osakaal on otsinguvõrgustikus saadud klikkide arv, mis on jagatud hinnangulise maksimaalse klikkide arvuga, mis te oleksite võinud saada.

Maksimaalne klikkide arv, mis te võiksite saada, sõltub teie reklaamide väljapaistvusest ja sellest, mitu teie reklaami otsingupäringu korral kuvatakse. Neid kahte asja omakorda mõjutavad paljud muud tegurid (sh pakkumine, reklaamide üldine kvaliteet ja asjakohasus).

Veerg on saadaval vahekaardil Tooterühmad. Lisateave klikkide osakaalu kohta

Kehtetud klikid / Kehtetute klikkide määr

Need veerud näitavad kehtetuks liigitatud ja seetõttu teie kontolt automaatselt filtreeritud klikkide arvu ja protsenti. Teilt ei võeta nende klikkide eest tasu ja need ei mõjuta teie konto statistikat. Lisateave kehtetute klikkide kohta.

See veerg on saadaval ainult vahekaartidel Kampaaniad ja Dimensioonid.

Vaste tüüp

Google'i otsinguvõrgustikku sihtivate kampaaniate korral saate kasutada järgmisi märksõna vaste tüüpe: osaline vaste, fraasivaste, täpne vaste või negatiivne vaste. Need märksõnavastete valikud aitavad teil juhtida oma reklaamide vaatajaskonda. Mõne vastetüübi puhul saavad teie reklaamid rohkem näitamisi, klikke ja konversioone, teised seevastu vähendavad näitamiste arvu, kuid tagavad reklaami täpsema sihtimise. Veerg „Vaste tüüp” vahekaardil Märksõnad näitab, millise seade olete iga märksõna jaoks valinud, ja võimaldab teil seda seadet muuta. Lugege lisateavet märksõna vastetüüpide kohta.

See veerg asub vahekaardil Märksõnad.

AdWordsis on saadaval ka täiendavad vastetüübi mõõdikud.

Otsinguterminite vastetüübi segment: saate märksõnaandmeid vaadata segmendituna otsinguterminite vastetüübi järgi (osalise vastega, fraasivastega ja täpse vastega otsinguterminid, mis käivitasid teie märksõna). See võimaldab võrrelda reklaami käivitanud otsinguterminite statistikat, näiteks klikke, näitamisi, klikkimise määra (CTR) või konversioonimäärasid. Kasutage seda segmentimisvalikut määramaks, milliste märksõnade korral on toimivus konkreetse otsingutermini vaste tüübi jaoks kõige parem.

Otsinguterminite aruande veerg „Vaste tüüp”: otsinguterminite aruande selles veerus näete, milline vaste tüüp võimaldas kasutajal teie reklaami näha, kui ta teatud terminit otsis. Seda teavet saate kasutada oma märksõnaloendi paremaks muutmiseks.

Max CPC

Teie maksimaalne kliki hind (max CPC) on suurim summa, mida olete nõus maksma ühe kliki eest. Saate individuaalsete märksõnade jaoks määrata konkreetsed max CPC-d, kui soovite individuaalsete märksõnade jaoks määrata lähtuvalt nende toimivusest kas kõrgemad või madalamad pakkumised. Võtke arvesse, et te ei maksa kunagi rohkem oma maksimaalsest CPC-st; sageli maksate isegi vähem. Keskmist summat, mida te klikkide eest maksate, näete veerus „Keskm. CPC”.

Pakkumiste kõrval võite näha märget „Automaatne” või „(täiustatud)”. Nende tähendus on järgmine.

 • Automaatne: see tähendab, et AdWords määrab selles veerus kuvatava pakkumise automaatselt. Märget „Automaatne” võite näha juhul, kui teie kampaania kasutab automaatset pakkumist või näiteks reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi paindlikku pakkumisstrateegiat. Neid pakkumissummasid ei saa muuta.
 • Täiustatud: see tähendab, et AdWordsi süsteem korrigeerib oksjonil kuvatavat pakkumist oksjonipõhiselt, et saavutada teie kasutatava pakkumisstrateegia eesmärk, näiteks maksimeerida konversioone tõhustatud klikipõhise hinna korral või maksimeerida konversiooni väärtust reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi täitmiseks. Arvestage, et iga selle reklaamirühma märksõna korral, mis kasutab vaikepakkumist, proovib AdWords määrata pakkumised kuvatava pakkumisega ligikaudu samal tasemel.

Pidage meeles, et mõne pakkumisstrateegia (nt reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärgi) korral saab pakkumisi nii automaatselt määrata kui ka täiustada. Kui kasutate reklaamikulude tootlikkuse (ROAS) eesmärki, ei kasutata kuvatavat pakkumist Display-võrgustiku oksjonite jaoks.

Veerg „Max CPC” on saadaval ainult vahekaartidel Märksõnad ja Automaatsed sihtmärgid.

Kvaliteediskoor

Selles veerus kuvatakse teie märksõna kvaliteediskoor ehk mõõtmistulemus selle kohta, kui asjakohased ja kasulikud on teie reklaamid ning sihtleht teie reklaami vaatava isiku jaoks.

Veerg on saadaval ainult vahekaardil Märksõnad.

Toote olek (ainult Shopping)

Veerus „Toote olek” näete kampaania konkreetse toote praegust olekut. See veerg aitab teil mõista, kas toode on esitamiseks valmis.

Kus see saadaval on?

See veerg on saadaval ainult Shopping-kampaania vahekaardil Tooted.

Mida see tähendab?

Siin on mõned olekud, mis toote kohta võidakse kuvada, ja selgitused, mida teie teha saate.

 • Tagasi lükatud: toode on Merchant Centeri kontol tagasi lükatud. Kui toode on tagasi lükatud, pole see Shopping-kampaanias saadaval. Tagasilükkamise põhjus kuvatakse toote oleku veerus. Kõnemullil (Reklaami tagasilükkamise mull) klikkides näete tagasilükkamise üksikasjalikumat selgitust ja teavet selle kohta, kuidas probleemi lahendada. Pidage meeles, et saate toote olekut kontrollida Merchant Centeris, et mõista, miks toode tagasi lükati. Lugege lisateavet tooteolekute kohta Merchant Centeris.
 • Passiivne: toode on kampaanias, mis pole aktiivne. Seda põhjustavad eri asjaolud. Kampaania võib olla peatatud või eemaldatud. Tooterühma maksimaalne CPC-väärtus võib olla määratud väärtusele „Välistatud”.
 • Ei ole esitamiseks valmis: toode on läbi müüdud. Lisage toote saadavalolek, kasutades saadavaloleku atribuuti tooteandmetes. Kui teie toote saadavaolekuks on määratud „Läbi müüdud”, ei ole see toode esitamiseks valmis. Kui toode on ostmiseks valmis, värskendage kindlasti toote atribuuti näitamaks, et toode on laos. Vaadake lisateavet atribuudi saadavalolek kohta..
 • Esitamiseks valmis: toode on sobilik reklaamioksjonil osalemiseks. Esitamiseks valmisolevad tooted ei taga, et need saavad näitamisi või klikke. Kui toode on esitamiseks valmis, aga ei saa näitamisi, võib põhjus olla selles, et pakkumine on liiga madal, eelarve on piiratud või leitakse vasted väga vähestele kasutajaotsingutele. Kui vähestele kasutajaotsingutele leitakse vasted, võite kaaluda toote nimele ja kirjeldusele lisaüksikasjade lisamist.
Nõuded, millele aktiivne toode peab vastama

Näide

Kampaanias „Jalanõud” on toote „Kiired tennised” olek „Tagasi lükatud”. See tähendab, et toode ei ole sobilik reklaamioksjonil osalemiseks ja peate toote oleku „Esitamiseks valmis” määramiseks tegema veaotsingu.

Veaotsing

Kui toote olekuks pole kuvatud „Valmis esitamiseks”, ei saa selle toote reklaami potentsiaalsetele klientidele näidata. Ülalolev olekuteave aitab teil mõista, miks konkreetne olek kuvatakse ja kuidas seda parandada.

Aktiivsed tooted (ainult Shopping)

Veerg „Aktiivsed tooted” näitab, kui palju aktiivseid tooteid on praegu teie tooterühmas.

Kus see saadaval on?

See veerg on saadaval Shopping-kampaania vahekaardil Tooterühmad.

Mida see tähendab?

Selleks et toode oleks aktiivne, peab see vastama alltoodud nõuetele.

 • Toode on Merchant Centeri kontol kinnitatud.
 • Toode on aktiivne. Toote kampaania ja reklaamirühm on lubatud ning selle tooterühm ei ole välistatud.
Nõuded, millele aktiivne toode peab vastama

Kui toode pole aktiivne, ei ole see näitamiseks saadaval ja võite liiklust kaotada.

Näide

Kui teie tooterühm on välistatud, on aktiivseid tooteid 0.

Veaotsing

Seda veergu võite kasutada koos veeruga „Aktiivsete toodete %”, et mõista, kui paljudel edastatud toodetel on aktiivne pakkumine. Kui ootasite suuremat aktiivsete toodete arvu, vaadake üle tooteandmed või kampaaniaseaded ja otsige järgmiseid põhjuseid.

 • Teie toode on Merchant Centeri kontol tagasi lükatud. Kui tooted on tagasi lükatud, ei ole need teie Shopping-kampaanias saadaval. Toote olekut saab kontrollida mitmes kohas, et mõista, miks on toode tagasi lükatud.

 • Toode on kinnitatud, aga passiivne. Seda põhjustavad eri asjaolud. Kampaania või reklaamirühm võib olla peatatud või eemaldatud. Tooterühma maksimaalne CPC-väärtus võib olla määratud väärtusele „Välistatud”.
Kinnitatud tooted (ainult Shopping)

Veerg „Kinnitatud tooted” näitab, kui palju Merchant Centeris kinnitatud tooteid on teie tooterühmas.

Kus see saadaval on?

See veerg on saadaval Shopping-kampaania vahekaardil Tooterühmad.

Mida see tähendab?

Selleks et toote olek oleks kinnitatud, peab see olema kinnitatud Merchant Centeri kontol. Kinnitatud toode vastab meie eeskirjade ja andmekvaliteedi nõuetele.

Nõuded, millele aktiivne toode peab vastama

Kui toode pole kinnitatud, ei ole see näitamiseks saadaval ja võite liiklust kaotada.

Näide

Kui teie tooterühmas on 80 toodet, aga 20 toodet on tagasi lükatud, kuvatakse veerus „Kinnitatud tooted” 60 toodet.

Veaotsing

Seda veergu võite kasutada koos veeruga „Kinnitatud toodete %”, et mõista, kui paljud edastatud tooted on Merchant Centeris kinnitatud. Kui ootasite suuremat kinnitatud toodete arvu, tehke tooteandmetele veaotsing. Toote olekut saate kontrollida mitmes kohas, et mõista, miks on toode tagasi lükatud.

Edastatud tooted (ainult Shopping)

Veerg „Edastatud tooted” näitab, kui palju Merchant Centeris edastatud tooteid on teie tooterühmas.

Kus see saadaval on?

See veerg on saadaval Shopping-kampaania vahekaardil Tooterühmad.

Mida see tähendab?

Selleks et toode oleks oleks edastatud, tuleb toode lisada Merchant Centeri kontole, kasutades tooteandmeid. Edastatud tooteks ei peeta toodet, mis on Merchant Centeri kontol aegunud. Vaadake lisateavet selle kohta, kuidas luua ja edastada tooteandmeid.

Nõuded, millele aktiivne toode peab vastama

Kui toode pole edastatud, pole see näitamiseks saadaval.

Näide

Müüte jalanõusid ja teil on valikus 20 tennisemudelit. Olete nendele 20 tennisemudelile tooteandmed juba loonud ja esitanud Merchant Centeri kaudu. Selle tulemusena näete AdWordsi kontol 20 edastatud toodet. Nüüd aga hakkas teie ettevõte lisaks varasemale 20 tennisemudelile pakkuma uut tootevalikut 10 tennisemudeliga. Kui olete uutele jalanõudele tooteandmed ette valmistanud ja need Merchant Centerisse edastanud, on edastatud 30 toodet.

Veaotsing

Kui ootasite suuremat edastatud toodete arvu, veenduge, et oleksite edastanud tooteandmed puuduvate toodete kohta. Vaadake lisateavet selle kohta, kuidas luua ja edastada tooteandmeid.

Seda veergu võite kasutada koos teiste Shopping-kampaania veergudega, et mõista oma kampaaniate toimivust. All on toodud muud veerud, mida kasutada võite.

 • Kinnitatud tooted
 • Aktiivsed tooted
 • Esitamiseks valmis tooted
 • Kinnitatud toodete %
 • Aktiivsete toodete %
 • Esitamiseks valmis toodete %
Esitamiseks valmis tooted (ainult Shopping)

Veerg „Esitamiseks valmis tooted” näitab tooterühma kuuluvate toodete arvu, mis on valmis esitamiseks ja sobilikud osalemiseks reklaamioksjonil.

Kus see saadaval on?

See veerg on saadaval Shopping-kampaania vahekaardil Tooterühmad.

Mida see tähendab?

Selleks et toode oleks esitamiseks valmis, peab see vastama alltoodud nõuetele.

 • Toode on Merchant Centeri kontol kinnitatud.
 • Toode on aktiivne. Toote kampaania ja reklaamirühm on lubatud ning selle tooterühm ei ole välistatud.
 • Toode on esitamiseks valmis. Toode on laos.

Nõuded, millele aktiivne toode peab vastama

Kui toode pole esitamiseks valmis, pole see näitamiseks saadaval ja võite liiklust kaotada. Esitamiseks valmisolevad tooted on sobilikud osalema reklaamioksjonil, aga samas pole tagatud, et need saavad näitamisi või klikke. Kui toode on esitamiseks valmis, aga ei saa näitamisi, võib põhjus olla selles, et pakkumine on liiga madal, eelarve on piiratud või leitakse vasted väga vähestele kasutajaotsingutele. Kui vähestele kasutajaotsingutele leitakse vasted, võite kaaluda toote nimele ja kirjeldusele lisaüksikasjade lisamist.

Näide

Kui teie tooterühmas on edastatud 10 toodet, aga 4 toodet on läbi müüdud, on esitamiseks valmis 6 toodet.

Veaotsing

Seda veergu võite kasutada koos veeruga „Esitamiseks valmis toodete %”, et mõista, kui paljud edastatud tooted on esitamiseks valmis. Kui ootasite suuremat esitamiseks valmis toodete arvu, vaadake üle tooteandmed või kampaaniaseaded ja otsige järgmiseid põhjuseid.

 • Teie toode on Merchant Centeri kontol tagasi lükatud. Kui tooted on tagasi lükatud, ei ole need teie Shopping-kampaanias saadaval. Toote olekut saab kontrollida mitmes kohas, et mõista, miks on toode tagasi lükatud.

 • Toode on kinnitatud, aga passiivne. Seda põhjustavad eri asjaolud. Kampaania või reklaamirühm võib olla peatatud või eemaldatud. Tooterühma maksimaalne CPC-väärtus võib olla määratud väärtusele „Välistatud”.
 • Toode on läbi müüdud. Lisage toote saadavalolek, kasutades saadavaloleku atribuuti tooteandmetes. Kui teie toote saadavaolekuks on määratud Läbi müüdud, ei ole see toode esitamiseks valmis. Kui toode on ostmiseks valmis, värskendage kindlasti toote atribuuti ja näidake, et toode on laos. Vaadake lisateavet saadavaloleku atribuudi kohta.
Suhteline CTR

Suhteline CTR mõõdab teie reklaamide toimivust Display-võrgustikus võrreldes teiste reklaamijate reklaamidega, mida näidatakse samadel veebisaitidel.

Suhtelise CTR-i väärtuse arvutamiseks jagatakse klikkimise määr teie reklaamidega samadel paigutustel näidatavate kõikide reklaamijate keskmise klikkimise määraga. Kuna tegemist on konkurentsimõõdikuga, ei ole see staatiline. Väärtus muutub vastavalt veebisaitidele, kus teie reklaamid ilmuvad, ja vastavalt teiste reklaamijate tegevusele.

Veerg on saadaval ainult vahekaartidel Kampaaniad ja Reklaamirühmad.

Näide

Oletagem, et digikaameraid müüva reklaamija Display-võrgustiku CTR on 0,05%. Reklaamijat näidatakse ühel Display-võrgustiku fotograafiat käsitleval lehel koos kolme muu reklaamijaga. Teiste reklaamijate CTR-id on 0,005%.

Esimese reklaamija CTR on 10 korda suurem kui konkurentide CTR. Kuna inimesi huvitavad selle reklaamija tooted rohkem, on tal väga kõrge suhteline CTR (10).

Esitamine

Selles veerus kuvatakse teie reklaami näitamise ajaprotsent võrreldes samasse reklaamirühma kuuluvate ülejäänud aktiivsete reklaamidega. See veerg on saadaval ainult vahekaardil Reklaamid.

Nõuanne

Kahe reklaami esitamise % võrdlemisel korrigeerige täpse võrdluse saamiseks kindlasti kuupäevavahemikku, valides sellise ajavahemiku, kus esitati mõlemaid reklaame.

Selles pole midagi tavatut, kui iga teie reklaamirühma reklaami esitamise protsent või näitamiste arv erinevad. Konkreetse reklaami kuvamissagedust mõjutavad järgmised tegurid.

 • Reklaami vaheldumine

  Vaikimisi on kõigis kampaaniates määratud optimeeritud reklaami esitamine. See tähendab, et kui ühel reklaamil on suurem klikkimise määr (CTR), kuvatakse seda teistest teie reklaamirühma reklaamidest sagedamini. See süsteem eelistab automaatselt paremini toimivaid reklaame, mis toovad teie saidile rohkem liiklust.

  Kui soovite, et AdWordsi süsteem vahetaks teie reklaame enam-vähem ühtlaselt, saate optimaalsest reklaami esitamisest loobuda. Sel juhul võtke arvesse, et teie reklaamide esitamise protsent või näitamiste arv võivad ikkagi erineda. Selle põhjuseks on asjaolu, et AdWordsi süsteem arvestab reklaami asetamisel otsingutulemuste lehele selle kvaliteediskoori. Kõrge kvaliteediskooriga reklaam võib ilmuda otsingutulemuste esimesel lehel, kus see kogub igal esitamisel näitamise. Väikse kvaliteediskooriga reklaam seevastu võib ilmuda otsingutulemuste teisel lehel, kus see kogub näitamise ainult juhul, kui kasutaja liigub klikkides sellele lehele.

 • Aeg

  Kui reklaam luuakse hilisel kellaajal, on sellel päeva lõpuks väiksem reklaami esitamise protsent kui olemasolevatel reklaamidel. Aja jooksul erinevus väheneb.

 • Kinnitamise olek

  Kui reklaam tuleb alles üle vaadata ja kinnitada, ilmub see ainult Google’is. Kui reklaam ei kogu veel Google'i võrgustikus näitamisi, on sellel väiksem reklaami esitamise protsent.

Kogukulu

Kampaania kogukulu teie valitud ajavahemiku jooksul.

Veerg on saadaval ainult vahekaardil Kampaaniad.

Kas see artikkel oli abiks?
Kuidas saame seda täiustada?
Eelmine Uus