De functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruiken

Met de functie voor het invoegen van zoekwoorden kunt u uw advertentietekst dynamisch bijwerken met het zoekwoord dat wordt gebruikt om uw advertentie te targeten. Met de functie voor het invoegen van zoekwoorden kunt u uw advertenties relevanter maken voor potentiële klanten en tegelijkertijd gemakkelijker unieke advertenties maken voor een groot aantal zoekwoorden.

Als u de functie voor het invoegen van zoekwoorden wilt gebruiken, plaatst u een codefragment in uw advertentietekst. Elke keer dat uw advertentie wordt weergegeven, vervangt AdWords deze code door het zoekwoord waarmee de advertentie is geactiveerd.

De functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruiken in uw advertenties

U kunt de functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruiken in alle soorten tekstadvertenties, waaronder advertenties met een locatie-extensie en mobiele advertenties. De functie voor het invoegen van zoekwoorden is alleen beschikbaar voor campagnes die zijn getarget op 'Alleen in het Zoeknetwerk', het 'Zoeknetwerk met Display Select' of 'Alleen in het Display Netwerk'.

Hier volgen een aantal zaken om rekening mee te houden:

 • Uw advertentie kan dynamisch worden bijgewerkt met elk van de zoekwoorden in die advertentiegroep. Zorg er daarom voor dat alle zoekwoorden in de advertentiegroep goed in de advertentie passen wanneer ze worden ingevoegd.
 • Zorg dat voor elke advertentie waarin zoekwoorden kunnen worden ingevoegd, de bestemmings-URL klanten doorstuurt naar een bestemmingspagina die relevant is voor elke potentiële variant van uw advertentie. Daardoor worden klanten doorgestuurd naar een pagina op uw website die betrekking heeft op de advertentie waarop ze hebben geklikt. Meer informatie vindt u in de 'Volgende stap' aan het eind van dit artikel.

Wist u dat...

We hebben gemerkt dat gebruikers een advertentie waarin een specifiek product wordt vermeld, nuttiger vinden dan een algemenere advertentie. Dit betekent dat de functie voor het invoegen van zoekwoorden de klikfrequentie (CTR) van uw tekstadvertenties kan helpen verbeteren door uw advertentie specifieker te maken.

De code voor het invoegen van zoekwoorden gebruiken

De code voor het invoegen van zoekwoorden aan uw advertentie toevoegen

U kunt de code voor het invoegen van zoekwoorden aan elk onderdeel van uw tekstadvertentie toevoegen: de kop, de beschrijvingsregels, de zichtbare URL of de bestemmings-URL. Bovendien kunt u de code voor het invoegen van zoekwoorden meerdere keren in een advertentie gebruiken en ook in meerdere advertenties tegelijk.

Dit is het codefragment dat u gebruikt: {keyword:standaardtekst}

In dit codefragment vervangt u standaardtekst door een woord of woordgroep die u in uw advertentie wilt weergeven. Dat woord of die woordgroep wordt weergegeven wanneer een zoekwoord niet dynamisch kan worden ingevoegd in uw advertentie (bijvoorbeeld wanneer door invoeging van het zoekwoord in uw advertentietekst de tekenlimiet wordt overschreden).

Wanneer u het codefragment in uw advertentie invoegt, bijvoorbeeld in de kop, ziet uw advertentie er als volgt uit in uw account:

Kop: Koop {keyword:Pure chocolade}
Zichtbare URL: www.example.com
Beschrijvingsregel 1: Ambachtelijke chocolade uit Zaandam
Beschrijvingsregel 2: Gratis verzending vanaf € 50

Hier volgen enkele punten om rekening mee te houden wanneer u de functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruikt:

 • Zorg ervoor dat uw standaardtekst kort genoeg is zodat uw advertentietekst binnen de tekenlimiet blijft. Als het zoekwoord te lang is en ervoor zou zorgen dat de advertentietekst onze tekenlimieten overschrijdt, wordt de standaardtekst van de advertentie gebruikt.
 • Het zoekwoord, niet de zoekterm die uw advertentie heeft geactiveerd, wordt ingevoegd in uw advertentie. Als een klant bijvoorbeeld zoekt naar biologische pure chocolade en uw advertentiegroep bevat het zoekwoord pure chocolade, kan uw advertentie worden weergegeven met de kop Koop pure chocolade. Als een zoekwoordgroep in campagnes voor het zoeknetwerk uw advertentie activeert, wordt nog steeds het zoekwoord in de advertentie gebruikt.
De functie voor het invoegen van zoekwoorden in uw advertentietekst gebruiken

Stel dat u een campagne uitvoert waarmee u reclame maakt voor uw snoepwinkel en dat u een advertentiegroep heeft waarmee u uw chocoladerepen promoot. U wilt graag de functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruiken in uw advertentiekop zodat deze dynamisch wordt bijgewerkt met het zoekwoord dat de advertentie activeert. Daardoor wordt de kop relevanter voor datgene waarnaar uw klanten op zoek zijn.

Het codefragment dat u in uw advertentietekst invoegt, zou er dan als volgt uit kunnen zien: {KeyWord:Chocolade}

In dit voorbeeld hebben we de standaardtekst vervangen door Chocolade. Dit houdt in dat wij het woord Chocolade invoegen wanneer een zoekwoord niet in uw advertentie kan worden ingevoegd.

Hier volgen de zoekwoorden en de advertentietekst die u voor uw advertentiegroep Chocoladesnoep zou kunnen maken:

Zoekwoorden Advertentietekst
pure chocolade
suikervrije chocolade
luxe chocolade truffels
Kop: Koop {KeyWord:Chocolade}
Zichtbare URL: www.example.com
Beschrijvingsregel 1: Ambachtelijke chocolade uit Zaandam
Beschrijvingsregel 2: Gratis verzending vanaf € 50

De bovenstaande advertentie kan er anders uitzien, afhankelijk van het zoekwoord waarnaar een klant zoekt. Hier ziet u enkele voorbeelden van hoe uw advertentie eruit kan zien:

Klant zoekt naar: Uw advertentie kan er als volgt uitzien:
pure chocolade Koop pure chocolade
www.example.com
Ambachtelijke chocolade uit Zaandam
Gratis verzending vanaf € 50
suikervrije chocolade Koop suikervrije chocolade
www.example.com
Ambachtelijke chocolade uit Zaandam
Gratis verzending vanaf € 50
luxe chocolade truffels Koop chocolade
www.example.com
Ambachtelijke chocolade uit Zaandam
Gratis verzending vanaf € 50

In het laatste voorbeeld wordt de standaardtekst gebruikt in de advertentiekop omdat het zoekwoord te lang is om te worden ingevoegd.

De functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruiken in uw zichtbare URL

We gebruiken dezelfde advertentiegroep als in het bovenstaande voorbeeld om u te helpen inzicht te krijgen in hoe u de functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruikt in uw zichtbare URL's. Door deze functie in uw zichtbare URL's te gebruiken, kunt u uw advertenties relevanter maken voor datgene waarnaar uw klanten zoeken, waardoor ze hopelijk eerder op uw advertenties klikken.

Het codefragment dat in uw zichtbare URL invoegt, zou er als volgt uit kunnen zien: {KeyWord:Chocolade}

In dit voorbeeld hebben we de standaardtekst vervangen door Chocolade. Dit houdt in dat wij het woord Chocolade invoegen wanneer een zoekwoord niet in uw zichtbare URL kan worden ingevoegd.

Hier volgen de zoekwoorden en de advertentietekst die u voor uw advertentiegroep Chocoladesnoep zou kunnen maken:

Zoekwoorden Advertentietekst
pure chocolade
suikervrije chocolade
luxe chocolade truffels
Kop: Koop chocoladesnoep
Zichtbare URL: www.example.com/{keyword:chocolade}
Beschrijvingsregel 1: Ambachtelijke chocolade uit Zaandam
Beschrijvingsregel 2: Gratis verzending vanaf € 50

De bovenstaande advertentie kan er anders uitzien, afhankelijk van het zoekwoord waarnaar een klant zoekt. Hier ziet u enkele voorbeelden van hoe uw advertentie eruit kan zien:

Klant zoekt naar: Uw advertentie kan er als volgt uitzien:
pure chocolade Koop chocoladesnoep
www.example.com/pure+chocolade
Ambachtelijke chocolade uit Zaandam
Gratis verzending vanaf € 50
suikervrije chocolade Koop chocoladesnoep
www.example.com/suikervrije+chocolade
Ambachtelijke chocolade uit Zaandam
Gratis verzending vanaf € 50
luxe chocolade truffels Koop chocoladesnoep
www.example.com/chocolade
Ambachtelijke chocolade uit Zaandam
Gratis verzending vanaf € 50

Tips

 • Als u voor campagnes voor het zoeknetwerk wilt zien hoe uw advertentie met ingevoegde zoekwoorden aan potentiële klanten wordt weergegeven, gebruikt u het Hulpprogramma Advertentievoorbeeld en -diagnose, zorgt u ervoor dat uw advertentie is ingeschakeld en controleert u de accountstatistieken.
 • Als u advertenties uit de gedeelde bibliotheek gebruikt, kunt u overwegen in deze advertenties de functie voor het invoegen van zoekwoorden te gebruiken. Daardoor wordt uw advertentietekst beter afgestemd op datgene waarnaar mensen zoeken.
 • Om ervoor te zorgen dat alle browsers advertenties correct weergeven wanneer de functie voor het invoegen van zoekwoorden wordt gebruikt, worden speciale tekens niet volledig ondersteund in uw bestemmings-URL. Als uw URL bijvoorbeeld de letter 'e' met een accent aigu (é) bevat, wordt daarvoor in de URL '%C3%A9' weergegeven. Om dit te vermijden, raden we u aan geen speciale tekens in uw bestemmings-URL te gebruiken.
Richtlijnen voor het invoegen van zoekwoorden

Advertenties die de functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruiken, moeten voldoen aan de volgende richtlijnen. Indien ze niet aan deze richtlijnen voldoen, worden ze afgekeurd:

 • Wanneer een zoekwoord in een advertentie wordt weergegeven, moet de advertentie correcte grammatica en interpunctie bevatten. De advertentie moet bovendien correct, duidelijk en relevant zijn voor uw site, service of product. Lees ons beleid inzake relevantie, helderheid en juistheid om er zeker van te zijn dat advertenties die gebruikmaken van de functie voor het invoegen van zoekwoorden aan de voorwaarden voldoen.
 • Wanneer u een tekstadvertentie maakt waarin u de functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruikt, moet u zich aan ons beleid inzake handelsmerken houden. Meer informatie over hoe de functie voor het invoegen van zoekwoorden werkt met handelsmerktermen.
 • Advertenties die de functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruiken, kunnen geen content voor volwassenen promoten.
 • Zoals altijd wanneer u advertenties maakt, moet u voldoen aan onsadvertentiebeleid bij het maken van een tekstadvertentie waarbij zoekwoorden worden ingevoegd.
De functie voor het invoegen van zoekwoorden en hoofdlettergebruik

U kunt het hoofdlettergebruik van het zoekwoord wijzigen wanneer dit wordt ingevoegd in uw advertentietekst. Wijzig hiertoe het gedeelte 'keyword' van de code zoals in het onderstaande schema wordt weergegeven. Laten we in de volgende voorbeelden ervan uitgaan dat de zoekterm ABC uw advertentie heeft geactiveerd nadat een klant heeft gezocht naar ABC.

De titel van uw advertentie Hoe de titel van uw advertentie aan potentiële klanten wordt weergegeven Welk gedeelte van het zoekwoord bevat hoofdletters?
Koop {keyword:Chocolade} Koop abc chocolade Geen gedeelte
Koop {Keyword:Chocolade} Koop Abc chocolade Alleen de eerste letter van het eerste woord (normaal voor zinnen)
Koop {KeyWord:Chocolade} Koop Abc Chocolade De eerste letter van elk woord (beginhoofdletters)
Koop {KEYWord:Chocolade} Koop Abc Chocolade Het volledige eerste woord en de eerste letter van elk volgend woord
Koop {KeyWORD:Chocolade} Koop Abc CHOCOLADE De eerste letter van het eerste woord en alle letters van elk volgend woord
Koop {KEYWORD:Chocolade} Koop Abc Chocolade De eerste letter van elk woord (beginhoofdletters). Dit werkt hetzelfde als het voorbeeld met 'Koop {KeyWord:Chocolade}' hierboven.

Hier volgen een aantal dingen waar u rekening mee moet houden bij hoofdlettergebruik bij het invoegen van zoekwoorden:

 • De regels voor hoofdlettergebruik van AdWords zijn nog steeds van toepassing. Dit houdt in dat een advertentie niet overmatig veel hoofdletters mag bevatten, zoals KOOP PURE CHOCOLADE. U mag alleen volledig hoofdlettergebruik toepassen wanneer de normale spelling van een woord dit vereist, zoals bij acroniemen, technische termen en termen die betrekking hebben op handelsmerken, zoals in het bovenstaande voorbeeld wordt getoond.
 • Kies een optie voor hoofdlettergebruik die past bij de rest van uw advertentie. Daardoor ziet uw advertentie eruit zoals u dat wilt nadat een zoekwoord is ingevoegd. Als u bijvoorbeeld wilt dat de kop van uw advertentie eruitziet als Koop ABC Chocolade, ziet uw codefragment er als volgt uit: {KEYWord:Chocolade}.
 • De standaardtekst wordt weergegeven zoals u deze heeft geschreven. Het wordt niet beïnvloed door het hoofdlettergebruik van keyword in uw codefragment. In elk van de bovenstaande voorbeelden is de titel altijd Koop Chocolade als de standaardtekst zou worden gebruikt.
De functie voor het invoegen van zoekwoorden effectief gebruiken

Wanneer u de functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle zoekwoorden in uw advertentiegroep nauw verband met elkaar houden en goed passen in elke advertentie die het codefragment bevat. Als u dit niet doet, kan uw advertentie onduidelijk of irrelevant worden voor potentiële klanten als sommige zoekwoorden niet zo geschikt zijn om in te voegen. Als u bijvoorbeeld het zoekwoord zuurtjes in een advertentiegroep heeft geplaatst die voornamelijk zoekwoorden over chocolade bevat, kunt u dat zoekwoord zuurtjes verplaatsen naar een advertentiegroep over zuurtjes.

Bekijk de onderstaande voorbeelden om een idee te krijgen van hoe u een effectieve advertentiegroep maakt wanneer u de functie voor het invoegen van zoekwoorden gebruikt. Over het algemeen geldt het volgende: hoe nauwkeuriger uw advertentiegroepen zijn getarget, hoe succesvoller ze zijn.

Voorbeeld van een goede advertentiegroep

Stel dat u een snoepwinkel heeft en een breed assortiment aan zoetwaren verkoopt. U maakt een advertentiegroep met een reeks zoekwoorden die van toepassing zijn op elke soort snoepgoed. U maakt ook algemene advertenties die relevant zijn voor alle zoekwoorden in uw advertentiegroep.

Naam van advertentiegroep Snoep
Zoekwoorden Snoeprepen, lolly's, toffees, gummisnoep, zure snoepjes, harde snoep
Advertentietekst Kop: Koop {KeyWord:Chocolade}
Zichtbare URL: www.example.com
Beschrijvingsregel 1: Ambachtelijke chocolade uit Zaandam
Beschrijvingsregel 2: Gratis verzending vanaf € 50

Voorbeeld van een betere advertentiegroep

U kunt ook een aparte advertentiegroep maken voor elk soort snoep. Elke advertentiegroep bevat alleen zoekwoorden voor dat soort snoep en de advertenties zijn specifiek voor dat soort snoep.

Naam van advertentiegroep Zure snoepjes
Zoekwoorden zure gummibeertjes, extra zure snoepjes, zoetzure snoepjes
Advertentietekst Kop: Koop {KeyWord:zure snoepjes}
Zichtbare URL: www.example.com
Beschrijvingsregel 1: Ambachtelijke chocolade uit Zaandam
Beschrijvingsregel 2: Gratis verzending vanaf € 50

Houd rekening met

Als uw advertenties met ingevoegde zoekwoorden goed geschreven zijn en gescheiden in goed gestructureerde advertentiegroepen, zijn ze relevanter voor potentiële klanten en is de kans groter dat ze klikken opleveren. Dit betekent tevens dat het invoegen van zoekwoorden ertoe kan bijdragen dat de kwaliteitsscore van uw advertenties en zoekwoorden na verloop van tijd verbetert vanwege betere klikfrequenties (CTR's) en betere algehele prestaties.

Zoekwoorden worden niet weergegeven in een goedgekeurde advertentie met de functie voor het invoegen van zoekwoorden

Ook als zoekwoorden zijn goedgekeurd voor uw advertentiegroep, kunnen ze ongeschikt zijn voor invoeging in uw advertentietekst. In dit geval worden zoekwoorden onder voorbehoud goedgekeurd, met de beperking dat ze niet in uw advertentie kunnen worden ingevoegd. Met andere woorden: uw zoekwoorden kunnen uw advertentie activeren, maar ze worden niet weergegeven in uw advertentietekst.

We hebben hier enkele veelvoorkomende redenen op een rij gezet waarom uw zoekwoorden kunnen worden beperkt, zodat u een beter idee krijgt van de reden waarom uw zoekwoorden niet in uw advertentie worden weergegeven:

 • Te veel tekens: de kop van advertenties mag niet meer dan 25 tekens bevatten en de twee beschrijvingsregels mogen elk niet meer dan 35 tekens bevatten. Er kan een zichtbare URL van maximaal 35 tekens worden weergegeven in uw advertentie. Als uw URL langer is dan 35 tekens, wordt deze verkort weergegeven wanneer uw advertentie wordt vertoond.
 • Advertenties die bepaalde landen targeten: voor tekstadvertenties die bepaalden landen targeten, kan de tekenlimiet variëren. Voor advertenties in talen die gebruikmaken van double-byte tekens, zoals Chinees (vereenvoudigd of traditioneel), Japans en Koreaans, is het maximum aantal toegestane tekens (inclusief spaties): 12 tekens voor de titel, 17 tekens voor elk van de twee beschrijvingsregels en 17 tekens voor de zichtbare URL. Bepaalde Oost-Europese en Aziatische landen ondersteunen langere tekstadvertenties, waarbij de titel maximaal 30 tekens en de rest van de advertentietekst 76 tekens kan zijn.
 • Onduidelijke advertentietekst: de tekst van uw advertentie moet zinnig zijn. Zo kan centraal-europa geschikt zijn als een van uw zoekwoorden. Als dit zoekwoord echter wordt ingevoegd in de kop 'Koop {KeyWord:Producten}', luidt de resulterende advertentietekst: 'Koop Centraal-Europa'.
 • Onjuiste grammatica: uw advertentie mag geen grammaticafouten bevatten. Zo kan rode schoen geschikt zijn als een van uw zoekwoorden. Als dit zoekwoord echter wordt ingevoegd in de kop 'Koop {KeyWord:Producten}", luidt de resulterende advertentietekst: 'Koop Rode Schoen'. De kop is grammaticaal incorrect. Dit zou moeten zijn: 'Koop Rode Schoenen'.
 • Onjuist gespelde woorden: zoekwoorden invoegen moet niet worden gebruikt wanneer advertentiegroepen onjuist gespelde zoekwoorden bevatten. Zo kan ipodd geschikt zijn als zoekwoord dat wordt gebruikt voor het targeten van uw advertenties. We staan volgens ons advertentiebeleid echter geen verkeerde spellingen in advertentietekst toe. Daarom is het invoegen van zoekwoorden ongeschikt voor advertentiegroepen die onjuist gespelde zoekwoorden bevatten.
 • Onacceptabele content: de zoekwoorden die we invoegen, mogen geen onacceptabele content promoten. Zoekwoorden die betrekking hebben op content of producten waarvoor beperkingen gelden, zoals vuurwapens of tabak, kunnen in eerste instantie geschikt zijn als zoekwoorden voor uw advertentiegroepen. Als we echter een van deze zoekwoorden in uw advertentietekst zouden invoegen, zouden uw advertenties niet aan ons advertentiebeleid voldoen.
 • Content voor volwassenen: de functie voor het invoegen van zoekwoorden moet niet worden gebruikt wanneer advertenties seksueel getinte content of content voor volwassenen bevatten of promoten. Zo kan een advertentie waarin een stripclub wordt gepromoot in eerste instantie geschikt zijn voor een advertentiegroep. Maar volgens ons advertentiebeleid mogen advertenties die gebruikmaken van ingevoegde zoekwoorden, geen seksueel getinte inhoud of inhoud voor volwassenen bevatten of promoten. Met deze vereiste proberen we een goede service te garanderen voor alle klanten en AdWords-adverteerders.

Houd rekening met

Advertentietekst die ontstaat doordat een zoekwoord wordt ingevoegd in uw advertentietekst, valt onder ons advertentiebeleid.

Afgekeurde advertentie met zoekwoord invoegen

Als u een zoekwoord in uw advertentie invoegt en de advertentie wordt afgekeurd, voldoet de standaardtekst mogelijk niet aan ons advertentiebeleid of wordt het codefragment mogelijk niet correct in uw advertentie gebruikt. Hieronder vindt u voorbeelden van twee veelvoorkomende situaties waarin het gebruik van zoekwoorden invoegen ertoe kan leiden dat een advertentie wordt afgekeurd.

  

Onjuiste standaardtekst

Stel dat u het codefragment in de advertentiekop heeft ingevoegd zoals in de volgende voorbeelden:

Kop: Koop luxe {Keyword:Standaardtekst} hier

Kop: Koop luxe {Keyword:Leeg} hier

De standaardtekst is nietszeggend voor potentiële klanten. De standaardtekst moet uw product of service beschrijven. De volgende standaardtekst is bijvoorbeeld wel acceptabel:

Kop: Koop luxe {Keyword:Chocolade} hier

Fout in URL van bestemmingspagina

Wanneer de standaardtekst wordt ingevoegd in plaats van een zoekwoord, moet de URL van de bestemmingspagina van de advertentie nog steeds functioneren.

Stel dat de website een URL verwacht die eindigt met alleen ?kw=nil. De website herkent ?kw=chocolade dan echter niet. Daarom krijgen potentiële klanten geen werkende webpagina te zien, maar een foutpagina. U moet het invoegen van zoekwoorden alleen gebruiken in uw bestemmings-URL als de uiteindelijke URL waarnaar de klant wordt doorgestuurd een werkende webpagina is. De volgende bestemmings-URL is bijvoorbeeld acceptabel:

Bestemmings-URL: http://www.example.com/?kw={keyword:chocolade}

Volgende stap

Probeer een unieke bestemmings-URL toe te voegen.