Mainosten kohdistaminen AdWords videoille -palvelun avulla

AdWords videoille -palvelun avulla voit yhdistellä videomainosten kohdistusasetuksia käyttämällä kohdistusmenetelmää, jota kutsutaan kohdistusryhmäksi. Kohdistusryhmien avulla saat mainoksille parhaan mahdollisen näkyvyyden. Mainosten kohdistaminen:

 • Käytä yhtä videota useissa eri mainosmuodoissa ja sijoitteluvaihtoehdoissa.
 • Määritä kohdistusryhmät.
 • Liitä mainoksia kohdistusryhmiin ja päinvastoin.

Vinkki

Kun laadit mainoksia ja määrität kohdistusryhmiä, tärkein muistettava asia on, että saat parhaat tulokset kohdistamalla laajasti: kohdista yleisöön tai aiheisiin ja aihepiireihin ja ota kaikki TrueView-videomuodot käyttöön. Jos käytät useaa kohdistusmenetelmää kerralla, otamme ne kaikki käyttöön.

Jos esimerkiksi kohdistat tiettyyn avainsanaan, ikään ja kanavaan, mainoksiasi näytetään vain silloin, kun kaikki valitsemasi menetelmät vastaavat mainostasi yhtä aikaa. Tämä voi rajoittaa näyttökertoja merkittävästi.

Perustietoja kohdistamisesta AdWords videoille -palvelussa

Kun luot videomainoskampanjan AdWords videoille -palvelussa, sinun on määritettävä mainoksen kohdistus kampanjan luonnin aikana. Sinun on käytettävä kohdistusryhmää, joka määrittää kampanjan kaikille mainoksille käytettävät kohdistustavat. AdWords videoille -kampanjoissa ei ole mainosryhmiä samaan tapaan kuin perinteisissä AdWords-kampanjoissa.

Oletuksena uusia mainoksia näytetään niillä kohdistusasetuksilla, jotka määrität kampanjan kaikille nykyisille kohdistusryhmille. Tämä merkitsee sitä, että mainosta voidaan näyttää jokaisessa tapauksessa, jota kohdistusryhmän kaikki kohdistustavat koskevat. Voit määrittää, mitkä mainokset otetaan käyttöön missäkin kohdistusryhmässä, kun luot tai muokkaat mainoksia tai kohdistusryhmiä.

Esimerkki

Oletetaan, että sinulla on kohdistusryhmä A ja kohdistusryhmä B. Jos otat mainoksen käyttöön kummassakin ryhmässä, mainoksesi kaikki valitut muodot näytetään, kun kaikki kohdistusryhmän A kohdistusehdot toteutuvat tai kun kaikki kohdistusryhmän B kohdistusehdot toteutuvat. Jos haluat mainoksen näkyvän vain, kun kohdistusryhmä B:n kohdistusehdot toteutuvat, poista kohdistusryhmä A mainoksen käyttämistä kohdistusryhmistä.

Vinkkejä

Saman videon käyttäminen:

 • Voit käyttää samaa videota eri mainostekstien ja pikkukuvien kanssa vertaillaksesi mainosmuunnelmien tehokkuutta.
 • Voit luoda yhden mainoksen, jossa käytetään videota, mainostekstiä sekä pikkukuvaa, ja liittää mainoksen useisiin kohdistusryhmiin.

Tietoja kohdistusryhmistä

Kohdistusryhmän avulla voit yhdistellä kohdistusasetuksia yhdessä ryhmässä ja soveltaa niitä yhteen tai useampaan mainokseen. AdWords videoille -palvelussa ei ole mainosryhmiä samaan tapaan kuin muissa mainoskampanjoissa tämän kampanjatyökalun ulkopuolella.

Yksittäiseen kohdistusryhmään voi kuulua seuraavat kohdetyypit:

 • Kohderyhmätiedot: ikä, sukupuoli ja vanhemmuuden tila. Huomaa, että vanhemmuuden tilaan kohdistus on käytettävissä vain Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Kanadassa.
 • Aiheet: YouTube-videot tai Google Display -verkoston sisältö, johon kohdistetaan luokan tai aliluokan perusteella.
 • Kiinnostuksenkohteet: Valitse käytettävissä olevien luokkien joukosta sellaiset, joilla uskot pystyväsi tavoittamaan näistä aiheista kiinnostuneet käyttäjät silloinkin, kun he selaavat muita aiheita käsitteleviä sivuja. Lisätietoja aihepiiriin perustuvista yleisöistä.
  • Suhdeyleisöt: paranna tuotemerkkisi tunnettavuutta ja edistä TrueView-videomainosten kiinnostavuutta tavoittamalla ihmisiä, jotka ovat jo entuudestaan kiinnostuneita tuotemerkistäsi, tuotteestasi tai palvelustasi.
  • Ostoa harkitsevat yleisöt: TrueView-kampanjoiden avulla voit tavoittaa henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita tuotemerkistäsi, tuotteestasi tai palvelustasi ja jotka ovat lisäksi todennäköisesti tekemässä ostosta tai muuten saamassa aikaan tuloksen lähiaikoina.
 • Sijoittelut: Lisää yksilöllisiä verkkosivustoja tai niissä olevia sijoitteluja. Voit esimerkiksi kohdistaa kokonaiseen paljon liikennettä saavaan blogiin tai suositun uutissivuston etusivuun. Sijoitteluja ovat muun muassa seuraavat:
  • kanavat (YouTuben kumppanikanavat)
  • videot (YouTube-videot)
  • sivustot (Google Display -verkosto – tähän kuuluu YouTube.com julkaisijasivustona).
 • Uudelleenmarkkinointiluettelot: Tavoita katsojia sen perusteella, millaisessa vuorovaikutuksessa he ovat olleet videoidesi tai YouTube-kanavasi kanssa. Jos olet jo liittänyt YouTube-tilin AdWords-tiliin, luomme sinulle automaattisesti räätälöityjä luetteloja. Lisätietoja YouTuben uudelleenmarkkinointiluetteloista.
 • Avainsanat: Lisäämiesi avainsanojen avulla mainoksesi kohdistetaan kaikkiin verkostoihin, jotka olet valinnut videokampanjoihisi. YouTube-hakuverkoston avainsanat näyttävät mainoksia YouTube-katsojien hakukyselyiden mukaan. YouTube-videoiden ja Google Display -verkoston avainsanat näyttävät mainoksia, jotka liittyvät asiayhteydeltään YouTube-kanaviin sekä -videoihin ja Google Display -verkoston sivustoihin.
Kampanjarakenteen vertailu: AdWords videoille ja perinteinen AdWords-kampanja

AdWords videoille -palvelun avulla mainokset ja kohdistusryhmät ovat tasavertaisia kampanjan sisällä ja siten hyvin joustavia. Tässä järjestelmässä käytetään kohdistusryhmien käsitettä mainosryhmien sijaan seuraavasti:

 • Kampanjat: Kampanja sisältää yhden tai useamman mainoksen sekä jopa 40 kohdistusryhmää. Jokaiseen kampanjaan sisältyy kohdistus- (sijainti, kieli ja verkostot) ja hinnoittelutietoja (hintatarjoukset ja budjetti).
 • Kohdistusryhmät: Kohdistusryhmä on kohdistustapojen joukko, joka koskee kaikkia kampanjan mainoksia tai mainoksen alaryhmää. Kohdistusryhmät sisältävät kohdistuksen lisätietoja (avainsanoja, sisältöä, sijoitteluita jne.) ja hintatietoja (oletus tai True-View-muotokohtaiset hintatarjoukset). Kaikki kampanjan kohdistusryhmät ovat oletuksena käytössä kaikissa kampanjan mainoksissa. Lisäksi voit määrittää erityisiä kohdistusryhmiä tietyille mainoksille.
 • Mainokset: Yksittäiseen mainokseen kuuluu yksi video ja mainosteksti valittua muotoa kohden. Tämän ansiosta yksi mainos voidaan näyttää jopa neljässä videomainosmuodossa ja niitä näyttävissä verkostoissa. Yhdessä kampanjassa voi olla useita mainoksia.

AdWords-vakiokampanjoiden, mainosten ja kohdistuksen hierarkkinen rakenne:

 • Kampanjat: Kampanjassa on vähintään yksi mainosryhmä. Jokaiseen kampanjaan sisältyy kohdistus- (sijainti, kieli ja verkostot) ja hinnoittelutietoja (hintatarjoukset ja budjetti).
 • Mainosryhmät: Jokainen mainosryhmä sisältää kohdistuksen lisätietoja (avainsanoja ja sijoitteluita), hinnoittelutietoja (oletushintatarjous tai avainsanan tai sijoittelun hintatarjoukset) ja vähintään yhden mainoksen. Mainosryhmät on yhdistetty vain kampanjatasolla.
 • Mainokset: Mainokset sisältävät yhden teksti- ja sisältöjoukon. Yhdessä mainosryhmässä voi olla useita mainoksia, mutta niitä ei yhdistetä kampanjaan. Ne on yhdistetty vain mainosryhmätasolla.

Vertaa kohdistusryhmän ja mainosryhmän eroja

  Kohdistusryhmät Mainosryhmät
Kohdistustapoja käytetään Kampanjan kaikissa mainoksissa (oletuksena) Vain mainosryhmän mainoksissa
Avainsanakohdistus: haku Yksittäisiä avainsanoja käytetään vain YouTube-haussa Yksittäisiä avainsanoja käytetään Google.fi-sivustossa ja Google-hakuverkostossa
Avainsanakohdistus: näyttömainokset Display-verkoston YouTube-videoita ja Vain Google Display -verkostoa koskevat avainsanat Yhden mainosryhmän kaikki avainsanat muodostavat asiayhteyteen liittyvän teeman
Missä mainoksia näytetään? Erillisissä videomainoksissa, joita käytetään kaikissa kohdistusryhmissä (oletuksena) Yhdessä mainosryhmässä
Kohdistusryhmien luominen

Kohdistusryhmän lisääminen Kohteet-välilehdellä:

 1. Varmista ensin, että olet valinnut kampanjan, jolle haluat luoda kohdistusryhmiä.
 2. Valitsemalla Kaikki kohdistusryhmät näet kaikki kampanjan mainoksiin liittyvät kohdistusryhmät.
 3. Klikkaa taulukon yläpuolella olevaa Uusi kohdistusryhmä -painiketta. Voit luoda enintään 10 kohdistusryhmää.
 4. Anna kohdistusryhmälle nimi.
 5. Valitse katselukertakohtainen hintatarjouksesi seuraavasti:
  • Voit valita korkeimman katselukertakohtaisen oletushintatarjouksen kaikille kampanjan mainoksille.
  • Voit määrittää myös yksittäisen katselukertakohtaisen hintatarjouksen TrueView-videomainosmuodon mukaan valitsemalla Omat hintatarjoukset muodon mukaan.
  • Hanki päivitettyjä liikennearvioita. Jos muutat hintatarjousta tai mitä tahansa kohdistusvaihtoehtoa sivulla, liikennearviot päivitetään. Käynnistä päivitys painamalla Enter-näppäintä, kun olet muuttanut summaa hintatarjouskentässä.

Kerro seuraavaksi, miten haluat tavoittaa katsojia:

 1. Käyttäjien tavoittaminen YouTubessa ja Google Display -verkostossa:

  YouTube ja Google Display -verkosto tarjoavat muutamia tapoja tavoittaa tiettyjä yleisöjä:
  1. Kohderyhmä: tavoita käyttäjiä iän tai sukupuolen mukaan.
  2. Aiheet: tavoita käyttäjiä yleisten Web-sisällön luokkien avulla.
  3. Aihepiirit: Valitse käytettävissä olevien luokkien joukosta sellaiset luokat, joilla uskot pystyväsi tavoittamaan näistä aiheista kiinnostuneet käyttäjät silloinkin, kun he selaavat muita aiheita käsitteleviä sivuja. Lisätietoja aihepiiriin perustuvista yleisöistä.
   • Suhdeyleisöt: valitse sopiva yleisö tavoittaaksesi uusia potentiaalisia asiakkaita ja kertoaksesi heille yrityksestäsi.
   • Ostoa harkitsevat yleisöt: valitse sopiva yleisö tavoittaaksesi kuluttajia, jotka tutkivat tuotteita ja harkitsevat aktiivisesti tarjoamiesi palvelujen tai tuotteiden hankkimista.

    Nämä yleisöt on suunniteltu mainostajille, jotka keskittyvät hankkimaan tuloksia erittäin osuvilta asiakkaita. Kohdistaminen ostoa harkitseviin yleisöihin voi parantaa uudelleenmarkkinoinnin tehokkuutta ja auttaa sinua tavoittamaan kuluttajia, jotka ovat tekemässä ostopäätöstä.

  Yleisön lisäasetukset: Voit myös valita useita kohdistusehtoja, mutta ole varovainen. Liian monen ehdon käyttäminen voi rajoittaa mainoksen näkyvyyttä. Esimerkkejä lisävaihtoehdoista:

  • Näytä mainoksia tietyssä sisällössä (ohjatut sijoittelut): Lisää yksilöllisiä verkkosivustoja tai niissä olevia sijoitteluja. Voit esimerkiksi kohdistaa kokonaiseen paljon liikennettä saavaan blogiin tai suositun uutissivuston etusivuun.
  • Uudelleenmarkkinointi katselijoille (uudelleenmarkkinointiluettelot): Tavoita katsojia sen perusteella, millaisessa vuorovaikutuksessa he ovat olleet videoidesi tai YouTube-kanavasi kanssa. Jos olet jo linkittänyt YouTube-tilisi AdWords-tiliisi, luomme sinulle automaattisesti räätälöityjä luetteloja. Lisätietoja YouTuben uudelleenmarkkinointiluetteloista.
   • Videoiden uudelleenmarkkinointiluettelo: luomamme uudelleenmarkkinointiluettelot näkyvät täällä kanavan mukaan ryhmiteltyinä.
   • AdWordsin uudelleenmarkkinointiluettelo: Aiemmin luomasi uudelleenmarkkinointiluettelot näkyvät täällä. Jos sinulla ei ole uudelleenmarkkinointiluetteloista etkä halua liittää YouTube-tiliäsi, valitse Hallinnoi luetteloita. Näyttöön aukeaa uusi selainikkuna, jossa voit luoda uuden uudelleenmarkkinointiluettelon tiliäsi varten.
  • Avainsanat: kirjoita avainsanat, joiden avulla mainoksesi voidaan määrittää vastaamaan Web-sisältöä, videoita tai YouTube-hakuja. Näitä avainsanoja käytetään eri tavoin videokampanjan verkostoasetusten mukaan.
 2. Valitse Tallenna kohdistusryhmä.
Kohdistusryhmien muokkaaminen

Huomaa, että kampanjassa voi olla useita eri kohdistusryhmiä, jotka voidaan liittää useaan yksittäiseen mainokseen (ja mainos voidaan liittää useaan kohdistusryhmään).

Kun teet uuden mainoksen, AdWords videoille olettaa sinun haluavan mainosta käytettävän kaikissa käytettävissä olevissa kohdistusryhmissä. Tämä toimii myös toisin päin: jos luot uuden kohdistusryhmän, järjestelmä olettaa sinun haluavan käyttää kohdistusryhmää kaikissa nykyisissä mainoksissa. Voit koska tahansa muuttaa näitä asetuksia hallitaksesi entistä tehokkaammin sijainteja, joissa videomainoksiasi näytetään.

Ennen kuin voit muokata kohdistusryhmiäsi, sinun on siirryttävä videokampanjasi Kohteet-välilehteen. Toimi seuraavasti:

 1. Kirjaudu sisään AdWords-tiliisi osoitteessa adwords.google.fi/video.
 2. Valitse muokattava kampanja.
 3. Klikkaa Kohteet-välilehteä, niin näet kaikki kampanjan kohdistusryhmät. The Targets Tab
 4. Vaihda kohdistustyypin näkymää: Oletuksena näyttöön tulevat kaikki kohdistusryhmät. Voit vaihtaa toiseen kohdenäkymään sivun yläosan kohteen ehtojen linkeistä joko kampanjatason Kohteet-välilehdellä tai tietyssä kohdistusryhmässä. Jos et näe jotakin kohdistusasetuksista alapuolella, klikkaa taulukon yläpuolella Näytä lisää ehtoja.
  • Avainsanat-välilehti
  • aiheet
  • yleisötiedot
  • sijoittelut.
All targeting groups
 • Kohdistusryhmän hintatarjouksen muokkaaminen: siirrä hiiren osoitin hintatarjouksen kohdalle ja klikkaa kynäkuvaketta.
 • Jos klikkaat kohdistusryhmää Kohteet-välilehdellä, otat käyttöön suodattimen valitsemallesi kohdistusryhmälle. Tämän jälkeen voit muokata kohdistusryhmän kohteita.
 • Keskeytä tai jatka: voit valita luettelosta yhden tai useamman kohteen ja jatkaa tai keskeyttää sen.
 • Lisää kohteita: voit myös lisätä uuden kohteen jokaiseen tyyppiin klikkaamalla kohdeluettelon yläpuolella olevaa Lisää‑painiketta.
Kohdistusryhmien hallinta

Kohteet-välilehden avulla voit tutkia aiemmin kampanjaa varten luomiesi kohdistusryhmien tehokkuutta. Jokainen kohdistusryhmä sisältää eri kohdistustyyppejä ja koskee kaikkia kampanjan videomainoksia. Välilehti on käytettävissä vain yksittäisen videokampanjan tasolla.

The Targets Tab

Mainoksien näyttämisen estäminen tietyissä tapauksissa

Jos haluat estää mainoksiesi näyttämisen, voit lisätä kampanjaan kampanjatason negatiivisia avainsanoja useilla kohdistusvaihtoehdoilla, joita ovat avainsanat, sijoittelut, aiheet, aihepiirit ja uudelleenmarkkinointi sekä luokat. Luokkien poissulkemisilla voit sulkea pois videosisältöä eri ikäryhmien mukaan.

 1. Kirjaudu sisään AdWords-tiliisi osoitteessa https://adwords.google.fi/video.
 2. Klikkaa Kampanjat-välilehteä ja valitse siirtymisvalikosta kampanja, johon haluat lisätä YouTube-sijoitteluja.
 3. Klikkaa Kohteet-välilehteä. The Targets Tab
 4. Laajenna Negatiiviset kohteet -ruutu sivun alareunasta.
 5. Valitse poissulkemistaulukoiden yläpuolella poissulkemistyyppi kampanjan tai kohdistusryhmän tasolla: käyttäjäryhmät, aiheet, aihepiirit, avainsanat, luokat, sijoittelut tai uudelleenmarkkinointi. Add negative target
 6. Voit sulkea yleisestä kohdistusryhmästä pois tiettyjä videoita tai kanavia sijoittelupoikkeuksien avulla. Toimi seuraavasti:
  • Videot: Käytä URL-muotoa www.youtube.com/video/[VIDEON TUNNUS]. Esimerkki: www.youtube.com/video/12345abdefgHIJ, jossa 12345abdefgHIJ on videon tunnus. Näet videon tunnuksen videon URL-osoitteessa katsellessasi sitä YouTubessa: http://www.youtube.com/watch?v=12345abdefgHIJ.(Videon tunnus on pitkä aakkosnumeerinen koodi, joka näkyy katselusivun URL-osoitteessa merkinnän v= jälkeen.)
  • Kanavasivut: Kirjoita kanavan URL-osoite. Esimerkki: www.youtube.com/käyttäjä/Käyttäjätunnus. Jos haluat sulkea pois kanavan kaiken videosisällön, sinun on suljettava pois kaikki videot yksitellen.

Vinkkejä

Tutustu videomainosten kohdistamisen parhaisiin käytäntöihin katsomalla nämä videot:

kampanjoiden, mainosten ja kohdistusryhmien kopioiminen

negatiivisten kohteiden lisääminen

Tietyn sisällön poissulkeminen

Kohdistusryhmään liitettyjen mainosten muuttaminen

Oletuksena kaikkia uusia mainoksia näytetään kampanjan kaikille nykyisille kohdistusryhmille. Tämä merkitsee sitä, että uutta mainosta näytetään jokaisessa tapauksessa, jota kohdistusryhmän kaikki kohdistustavat koskevat. Voit muuttaa tämän muokatessasi mainoksia ja kohdistusryhmiä, kun olet ensin luonut videokampanjan joko Mainokset- tai Kampanjat-välilehdellä.

Huomautus

Kun olet liittänyt tietyn mainoksen tiettyyn kohdistusryhmään ja mainos on kerännyt tietoja, et voi poistaa liitosta enää. Tällä varmistetaan, että tehokkuustietosi säilytetään ja on käytettävissä tilissäsi. Voit keskeyttää liitoksen tai lisätä uusia liitoksia.

Mainokset-välilehti

 1. Klikkaa mainoksen vierestä Muokkaa tai klikkaa taulukon yläpuolelta +Videomainos.
 2. Klikkaa Muokkaa kohdasta Kohdistus > Mainoksen käyttöönotto.
 3. Valitse mainoksesi kohdistusryhmät.
 4. Klikkaa Tallenna.

Miksi sinun kannattaa tehdä näin? Oletetaan, että sinulla on mainokset A ja B. Jos otat molemmat käyttöön tässä kohdistusryhmässä, molempia mainoksia näytetään kaikissa kelvollisissa muodoissa, kun ne täyttävät tämän kohdistusryhmän kaikki kohdistusmenetelmät (esimerkiksi: sijoitteluun, yleisötietoihin, avainsanaan tai aiheeseen kohdistuksen). Jos haluat ainoastaan mainoksen B näkyvän, kun tämän kohdistusryhmän menetelmät täyttyvät, muokkaa asetuksiasi ja poista mainos A tässä kohdistusryhmässä käytössä olevien mainosten luettelosta.

Kun olet ottanut mainoksen käyttöön tietyissä kohdistusryhmissä, voit keskeyttää tai ottaa mainoksen käytön kohdistusryhmässä milloin vain Mainokset-välilehden avulla.

Kohteet-välilehti

 1. Klikkaa kohdistusryhmän vierestä Muokkaa tai klikkaa taulukon yläpuolelta + Kohdistusryhmä.
 2. Klikkaa Käyttöönotto-kohdasta Muokkaa.
 3. Valitse kohdistusryhmillesi näytettävät mainokset.
 4. Klikkaa Tallenna.
From Targets Tab

Miksi näin kannattaa tehdä? Oletetaan, että sinulla on kohdistusryhmät A ja B. Jos molemmat ovat käytössä mainokselle, mainosta näytetään kaikissa kelvollisissa muodoissa, kun ne täyttävät kohdistusryhmän A kaikki kohdistusmenetelmät ja kohdistusryhmän B kaikki kohdistusmenetelmät. Jos haluat mainoksen näkyvän vain, kun kohdistusryhmän B kaikki kohdistusmenetelmät täyttyvät, poista asetuksissa kohdistusryhmä A tälle mainokselle käytettävien kohdistusryhmien luettelosta.

Seuraavat vaiheet

Oliko tästä artikkelista hyötyä?