Izuzimanje web-stranica i aplikacija

Kao što možete ciljati položaje na Google prikazivačkoj mreži na kojima želite prikazivati svoje oglase, kao što su određene stranice, web-lokacije, mobilne aplikacije i videozapisi, možete i izuzeti položaje koji nisu prikladni za vašu robnu marku i koji ne pridonose prodaji vaših proizvoda ili usluga.

Razlozi za izuzimanje položaja

 • Blokirajte položaje koji ne odgovaraju vašoj robnoj marki.
 • Izuzmite neželjene automatske položaje na kojima su se vaši oglasi prikazivali u prošlosti.
 • Obustavite prikazivanje oglasa na položajima koje plaćate, ali ne ostvarujete rezultate.

Primjer

Putnička agencija ima grupu oglasa koja sadrži paket-aranžmane za obiteljsko kampiranje i cilja teme poput Planinarenja i kampiranja. U agenciji primjećuju da se neki njihovi oglasi prikazuju na automatskim položajima koji su relevantni za temu, no nisu prikladni za Te položaje mogu izuzeti iz grupe oglasa.

Izuzimanje položaja iz grupe oglasa ili kampanje

Položaje možete izuzeti iz određenih grupa oglasa i kampanja na kartici Prikazivačka mreža.

 1. Otvorite karticu Prikazivačka mreža i kliknite opciju + Ciljanje koja se nalazi iznad grafikona.
 2. Odaberite grupu oglasa.
 3. Kliknite bilo padajući izbornik "Dodaj izuzimanja grupe oglasa" bilo "Dodaj izuzimanja kampanje" i odaberite "Položaje".
 4. Upišite položaj u okvir, i to tako da unesete samo jedan položaj po retku. Možete izuzeti do 10.000 položaja po kampanji (. Napomena: ako se položaj nalazi izvan ciljane regije vašeg oglasa, ne trebate izuzimati položaj. Bez obzira na to gdje se web-lokacija nalazi, oglas će se prikazivati samo onim posjetiteljima koji dolaze iz ciljanih regija.
 5. Kliknite gumb Zatvori, a zatim Spremi.
Izuzimanje položaja iz više kampanja
 1. Kliknite vezu Biblioteka za dijeljenje na navigacijskoj traci. See the Shared library link
 2. Kliknite Izuzimanje položaja kampanje. See the Campaign placement exclusions link
 3. Kliknite gumb + Popis.
  See the New placement exclusion list button
 4. Popisu dodijelite naziv i unesite izuzimanja položaja. See the New placement exclusion list form
 5. Kliknite Spremi.
 6. Odaberite popis koji ste izradili i kliknite Primijeni na kampanje. See the Add to more campaigns button
 7. Odaberite kampanje u koje želite dodati popis za izuzimanje položaja.
 8. Kliknite Spremi.
Formatiranje izuzimanja položaja za web-lokacije

Postoji nekoliko načina izuzimanja položaja: prema domeni, poddomeni, nazivu puta ili pojedinačnim stranicama, ali ne na domenama više razina. Općenito uzevši, izuzimanje domena spriječit će prikazivanje oglasa na stranicama na toj domeni ili unutar nje, dok će unošenje poddomena ili putova samo spriječiti prikazivanje oglasa na bilo kojoj stranici na toj domeni ili putu, odnosno unutar njih.

Format svakog unosa na popisu izuzetih web-lokacija određuje kako AdWords filtrira web-lokacije. Slijedi nekoliko primjera kako izuzeti domene i formatirati ta izuzimanja:

Razina

Izuzimanje

 
Naziv vršne domene example.com
Upotrijebite ovaj format ako želite da se oglasi izuzmu s određene domene i njezinih poddomena, naziva direktorija, pojedinačnih stranica i tako dalje.
 • Oglasi se neće prikazivati na example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/stuff, www.example.com/stuff/page.html niti na položaju placement.example.com
Prihvatljivo
Poddomena prve razine www.example.com
 • Oglasi se neće prikazivati na www.example.com niti na www.example.com/stuff
 • Oglasi se mogu prikazivati na www1.example.com ili placement.example.com
Prihvatljivo
Poddomena prve razine placement.example.com Prihvatljivo
Jednostruki naziv direktorija www.example.com/stuff
 • Oglasi se neće prikazati na www.example.com/stuff ili www.example.com/stuff/page.html
 • Oglasi se mogu prikazati na www.example.com
Prihvatljivo
Jednostruki naziv direktorija example.com/stuff Prihvatljivo
Drugi naziv direktorija www.example.com/stuff/extra
 • Oglasi se neće prikazati na www.example.com/stuff/extra ili www.example.com/stuff/extra/page.html
 • Oglasi se mogu prikazati na www.example.com ili www.example.com/stuff
Prihvatljivo
Poddomene više razina www.placement.example.com Nije dopušteno
Pojedinačna stranica www.example.com/index.html Prihvatljivo

Zbog dinamičke prirode prikazivačke mreže ne možemo jamčiti da ćete prilikom izuzimanja kategorije izuzeti sve povezane stranice. Međutim, tijekom testiranja otkrili smo da izuzimanje kategorija smanjuje prisutnost povezanih stranica za približno 90 posto.

Formatiranje izuzimanja položaja za mobilne aplikacije
 • iPhone: da biste izuzeli aplikacije za iPhone, formatirajte izuzimanje položaja tako da unesete “mobileapp::1-”, a zatim ID trgovine aplikacija za sustav iOS. Ovaj je ID niz znamenki u URL-u trgovine aplikacija nakon "id-a". Primjerice, da biste izuzeli aplikaciju LabPixies LineUp 2, unesite mobileapp::1-476954712.
 • Aplikacije za sustav Android: da biste izuzeli aplikacije za sustav Android, formatirajte izuzimanje položaja tako da unesete "mobileapp::2-", a zatim naziv paketa aplikacije za sustav Android. To je zadnji dio URL-a usluge Google Play nakon znaka "=". Primjerice, da biste izuzeli aplikaciju igre LabPixies ColorDrips, unesite mobileapp::2-com.labpixies.colordrips.
 • Kategorije aplikacija: da biste izuzeli čitave kategorije aplikacija, formatirajte izuzimanje položaja tako da unesete "mobileappcategory::", a zatim ID kategorije aplikacije. Primjerice, da biste izuzeli aplikacije za zabavu za sustav Android, unesite mobileappcategory::60006. Pogledajte cijeli popis kategorija mobilnih aplikacija.
Izuzimanje parkiranih domena

Većina se izuzimanja odnosi samo na prikazivačku mrežu, osim web-lokacija parkiranih domena, koje će se izuzeti i na prikazivačkoj i na pretraživačkoj mreži.

Izuzimanje Gmaila ili Orkuta

Možete onemogućiti prikazivanje oglasa na određenim Googleovim web-lokacijama isto kao što izuzimate prikazivanje oglasa na drugim web-lokacijama na prikazivačkoj mreži.

Izuzimanje prikazivanja oglasa na Gmailu

Da biste spriječili prikazivanje oglasa na Gmailu, izuzmite mail.google.com.

Izuzimanje prikazivanja oglasa na Orkutu

Da biste spriječili prikazivanje oglasa na svim stranicama zajednice Orkut, izuzmite www.orkut.com/Communities.aspx (oglasi se i dalje mogu prikazivati na pojedinim stranicama zajednice Orkut i stranicama rezultata pretraživanja).

Napomena

Izuzimanje položaja nije isto što i njihovo uklanjanje. Kada izuzmete položaje, blokirate prikazivanje oglasa na njima. Kad uklonite položaje koje ciljate, vaš bi se oglas i dalje mogao prikazati na njima na temelju drugih metoda ciljanja koje imate u grupi oglasa, kao što su ključne riječi ili teme.

Sljedeći korak