Zjištění a interpretace skóre kvality

Skóre kvality představuje odhad relevance reklam, klíčových slov a vstupní stránky pro uživatele, kterému se zobrazila reklama. Vysoké skóre kvality znamená, že náš systém považuje vaši reklamu, klíčové slovo a vstupní stránku za relevantní a užitečné pro uživatele, kterému se dotyčná reklama zobrazila. Skóre kvality je možné zjistit pro každé klíčové slovo.

Příklad

Řekněme, že vlastníte web, který se specializuje na ponožky, a zákazník Pavel hledá pár pruhovaných ponožek. Jak by se vám líbilo, kdyby Pavel zadal do vyhledávání Google výraz „pruhované ponožky“, uviděl vaši reklamu na pruhované ponožky, na reklamu klikl a dostal se na webovou stránku, na níž by nové pruhované ponožky koupil?

Ukázka reklamy

Co by se na druhou stranu stalo v případě, že by Pavel prostě uviděl reklamu na „ponožky“ nebo na „oblečení“, zejména pokud by se mu zobrazila společně s reklamou na „pruhované ponožky“ od konkurenta?

V prvním případě zákazník najde přesně to, co hledá. To můžeme označit za výborný uživatelský dojem, který vám může přinést vysoké skóre kvality. Relevantní reklamy vám navíc zajistí více prokliků, zobrazí se na vyšší pozici a přinesou vám největší úspěch.

Přehrát video

Zjištění skóre kvality

Skóre kvality můžete zjistit na kartě Klíčová slova. Skóre kvality lze zjistit dvěma způsoby, které uvádíme níže.

Spuštění diagnostiky klíčových slov:

 1. V horní části klikněte na kartu Kampaně.
 2. Vyberte kartu Klíčová slova.
 3. Kliknutím na bílou bublinu Ad disapproval bubble vedle stavu libovolného klíčového slova zobrazíte podrobnosti o jeho skóre kvality. Zobrazí se hodnocení očekávané míry prokliku, relevance reklamy a dojmu ze vstupní stránky.

 

Další možností zobrazení skóre kvality je aktivace sloupce Skóre kvality:

 1. V horní části klikněte na kartu Kampaně.
 2. Vyberte kartu Klíčová slova.
 3. Vyhledejte sloupec Skóre kvality v tabulce statistik. Pokud se tento sloupec v tabulce nezobrazuje, můžete jej přidat následovně:
  • Na liště nad tabulkou statistik klikněte na rozbalovací nabídku Sloupce.
  • Vyberte položku Přizpůsobit sloupce.
  • Zvolte možnost Atributy.
  • Klikněte na tlačítko Přidat vedle možnosti Skóre kvality.
  • Klikněte na tlačítko Uložit.
Quality score column

Vyzkoušet

Každému klíčovému slovu je přiděleno skóre kvality na stupnici od 1 do 10, kde 1 je nejnižší skóre a 10 je nejvyšší skóre. Skóre kvality přepočítáme pokaždé, když vaše reklamy mohou vstoupit do aukce reklam, což se může stát mnohokrát za den. Místo toho, abychom vám během dne opakovaně uváděli různá skóre kvality, zobrazíme jediné skóre kvality, které představuje odhad celkové kvality daného klíčového slova.

Jak se skóre kvality počítá

Skóre kvality počítáme pokaždé, když uživatel provede vyhledávání, na základě kterého se zobrazí reklama. Při výpočtu skóre kvality přihlížíme k celé řadě různých faktorů souvisejících s účtem. Zlepšením následujících faktorů můžete zlepšit i skóre kvality:

 • Očekávaná míra prokliku klíčového slova (CTR): Očekávaná CTR je založena částečně na minulé CTR klíčového slova a pak také na tom, jak často dané klíčové slovo vedlo ke kliknutí na vaši reklamu.
 • Historická míra prokliku viditelné adresy URL: Jak často jste zaznamenali kliknutí v souvislosti s vaší viditelnou adresou URL
 • Historie účtu: Celková míra prokliku všech reklam a klíčových slov v účtu
 • Kvalita vstupní stránky: Jak relevantní a transparentní je daná stránka a jak snadnou navigaci nabízí
 • Vzájemná relevance klíčového slova a reklamy: Jak relevantní je klíčové slovo ve vztahu k reklamám
 • Vzájemná relevance klíčového slova a vyhledávacího dotazu: Jak relevantní je klíčové slovo ve vztahu k tomu, co zákazník vyhledává
 • Geografický výkon: Jak úspěšný je účet v regionech, na které cílíte
 • Výkon reklamy na webových stránkách: Jak si vede reklama na těchto a podobných webových stránkách (pokud cílíte na reklamní síť)
 • Cílená zařízení: Jak dobře si vaše reklamy vedou v různých zařízeních (např. počítačích, laptopech, mobilních zařízeních a tabletech) – pro každý typ zařízení získáte jiné skóre kvality.

Jaký dopad na vás má skóre kvality

Skóre kvality má několik způsobů využití a ovlivňuje v účtu následující skutečnosti:

 • Způsobilost pro aukci reklam: Vyšší skóre kvality usnadňuje a zlevňuje zařazení klíčového slova do aukce reklam.
 • Skutečná cena za proklik (CPC) klíčového slova: Vyšší skóre kvality vede k nižší CPC. To znamená, že pokud má klíčové slovo vyšší skóre kvality, platíte za proklik méně.
 • Odhad nabídky pro první stránku: Vyšší skóre kvality vede k nižšímu odhadu nabídk pro první stránku. Pokud má tedy klíčové slovo vyšší skóre kvality, může se reklama snáze zobrazit na první stránce s výsledky vyhledávání.
 • Odhad nabídky pro horní část stránky: Vyšší skóre kvality vede k nižšímu odhadu nabídky pro horní část stránky. Pokud má tedy klíčové slovo vyšší skóre kvality, může se reklama snáze zobrazit v horní části stránky.
 • Pozice reklamy: Vyšší skóre kvality vede k vyšší pozici reklamy. Pokud má tedy klíčové slovo vyšší skóre kvality, může se reklama zobrazit výše na stránce.
 • Způsobilost pro zobrazení rozšíření reklam a dalších formátů reklam: Některé formáty reklam vyžadují minimální skóre kvality, jinak se nezobrazí. Hodnocení reklamy navíc určuje, zda se může vaše reklama zobrazit s rozšířeními reklam a dalšími formáty reklamy, jako jsou například odkazy na podstránky. Vzhledem k tomu, že hodnocení reklamy je funkcí skóre kvality, může vyšší skóre kvality zvýšit pravděpodobnost, že se vaše reklama zobrazí s rozšířeními a dalšími formáty.

Stručně řečeno, vyšší skóre kvality obvykle vede k nižší ceně a lepší pozici reklam. Systém AdWords přináší nejlepší výsledky všem – inzerentům, zákazníkům, majitelům stránek i společnosti Google – pokud jsou zobrazované reklamy relevantní a úzce odpovídají tomu, co zákazníci hledají. Jsou-li reklamy relevantní, s větší pravděpodobností zaznamenají více kliknutí, budou se zobrazovat na vyšších pozicích a inzerentům přinesou největší úspěch.

Další postup