Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Zjištění a interpretace skóre kvality

Skóre kvality na škále 1–10 uváděné pro každé klíčové slovo ve vašem účtu představuje odhad kvality vašich reklam a vstupních stránek spouštěných daným klíčovým slovem. Vysoké skóre kvality vyjadřuje hodnocení našich systémů, podle kterého je vaše reklama pro uživatele, jimž se zobrazuje, relevantní a užitečná. Skóre kvality lze zjistit pro každé klíčové slovo.

Příklad

Řekněme, že vlastníte web, který se specializuje na ponožky, a zákazník Pavel hledá pár pruhovaných ponožek. Jak by se vám líbilo, kdyby Pavel zadal do vyhledávání Google výraz „pruhované ponožky“, zobrazila se mu vaše reklama na pruhované ponožky, on by na ni klikl a dostal se na váš web, kde by si koupil krásné nové pruhované ponožky?

Příklad reklamy

Co by se naopak stalo, kdyby se Pavlovi zobrazila reklama jen na „ponožky“ nebo na „oblečení“, zvlášť kdyby vedle ní viděl konkurenční reklamu na „pruhované ponožky“?

V prvním případě zákazník najde přesně to, co hledá. To můžeme označit za výborný uživatelský dojem, který vám může přinést vysoké skóre kvality. Relevantní reklamy vám navíc mohou přinést více prokliků, zobrazovat se na vyšší pozici a zajistit největší úspěch.

Zjištění skóre kvality

Skóre kvality můžete zjistit na kartě Klíčová slova. Skóre kvality lze zjistit dvěma způsoby, které uvádíme níže.

Spuštění diagnostiky klíčových slov:

 1. V horní části klikněte na kartu Kampaně.
 2. Vyberte kartu Klíčová slova.
 3. Klikněte na bílou řečovou bublinu Bublina s informacemi o zamítnutí reklamyvedle stavu příslušného klíčového slova a zobrazte tak podrobnosti o jeho skóre kvality. Zobrazí se hodnocení očekávané míry prokliku, relevance reklamy a dojmu ze vstupní stránky.

 

Další možností zobrazení skóre kvality je aktivace sloupce Skóre kvality:

 1. V horní části klikněte na kartu Kampaně.
 2. Vyberte kartu Klíčová slova.
 3. Vyhledejte sloupec Skóre kvality v tabulce statistik. Pokud se tento sloupec v tabulce nezobrazuje, můžete jej přidat následovně:
  • Na liště nad tabulkou statistik klikněte na rozbalovací nabídku Sloupce.
  • Vyberte položku Upravit sloupce.
  • Zvolte možnost Atributy.
  • Klikněte na tlačítko Přidat vedle možnosti Skóre kvality.
  • Klikněte na tlačítko Uložit.
Quality score column

Vyzkoušet

Každému klíčovému slovu je přiděleno skóre kvality na stupnici 1–10, kde 1 je nejnižší skóre a 10 nejvyšší skóre. Nezapomeňte, že smyslem skóre kvality je poskytnout vám obecnou představu o kvalitě vašich reklam, nezohledňují se v něm však faktory, jež se projeví v okamžiku aukce, jako jsou skutečné vyhledávací dotazy konkrétního uživatele, typ zařízení, jazykové preference, místo nebo denní doba. Obdobně platí, že s faktory působícími v okamžiku aukce nepočítají ani jednotlivé součásti skóre kvality, které najdete na svém účtu – očekávaná míra prokliku (CTR), relevance reklamy a dojem ze vstupní stránky, u nichž je uvedeno popisné hodnocení jako „průměrný“ nebo „nadprůměrný“.

Namísto toho pokaždé, když některá z vašich reklam soutěží v aukci, vypočítá služba AdWords v reálném čase očekávanou CTR, relevanci reklamy a dojem ze vstupní stránky, které potom spolu s vaší nabídkou a dalšími faktory vytvoří skóre označované jako hodnocení reklamy. Právě toto hodnocení reklamy v okamžiku aukce – nikoli odhadované skóre kvality, které vidíte na svém účtu – určuje, zda a kde se vaše reklama zobrazí na stránce.

Jak součásti skóre kvality ovlivňují hodnocení reklamy

Pokaždé, když někdo zadá vyhledávací dotaz, který spustí reklamu soutěžící v aukci, vypočteme hodnocení reklamy. Tento výpočet zahrnuje vaši cenovou nabídku, měření očekávané CTR, relevance reklamy, dojmu ze vstupní stránky a dalších faktorů v okamžiku aukce. Při určování součástí kvality v okamžiku aukce přihlížíme k celé řadě různých faktorů. Zkvalitněním následujících faktorů můžete vylepšit součásti kvality v hodnocení své reklamy:

 • Očekávaná CTR reklamy: Tento faktor je částečně založen na počtu minulých kliknutí na vaši reklamu a jejích zobrazení (s vyloučením faktorů jako pozice reklamy, rozšíření a další formáty, které mohly ovlivnit viditelnost reklamy, na kterou uživatel dříve klikl).
 • Historická CTR viditelné adresy URL: Počet minulých kliknutí a zobrazení, které zaznamenala vaše viditelná adresa URL.
 • Kvalita vstupní stránky: Jak relevantní a transparentní je daná stránka a jak snadnou navigaci nabízí.
 • Vzájemná relevance vaší reklamy a vyhledávacího dotazu: Nakolik relevantní je text vaší reklamy ve vztahu k tomu, co uživatel vyhledává.
 • Geografický výkon: Jak úspěšný je váš účet v regionech, na které cílíte.
 • Cílená zařízení: Jak si vaše reklamy vedou v různých typech zařízení, jako jsou stolní počítače, notebooky, mobilní zařízení a tablety.

Jak se kvalita reklam dotýká vás

Součásti kvality v hodnocení reklamy se využívají několika způsoby a mohou mít dopad na následující skutečnosti ve vašem účtu:

 • Způsobilost pro aukci reklam: Lepší hodnocení u jednotlivých součástí kvality obvykle usnadňuje a zlevňuje vstup reklam do aukce. Naše hodnocení kvality reklam zároveň pomáhá určit, zda bude vaše reklama vůbec způsobilá k zobrazení.
 • Skutečná cena za proklik (CPC): Vyšší kvalita reklam může často pomoci snížit CPC. To znamená, že u kvalitnějších reklam zaplatíte za proklik méně.
 • Pozice reklamy: Vyšší kvalita reklam zlepšuje jejich pozici, mohou se tedy zobrazit výše na stránce.
 • Odhady nabídek pro pozici reklamy u klíčových slov: U kvalitnějších reklam jsou odhady nabídek pro první stránku, horní část stránky a první pozici obvykle nižší. To znamená, že reklamy s vysokým hodnocením kvality jednotlivých součástí (očekávaná CTR, relevance reklamy a dojem ze vstupní stránky) se na první stránku s výsledky vyhledávání dostanou snáze i s nižší nabídkou.
 • Způsobilost pro zobrazení rozšíření reklam a dalších formátů reklam: Některé formáty reklam vyžadují určitou minimální kvalitu, jinak se nezobrazí. Hodnocení reklamy navíc určuje, zda se může vaše reklama zobrazit s rozšířeními reklam a dalšími formáty reklamy, jako jsou například odkazy na podstránky. Vzhledem k tomu, že hodnocení reklamy je funkcí součástí skóre kvality, může vyšší kvalita reklam zvýšit pravděpodobnost, že se vaše reklama zobrazí včetně rozšíření a dalších formátů.

Stručně řečeno, vyšší kvalita reklam obvykle vede k jejich nižší ceně a lepší pozici. Systém AdWords přináší nejlepší výsledky všem – inzerentům, zákazníkům, majitelům stránek i společnosti Google – pokud jsou zobrazované reklamy relevantní a velmi přesně odpovídají tomu, co zákazníci hledají. Jsou-li reklamy relevantní, s větší pravděpodobností zaznamenají více kliknutí, budou se zobrazovat na vyšších pozicích a přinesou vám větší úspěch.

Jak funguje skóre kvality u nových klíčových slov

Nová klíčová slova automaticky získají skóre kvality 6 a hodnotu „průměrné“ pro očekávanou míru prokliku (CTR), relevanci reklamy a dojem ze vstupní stránky. Když totiž přidáte nové klíčové slovo, systém, který vypočítá jeho skóre kvality na stupnici 1–10, nemá žádné informace o předchozím výkonu dotyčného klíčového slova. A skóre kvality vychází z historie výkonu klíčového slova. Systému skóre kvality obvykle trvá přibližně jeden den, než shromáždí dostatek údajů o výkonu, aby mohl začít nastavovat různé skóre kvality a hodnotu pro očekávanou CTR, relevanci reklamy a dojem ze vstupní stránky.

Pokud se „průměrné“ skóre kvality a hodnota nezmění ani po několika dnech, příčinou bude zřejmě to, že systém určil, že odhady vašeho skóre kvality a očekávané CTR, relevance reklamy a dojmu ze vstupní stránky jsou dobré.

Nezapomeňte, že skutečná kvalita reklamy a hodnocení reklamy se vypočítají jinak než skóre kvality na stupnici 1–10. Je to dáno tím, že na rozdíl od skóre kvality zohledňují kvalita reklamy a hodnocení reklamy i faktory v době aukce, jako je vyhledávací dotaz, lokalita osoby a která z vašich reklam se zobrazuje.  Kvalita reklamy v době aukce a hodnocení reklamy nezahrnují odhady skóre kvality na stupnici 1–10 pro klíčová slova. Pokud tedy restrukturalizujete účet, například přesunutím klíčových slov do nové reklamní sestavy, vaše hodnocení reklamy a kvalita reklamy se nezmění, i když všechna klíčová slova nové reklamní sestavy mohou mít zprvu hodnotu skóre kvality 6. Další informace o kvalitě reklamy.

 

Další postup

 

Pomohl vám tento článek?
Váš průvodce službou AdWords

Pusťte se do toho s našimi podrobnými průvodci.