Provjera i objašnjenje ocjene kvalitete

Ocjena kvalitete procjena je relevantnosti oglasa, ključnih riječi i odredišne stranice za korisnika koji gleda vaš oglas. Visoka ocjena kvalitete znači da naš sustav smatra da su vaš oglas, ključna riječ i odredišna stranica relevantni i korisni nekome tko gleda vaš oglas. Možete saznati ocjenu kvalitete svake od ključnih riječi.

Primjer

Recimo da ste vlasnik web-lokacije koja se specijalizirala za čarape, a Stjepan, korisnik, traži šarene čarape. Ne bi li bilo sjajno da Stjepan u Google pretraživanje upiše "šarene čarape" i vidi vaš oglas o šarenim čarapama, klikne ga, a zatim dođe na vašu web-lokaciju na kojoj kupi nove šarene čarape?

Primjer oglasa

Što bi se dogodilo kad bi Stjepan jednostavno vidio oglas o "čarapama" ili "odjeći", osobito kad bi ga vidio zajedno s konkurentskim oglasom o "šarenim čarapama"?

U prvom slučaju korisnik pretražuje i nalazi upravo ono što traži. To smatramo sjajnim korisničkim doživljajem i takav vam doživljaj može donijeti visoku ocjenu kvalitete. Osim toga, relevantni oglasi obično ostvaruju više klikova, prikazuju se na višim pozicijama i donose najviše uspjeha.

Pogledajte ovaj videozapis

Provjera ocjene kvalitete

Svoju ocjenu kvalitete možete provjeriti na kartici Ključne riječi. Ocjenu kvalitete možete provjeriti na dva načina prikazana u nastavku.

Pokrenite dijagnozu ključne riječi:

 1. Kliknite karticu Kampanje pri vrhu.
 2. Odaberite karticu Ključne riječi.
 3. Kliknite bijeli govorni oblačić Ad disapproval bubble pored statusa ključne riječi da biste vidjeli pojedinosti o ocjeni kvalitete te ključne riječi. Moći ćete vidjeti ocjene za očekivani klikovni postotak, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice.

 

Drugi način na koji možete vidjeti ocjenu kvalitete jest da omogućite stupac Ocjena kvalitete:

 1. Kliknite karticu Kampanje pri vrhu.
 2. Odaberite karticu Ključne riječi.
 3. Potražite stupac Ocjena kvalitete u tablici sa statističkim podacima. Ako u tablici ne vidite taj stupac, možete ga dodati tako da učinite sljedeće:
  • Kliknite padajući izbornik Stupci na alatnoj traci iznad tablice sa statističkim podacima.
  • Odaberite Prilagodi stupce.
  • Odaberite Atributi.
  • Kliknite Dodaj uz opciju Ocjena kvalitete.
  • Kliknite Spremi.
Quality score column

Isprobajte odmah

Svaka se ključna riječ ocjenjuje ocjenom kvalitete na ljestvici od 1 do 10, pri čemu je 1 najniža ocjena, a 10 najviša. Ocjenu kvalitete ponovno izračunavamo svaki put kada vaši oglasi ispunjavaju uvjete za dražbu oglasa, što se može dogoditi više puta u danu. Umjesto da vam tijekom dana pokazujemo različite ocjene kvalitete, pokazujemo jednu ocjenu kvalitete koja predstavlja procjenu ukupne kvalitete te ključne riječi.

Način izračunavanja ocjene kvalitete

Svaki put kada netko izvrši pretraživanje koje pokrene vaš oglas, izračunavamo ocjenu kvalitete. Da bismo izračunali ocjenu kvalitete, sagledavamo razne čimbenike koji se odnose na vaš račun. Poboljšanje sljedećih čimbenika može vam pomoći poboljšati ocjenu kvalitete:

 • Očekivani klikovni postotak (CTR) vaših ključnih riječi: očekivani CTR djelomično se temelji na prethodnom CTR-u ključne riječi, odnosno na tome koliko je često ta ključna riječ dovela do klikanja vašeg oglasa.
 • CTR URL-a za prikaz u prošlosti: koliko je često vaš URL za prikaz ostvario klikove
 • povijest računa: ukupni CTR svih oglasa i ključnih riječi na računu
 • kvaliteta odredišne stranice: koliko je relevantna i transparentna stranica i koliko ju je jednostavno pregledavati
 • relevantnost ključne riječi/oglasa: koliko je ključna riječ relevantna za vaše oglase
 • relevantnost ključne riječi/pretraživanja: koliko je ključna riječ relevantna za ono što korisnik pretražuje
 • geografska izvedba: koliko je vaš račun uspješan u regijama koje ciljate
 • izvedba oglasa na web-lokaciji: uspješnost vašeg oglasa na toj i sličnim web-lokacijama (ako ciljate prikazivačku mrežu)
 • ciljani uređaji: izvedba oglasa na različitim vrstama uređaja, npr. stolnim/prijenosnim računalima, mobilnim uređajima i tabletnim računalima. Za različite vrste uređaja dobivate različitu ocjenu kvalitete

Kako ocjena kvalitete utječe na vas

Ocjena kvalitete upotrebljava se na nekoliko načina, a može utjecati na sljedeće stvari na vašem računu:

 • ispunjavanje uvjeta za dražbu oglasa: više ocjene kvalitete olakšavaju ulaz ključne riječi na dražbu oglasa i čine ga isplativijim
 • stvarnu cijenu po kliku (CPC) ključne riječi: više ocjene kvalitete znače niže CPC-ove. To znači da plaćate manje po kliku ako ključna riječ ima višu ocjenu kvalitete.
 • procjenu licitacije za prikaz na prvoj stranici za vašu ključnu riječ: više ocjene kvalitete podrazumijevaju niže iznose procjena licitacije za prikaz na prvoj stranici. To znači da oglas jednostavnije dolazi do prve stranice rezultata pretraživanja kada ključna riječ ima višu ocjenu kvalitete.
 • procjenu licitacije za prikaz na vrhu stranice za vašu ključnu riječ: više ocjene kvalitete podrazumijevaju niže iznose procjena licitacije za prikaz na vrhu stranice. To znači da oglas jednostavnije dolazi do vrha stranice kada ključna riječ ima višu ocjenu kvalitete.
 • poziciju oglasa: više ocjene kvalitete znače više pozicije oglasa. To znači da se oglas može prikazivati više na stranici ako ključna riječi ima višu ocjenu kvalitete.
 • ispunjavanje uvjeta za oglasna proširenja i druge formate oglasa: za prikazivanje nekih formata oglasa potrebna je minimalna ocjena kvalitete. K tome, ocjena kvalitete određuje ispunjava li vaš oglas uvjete za prikazivanje s oglasnim proširenjima i drugim formatima oglasa, kao što su veze na web-lokaciju. S obzirom na to da je rang oglasa funkcija ocjene kvalitete, viša ocjena kvalitete može povećati izglede prikazivanja oglasa s proširenjima i drugim forma

Ukratko, viša ocjena kvalitete obično može sniziti troškove i poboljšati poziciju oglasa. Sustav AdWords najučinkovitiji je za sve sudionike – oglašavače, korisnike, izdavače i za Google – kada su oglasi koje prikazujemo relevantni, usko povezani s onime što korisnici pretražuju. Relevantni oglasi najčešće ostvaruju više klikova, prikazuju se na višim pozicijama i donose najviše uspjeha.

Sljedeći koraci