Provjera i objašnjenje ocjene kvalitete

Ocjena kvalitete od 1 do 10 koja se izvještava za svaku ključnu riječ na vašem računu procjena je kvalitete vaših oglasa i odredišnih stranica koje je aktivirala ta ključna riječ. Visoka ocjena kvalitete znači da naš sustav smatra da su vaš oglas i odredišna stranica relevantni i korisni za korisnika koji pregledava vaš oglas. Možete saznati ocjenu kvalitete svake od ključnih riječi.

Primjer

Recimo da ste vlasnik web-lokacije koja se specijalizirala za čarape, a Stjepan, korisnik, traži šarene čarape. Ne bi li bilo sjajno da Stjepan u Google pretraživanje upiše "šarene čarape" i vidi vaš oglas o šarenim čarapama, klikne ga, a zatim dođe na vašu web-stranicu na kojoj kupi nove šarene čarape?

Primjer oglasa

Što bi se dogodilo kad bi Stjepan jednostavno vidio oglas o "čarapama" ili "odjeći", osobito kad bi ga vidio zajedno s konkurentskim oglasom o "šarenim čarapama"?

U prvom slučaju korisnik pretražuje i nalazi upravo ono što traži. To smatramo sjajnim korisničkim doživljajem i takav vam doživljaj može donijeti visoku ocjenu kvalitete. Osim toga, relevantni oglasi obično ostvaruju više klikova, prikazuju se na višim pozicijama i donose najviše uspjeha.

Provjera ocjene kvalitete

Svoju ocjenu kvalitete možete provjeriti na kartici Ključne riječi. Ocjenu kvalitete možete provjeriti na dva načina prikazana u nastavku.

Pokrenite dijagnozu ključne riječi:

 1. Kliknite karticu Kampanje pri vrhu.
 2. Odaberite karticu Ključne riječi.
 3. Kliknite bijeli govorni oblačić Oblačić neodobravanja oglasa pokraj statusa bilo koje ključne riječi kako biste vidjeli pojedinosti o ocjeni kvalitete za tu ključnu riječ. Moći ćete vidjeti ocjene za očekivanu stopu klikanja, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice.

 

Drugi način na koji možete vidjeti ocjenu kvalitete jest da omogućite stupac Ocjena kvalitete:

 1. Kliknite karticu Kampanje pri vrhu.
 2. Odaberite karticu Ključne riječi.
 3. Potražite stupac Ocjena kvalitete u tablici sa statističkim podacima. Ako u tablici ne vidite taj stupac, možete ga dodati tako da učinite sljedeće:
  • Kliknite padajući izbornik Stupci na alatnoj traci iznad tablice sa statističkim podacima.
  • Odaberite Izmijeni stupce.
  • Odaberite Atributi.
  • Kliknite Dodaj uz opciju Ocjena kvalitete.
  • Kliknite Spremi.
Quality score column

Isprobajte odmah

Svaka se ključna riječ ocjenjuje ocjenom kvalitete na ljestvici od 1 do 10, pri čemu je 1 najniža ocjena, a 10 najviša. Namjena je ocjene kvalitete da vam pruži općeniti uvid u kvalitetu vaših oglasa, ali ona ne uzima u obzir čimbenike za vrijeme dražbe, kao što su korisnikovi stvarni izrazi za pretraživanje, vrsta uređaja, postavka jezika, lokacija ili doba dana. Slično tome, komponente ocjene kvalitete koje vidite na svom računu – očekivana stopa klikanja (CTR), relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice, svaka s opisnom procjenom poput "prosječno" ili "iznad prosjeka" – ne uzimaju u obzir čimbenike za vrijeme dražbe.

Umjesto toga, svaki put kada se jedan od vaših oglasa natječe na dražbi, AdWords u stvarnom vremenu izračunava mjerne podatke očekivanog CTR-a, relevantnosti oglasa i doživljaja odredišne stranice, koji, zajedno s vašom licitacijom i ostalim čimbenicima, daju ocjenu koja se naziva rang oglasa. Taj rang oglasa za vrijeme dražbe – ne procjene ocjene kvalitete koje su prikazane na vašem računu – određuje gdje će se vaš oglas prikazati na stranici ili hoće li se uopće prikazati.

Kako komponente ocjene kvalitete utječu na rang oglasa

Svaki put kada netko obavi pretraživanje koje aktivira oglas koji se natječe na dražbi, izračunavamo rang oglasa. Ovaj izračun objedinjuje vašu licitaciju, mjerne podatke očekivanog CTR-a za vrijeme dražbe, relevantnost oglasa, doživljaj odredišne stranice i ostale čimbenike. Kako bismo odredili komponente kvalitete za vrijeme dražbe, pregledavamo brojne različite čimbenike. Poboljšavanjem sljedećih čimbenika možete poboljšati komponente kvalitete ranga oglasa:

 • očekivani CTR oglasa: djelomično se temelji na povijesnim klikovima i pojavljivanjima vašeg oglasa (izuzimajući čimbenike kao što su pozicija oglasa, proširenja i ostali formati koji su možda utjecali na vidljivost oglasa koji je netko prethodno kliknuo)
 • prošli CTR URL-a za prikaz: povijesni klikovi i pojavljivanja koje je ostvario vaš URL za prikaz
 • kvaliteta odredišne stranice: koliko je relevantna i transparentna stranica i koliko ju je jednostavno pregledavati
 • relevantnost oglasa/pretraživanja: koliko je tekst oglasa relevantan za ono što je korisnik pretraživao
 • geografska izvedba: koliko je vaš račun bio uspješan vaš račun bio u regijama koje ste ciljali
 • ciljani uređaji: koliko su dobru izvedbu vaši oglasi imali na različitim vrstama uređaja, kao što su stolna/prijenosna računala, mobilni uređaji i tableti.

Kako kvaliteta oglasa utječe na vas

Komponente kvalitete ranga oglasa upotrebljavaju se na nekoliko različitih načina i na vašem računu mogu utjecati na sljedeće:

 • ispunjavanje uvjeta za dražbu oglasa: bolje komponente kvalitete olakšavaju ulaz oglasa na dražbu i čine ga isplativijim. Naše mjere ocjene kvalitete oglasa pomažu vam da odredite je li vaš oglas kvalificiran da se uopće prikaže.
 • stvarnu cijenu po kliku (CPC): kvalitetniji oglasi često mogu dovesti do nižih CPC-ova. To znači da manje plaćate po kliku kada su vaši oglasi kvalitetniji.
 • poziciju oglasa: kvalitetniji oglasi dovode do više pozicije oglasa, što znači da se mogu prikazati na višoj poziciji na stranici.
 • procjene licitacije za poziciju oglasa ključne riječi: kvalitetniji oglasi obično su povezani s nižim procjenama licitacije za prikaz na prvoj stranici, procjenama licitacije za prikaz na vrhu stranice i procjenama licitacije za prikaz na prvoj poziciji. To znači da ćete vjerojatnije postaviti svoje oglase na prvu stranicu rezultata pretraživanja uz nižu licitaciju kada vaši oglasi imaju komponente visoke kvalitete (očekivani CTR, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice).
 • ispunjavanje uvjeta za oglasna proširenja i druge formate oglasa: za prikazivanje nekih formata oglasa potreban je minimalni prag kvalitete oglasa. Osim toga, rang oglasa određuje ispunjava li vaš oglas uvjete za prikazivanje s oglasnim proširenjima i drugim formatima oglasa, kao što su veze na web-lokaciju. S obzirom na to da je rang oglasa funkcija komponenti ocjene kvalitete, kvalitetniji oglasi mogu povećati izglede prikazivanja oglasa s proširenjima i drugim formatima

Ukratko, kvalitetniji oglasi obično mogu sniziti troškove i poboljšati pozicije oglasa. Sustav AdWords najučinkovitiji je za sve sudionike – oglašavače, korisnike, izdavače i za Google – kada su oglasi koje prikazujemo relevantni, usko povezani s onime što korisnici pretražuju. Relevantni oglasi najčešće ostvaruju više klikova, prikazuju se na višim pozicijama i donose najviše uspjeha.

Kako funkcionira ocjena kvalitete za nove ključne riječi?

Nove ključne riječi automatski postižu ocjenu kvalitete 6 i vrijednost "prosječno" za očekivanu stopu klikanja (CTR), relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice. To je tako jer kada dodate novu ključnu riječ, sustav koji izračunava ocjenu kvalitete od 1 do 10 nema nikakve informacije o izvedbi ključne riječi u prošlosti a ocjena kvalitete temelji se na povijesnoj izvedbi ključne riječi. Obično treba proći otprilike jedan dan da bi sustav ocjene kvalitete imao dovoljno podataka o izvedbi kako bi počeo postavljati različitu ocjenu kvalitete i vrijednost za očekivani CTR, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice.

Ako se ocjena kvalitete i "prosječna" vrijednost ne promijene nakon nekoliko dana, to je vjerojatno tako jer je sustav odredio da su to dobre procjene ocjene kvalitete i očekivanog CTR-a, relevantnosti oglasa i doživljaja odredišne stranice.

Imajte na umu da  se stvarna kvaliteta oglasa i rang oglasa izračunavaju drugačije od ocjene kvalitete od 1 do 10. To je tako jer, za razliku od ocjene kvalitete, kvaliteta oglasa i rang oglasa uzimaju u obzir čimbenike za vrijeme dražbe, kao što su pojmovi za pretraživanje korisnika, lokacija i vaš oglas koji se prikazuje.  Kvaliteta oglasa za vrijeme dražbe i rang oglasa ne uključuju procjene ocjene kvalitete ključnih riječi od 1 do 10. Stoga ako restrukturirate račun, kao što je premještanje ključnih riječi u novu grupu oglasa, rang oglasa i kvaliteta oglasa neće se izmijeniti, iako bi ključne riječi nove grupe oglasa mogle u početku imati ocjenu kvalitete 6. Saznajte više o kvaliteti oglasa.

 

Sljedeći koraci

 

Je li ovaj članak koristan?
Vodič za AdWords

Započnite kako treba uz naše detaljne vodiče.