Over instellingen voor remarketing

Via remarketing kunt u mensen bereiken die uw website eerder hebben bezocht of uw mobiele app hebben gebruikt. Eerdere bezoekers of gebruikers krijgen uw advertenties te zien terwijl ze websites bezoeken die deel uitmaken van het Google Display Netwerk, of terwijl ze op Google zoeken naar termen die gerelateerd zijn aan uw producten of services op Google.

In dit artikel vindt u een algemeen overzicht van de vier stappen die nodig zijn om remarketingcampagnes te maken.

Voordat u begint

Voor gevoelige categorieën websites en apps mag geen remarketing worden gebruikt. Als u een remarketingcampagne opzet en de remarketingtag op uw website of in uw mobiele app plaatst, moet u zich houden aan het beleid ten aanzien van gepersonaliseerd adverteren.

De juiste campagne-instellingen kiezen

Als u remarketing wilt gebruiken, moet u een campagnetype kiezen dat wordt ondersteund.

Campagnes in het Display Netwerk

Als u remarketing wilt gebruiken in het Display Netwerk, kiest u 'Alleen in het Display Netwerk' > 'Marketingdoelen' > 'Actie stimuleren' > 'Kopen op uw website' wanneer u uw campagne maakt.

Campagnes in het zoeknetwerk

Als u remarketinglijsten wilt gebruiken voor zoekadvertenties, kiest u het campagnetype 'Alleen in het Zoeknetwerk - Alle functies' wanneer u uw campagne maakt. Als u een campagne van het type 'Alleen zoeknetwerk - Standaard' of 'Zoeknetwerk met Display Select - Standaard' heeft, kunt u geen remarketinglijsten aan uw campagne toevoegen.

De remarketingtag toevoegen aan uw website of app

Als u remarketing wilt gaan gebruiken, voegt u de remarketingtag toe aan alle pagina's van uw website of aan uw mobiele app.

De remarketingtag is een klein codefragment dat u van AdWords ontvangt.

De remarketingtag toevoegen aan uw site of mobiele app

Remarketinglijsten maken

Nadat u de remarketingtags aan uw website of app heeft toegevoegd, maakt u remarketinglijsten.

U kunt bijvoorbeeld een remarketinglijst maken voor bezoekers die naar uw populairste productcategorie hebben gekeken. De remarketingtag geeft AdWords opdracht bezoekers op te slaan in de 'Lijst met populaire categorieën'. Als iemand die pagina bezoekt, wordt diens cookie-ID toegevoegd aan de remarketinglijst.

Regels voor remarketinglijsten

Nadat u de remarketingtag aan uw website of app heeft toegevoegd, kunt u met regels lijsten definiëren voor verschillende gedeelten van uw website of app. Als u bijvoorbeeld een lijst wilt definiëren voor een webpagina waarop u pumps verkoopt, kunt u de volgende regel gebruiken: 'URL bevat pumps'. Houd er rekening meer dat 'pumps' in de URL van de productpagina's moet staan.

Met regels kunt u zo veel lijsten maken als u wilt, zonder dat u meer tags aan uw website of app hoeft toe te voegen.

Meer informatie over regels voor remarketinglijsten.

Aangepaste parameters

Met de dynamische remarketingtag kunt u aangepaste parameters verzenden die u kunt gebruiken om uw remarketinglijsten te maken.

U kunt bijvoorbeeld de productprijs en het paginatype (zoals de aankooppagina) in de tag plaatsen om een lijst te maken voor mensen die producten boven een bepaalde prijs hebben gekocht. De aangepaste parameters die u in dit geval in de remarketingtag opneemt, zijn de waarde (prijs van het product) en het paginatype (type pagina, dat aangeeft in welk stadium van het kooptraject de klanten verkeren).

Meer informatie over hoe u sjablonen voor aangepaste parameters kunt gebruiken

Remarketingcampagnes maken op basis van uw lijsten

Maak een campagne met een specifieke boodschap voor mensen op uw 'Lijst met populaire categorieën' terwijl ze zoeken op Google of websites in het Display Netwerk bezoeken.
 

Gevoelige informatie over gebruikers mag niet worden gebruikt voor het samenstellen van remarketinglijsten. Voordat u een remarketingcampagne opzet en de remarketingtag op uw website of in uw app plaatst, leest u het beleid ten aanzien van gepersonaliseerd adverteren.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?