Geografische prestaties meten

 • Bekijk de geografische prestaties van uw advertenties om een beter inzicht te krijgen in hoe uw advertenties presteren op verschillende locaties.
 • Met locatierapporten in AdWords kunt u bekijken waar uw klanten zich fysiek bevinden of in welke locaties ze zijn geïnteresseerd.

Net zoals snorkelen populair is in Egypte en bergbeklimmen in Oostenrijk, kan het ook zijn dat uw bedrijf goed presteert in bepaalde delen van de wereld. Met de prestatiegegevens van uw AdWords-account kunt u die geografische regio's bepalen, zodat u kunt besluiten waarop u uw advertentieactiviteiten en budget concentreert.

Geografische rapporten en rapporten voor gebruikerslocaties

Als u targeting op locatie al heeft ingesteld en uw campagnes al een tijdje actief zijn, kunt u de prestaties per locatie bijhouden op het tabblad 'Instellingen' onder 'Locaties'.

location reports

U kunt gegevens weergeven uit twee verschillende typen locatierapporten:

 • Waardoor werd uw advertentie geactiveerd (geografisch): laat de fysieke locaties van uw klanten zien of de locaties waarin ze waren geïnteresseerd, gezien de zoekopdrachten of de inhoud die ze hebben bekeken.
 • Waar waren uw gebruikers (gebruikerslocaties): laat alleen de fysieke locaties van uw klanten zien, ongeacht de locaties waarin ze mogelijk zijn geïnteresseerd.

Met locatierapporten kunt u de prestaties van uw advertenties weergeven op het meest gedetailleerde niveau dat beschikbaar is voor targeting. Als u bijvoorbeeld de Verenigde Staten target, kunt u de locatiegegevens op postcode-, universiteits- of luchthavenniveau weergeven. Dit biedt u een zeer gedetailleerd inzicht in de locaties waar uw campagnes goed presteren.

Houd er rekening mee dat uw locatierapporten alleen gegevens kunnen laten zien over opties voor targeting op locatie die u kunt targeten binnen het land.1 In India kunnen adverteerders bijvoorbeeld targeten op regioniveau, dus in uw locatierapport voor India worden gegevens voor regio's weergegeven. In landen waarin targeting op regio- of plaatsniveau niet beschikbaar is, zijn geografische gegevens alleen beschikbaar op landniveau.

Meer informatie over hoe we de geografische locatie bepalen wanneer we uw advertenties weergeven.

Hoe u uw locatierapporten kunt toepassen

U kunt een rapport uitvoeren voor waardoor uw advertentie werd geactiveerd en een ander rapport voor waar uw gebruikers zich bevonden. Vervolgens kunt u de rapporten over elkaar heen plaatsen om te zien waar uw klanten zich bevinden, zelfs als ze in een andere locatie geïnteresseerd zijn dan hun fysieke locatie.

Voorbeeld

U heeft een boekhandel in Zeist. Wanneer u een rapport uitvoert voor 'Waardoor werd uw advertentie geactiveerd' (met inbegrip van fysieke locatie en locatie van interessegegevens), ontdekt u dat u 70 advertentievertoningen in Zeist en 30 advertentievertoningen in Utrecht heeft ontvangen.

Vervolgens voert u een rapport uit voor ´Waar uw gebruikers waren´ (met alleen gegevens over fysieke locaties) en nu ziet u dat u 10 advertentievertoningen in Zeist en 90 advertentievertoningen in Utrecht heeft ontvangen.

U komt tot de conclusie dat de meeste mensen die uw bedrijf zoeken, zich in Utrecht bevinden en u besluit meer van uw advertentiebudget daar te besteden.

Hoe u locatierapporten kunt weergeven
 1. Klik op het tabblad Campagnes.
 2. Selecteer de campagne of advertentiegroep die u in het zijvenster wilt zien. U kunt ook de statistieken weergeven voor uw hele account door in het venster te klikken op Alle online campagnes.
  Multiple Campaigns
 3. Klik op het periodemenu rechtsboven op de pagina en selecteer de periode die u wilt evalueren.
  See the date range drop down menu
 4. Klik op het tabblad Instellingen.
 5. Klik op Locaties (onder het tabblad Instellingen).
 6. Klik op Locatierapporten weergeven en selecteer Waardoor werd uw advertentie geactiveerd of Waar waren uw gebruikers in het dropdown-menu. De gegevens worden per locatie weergegeven.
 7. Als u de weergave wilt verfijnen tot een ander geografisch niveau, vinkt u het vakje naast een of meer van de locaties in de tabel aan en klikt u op Weergave voor ...locaties selecteren. U kunt gegevens weergeven voor de targettypen voor targeting op locatie die beschikbaar zijn voor alle geselecteerde locaties. U kunt uw rapport steeds verder verfijnen door locaties te selecteren en op Weergave voor...locaties selecteren te klikken.
 8. Als u de gegevens in een rapport wilt downloaden, klikt u op de downloadknop boven de tabel.
Probeer het uit

Variatie in getallen in geografische rapporten

De geografische gegevens in uw AdWords-statistiekentabel kunnen enigszins afwijken van andere gegevens in uw account of bronnen zoals tracking- of weblogbestanden van derden. Klik op het onderstaande gedeelte voor een aantal mogelijke redenen.

Redenen voor verschillen in gegevens
 • Overzicht van campagne of facturering: prestatiegegevens kunnen enigszins afwijken van gegevens in uw campagne- of factureringsoverzicht vanwege verschillen in de technieken waarmee gegevens worden verzameld. Voor informatie over facturering en campagne-uitgaven gebruikt u de rapporten op het tabblad met uw betalingsoverzicht.
 • IP-adressen: IP-adressen worden routinematig opnieuw toegewezen en AdWords werkt de IP-gegevens geregeld bij om deze wijzigingen te weerspiegelen. Andere providers van geografische rapporten werken hun IP-gegevens wellicht volgens een ander schema bij.
 • Ongeldige klikken: AdWords filtert op ongeldige klikken. Het aantal klikken per geografische regio kan dus verschillen van het aantal dat door andere gegevensbronnen wordt vermeld.
 • Locatie van interesse: AdWords kan locaties registreren waarin een klant is geïnteresseerd, maar die andere gegevensbronnen niet kunnen detecteren.
 • Andere verkeersbronnen: externe leveranciers van trackingfuncties tellen wellicht alle verkeersbronnen naar uw site, niet alleen het AdWords-verkeer. Stel dat AdWords 50 bezoeken naar uw site genereert maar dat uw site in totaal 100 bezoeken ontvangt. AdWords rapporteert dan alleen de 50 klikken van het AdWords-verkeer.