Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true

Geografische prestaties meten

 • Bekijk de geografische prestaties van uw advertenties om een beter inzicht te krijgen in hoe uw advertenties presteren op verschillende locaties.
 • Met locatierapporten in AdWords kunt u bekijken waar uw klanten zich fysiek bevinden of in welke locaties ze zijn geïnteresseerd.
 • Als u locatie-extensies gebruikt, kunt u het afstandsrapport gebruiken om te zien hoe uw advertenties presteren op verschillende afstanden van uw bedrijf.

Net zoals snorkelen populair is in Egypte en bergbeklimmen in Oostenrijk, kan het ook zijn dat uw bedrijf goed presteert in bepaalde delen van de wereld. Aan de hand van de prestatiegegevens van uw AdWords-account kunt u bepalen welke geografische regio's voor u het interessantst zijn, zodat u uw advertentieactiviteiten en budget desgewenst hierop kunt concentreren.

Geografische rapporten en rapporten voor gebruikerslocaties

Als u targeting op locatie al heeft ingesteld en uw campagnes al een tijdje actief zijn, kunt u de prestaties per locatie bijhouden op het tabblad Instellingen, onder Locaties.

location reports

U kunt gegevens weergeven uit twee verschillende typen locatierapporten:

 • Waardoor uw advertentie werd geactiveerd (geografisch): laat de fysieke locaties van uw klanten zien of de locaties waarin ze waren geïnteresseerd, gezien de zoekopdrachten of de inhoud die ze hebben bekeken.
 • Waar uw gebruikers zich bevonden (gebruikerslocaties): laat alleen de fysieke locaties van uw klanten zien, ongeacht de locaties waarin ze mogelijk zijn geïnteresseerd.

Met locatierapporten kunt u de prestaties van uw advertenties weergeven op het meest gedetailleerde niveau dat beschikbaar is voor targeting. Als u bijvoorbeeld de Verenigde Staten target, kunt u de locatiegegevens op postcode-, universiteits- of luchthavenniveau weergeven. Dit biedt u een zeer gedetailleerd inzicht in de locaties waar uw campagnes goed presteren.

Houd er rekening mee dat uw locatierapporten alleen gegevens laten zien over opties voor targeting op locatie die in het betreffende land beschikbaar zijn.

Meer informatie over hoe we de geografische locatie bepalen wanneer we uw advertenties weergeven.

Hoe u uw locatierapporten kunt toepassen

U kunt een rapport uitvoeren voor waardoor uw advertentie werd geactiveerd en een ander rapport voor waar uw gebruikers zich bevonden. Vervolgens kunt u de rapporten over elkaar heen plaatsen om te zien waar uw klanten zich bevinden, zelfs als ze in een andere locatie geïnteresseerd zijn dan hun fysieke locatie.

Voorbeeld

U bent eigenaar van een boekhandel in Zeist. Wanneer u een rapport uitvoert voor 'Waardoor werd uw advertentie geactiveerd' (met inbegrip van fysieke locatie en locatie van interessegegevens), ontdekt u dat u 70 advertentievertoningen in Zeist en 30 advertentievertoningen in Utrecht heeft ontvangen.

Vervolgens voert u een rapport uit voor ´Waar uw gebruikers waren´ (met alleen gegevens over fysieke locaties) en nu ziet u dat u 10 advertentievertoningen in Zeist en 90 advertentievertoningen in Utrecht heeft ontvangen.

U komt tot de conclusie dat de meeste mensen die uw bedrijf zoeken, zich in Utrecht bevinden en u besluit meer van uw advertentiebudget daar te besteden.

Hoe u locatierapporten kunt weergeven
 1. Klik op het tabblad Campagnes.
 2. Selecteer de campagne of advertentiegroep die u in het zijvenster wilt weergeven. U kunt ook statistieken voor uw gehele account bekijken door op Alle campagnes in het venster te klikken.
  Multiple Campaigns
 3. Klik op het periodemenu rechtsboven op de pagina en selecteer de periode die u wilt evalueren.
  See the date range drop down menu
 4. Klik op het tabblad Instellingen.
 5. Klik op Locaties (onder het tabblad Instellingen).
 6. Klik op Locatierapporten weergeven en selecteer Waardoor werd uw advertentie geactiveerd of Waar waren uw gebruikers in het dropdown-menu. De gegevens worden per locatie weergegeven.
 7. Als u de weergave wilt verfijnen tot een ander geografisch niveau, vinkt u het vakje naast een of meer van de locaties in de tabel aan en klikt u op Weergave voor ...locaties selecteren. U kunt gegevens weergeven voor de typen voor targeting op locatie die beschikbaar zijn voor alle geselecteerde locaties. U kunt uw rapport steeds verder verfijnen door locaties te selecteren en op Weergave voor...locaties selecteren te klikken.
 8. U downloadt de gegevens in een rapport door op de downloadknop boven de tabel te klikken.
Probeer het uit

Afstandsrapporten

Als u al locatie-extensies heeft toegevoegd, kunt u prestatiegegevens weergeven voor uw advertenties met locatie-extensies. De gegevens worden gerangschikt op basis van de afstand tussen de locatie waardoor uw advertentie is geactiveerd en uw dichtstbijzijnde bedrijfslocatie. De locatie waardoor uw advertentie is geactiveerd, kan de fysieke locatie van uw klant zijn of de locatie waarin hij interesse heeft getoond door middel van zoekopdrachten of content die hij heeft bekeken. Afstandsrapporten tonen alleen statistieken vanaf 17 november 2013.

Hoe u uw afstandsrapporten kunt toepassen

Als u een fysieke bedrijfslocatie heeft en al locatie-extensies gebruikt, kan het voor u interessant zijn om te zien hoe uw advertenties presteren wanneer uw potentiële klanten dicht bij of juist ver weg van uw winkel wonen. In afstandsrapporten ziet u de prestaties van uw campagne binnen een straal rond uw bedrijf (van 7 tot 65 kilometer).

Voorbeeld

U voert een afstandsrapport voor uw boekhandel uit en u ontdekt dat uw advertenties een hogere conversieratio genereren bij mensen die binnen tien kilometer van uw winkel wonen. Met behulp van radiustargeting en bodaanpassingen voor locatie kunt u uw biedingen verhogen voor klanten die binnen tien kilometer van uw winkel wonen, aangezien zij meer interesse tonen voor uw advertenties.

Hoe u uw afstandsrapport kunt weergeven
 1. Klik op het tabblad Campagnes.
 2. Selecteer de campagne of advertentiegroep die u in het zijvenster wilt weergeven. U kunt ook statistieken voor uw gehele account bekijken door op Alle campagnes in het venster te klikken.
  Multiple Campaigns
 3. Klik op het periodemenu rechtsboven op de pagina en selecteer de periode die u wilt evalueren.
  See the date range drop down menu
 4. Klik op het tabblad Dimensies.
 5. Klik in het dropdown-menu Weergave op Afstand. De gegevens worden gerangschikt op afstand.
 6. U downloadt de gegevens in een rapport door op de downloadknop boven de tabel te klikken.
Probeer het uit

Geografische prestatiekolommen en -waarden

Wanneer u geografische gegevens weergeeft in uw tabel met statistieken, ziet u mogelijk ook de volgende kolommen en gegevens:

'Meest specifieke locatie'

De kolom Meest specifieke locatie toont de meest gedetailleerde informatie die we hebben over de locatie die is gebruikt om uw advertenties weer te geven. Dit kan de fysieke locatie van de klant zijn, maar ook een locatie waarin deze is geïnteresseerd. De meest specifieke locatie varieert per land, afhankelijk van het niveau van de beschikbare geografische targeting.

Als bijvoorbeeld alleen regionale targeting beschikbaar is voor een land, worden in geografische rapporten geen specifiekere gegevens weergegeven dan de regio's die kunnen worden getarget binnen dat land. In de VS is de meest specifieke locatie mogelijk beschikbaar op postcodeniveau.

Er zijn geen statistieken voor de meest specifieke locaties beschikbaar van vóór 15 november 2011. Dit wordt in het rapport aangegeven met '--'.

'Onbepaalde gebieden'

Mogelijk ziet u in uw rapport gegevens uit 'Onbepaalde gebieden'. Er zijn diverse redenen voor het als 'onbepaald' bestempelen van een gebied waarin uw advertentie is weergegeven:

 • Landspecifieke domeinen: als iemand een zoekopdracht uitvoert via een landspecifiek domein (zoals google.nl of google.co.uk), maar het IP-adres aangeeft dat die persoon zich in een ander land bevindt, wordt de locatie geregistreerd op basis van het landspecifieke domein, maar kan de plaats of regio niet worden geïdentificeerd.
 • IP-adres of zoekopdracht: de locatie kan niet worden bepaald op basis van het IP-adres en de zoekopdracht duidde niet op interesse in een herkende locatie.
 • Meerdere plaatsen/regio's in Google Maps: de zoekopdracht is uitgevoerd in Google Maps binnen een groot geografisch gebied dat meerdere plaatsen of regio's omvat.

Variatie in getallen in geografische rapporten

De geografische gegevens in uw AdWords-tabel met statistieken kunnen enigszins afwijken van andere gegevens in uw account of van bronnen zoals trackingfuncties of weblogs van anderen. Klik op onderstaand gedeelte voor een aantal mogelijke redenen.

Redenen voor verschillen in gegevens
 • Overzicht van campagne of facturering: Prestatiegegevens kunnen enigszins afwijken van gegevens in uw campagne- of factureringsoverzicht vanwege verschillen in de technieken waarmee gegevens worden verzameld. Voor informatie over facturering en campagne-uitgaven gebruikt u de rapporten op het tabblad met uw betalingsoverzicht.
 • IP-adressen: IP-adressen worden routinematig opnieuw toegewezen en AdWords werkt de IP-gegevens geregeld bij om deze wijzigingen te weerspiegelen. Andere providers van geografische rapporten werken hun IP-gegevens wellicht volgens een ander schema bij.
 • Ongeldige klikken: AdWords filtert op ongeldige klikken. Het aantal klikken per geografisch gebied kan daarom verschillen van het aantal klikken dat door andere gegevensbronnen wordt gerapporteerd.
 • Interessante locatie: mogelijk detecteert AdWords wel specifieke locaties waarin een klant geïnteresseerd is, maar andere gegevensbronnen niet.
 • Andere verkeersbronnen: Externe leveranciers van trackingfuncties tellen wellicht alle verkeersbronnen naar uw site, niet alleen het AdWords-verkeer. Stel dat AdWords 50 bezoeken naar uw site genereert, maar dat uw site in totaal 100 bezoeken ontvangt. AdWords rapporteert dan alleen de 50 klikken van het AdWords-verkeer.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Bereik meer klanten met een online advertentie

Met AdWords kunt u advertenties weergeven op Google om uw bedrijf te promoten bij lokale zoekopdrachten. U betaalt alleen als er op uw advertentie wordt geklikt. Meer informatie

Aanmelden voor AdWords