Tietoja maantieteellisen kehityksen mittaamisesta

Olet ehkä huomannut, että yrityksesi menestyy paremmin tietyissä maissa. Esimerkiksi lumikenkäyritys saa todennäköisemmin asiakkaita vuoristosta kuin aurinkorantojen läheisyydestä. AdWords-tilin kehitystiedot auttavat tunnistamaan tällaiset maantieteelliset alueet. Saamiesi tietojen avulla voit päättää, minne kannattaa keskittää enemmän mainontaa ja budjettivaroja.

Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin kolmesta AdWordsin raporttityypistä. Niiden avulla saat selville, miten mainoksesi menestyvät eri sijainneissa.

Valitse käyttämäsi AdWords-versio. Lisätietoja

Maantieteelliset ja käyttäjien sijaintia koskevat raportit

Jos olet jo määrittänyt aluekohdistuksen asetukset ja kampanjasi ovat olleet aktiivisia jonkin aikaa, voit seurata mainostesi alueellista menestystä Sijainnit-osion Asetukset-välilehdeltä.

location reports

Voit katsoa tietoja kahdesta erilaisesta sijaintiraportista:

 • Mikä käynnisti mainoksen (maantieteellinen): Tästä raportista näet asiakkaidesi fyysiset sijainnit tai heitä kiinnostaneet sijainnit.
 • Missä käyttäjäsi olivat (käyttäjien sijainnit): Tämä raportti sisältää vain asiakkaiden fyysiset sijainnit riippumatta siitä, mistä sijainneista he ovat olleet kiinnostuneita.

Sijaintiraporttien avulla voit perehtyä mainostesi tehokkuuteen tarkimmalla kohdistustasolla. Jos tutkit mainostesi tehokkuutta Yhdysvalloissa, voit tarkastella tietoja esimerkiksi postinumeron, yliopiston tai lentokentän mukaan. Näin saat kattavan kuvan siitä, missä kampanjasi menestyvät hyvin.

Muista, että sijaintiraporteissa voidaan näyttää tietoja vain niistä aluekohdistustavoista, joita kyseisessä maassa voidaan käyttää mainonnan kohdistamiseen.

Lue lisää maantieteellisen sijainnin määritysperusteistamme mainosten näyttämisen yhteydessä sekä tutustu sijaintiraporttien käyttöön.

Sijaintiraporttien käyttäminen

Voit luoda raportin mainoksesi käynnistäneistä asioista ja toisen raportin siitä, missä käyttäjäsi olivat. Näin saat käsityksen siitä, missä käyttäjäsi sijaitsevat, vaikka he olisivat olleet kiinnostuneita fyysisestä sijainnistaan poikkeavasta sijainnista.

Esimerkki

Omistat kirjakaupan Salossa. Luot maantieteellisen raportin, joka sisältää käyttäjien fyysistä sijaintia sekä heitä kiinnostavaa sijaintia koskevat tiedot, ja huomaat, että raportti sisältää
 • 70 mainoksen näyttökertaa, joiden aluekohdistuksena on ollut Salo (Salossa asuvat tai Salosta kiinnostuneet ihmiset)
 • 30 mainoksen näyttökertaa, joiden aluekohdistuksena on ollut Turku (missä tahansa sijainnissa olevat ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita Turusta).
Seuraavaksi luot Käyttäjän sijainnit ‑raportin (joka sisältää ainoastaan käyttäjien fyysiset sijainnit). Tästä raportista näet, että vain 10 mainoksen näyttökertaa sadasta on tullut Salosta. Loput 90 näyttökertaa ovat peräisin Turusta.
Tietojen perusteella voit päätellä, että useimmat yritystäsi hakeneista ihmisistä ovat Turussa, joten päätät suunnata suuremman osan mainontabudjetistasi sinne.

Etäisyysraportit

Jos olet ottanut käyttöön sijaintilaajennuksia, voit tarkastella mainostesi kehitystietoja sijaintilaajennusten avulla. Tietosi järjestetään mainoksen käynnistäneen sijainnin ja lähimmän yrityssijaintisi välisen etäisyyden mukaan. Mainoksesi käynnistänyt sijainti voi olla potentiaalisen asiakkaan fyysinen sijainti tai häntä kiinnostanut sijainti. Etäisyysraportti sisältää 17.11.2013 alkaen kertyneet tilastot. Tutustu etäisyysraporttien käyttöön hakuverkoston kampanjoissa ja Shopping-kampanjoissa.

Etäisyysraporttien käyttäminen

Jos omistat kivijalkayrityksen ja käytät jo sijaintilaajennuksia, haluat ehkä tietää, kuinka tehokkaita mainoksesi ovat, kun potentiaaliset asiakkaasi ovat lähellä myymälääsi tai kaukana siitä. Etäisyysraporttien avulla voit nähdä kampanjan tehokkuuden tietyllä säteellä yrityksesi sijainnista (0,7–65 kilometriä).

Esimerkki

Luot mainostamaasi kirjakauppaa koskevan etäisyysraportin. Sen mukaan henkilöt, jotka sijaitsevat enintään viiden kilometrin säteellä kaupastasi, konvertoivat muita useammin. Nämä ihmiset ovat olleet muita kiinnostuneempia mainoksistasi, joten sädekohdistamisen ja sijainnin hintatarjousten muokkausten avulla voit korottaa hintatarjouksiasi niiden asiakkaiden osalta, jotka sijaitsevat enintään viiden kilometrin etäisyydellä kaupastasi.

Maantieteellisen kehityksen sarakkeet ja arvot

Tilastotaulukon maantieteelliset tiedot saattavat sisältää myös seuraavia sarakkeita ja lisätietoja:

Tarkin sijainti

Tarkin sijainti -sarakkeessa näkyvät yksityiskohtaisimmat tiedot sijainnista, jota käytettiin mainoksiesi näyttämiseen. Sijainti voi olla joko asiakkaan fyysinen sijainti tai sijainti, josta hän oli kiinnostunut. Tarkimman sijainnin tiedot määräytyvät maakohtaisesti käytettävissä olevan maantieteellisen kohdistustarkkuuden mukaan.

Jos esimerkiksi vain aluekohdistus on käytettävissä tietyssä maassa, maantieteellisten raporttien sijaintitiedot näytetään vain niiden alueiden tarkkuudella, joille mainonta voidaan kohdistaa kyseisessä maassa. Yhdysvalloissa tarkin käytettävissä oleva sijainti voi olla postinumerotasolla.

Tarkinta sijaintia koskevia tilastotietoja ei ole saatavilla 15. marraskuuta 2011 edeltävältä ajalta. Tämä osoitetaan raportissa merkinnällä --.

Määrittämättömät alueet

Saatat huomata raportissa joitakin tietoja määrittämättömiltä alueilta. Alue, jolla mainoksesi näytettiin, voi olla määrittämätön esimerkiksi näistä syistä:

 • IP-osoite tai hakulauseke: Sijaintia ei voitu määrittää IP-osoitteesta, eikä käyttäjä ollut kiinnostunut havaitusta sijainnista hakulausekkeen perusteella.
 • Useita kaupunkeja/alueita Google Mapsissa: Haku tehtiin Google Mapsissa laajalle maantieteelliselle alueelle, joka sisälsi useita kaupunkeja tai alueita.

Vaihtelu maantieteellisen raportoinnin luvuissa

AdWords-tilastotaulukon maantieteelliset tiedot voivat poiketa jonkin verran muista tilisi tiedoista tai tiedoista, jotka ovat peräisin muista lähteistä, kuten kolmansien osapuolten tarjoamista seurantapalveluista tai verkkolokeista. Klikkaa alla olevia kohtia, jos haluat nähdä joitakin mahdollisia syitä tähän.

Syyt tietojen vaihteluihin
 • Kampanjan tai laskutuksen yhteenveto: Kehitystiedot saattavat poiketa hieman kampanjan yhteenvedon tai laskutusyhteenvedon tiedoista, koska tiedonkeruutekniikkamme voivat vaihdella. Katso laskutuksen ja kampanjakulujen tiedot Laskutusyhteenveto-välilehden raporteista.
 • IP-osoitteet: IP-osoitteet muuttuvat aika ajoin, joten IP-tiedot päivitetään AdWordsissa säännöllisesti ajan tasalle Seurantapalveluja tarjoavat kolmannet osapuolet saattavat päivittää IP-tietonsa muun aikataulun mukaisesti.
 • Kelpaamattomat klikkaukset: AdWords suodattaa pois kelpaamattomat klikkaukset, joten maantieteellisen alueen klikkausten määrä saattaa poiketa muiden tietolähteiden näyttämistä määristä.
 • Kiinnostava sijainti: AdWords saattaa tunnistaa asiakkaita kiinnostavia sijainteja, joita muut tietolähteet eivät tunnista.
 • Muut liikenteen lähteet: Kolmansien osapuolten seurantapalvelut saattavat laskea kaikki sivustosi liikenteen lähteet pelkän AdWords-liikenteen sijaan. Oletetaan esimerkiksi, että AdWords tuo sivustollesi 50 käyntiä, mutta sivusto saa yhteensä 100 käyntiä kaikista lähteistä. AdWordsissa kirjataan tässä tapauksessa vain 50 klikkausta, jotka ovat peräisin AdWords-liikenteestä.
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?
Aiempi Uusi