Maantieteellisen tehokkuuden mittaaminen

 • Voit tarkastella mainostesi maantieteellisiä tehokkuustietoja sen vertailemiseksi, miten tehokkaita mainoksesi ovat eri sijainneissa.
 • AdWordsin sijaintiraporttien avulla voit näyttää sijainnit, joissa asiakkaasi ovat tai sijainnit, joista he olivat eniten kiinnostuneita.
 • Jos käytät sijaintilaajennuksia, voit etäisyysraportin avulla tarkastella, kuinka tehokkaasti mainoksesi toimivat tietyillä etäisyyksillä yrityksestäsi.

Esimerkiksi snorklaus on suosittua Havaijilla ja kelkkailu Alaskassa, ja saatat itsekin huomata, että yrityksesi kukoistaa joissakin maailman osissa paremmin kuin toisissa. AdWords-tilin tehokkuustiedot voivat auttaa tunnistamaan kyseiset maantieteelliset alueet, jolloin voit saamiesi tietojen avulla päättää, minne keskittää enemmän mainontaa ja budjettivaroja.

Maantieteelliset raportit ja käyttäjien sijaintiraportit

Jos olet jo ottanut aluekohdistuksen asetukset käyttöön ja kampanjasi ovat olleet käytössä jo jonkin aikaa, voit seurata tehokkuutta sijainnin mukaan Asetukset-välilehden Sijainnit-kohdassa.

location reports

Voit tarkastella kahden erilaisen sijaintiraportin tietoja:

 • Mikä käynnisti mainoksen (maantieteellinen): näyttää asiakkaiden fyysiset sijainnit tai sijainnit, joista he ovat olleet kiinnostuneita hakuja tehdessään tai sisältöä katsellessaan.
 • Missä käyttäjäsi olivat (käyttäjien sijainnit): näyttää vain asiakkaiden fyysiset sijainnit riippumatta siitä, mistä sijainneista asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita.

Sijaintiraporttien avulla voit perehtyä mainostesi tehokkuuteen tarkimmalla kohdistustasolla. Jos tutkit mainostesi tehokkuutta Yhdysvalloissa, voit tarkastella tietoja esimerkiksi postinumeron, yliopiston tai lentokentän mukaan. Näin saat entistä paremman kuvan siitä, missä kampanjasi toimivat hyvin.

Muista, että sijaintiraporteissa voidaan näyttää tietoja vain niistä sijaintikohdetyypeistä, joita kyseisessä maassa voidaan käyttää mainonnan kohdistamiseen.

Lue lisätietoja siitä, kuinka selvitämme maantieteellisen sijaintisi mainoksia näyttäessämme.

Sijaintiraporttien käyttäminen

Voit luoda raportin mainoksesi käynnistäneistä asioista ja toisen raportin siitä, missä käyttäjäsi olivat. Näin saat käsityksen siitä, missä käyttäjäsi sijaitsevat, vaikka he olisivat olleet kiinnostuneita fyysisestä sijainnistaan poikkeavasta sijainnista.

Esimerkki

Omistat kirjakaupan Salossa. Kun luot Mikä käynnisti mainoksen ‑tyyppisen raportin (joka sisältää fyysistä sijaintia ja kiinnostavaa sijaintia koskevat tiedot), huomaat, että olet saanut 70 mainoksen näyttökertaa Salossa ja 30 mainoksen näyttökertaa Turussa.

Kun luot käyttäjien sijaintiraportin (joka sisältää vain fyysistä sijaintia koskevat tiedot), niin huomaat, että sait 10 mainoksen näyttökertaa Salossa ja 90 mainoksen näyttökertaa Turussa.

Päättelet tietojen perusteella, että useimmat yritystäsi hakeneista ihmisistä ovat Turussa, joten päätät jakaa enemmän mainontabudjetistasi sinne.

Sijaintiraporttien tarkasteleminen
 1. Klikkaa Kampanjat-välilehteä.
 2. Valitse tarkasteltava kampanja tai mainosryhmä sivupaneelista. Voit myös tarkastella koko tilin tilastotietoja valitsemalla paneelista Kaikki kampanjat.
  Multiple Campaigns
 3. Klikkaa sivun oikeassa yläkulmassa olevaa ajanjaksovalikkoa ja valitse tarkasteltava ajanjakso.
  See the date range drop down menu
 4. Klikkaa Asetukset-välilehteä.
 5. Valitse Sijainnit (Asetukset-välilehdeltä).
 6. Valitse Näytä sijaintiraportit ja valitse avattavasta valikosta joko Mikä käynnisti mainoksen tai Missä käyttäjäsi olivat. Tiedot näytetään sijainnin mukaan.
 7. Jos haluat siirtyä toiseen maantieteelliseen tasoon, valitse haluamasi ruudut taulukon sijaintien vierestä ja valitse sitten Valitse ... sijainnin näkymä. Voit tarkastella kaikkien valituissa sijainneissa käytettävissä olevien sijaintikohteiden tyyppien tietoja. Voit jatkaa raportin tarkentamista valitsemalla sijainnit ja valitsemalla sitten Valitse ... sijainnin näkymä.
 8. Voit ladata raportin tiedot klikkaamalla taulukon yläpuolella olevaa latauspainiketta .
Kokeile

Etäisyysraportit

Jos olet jo lisännyt sijaintilaajennuksia, voit tarkastella mainostesi tehokkuustietoja sijaintilaajennusten avulla. Tietosi järjestetään mainoksen käynnistäneen sijainnin ja lähimmän yrityssijaintisi välisen etäisyyden mukaan. Mainoksesi käynnistänyt sijainti voi olla asiakkaan fyysinen sijainti tai sijainti, josta asiakas oli kiinnostunut hakujen tai tarkastelemansa sisällön perusteella. Etäisyysraportti sisältää tilastot 17.11.2013 alkaen.

Etäisyysraporttien käyttäminen

Jos omistat kivijalkayrityksen ja käytät jo sijaintilaajennuksia, haluat ehkä tietää, kuinka tehokkaita mainoksesi ovat, kun potentiaaliset asiakkaasi ovat lähellä myymälääsi tai kaukana siitä. Etäisyysraporttien avulla voit nähdä kampanjan tehokkuuden tietyllä säteellä yrityksesi sijainnista (0,7–65 kilometriä).

Esimerkki

Luot kirjakaupan etäisyysraportin ja huomaat, että mainostesi konversioprosentti on korkeampi enintään viiden kilometrin säteellä kaupastasi sijaitseville henkilöille. Sädekohdistamisen ja sijainnin hintatarjousten muokkausten avulla voit korottaa hintatarjouksiasi asiakkaille, jotka sijaitsevat enintään viiden kilometrin etäisyydellä kaupastasi. Näin saat mainontaa tehostettua sellaisia henkilöitä varten, jotka ovat siitä kiinnostuneita.

Etäisyysraportin tarkasteleminen
 1. Klikkaa Kampanjat-välilehteä.
 2. Valitse tarkasteltava kampanja tai mainosryhmä sivupaneelista. Voit myös tarkastella koko tilin tilastotietoja valitsemalla paneelista Kaikki kampanjat.
  Multiple Campaigns
 3. Klikkaa sivun oikeassa yläkulmassa olevaa ajanjaksovalikkoa ja valitse tarkasteltava ajanjakso.
  See the date range drop down menu
 4. Klikkaa Ulottuvuudet-välilehteä.
 5. Valitse avattavasta Näytä-valikosta Etäisyys. Tiedot järjestetään etäisyyden mukaan.
 6. Voit ladata raportin tiedot klikkaamalla taulukon yläpuolella olevaa latauspainiketta .
Kokeile

Maantieteellisen tehokkuuden sarakkeet ja arvot

Kun tarkastelet maantieteellisiä tietoja tilastotaulukossa, saatat nähdä myös seuraavat sarakkeet ja tiedot:

Tarkin sijainti

Tarkin sijainti ‑sarakkeessa näkyvät yksityiskohtaisimmat tiedot sijainnista, jota käytettiin mainoksiesi näyttämiseen. Sijainti voi olla joko asiakkaan fyysinen sijainti tai sijainti, josta hän oli kiinnostunut. Tarkin sijainti vaihtelee maakohtaisesti käytettävissä olevan maantieteellisen kohdistuksen mukaan.

Jos esimerkiksi vain aluekohdistus on käytettävissä tietyssä maassa, maantieteellisten raporttien sijaintitiedot näytetään vain niiden alueiden tarkkuudella, joille mainonta voidaan kohdistaa kyseisessä maassa. Yhdysvalloissa tarkin käytettävissä oleva sijainti voi olla postinumerotasolla.

Tarkinta sijaintia koskevia tilastotietoja ei ole saatavilla 15. marraskuuta 2011 edeltävältä ajalta. Tämä osoitetaan raportissa merkinnällä --.

Määrittämättömät alueet

Saatat huomata raportissa joitakin tietoja määrittämättömiltä alueilta. Alue, jolla mainoksesi näytettiin, voi olla määrittämätön useista syistä:

 • Maakohtaiset verkkotunnukset: Jos käyttäjä tekee haun maakohtaisessa verkkotunnuksessa (kuten google.fi tai google.co.uk), mutta hän on IP-osoitteen perusteella jossakin muussa maassa, hänen sijaintinsa tallennetaan maakohtaisen verkkotunnuksen mukaisesti, mutta kaupunkia tai aluetta ei tunnisteta.
 • IP-osoite tai hakulauseke: Emme voineet määrittää sijaintia IP-osoitteesta, eikä hakulauseke osoittanut kiinnostusta tunnettuun sijaintiin.
 • Useita kaupunkeja/alueita Google Mapsissa: Haku tehtiin Google Mapsissa laajalle maantieteelliselle alueelle, joka sisälsi useita kaupunkeja tai alueita.

Vaihtelu maantieteellisen raportoinnin luvuissa

AdWords-tilastotaulukon maantieteelliset tiedot voivat erota jonkin verran muista tilisi tiedoista tai lähteistä, kuten kolmannen osapuolen seurannasta tai verkkolokeista. Klikkaa alla olevia kohtia, jos haluat nähdä joitakin mahdollisia syitä tähän.

Syyt tietojen vaihteluihin
 • Kampanjan tai laskutuksen yhteenveto: Tehokkuustiedot saattavat erota hieman kampanjan yhteenvedon tai laskutusyhteenvedon tiedoista, koska tiedonkeruutekniikkamme voivat vaihdella. Jos haluat tietoja laskutuksesta ja kampanjakuluista, tarkastele Laskutusyhteenveto-välilehden raportteja.
 • IP-osoitteet: IP-osoitteita määritetään säännöllisesti uudelleen, ja AdWords päivittää IP-tietonsa säännöllisesti näiden muutosten huomioon ottamiseksi. Seurantapalveluja tarjoavat kolmannet osapuolet saattavat päivittää IP-tietonsa eri aikataulun mukaisesti.
 • Kelpaamattomat klikkaukset: AdWords suodattaa pois kelpaamattomat klikkaukset, joten maantieteellisen alueen klikkausten määrä saattaa poiketa muiden tietolähteiden näyttämistä määristä.
 • Kiinnostava sijainti: AdWordsissa voidaan havaita sellaisia asiakasta kiinnostaneita sijainteja, joita muut tietolähteet eivät tunnista.
 • Muut liikenteen lähteet: Kolmannen osapuolen seurannan tarjoajat saattavat laskea kaikki sivustosi liikenteen lähteet pelkän AdWords-liikenteen sijaan. Oletetaan esimerkiksi, että AdWords tuottaa sivustoosi 50 käyntiä, mutta sivusto saa yhteensä 100 käyntiä kaikista lähteistä. AdWordsissa kirjataan tässä tapauksessa vain 50 klikkausta AdWords-liikenteestä.
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?