Lägg till, redigera och ta bort sökord

Du kan bidra till att få större försäljning och lägre kostnader genom att lägga till, ändra och ta bort sökord och deras matchningstyp, bud och annat. Anta till exempel att din kampanj har visats ett tag och att resultatet tyder på att vissa sökord fungerar bättre än andra. Då kan du höja buden för sökord som ger bra resultat och sänka dem för sökord som inte konverterar till försäljning. Du kan också ändra sökorden som går sämst så att du får större chans att nå dina annonseringsmål. Relevanta sökord med hög kvalitet kan resultera i att dina annonser visas för de kunder du vill, när du vill.

add keywords

Lägga till sökord

Hur du lägger till sökord i en annonsgrupp varierar beroende på om du använder kampanjtypen Endast söknätverket, Söknätverket med Display-tillval, Sök- och Display-nätverken eller Endast Display-nätverket. Om du är osäker på kampanjtypen kan du hitta den genom att öppna fliken Kampanjer, välja kampanjen som du vill kontrollera och titta på Typ under kampanjnamnet.

Lägga till sökord i kampanjer (Endast söknätverket, Söknätverket med Display-tillval eller Sök- och Display-nätverken)
 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Öppna fliken Sökord. Keywords tab
 3. Klicka på + Sökord högst upp i sökordstabellen.
 4. Välj i vilken annonsgrupp du vill lägga till sökordet. Add keywords
 5. Lägg till sökord i sökordsrutan, ett per rad (sökorden kan bestå av flera ord).

  Tips!

  Det kan visas en lista med sökordsförslag till höger om sökordsrutan. Klicka på länken lägg till bredvid sökorden som du vill lägga till i annonsgruppen. Du kan snabbt få en uppskattning av hur många personer som använder varje sökord genom att klicka på Beräkna söktrafik under textrutan.

 6. Klicka på Spara.
Öppna AdWords

Obs!

Första gången du skapar en annonsgrupp blir du ombedd att ange ett standardbud för annonsgruppen. Standardbudet används på dina sökord om du inte lägger till ett sökordsspecifikt bud från sökordstabellen.

Lägga till sökord i kampanjer som är inriktade på Endast Display-nätverket
 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Öppna fliken Display-nätverket.
 3. Klicka på + Inriktning ovanför diagrammet.
 4. Välj den annonsgrupp där du vill lägga till sökordet.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till inriktning och välj Sökord för Display-nätverket. Lägg till sökorden i sökordsrutan, ett per rad (sökorden kan bestå av flera ord) och klicka på Lägg till sökord. Eller skriv sökordet i rutan och klicka på Hitta relaterade sökord om du vill få sökordsförslag. Klicka på dubbelpilarna vid varje sökord som du vill lägga till.
 6. Klicka på OK och spara dina ändringar.

Tips!

Pröva att använda Sökordsplaneraren om du vill få förslag på nya sökord samt trafikuppskattningar.

Redigera, pausa och aktivera sökord

Du kan redigera ett sökord åt gången eller flera sökord samtidigt. Tänk på att när du redigerar själva sökordet eller sökordets matchningstyp, tar du bort det ursprungliga sökordet och skapar ett nytt. Det innebär också att statistiken om sökordet nollställs.

Redigera ett enstaka sökord

Obs!

Se till att funktionen för automatisk budgivning är inaktiverad så att du kan redigera buden. Om du inte anger ett sökordsspecifikt bud, används standardbudet för annonsgruppen och det visas nedtonat i kolumnen Högsta CPC i sökordstabellen.

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på den annonsgrupp eller kampanj som du vill redigera.
 3. Följ anvisningarna nedan beroende på typen av kampanj:
  • Om kampanjtypen är Endast söknätverket, Söknätverket med Display-tillval eller Sök- och Display-nätverken, öppnar du fliken Sökord.
  • Om kampanjen är av typen Endast Display-nätverket, öppnar du fliken Display-nätverket och sedan fliken Visa sökord.
 4. Klicka på sökordet om du vill ändra själva sökordet eller dess matchningstyp. Om du vill pausa eller aktivera sökordet klickar du på rullgardinsmenyn för statusikonen bredvid sökordet och väljer Aktiverat eller Pausat. Om du vill redigera budet för sökordet klickar du på budbeloppet i kolumnen Högsta CPC. Edit keyword
 5. Klicka på Spara.
Redigera flera sökord samtidigt

Du kan ändra flera sökord samtidigt med hjälp av verktyg som AdWords Editor eller AdWords API, eller på menyn Redigera.

Med AdWords Editor, AdWords API eller menyn Redigera

AdEords Editor

AdWords Editor är ett kostnadsfritt hämtningsbart program för kontohantering som du kan använda när du vill ändra flera sökord samtidigt. Det hela är mycket enkelt: Hämta ditt konto, gör ändringarna och överför de ändrade kampanjerna.

AdWords API

AdWords API (programutvecklingsgränssnitt) är ett verktyg för utvecklare som skapar program som samverkar direkt med AdWords-servern. Om du har ett stort eller avancerat konto kan du hantera det mer effektivt med hjälp av API:er.

Redigera flera sökord samtidigt på menyn Redigera

Om du vill spara tid kan du göra följande ändringar i flera sökord samtidigt:

 • Ändra sökordstext, måladress och bud
 • Ändra sökordets matchningstyp (endast söknätverket)
 • Pausa och aktivera sökord
 • Kopiera sökord till en annan annonsgrupp
 • Ange sökordsbuden så att annonserna visas på första sidan eller högst upp på första sidan (endast söknätverket)

Så här ändrar du flera sökord samtidigt:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Öppna fliken Kampanjer.
  • Endast söknätverket, Söknätverket med Display-tillval eller Sök- och Display-nätverken: Öppna fliken Sökord.
  • Endast Display-nätverket: Öppna fliken Display-nätverket och sedan fliken Visa sökord.
 3. Markera kryssrutorna bredvid de sökord som du vill redigera. De valda sökorden markeras.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera och välj vilken typ av ändring du vill göra. See keywords bulk edit menu
Kopiera sökord

Anta att du har lagt tid på att skapa en perfekt sökordslista till en av dina annonser och att du vill kopiera sökorden till en annan annonsgrupp. Du kan enkelt kopiera dina sökord från en annonsgrupp till en annan så att det går snabbare.

Obs!

Sökordets kvalitetsresultat kan ändras om du kopierar sökordet till en annan annonsgrupp. Kvalitetsresultatet kan till exempel öka om du kopierar sökordet till en annonsgrupp med mer relevanta annonser. Det innebär också att statistiken för sökordet nollställs.

Så här kopierar du sökord från en annonsgrupp i en kampanj i söknätverket:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Öppna fliken Kampanjer.
 3. Öppna fliken Sökord.
 4. Markera rutorna bredvid de sökord som du vill kopiera. Välj Kopiera på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+C på en PC eller Command+C på en Mac).
 5. Om du vill klistra in dina sökord i en kampanj i söknätverket öppnar du fliken Annonsgrupper och väljer den annonsgrupp där du vill klistra in kopierade sökord. Om du vill klistra in dina sökord i en kampanj i Display-nätverket väljer du en annonsgrupp i en kampanj i Display-nätverket och öppnar fliken Display-nätverket.
 6. Klicka på den annonsgrupp där du vill placera de kopierade sökorden.
 7. Välj Klistra in på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+V på en PC eller Command+V på en Mac).
 8. Valfritt: I dialogrutan som visas kan du markera kryssrutan Pausa nya sökord efter kopiering om du vill att dina nya sökord ska pausas. Annars kommer alla kopior av sökord som var aktiva när de kopierades att bli aktiva när de klistras in.
 9. Klicka på Klistra in.

Sökord som kopieras förbrukar budgeten för den kampanj där de klistras in. Om du vill kan du även kopiera buden för dem. Om du kopierar från och klistrar in i en kampanj i söknätverket kan du också kopiera dina sökords måladresser. Annars måste du ange bud och måladresser för dessa sökord efter att du har klistrat in dem.

Så här kopierar du sökord från en annonsgrupp i en kampanj i Display-nätverket:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Öppna fliken Kampanjer.
 3. Öppna fliken Display-nätverket.
 4. Öppna underfliken Sökord för Display-nätverket.
 5. Markera rutorna bredvid de sökord som du vill kopiera. Välj Kopiera på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+C på en PC eller Command+C på en Mac).
 6. Om du vill klistra in dina sökord i en kampanj i söknätverket öppnar du fliken Annonsgrupper och väljer den annonsgrupp där du vill klistra in kopierade sökord. Om du vill klistra in dina sökord i en kampanj i Display-nätverket öppnar du fliken Display-nätverket. Välj Klistra in på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+V på en PC eller Command+V på en Mac).
 7. Valfritt: I dialogrutan som visas kan du markera kryssrutan Pausa nya sökord efter kopiering om du vill att dina nya sökord ska pausas. Annars kommer alla kopior av sökord som var aktiva när de kopierades att bli aktiva när de klistras in.
 8. Klicka på Klistra in.

Ta bort sökord

Du kan ta bort ett enstaka sökord eller flera sökord samtidigt i en annonsgrupp.

Så här tar du bort sökord
 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på den annonsgrupp eller kampanj som du vill redigera.
 3. Följ anvisningarna nedan beroende på typen av kampanj:
  • Endast söknätverket, Söknätverket med Display-tillval eller Sök- och Display-nätverken: Öppna fliken Sökord.
  • Endast Display-nätverket: Öppna fliken Display-nätverket och sedan fliken Visa sökord.
 4. Markera rutorna bredvid de sökord som du vill kopiera. Välj sedan Ta bort på menyn Redigera.
 5. Klicka på OK.

Tips!

Pröva att skapa en söktermsrapport om du vill se vilka sökningar som ledde till att annonsen visades och till klick. Du kan använda informationen för att hitta nya sökord. Du kan också hitta sökord som inte ger bra resultat och som du kanske vill ta bort från ditt konto. Om du vill se resultatet för specifika sökord, kan du markera dem på fliken Sökord, klicka på rullgardinsmenyn Detaljer och välja Valda.

Så fungerar specialtecken och sökoperatorer tillsammans med sökord

Använda specialtecken tillsammans med sökord

Du kan använda två specialtecken, et-tecken (&) och accent (á), i sökorden. Sökord som innehåller de här tecknen betraktas som separata sökord, till exempel kafe och kafé.

Här följer några av de specialtecken som vårt system inte känner igen:

 • Specialtecken som ignoreras: Du kan lägga till punkt (.) och bindestreck (-) i sökorden, men sådana tecken ignoreras. Sökorden Storgat. och Storgat betraktas alltså som identiska.
 • Ogiltiga tecken: Det visas ett felmeddelande om du lägger till sökord som innehåller vissa tecken. Här följer några av de tecken som inte kan användas i sökord: , ! @ % ^ * () = {} ; ~ ` <> ? \ |
 • Sökoperatorer: Operatorn ”site” tas automatiskt bort från sökorden. Det innebär att om du lägger till sökordet [site:www.example.com mörk choklad], tolkas det som en synonym till [mörk choklad]. Om du använder avancerade sökoperatorer på Google kanske du vill veta hur operatorerna fungerar tillsammans med dina sökord. AdWords ignorerar sökoperatorer som du lägger till i sökorden. Om du till exempel lägger till sökoperatorn ”ELLER” i sökordet mörk choklad, som ELLER mörk choklad, ignoreras kommandot ELLER och dina annonser inriktas med sökordet mörk choklad.