Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Lägga till, redigera och ta bort sökord

Du kan öka försäljningen och sänka kostnaderna genom att lägga till, ändra eller ta bort sökord, matchningstyper, bud och annat. Anta till exempel att din kampanj har visats ett tag, och att resultaten tyder på att vissa sökord fungerar bättre än andra. Då kan du höja buden för sökord som ger bra resultat och sänka dem för sökord som inte leder till försäljning. Du kan också ändra sökorden som går sämst, så att du har större chans att nå dina annonseringsmål. Relevanta sökord med hög kvalitet kan resultera i att dina annonser visas för de kunder du vill, när du vill.

Lägga till sökord

Visa hur: Lägg till sökord

Klicka på knappen Visa hur nedan om du vill öppna ditt konto och bli guidad genom stegen.
Visa hur

Hur du ska lägga till sökord i en annonsgrupp varierar beroende på om du använder kampanjtypen Endast söknätverket, Söknätverket med Display-tillval eller Endast Display-nätverket. Om du är osäker på vilken kampanjtypen är, kan du öppna fliken Kampanjer, välja den aktuella kampanjen och titta på Typ under kampanjnamnet.

Så här lägger du till sökord i kampanjer (Endast söknätverket eller Söknätverket med Display-tillval)
 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Sökord. Keywords tab
 3. Klicka på knappen + Sökord högst upp i sökordstabellen.
 4. Välj annonsgruppen där du vill lägga till sökordet. Add keywords
 5. Lägg till sökord i sökordsrutan, ett per rad (sökorden kan bestå av flera ord).

  Tips!

  Det kanske visas en lista med sökordsförslag till höger om sökordsrutan. Klicka på länken lägg till vid sökordet som du vill lägga till i annonsgruppen. Du kan snabbt få en uppskattning av hur många personer som använder varje sökord genom att klicka på Beräkna söktrafik under textrutan.

 6. Klicka på Spara.
Öppna AdWords

Obs!

När du skapar en nannonsgrupp, ska du ange ett standardbud för annonsgruppen. Standardbudet används på sökorden om du inte lägger till ett sökordsspecifikt bud från sökordstabellen.

Så här lägger du till sökord i kampanjer som är inriktade på Endast Display-nätverket:
 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Display-nätverket.
 3. Klicka på + Inriktning ovanför diagrammet.
 4. Välj annonsgruppen där du vill lägga till sökordet.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till inriktning och välj Sökord för Display-nätverket. Lägg till sökorden i sökordsrutan, ett per rad (sökorden kan bestå av flera ord) och klicka på Lägg till sökord. Eller skriv sökordet i rutan och klicka på Hitta relaterade sökord om du vill få sökordsförslag. Klicka på dubbelpilarna vid varje sökord som du vill lägga till.
 6. Klicka på OK så att ändringarna sparas.

Tips

Pröva att använda Sökordsplaneraren om du vill få nya sökordsförslag och trafikuppskattningar.

Redigera, pausa och aktivera sökord

Du kan redigera ett sökord åt gången eller flera sökord samtidigt. Tänk på att när du ändrar själva sökordet eller sökordets matchningstyp, tar du bort det ursprungliga sökordet och skapar ett nytt. Det innebär också att statistiken om sökordet nollställs.

Redigera ett enstaka sökord

Obs!

Se till att funktionen automatisk budgivning är inaktiverad så att du kan redigera dina bud. Om du inte anger ett sökordsspecifikt bud används standardbudet för annonsgruppen, som visas nedtonat i kolumnen Högsta CPC i sökordstabellen.

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på annonsgruppen eller kampanjen som du vill redigera.
 3. Följ anvisningarna för din kampanjtyp nedan:
  • Om kampanjtypen är Endast söknätverket eller Söknätverket med Display-tillval, klickar du på fliken Sökord.
  • Om kampanjen är av typen Endast Display-nätverket, klickar du på fliken Display-nätverket och sedan på fliken Visa sökord.
 4. Klicka på sökordet om du vill ändra själva sökordet eller dess matchningstyp. Om du vill pausa eller aktivera sökordet, klickar du på statusikonen på rullgardinsmenyn vid sökordet och väljer Aktiverad eller Pausad. Om du vill redigera sökordsbudet, klickar du på budbeloppet i kolumnen Högsta CPC. Edit keyword
 5. Klicka på Spara.
Redigera flera sökord samtidigt

Du kan redigera flera sökord samtidigt med hjälp av verktyg som AdWords Editor och AdWords API, eller på menyn Redigera.

Med AdWords Editor, AdWords API eller menyn Redigera

AdWords Editor

AdWords Editor är ett kostnadsfritt hämtningsbart program för kontohantering som du kan använda när du vill ändra flera sökord samtidigt. Det hela är mycket enkelt: Hämta ditt konto, gör ändringarna och överför de ändrade kampanjerna.

AdWords API

AdWords API (programutvecklingsgränssnitt) är ett verktyg för utvecklare som skapar program som samverkar direkt med AdWords-servern. Om du har ett stort eller avancerat konto, kan du hantera det mer effektivt med hjälp av API:er.

Redigera flera sökord samtidigt på menyn Redigera

Om du vill spara tid, kan du göra följande ändringar i flera sökord samtidigt:

 • Ändra sökordets text, bud, målsida eller spårningsinformation
 • Ändra sökordets matchningstyp (endast söknätverket)
 • Pausa och aktivera sökord
 • Kopiera sökord till en annan annonsgrupp
 • Ange sökordsbuden så att annonserna visas på första sidan eller högst upp på första sidan (endast söknätverket)

Så här ändrar du flera sökord samtidigt:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på fliken Kampanjer.
  • Endast söknätverket, Söknätverket med Display-tillval eller Sök- och Display-nätverken: Klicka på fliken Sökord.
  • Endast Display-nätverket: Klicka på fliken Display-nätverket och sedan på fliken Visa sökord.
 3. Markera kryssrutorna bredvid sökorden som du vill redigera. De valda sökorden markeras.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera och välj vilken typ av ändring du vill göra. See keywords bulk edit menu
Kopiera sökord

Anta att du har lagt tid på att skapa den perfekta sökordslistan till en av dina annonser. Nu vill du kopiera sökorden till en annan annonsgrupp. Du kan enkelt kopiera sökorden från en annonsgrupp till en annan, så att det går snabbare.

Obs!

Sökordets kvalitetsresultat kan ändras när du kopierar det till en annan annonsgrupp. Kvalitetsresultatet kan till exempel öka om du kopierar sökordet till en annonsgrupp med mer relevanta annonser. Det innebär också att statistiken för sökordet nollställs.

Så här kopierar du sökord från en annonsgrupp i en kampanj i söknätverket:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på fliken Kampanjer.
 3. Klicka på fliken Sökord.
 4. Markera rutorna bredvid sökorden som du vill kopiera. Välj Kopiera på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+C på PC eller Command+C på Mac).
 5. Om du vill klistra in sökorden i en kampanj i söknätverket, klickar du på fliken Annonsgrupper och väljer annonsgruppen där du vill klistra in de kopierade sökorden. Om du vill klistra in sökorden i en kampanj i Display-nätverket, väljer du en annonsgrupp i en kampanj i Display-nätverket och klickar på fliken Display-nätverket.
 6. Klicka på annonsgruppen där du vill placera de kopierade sökorden.
 7. Välj Klistra in på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+V på PC eller Kommando+V på Mac).
 8. Valfritt: I dialogrutan som visas, kan du markera kryssrutan Pausa nya sökord efter inklistring om du vill att de nya sökorden ska pausas. Annars kommer alla kopior av sökord som var aktiva när de kopierades att bli aktiva när de klistras in.
 9. Klicka på Klistra in.

Sökord som kopieras, använder budgeten för den kampanj där de klistras in. Om du vill, kan du också kopiera deras bud. Om du kopierar från och klistrar in i en kampanj i söknätverket, kan du även kopiera sökordens målsidor. Annars måste du ange bud och målsidor för sökorden efter att du har klistrat in dem.

Så här kopierar du sökord från en annonsgrupp i en kampanj i Display-nätverket:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på fliken Kampanjer.
 3. Klicka på fliken Display-nätverket.
 4. Klicka på underfliken Sökord för Display-nätverket.
 5. Markera rutorna bredvid sökorden som du vill kopiera. Välj Kopiera på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+C på PC eller Kommando+C på Mac).
 6. Om du vill klistra in sökorden i en kampanj i söknätverket, klickar du på fliken Annonsgrupper och väljer annonsgruppen där du vill klistra in de kopierade sökorden. Om du vill klistra in sökorden i en kampanj i Display-nätverket, klickar du på fliken Display-nätverket. Välj Klistra in på rullgardinsmenyn Redigera (eller tryck på Ctrl+V på PC eller Kommando+V på Mac).
 7. Valfritt: I dialogrutan som visas, kan du markera kryssrutan Pausa nya sökord efter inklistring om du vill att de nya sökorden ska pausas. Annars kommer alla kopior av sökord som var aktiva när de kopierades att bli aktiva när de klistras in.
 8. Klicka på Klistra in.

Ta bort sökord

Du kan ta bort ett enstaka sökord eller flera sökord samtidigt i en annonsgrupp.

Så här tar du bort sökord:
 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på annonsgruppen eller kampanjen som du vill ta bort.
 3. Följ anvisningarna för din kampanjtyp nedan:
  • Endast söknätverket, Söknätverket med Display-tillval eller Sök- och Display-nätverken: Klicka på fliken Sökord.
  • Endast Display-nätverket: Klicka på fliken Display-nätverket och sedan på fliken Visa sökord.
 4. Markera kryssrutorna vid sökorden som du vill ta bort. Välj sedan Ta bort på menyn Redigera.
 5. Klicka på OK.

Tips!

Pröva att skapa en söktermsrapport om du vill se vilka sökningar som ledde till klick och till att annonsen visades. Du kan använda informationen när du vill hitta nya sökord. Du kan också hitta sökord som inte ger bra resultat och som du kanske vill ta bort från ditt konto. Om du vill se resultatet för specifika sökord, kan du markera dem på fliken Sökord, klicka på rullgardinsmenyn Detaljer och välja Valda.

Så här fungerar specialtecken och sökoperatorer tillsammans med sökord

Använda specialtecken tillsammans med sökord

Du kan använda två specialtecken, och-tecken (&) och accent (á), i dina sökord. Sökord med de här specialtecknen tolkas som separata sökord, till exempel cafe och café.

Här följer några av de specialtecken som vårt system inte känner igen:

 • Tecken som ignoreras: Du kan lägga till punkt (.) och bindestreck (-) i sökorden, men vi ignorerar de tecknen. Sökorden Kungsgat. och Kungsgat tolkas med andra ord som identiska sökord.
 • Ogiltiga specialtecken: Det visas ett felmeddelande om du lägger till sökord som innehåller vissa specialtecken. Här följer några av de tecken som inte kan användas i sökord: , ! @ % ^ * () = {} ; ~ ` <> ? \ |
 • Sökoperatorer: Vi tar bort operatorn ”site” från sökorden. Det innebär att om du lägger till sökordet [site:www.example.com mörk choklad], tolkas det som [mörk choklad]. Om du använder avancerade sökoperatorer på Google, kan det vara bra att veta hur operatorerna fungerar med sökorden. AdWords ignorerar sökoperatorer som läggs till i sökorden. Om du till exempel lägger till sökoperatorn ELLER i sökordet mörk choklad, som ELLER mörk choklad, ignorerar AdWords kommandot ELLER och inriktar dina annonser med sökordet mörk choklad.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.