Pozastavení a obnovení kampaní

Kampaně můžete snadno spouštět i zastavovat na kartě Kampaně. Stačí zaškrtnout políčka vedle kampaní, které chcete spustit nebo pozastavit, a pak je pomocí nabídky Upravit aktivovat, pozastavit nebo odstranit.

Tip: Zobrazení stavů kampaní

Chcete-li zobrazit aktuální stav kampaní, vyberte v rozbalovací nabídce v levém horním rohu možnost Všechny kampaně. Na kartě Kampaně pak ve sloupci Stav uvidíte, zda je kampaň pozastavená nebo aktivní.

Spuštění, zastavení a odstranění kampaně

Prohlídka s průvodcem: aktivace kampaně

Kliknutím na tlačítko Průvodce přejdete do účtu a poté vás provedeme jednotlivými kroky.

Průvodce

  1. Přihlaste se k účtu AdWords.
  2. V horní části vyberte zobrazení Kampaně, pak klikněte na kartu Kampaně a v nabídce nalevo pak na Všechny kampaně.
    • (Volitelné) Pokud chcete změnit stav videokampaně, zvolte v postranní navigaci položku Všechny videokampaně.
  3. Aktuální stav jednotlivých kampaní zjistíte ve sloupci Stav.
  4. Kampaň vyberete tak, že zaškrtnete políčko vedle ní. Zaškrtnutím políčka v horní části vedle záhlaví sloupce Kampaně vyberete všechny kampaně.
  5. Klikněte na rozbalovací nabídku Upravit nad kampaněmi a vyberte možnost Aktivovat (znovu spustit), Pozastavit nebo Odstranit (zastavit a odstranit ze seznamu). Change campaign status

Tip: Pozastavení a obnovení reklamních sestav

Pozastavovat a znovu spouštět můžete i reklamní sestavy, a to na kartách Reklamní sestavy, Reklamy a Klíčová slova. Naučte se, jak změnit stav reklamní sestavy, jak změnit stav reklamy a jak upravit, pozastavit či aktivovat klíčová slova.

Důležité upozornění

Po pozastavení nebo odstranění kampaně se přestanou zobrazovat všechny reklamní sestavy, reklamy a klíčová slova v této kampani.

I když pozastavenou kampaň znovu aktivujete, nemusí se spustit, pokud jste mezitím pozastavili nebo odstranili všechny její reklamní sestavy, reklamy nebo klíčová slova. Za účelem opětovného spuštění kampaně bude v takovém případě třeba klíčová slova, reklamy nebo reklamní sestavy ručně znovu aktivovat. Přečtěte si, jak stav reklamní sestavy může ovlivnit kampaně, reklamy a klíčová slova.

Tip: Okamžité pozastavení a obnovení kampaně

Kampaň lze okamžitě pozastavit nebo obnovit kliknutím na ikonu stavu (zelená tečka Zelená tečka vedle sloupce Kampaň). Tuto možnost máte i u reklam, klíčových slov a reklamních sestav.

Status icon

Související odkazy

Pomohl vám tento článek?