Pozastavení a obnovení kampaní

Kampaně můžete snadno spouštět i zastavovat na kartě Kampaně. Pomocí nabídky Upravit lze několika kliknutími kampaň (či více kampaní najednou) povolit, pozastavit nebo odstranit.

Tip

Chcete-li zjistit aktuální stav kampaní, klikněte na kartu Kampaně, vyberte možnost Všechny online kampaně a podívejte se do sloupce Stav.

Chcete-li zobrazit všechny kampaně včetně odstraněných, klikněte na rozbalovací nabídku Všechny aktivní kampaně a vyberte možnost Vše.

Jak kampaň spustit, zastavit nebo odstranit

Prohlídka s průvodcem: aktivace kampaně

Kliknutím na tlačítko Průvodce přejdete do účtu a poté vás provedeme jednotlivými kroky.

Průvodce

  1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
  2. Na kartě Kampaně klikněte v postranní navigaci na položku Všechny online kampaně. (Pokud chcete změnit stav videokampaně, zvolte v postranní navigaci položku Všechny videokampaně.)
  3. Aktuální stav jednotlivých kampaní zjistíte ve sloupci Stav.
  4. Zaškrtnutím políčka vedle kampaně ji vyberete. Chcete-li rychle vybrat všechny kampaně, zaškrtněte políčko úplně nahoře vedle záhlaví sloupce Kampaň.
  5. Klikněte na rozbalovací nabídku Upravit nad kampaněmi a vyberte možnost Aktivovat (znovu spustit), Pozastavit nebo Odstranit (zastavit a odstranit ze seznamu). Change campaign status

Tip

Pozastavovat a obnovovat můžete i reklamní sestavy, a to na kartách Reklamní sestavy, Reklamy a Klíčová slova. Naučte se, jak změnit stav reklamní sestavy, jak změnit stav reklamy a jak upravovat, pozastavovat či aktivovat klíčová slova.

Důležitá upozornění

Po pozastavení nebo odstranění kampaně se přestanou zobrazovat všechny reklamní sestavy, reklamy a klíčová slova v této kampani.

I když kampaň znovu aktivujete, nemusí se spustit, pokud jste mezitím pozastavili nebo odstranili všechny reklamní sestavy, reklamy nebo klíčová slova v této kampani. V takovém případě bude třeba manuálně znovu aktivovat příslušná klíčová slova, reklamy a reklamní sestavy, aby se kampaň mohla spustit. Přečtěte si, jak stav reklamní sestavy může ovlivnit kampaně, reklamy a klíčová slova.

Tip

Kampaň lze okamžitě pozastavit nebo obnovit kliknutím na ikonu stavu (zelená tečka Zelená tečka vedle sloupce Kampaň). Tuto možnost máte i u reklam, klíčových slov a reklamních sestav.

Status icon

Jak znovu spustit odstraněnou kampaň

Pokud jste některou starou kampaň odstranili, můžete ji snadno znovu aktivovat. Kampaně, které odstraníte, automaticky skryjeme jako neaktivní. V případě potřeby k nim však stále máte přístup. Chcete-li zobrazit všechny kampaně, klikněte na rozbalovací nabídku Všechny kampaně kromě odstraněných umístěnou nad grafem a zvolte možnost Vše. Poté budete moci vybrat odstraněnou kampaň a změnit její stav na Aktivní.

Jak užitečný je tento článek:

Názor jsme zaznamenali. Děkujeme
  • Zcela neužitečný
  • Nepříliš užitečný
  • Poměrně užitečný
  • Velmi užitečný
  • Mimořádně užitečný