Velg annonseleveringsmåte

Annonseleveringen bestemmer hvor ofte annonsene dine blir vist i løpet av dagen. Når du har angitt et budsjett for kampanjen din, kan du velge en av to annonseleveringsmåter:

 • Standard levering (standardalternativet) fordeler budsjettet utover dagen for å unngå at budsjettet brukes opp tidlig. Dette alternativet anbefales hvis du ønsker å nå ut til målgruppen din jevnt hele dagen, og ikke bare om morgenen.
 • Akselerert levering innebærer at annonsene dine vises med kortere mellomrom inntil budsjettet er oppbrukt. Hvis kampanjen din er budsjettbegrenset, kan det derfor hende at annonsen din slutter å kjøre allerede tidlig på dagen.

Du finner flere tilgjengelige annonseleveringsmåter under Avanserte innstillinger. Annonserotasjonen avgjør hvor ofte de aktive annonsene dine i en annonsegruppe vises i forhold til hverandre. Du kan optimalisere for klikk eller konverteringer, eller du kan velge å rotere annonsene med jevnere fordeling. Hvis du kjører annonser i displaynettverket, kan du ved hjelp av frekvenstak sette en øvre grense for hvor ofte annonsen din kan vises til hver enkelt besøkende.

Forklaring av annonselevering og budsjett

For de fleste annonsører brukes det av budsjettet når en potensiell kunder klikker på annonsen. Jo oftere annonsen vises, desto raskere bruker du opp dagsbudsjettet. Annonsevisningen stopper så snart dagsbudsjettet er brukt opp. Valget ditt av leveringsmåte bestemmer derfor hvor ofte og over hvor lang tid annonsen din blir vist, samt hvor lenge budsjettet ditt varer.

Standard levering (standardmåten):

 • Slik fungerer det: Vi vil forsøke å fordele annonseleveringen jevnt over hele døgnet (00:00 til 23:59).    
 • Hvem det passer best for: Denne måten er et godt valg hvis du ønsker å nå ut til kunder på ulike tidspunkter utover hele dagen. Hvis du har et lite budsjett, kan denne måten også hjelpe deg med å unngå å bruke opp hele budsjettet om morgenen. Hvis du for eksempel driver en virksomhet som tilbyr levering av gourmetmat, vil det være lurt å nå kundene ved frokost, lunsj og middag.
 • Hva du kan forvente: Ettersom annonseleveringen fordeles over hele døgnet, er det ikke sikkert at du ser annonsen din hver gang du sjekker. (Husk: Hvis du ønsker å se annonsen din i kontekst, bør du bruke forhåndsvisningsverktøyet for annonser i stedet for å søke på Google.)

Akselerert levering:

 • Slik fungerer det: Fra det øyeblikket dagen starter (kl. 00.00), blir annonsen din vist med kortere mellomrom inntil du når budsjettgrensen din.
 • Hvem det passer best for: Denne leveringsmåten er et godt valg hvis det er viktig for deg at annonsene dine vises med kortere mellomrom fra morgenen av inntil budsjettet er oppbrukt, selv om det betyr at annonsene kanskje ikke vises hele dagen.
 • Hva du kan forvente: Husk at visningen av annonsene dine stopper så snart du har nådd budsjettet som er tildelt for den aktuelle dagen (les mer nedenfor). Hvis du når budsjettgrensen tidlig på morgenen, blir ikke annonsen din vist igjen før neste dag.
Valg av standard eller akselerert leveringsmåte

Slik angir du leveringsmåte:

 1. Logg deg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst.
 3. Klikk på navnet på kampanjen som skal leveres, under Alle Internett-kampanjer.
 4. Klikk på Innstillinger-fanen.
 5. Klikk på Leveringsmåte (avansert) under Budgivning og budsjett. Merk at de tilgjengelige innstillingene kan variere avhengig av hvilken kampanjetype du velger. Sammenlign kampanjetypene i detalj, og finn ut hvordan du kan bytte til en annen kampanjetype.
 6. Klikk på Rediger ved siden av «Leveringsmåte».
 7. Velg Standard (standardmåten) eller Akselerert. Select delivery method
 8. Klikk på Lagre.
Prøv nå

Valg av annonserotasjonsinnstilling for kampanjen

Annonserotasjon er måten vi leverer annonsene dine på både i Søkenettverket og Displaynettverket. Hvis du har flere annonser i samme annonsegruppe, roteres annonsene. Årsaken er at bare én annonse fra kontoen din kan bli vist om gangen. Hvis du ønsker å angi hvor ofte annonsene i annonsegruppen skal vises i forhold til hverandre, har du fire alternativer:

 • Optimaliser for klikk (standard): De annonsene som forventer å gi flest klikk, leveres oftere til annonseauksjonen enn andre annonser i annonsegruppen. Annonser med høyere kvalitet oppnår flere visninger enn andre annonser i annonsegruppen, noe som fører til høyere annonsevisningsprosent. Ved å bruke dette alternativet mottar annonsegruppen sannsynligvis flere visninger og klikk totalt, ettersom annonser med høyere kvalitet oppnår bedre plasseringer og tiltrekker seg mer oppmerksomhet fra brukerne.

  Slik fungerer det
  Optimalisert-algoritmen sender annonser til auksjoner ut fra prinsippene for statistisk analyse. Etter hvert som det akkumuleres data, fokuseres annonseleveringen stadig mer rundt de av annonsene som har statistisk høyere sannsynlighet for å gi gode resultater. Selv om du bruker denne innstillingen, kan annonseleveringen likevel forbli relativt jevn hvis annonsene i en annonsegruppe gir relativt like resultater, eller hvis annonsegruppen har forholdsvis få visninger og klikk i en periode.
 • Optimaliser for konverteringer: Annonser som er forventet å gi flere konverteringer, leveres oftere til annonseauksjonen enn andre annonser i annonsegruppen. Dette alternativet optimaliserer for konverteringer, og tar derfor hensyn både til klikkfrekvensen og konverteringsfrekvensen. Hvis det ikke er mulig å avgjøre ut fra konverteringsdataene hvilken annonse som kommer til å gi flest konverteringer, roteres annonsene ved hjelp av «Optimaliser for klikk»-data. Selv om bruk av dette alternativet kan føre til at annonsegruppen mottar færre klikk enn hvis du hadde brukt optimalisering for klikk, får annonsegruppen sannsynligvis flere konverteringer, og dette kan bety høyere avkastning.
 • Rotér jevnt: Leverer annonsene dine jevnere i annonseauksjonen. Hvis annonsene i annonsegruppen er de samme i 90 dager, optimaliserer kampanjen automatisk for klikk eller konverteringer. Det optimaliseres for klikk med mindre kampanjen bruker konverteringsoptimereren eller Utvidet CPC – i dette tilfellet velges optimalisering for konverteringer.

  Selv om denne innstillingen er på kampanjenivå, blir perioden med jevn rotasjon sporet separat for hver annonsegruppe. Perioden starter (og tilbakestilles) hver gang annonsene i den aktuelle annonsegruppen endres, altså når du legger til en ny annonse, redigerer en eksisterende annonse eller aktiverer en annonse som har vært slettet eller midlertidig stoppet. Når perioden for jevn rotasjon utløper, og vi optimaliserer for klikk, vil det fremdeles stå «Rotér jevnt» i kampanjeinnstillingene. Vi gjør oppmerksom på at i kampanjer som bruker alternativet for CPM-budgivning, vil annonserotasjonen være mer jevnt fordelt selv etter at det er gått 90 dager.

 • Rotér uendelig: På samme måte som «Rotér jevnt» får du med dette alternativet mer jevnt fordelt annonselevering i annonseauksjonen, men på ubestemt tid og uten optimalisering. Dette alternativet anbefales ikke for de fleste annonsører.

Jevn rotasjon fører generelt til at annonser med lavere klikkfrekvens og konverteringsfrekvens blir vist oftere. Derfor kan dette alternativet resultere i lavere gjennomsnittlig plassering eller færre klikk og konverteringer.

Med alternativene «Rotér jevnt» og «Rotér uendelig» er prosentandelen av annonser som blir vist fra annonsegruppen, jevnere fordelt enn med de øvrige alternativene for annonserotasjon. Ettersom AdWords tar annonsenes kvalitetspoeng med i betraktningen når annonsene rangeres på en søkeresultatside, er det imidlertid ikke sikkert rotasjonen blir helt jevnt fordelt. En annonse med mange kvalitetspoeng kan bli vist på den første søkeresultatsiden der den oppnår en visning hver gang den utløses, mens en annonse med få kvalitetspoeng blir vist på de påfølgende sidene og bare oppnår en visning hvis brukeren klikker seg videre til denne siden. 

Angi annonserotasjon for kampanjen

Slik angir du annonserotasjonen:

 1. Logg deg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst.
 3. Klikk på navnet på kampanjen som skal leveres, under Alle Internett-kampanjer.
 4. Klikk på Innstillinger-fanen.
 5. Klikk på Annonselevering: annonserotasjon, frekvenstak under Avanserte innstillinger. Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, kan imidlertid variere alt etter hvilken kampanjetype du velger. Sammenlign kampanjetypene i detalj, og finn ut hvordan du kan bytte til en annen kampanjetype.
 6. Klikk på Rediger ved siden av Annonserotasjon for å velge en metode for visning av annonsene. Ad rotation
 7. Klikk på Lagre.
Prøv nå

Bruk av frekvenstak for visning av annonser i Displaynettverket

Ved hjelp av frekvenstak begrenses antall ganger annonsene dine vises til hver enkelt bruker i Google Displaynettverk. Det gjelder ikke Søkenettverket.

Hvis du slår på frekvenstak for en kampanje, angir du en grense for antall visninger du tillater per dag, per uke eller per måned for en individuell bruker. Du velger også om begrensningen gjelder hver annonse, annonsegruppe eller kampanje. Hvis du annonserer på nettsteder som har mange besøkende som kommer tilbake (for eksempel The New York Times), bidrar dette til at annonsen din ikke vises for mye til de samme personene.

Slik angir du et frekvenstak

Slik angir du et frekvenstak:

 1. Logg deg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst.
 3. Klikk på navnet på kampanjen som skal leveres, under Alle Internett-kampanjer.
 4. Klikk på Innstillinger-fanen.
 5. Klikk på Annonselevering: annonserotasjon, frekvenstak under Avanserte innstillinger. Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, kan imidlertid variere alt etter hvilken kampanjetype du velger. Sammenlign kampanjetypene i detalj, og finn ut hvordan du kan bytte til en annen kampanjetype.
 6. Klikk på Rediger ved siden av «Frekvenstak».
 7. Angi antall visninger. Verdien må være et helt tall (f.eks. 100, ikke 100,5). Frequency capping
 8. Velg en tidsintervall (per dag, per uke eller per måned) og et nivå (per annonsegruppe, per annonse eller for denne kampanjen).
 9. Klikk på Lagre.
Prøv nå

Tips

Hvis du ønsker mer kontroll over når annonsen din blir vist, og du har undersøkt hvilke tidspunkter og dager annonsene dine får flest klikk på, kan du lage en tilpasset annonseplan for å velge at annonsen skal bli vist på disse tidspunktene og dagene.

Fremgangsmåten videre