Rediger visningsadresser og nettadresser for landingssider

Du kan redigere visningsadresser og nettadresser for landingssider hver for seg eller samlet. Hvis du ønsker mer spesifikke landingssider, kan du opprette egne nettadresser til landingssidene for hvert enkelt av søkeordene dine. På denne måte kan brukerne føres til en side på nettstedet ditt som spesifikt er knyttet til et bestemt søkeord. Hvis du har en kampanje i Displaynettverket, kan du definere spesifikke nettadresser til landingssidene for hver målrettingsmetode du bruker.

Rediger visningsadressen eller nettadressen til landingssiden for en annonse

Du kan redigere visningsadressene og nettadressene til landingssidene hver for seg eller samlet. Husk at hvis du endrer nettadressene for en annonse, fjernes den opprinnelige annonsen, og det opprettes en ny annonse. Du kan ikke gjenoppta den opprinnelige annonsen. Statistikken for den nye annonsen tilbakestilles, og annonsen må godkjennes før den kan publiseres. Hvis du ønsker å foreta endringer i sporingsinformasjonen, kan du gjøre dette under «Alternativer for nettadresse».

Tips

For mobiloptimaliserte annonser kan du vurdere å redigere den endelige nettadressen slik at brukerne føres til en nettside med innhold som er skreddersydd for mobilenheter. Finn ut mer om hvordan du utvikler effektive mobilnettsteder

Rediger nettadresser hver for seg

Slik redigerer du visningsadressen eller nettadressen for landingssiden for en individuell annonse:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Klikk på Annonser-fanen.
 4. Klikk på annonseteksten for å redigere annonsen.
 5. Gjør endringene i vinduet som åpnes. Google viser opptil 35 tegn fra visningsadressen din. Nettadressen din for landingssiden kan bestå av opptil 2048 tegn.Edit your ad popup
 6. Klikk på Lagre.
Prøv nå

Rediger flere nettadresser om gangen

Slik redigerer du visningsadresser eller nettadresser for landingssider for flere annonser samtidig:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Klikk på Annonser-fanen.
 4. Merk av i ruten ved siden av alle annonser du ønsker å redigere. Du kan også velge samtlige annonser ved å merke av i ruten på menylinjen.
 5. Klikk på Rediger, og velg deretter Endre tekstannonser.
 6. I vinduet som åpnes, kan du søke og erstatte, legge til, angi eller endre bruken av store og små bokstaver i visningsadresser eller nettadresser for landingssider. Visningsadressen kan maksimalt inneholde 35 tegn, mens nettadresser for landingssider kan inneholde opptil 2048 tegn. See ad bulk edit options
 7. Klikk på Forhåndsvis endringer for å se hvordan endringene dine kommer til å se ut, og klikk på Gjør endringer for å redigere annonsene du har valgt.

Hvis du ønsker å masseredigere kampanjer, annonser, annonsegrupper og annet, er det lurt å bruke masseopplastinger. Med masseopplastinger kan du laste ned et regneark, gjøre endringer uten nett, og deretter laste opp regnearket slik at endringene trer i kraft samtidig.

Definer nettadresser til landingssider for søkeord

Nettadresser til søkeordlandingssider kan føre brukerne til sider på nettstedet ditt som er knyttet til bestemte søkeord. Hvis du for eksempel har søkeordet «fotballdrakter», kan du angi nettadressen til en søkeordlandingsside som sender brukerne til sidene med fotballdrakter på nettstedet ditt. I så fall må du først legge til en «Endelig nettadresse»-kolonne under Søkeord-fanen. Deretter kan du legge til nettadressen for søkeordlandingssiden. 

Først legger du til en «Endelig nettadresse»-kolonne:
 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
  • Hvis kampanjen er av typen «Bare Søkenettverket» eller «Søk med utvalgt Display», går du til Søkeord-fanen.
  • Hvis du har en «Bare Displaynettverket»-kampanje, klikker du på Displaynettverk-fanen og deretter på Søkeord for Displaynettverket-fanen.
 3. Klikk på Kolonner ovenfor statistikktabellen, og velg Endre kolonner.
 4. Velg Attributter, og klikk deretter på Legg til ved siden av Endelig nettadresse. Attributes link
 5. Klikk på Bruk. Deretter er en «Endelig nettadresse»-kolonne oppført i statistikktabellen under Søkeord-fanen.
Legg til nettadressen for en søkeordlandingsside i «Endelig nettadresse»-kolonnen:
 1. Klikk i «Endelig nettadresse»-kolonnen ved siden av søkeordet du ønsker å angi landingssiden for.
 2. Angi nettadressen, som kan inneholde opptil 2048 tegn.
 3. Klikk på Lagre.

Hvis du bruker sporing, kan du legge til en egendefinert parameter på søkeordnivå.

Nettadresser til landingssider for Displaynettverket

For annonser i Displaynettverket kan du også endre nettadresser til landingssider for en administrert plassering, en aldersgruppe, et kjønn, et emne, en interessekategori eller en remarketingliste.

Som standard bruker AdWords nettadressen for landingssiden fra målrettingsmetoden du har aktivert egendefinerte bud for. Hvis du ikke har angitt en nettadresse for denne målrettingsmetoden, brukes nettadressen til annonsens landingsside i AdWords.

Eksempel

Sett at du har lagt til en nettadresse til en landingsside for en annonse og en administrert plassering, og at du har angitt et plasseringsspesifikt bud for den administrerte plasseringen på følgende måte:

Publiseringsmetode for visning Nettadresse for landingsside Budtype
Administrert plassering www.example.com/blomster_tulipaner.html Egendefinert bud
Annonse www.example.com/hageverktoy.html Standard annonsegruppebud

I dette eksemplet vises nettadressen til landingssiden for den administrerte plasseringen, ettersom du har aktivert egendefinerte bud for administrerte plasseringer.

Endre nettadresser til landingssider for målretting mot Displaynettverket

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Displaynettverket-fanen.
 3. Gå til fanen for målrettingsmetoden du ønsker å endre.
 4. For å angi forskjellige landingssider for hver enkelt målrettingsmetode, merker du av i avmerkingsboksene for metodene du ønsker å redigere.
 5. Velg Endre de endelige nettadressene i Rediger-rullegardinmenyen.
 6. Angi nettadressen, som kan inneholde opptil 2048 tegn.
 7. Klikk på Foreta endringene.
Var denne artikkelen nyttig?
Logg på AdWords

Få hjelp og tips som er skreddersydd for kontoen din, ved å komme i gang med AdWords.