Rediger visningsadressene- og nettadressene for destinasjonssidene dine

Når du oppretter en annonse, angir du en visningsadresse, altså adressen som er synlig i annonsen (vanligvis med grønn skrift). Du kan også oppgi destinasjonsadressen brukerne kommer til etter at de klikker på annonsen din.

Visningsadresser og nettadresser for destinasjonssider

Visningsadresser

Visningsadressen er nettadressen som vises i annonsen. Hvis nettstedsadressen din begynner med et underdomene, inngår dette underdomenet i visningsadressen (f.eks. «support» i «support.google.com»). I standard tekstannonser er visningsadressen oppført i grønt ved siden av et gult «Annonse»-ikon.

Miljøvennlige turer på Finnmarksvidda
Annonse www.example.com
Guidene våre kjenner Finnmarksvidda ut og inn!
Bestill nå og få 10 % rabatt

Nettadresser for destinasjonssider

De fleste annonsører bruker en enkel visningsadresse som er lett å lese, og definerer en lengre nettadresse for destinasjonssiden for å sende folk til et mer spesifikt område på nettstedet sitt.

Eksempel: Hvis Google skulle annonsere for brukerstøtten for AdWords, kunne vi ha brukt www.support.google.com som visningsadresse og www.support.google.com/adwords som nettadresse for landingssiden. Du kan velge å angi en endelig nettadresse eller en destinasjonsadresse som nettadresse for landingssiden. Med mindre du bruker sporing, er disse adressene identiske. Hvis du bruker sporing, er det lurt å bruke en endelig nettadresse. Finn ut mer om oppgraderte nettadresser

 

Retningslinjer for nettadresser

Visningsadresser skal gi kunder en klar pekepinn om hva slags side de kommer til når de klikker på annonsen. Derfor krever Google at både visningsadresser og nettadresser for landingssider skal være på samme nettsted. Dette innebærer at visningsadressen i annonsen må samsvare med domenet som brukerne kommer til når de klikker på annonsen.

Hvis visningsadressen din for eksempel er www.adwords.google.com, kan destinasjonsadressen eller den endelige nettadressen din være www.adwords.google.com/adwords, ettersom domenet (google.com) for visningsadressen samsvarer med domenet for nettadressen for destinasjonssiden. Husk at alle visningsadressene i annonsegruppen din må ha samme domene.

Rediger nettadressene for annonsene dine

Du kan redigere visningsadresser og nettadresser til landingssider hver for seg eller samlet. Husk at hvis du endrer nettadressene for en annonse, fjernes den opprinnelige annonsen, og det opprettes en ny annonse. Du kan ikke gjenoppta den opprinnelige annonsen. Statistikken for den nye annonsen tilbakestilles, og annonsen må godkjennes før den kan publiseres.

Rediger nettadresser hver for seg

Slik redigerer du visningsadressen eller nettadressen for landingssiden for en individuell annonse:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Klikk på Annonser-fanen.
 4. Klikk på annonseteksten for å redigere annonsen.
 5. Gjør endringene i vinduet som åpnes. Opptil 35 tegn blir vist i visningsadressen din (eller 20 tegn for WAP-mobilannonser). Nettadressen for destinasjonssiden din kan bestå av opptil 2048 tegn.Edit your ad popup
 6. Klikk på Lagre.
Prøv selv

Rediger nettadresser samlet

Slik redigerer du visningsadresser eller nettadresser for landingssider for flere annonser samtidig:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
 3. Klikk på Annonser-fanen.
 4. Merk av i ruten ved siden av alle annonser du ønsker å redigere. Du kan også velge samtlige annonser ved å merke av i ruten på menylinjen.
 5. Klikk på Rediger, og velg deretter Endre tekstannonser.
 6. I vinduet som åpnes, kan du finne og erstatte, legge til, angi eller endre bruken av store og små bokstaver i visningsadresser eller nettadresser for destinasjonssider. Opptil 35 tegn blir vist i visningsadressen din (eller 20 tegn for WAP-mobilannonser). Nettadressen for destinasjonssiden din kan bestå av opptil 2048 tegn. See ad bulk edit options
 7. Klikk på Forhåndsvis endringer for å se hvordan endringene dine kommer til å se ut. Du kan også klikke på Gjør endringene for å redigere annonsene du har valgt.

Hvis du ønsker å masseredigere kampanjer, annonser, annonsegrupper og annet, er det lurt å bruke masseopplastinger. Med masseopplastinger kan du laste ned et regneark, gjøre endringer uten nett, og deretter laste opp regnearket slik at endringene trer i kraft samtidig.

Tips

For mobiloptimaliserte annonser bør du redigere nettadressen for annonsens landingsside slik at den leder brukerne til en nettside med innhold som er skreddersydd for mobilenheter. Finn ut mer om hvordan du utvikler effektive mobilnettsteder

Definer nettadresser til landingssider for søkeord

Bruk nettadresser til søkeordlandingssider for å lede folk til sider på nettstedet ditt som er knyttet til bestemte søkeord. Hvis du for eksempel har søkeordet «fotballdrakter», kan du angi nettadressen til en landingsside for søkeord som sender brukerne til sidene med fotballdrakter på nettstedet ditt.

Først konfigurerer du en «Landingsside»-kolonne:
 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen.
  • Gå til Søkeord-fanen for kampanjer av typen «Bare Søkenettverket» eller «Søk med utvalgt display».
  • Gå til Displaynettverk-fanen og deretter til Søkeord for Displaynettverket-fanen for kampanjer av typen «Bare Displaynettverket».
 3. Klikk på Kolonner ovenfor statistikktabellen, og velg deretter Tilpass kolonner. Columns button
 4. Velg Attributter, og klikk på Legg til-linken ved siden av Landingsside. Attributes link
 5. Klikk på Bruk. Du ser nå en ny «Landingsside»-kolonne i resultattabellen i Søkeord-fanen din.
Deretter legger du til nettadressen til en landingsside for søkeord i «Landingsside»-kolonnen:
 1. Klikk i «Landingsside»-kolonnen ved siden av søkeordet du ønsker å angi landingssiden for.
 2. Angi nettadressen. Den kan bestå av opptil 2048 tegn.
 3. Klikk på Lagre.

Destinasjonsadresser og Displaynettverket

For annonser i Displaynettverket kan du også endre destinasjonsadressene for en bestemt administrert plassering, alder, kjønn, emne, interessekategori eller remarketingliste.

Som standard bruker AdWords destinasjonsadressen fra målrettingsmetoden du har aktivert egendefinerte bud for. Hvis du ikke har angitt en nettadresse for denne målrettingsmetoden, benyttes destinasjonsadressen for annonsen.

Eksempel

Sett at du har lagt til en destinasjonsadresse for annonsen din og den administrerte plasseringen, og at du har angitt et plasseringsspesifikt bud for den administrerte plasseringen tilsvarende dette:

Publiseringsmetode for visning Destinasjonsadresse Budtype
Administrert plassering www.example.com/blomster_tulipaner.html Egendefinert bud
Annonse www.example.com/hageverktoy.html Standard annonsegruppebud

I dette eksempelet benyttes destinasjonsadressen for den administrerte plasseringen under publiseringen av visningen fordi du har slått på egendefinerte bud for administrerte plasseringer.

Endre destinasjonsadresser for målrettingsmetoder mot Displaynettverket

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Displaynettverket-fanen.
 3. Gå til fanen for målrettingsmetoden du ønsker å endre.
 4. Merk av i feltene ved siden av metodene der du vil legge til landingssider.
 5. Velg Endre destinasjonsadresser fra rullegardinmenyen Rediger.
 6. Angi nettadressen. Den kan bestå av opptil 2048 tegn.
 7. Klikk på Gjør endringer.

Fremgangsmåten videre

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
 • Svært unyttig
 • Ikke særlig nyttig
 • Litt nyttig
 • Svært nyttig
 • Ekstremt nyttig