Bruk av tilpasset annonseplanlegging

Du ønsker kanskje at annonsen din skal vises når en kunde søker på nettet, uansett tidspunkt. Eller kanskje ønsker du bare å vise annonsen på bestemte dager, eller i arbeidstiden når du er til stede og kan ta deg av kundehenvendelser. For kampanjer der «Alle funksjoner» er aktivert, kan du bruke tilpasset annonseplanlegging for å:

 • angi bestemte tidsrom og/eller ukedager der du vil at annonsene dine skal vises.
 • angi budjusteringer for å øke eller redusere budene for bestemte dager og tidspunkter.

Som standard brukes innstillingen «Vis annonser alle dager og til alle tidspunkter» for AdWords-kampanjene dine. Dette betyr at annonsene dine er kvalifisert for å delta i alle relevante auksjoner hele dagen, hver kalenderdag. Når du bruker tilpasset annonseplanlegging, er annonsene dine bare kvalifisert for å delta i auksjoner som finner sted på datoene og i tidsrommene du angir.

Ser du ikke annonseplanleggingen?

Tilpasset annonseplanlegging er tilgjengelig for kampanjer der «Alle funksjoner» er aktivert. Hvis en kampanje er av undertypen «Standard», ser du ikke annonseplanlegging som et alternativ på Innstillinger-fanen for kampanjen. Det kan hende du må endre undertypen for kampanjen til «Alle funksjoner». Finn ut mer om hvilke funksjoner som er tilgjengelige i de forskjellige kampanjetypene.

Eksempel

La oss si at du driver en hundesledevirksomhet i Alaska. Når du ser på «Tidspunkt og ukedag»-resultatene på Annonseplan-underfanen, har du lagt merke til at annonsene dine får de beste resultatene mellom 08.00 og 11.00 på tirsdager når Ekstremt kalde steder vises på TV. Derfor bestemmer du deg for å justere annonseplanen, slik at annonsene dine bare vises i dette tidsrommet på tirsdager.

Opprett en annonseplan

Slik planlegger du visning av annonsen din på bestemte tidspunkter og dager:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst på siden.
 3. Klikk på navnet på kampanjen som skal planlegges, under Alle Internett-kampanjer
 4. Klikk på Innstillinger-fanen og deretter på Annonseplan-underfanen. (Husk at annonseplanlegging bare er tilgjengelig for kampanjer der «Alle funksjoner» er aktivert.)
 5. Klikk på + Annonseplan-knappen. 
 6. Velg bestemte dager og tidspunkter etter ønske. 
 7. Klikk på Lagre. Endringene dine vises i Annonseplan-statistikktabellen.
Prøv nå

Vær oppmerksom på følgende

Når du lager en annonseplan, vises bare annonsen din i tidsrommene du spesifiserer. Annonsen din vises ikke på datoer eller i tidsperioder du ikke har oppført på annonseplanen. Gå gjennom annonseplanen din for å sikre at den omfatter alle dagene og tidspunktene der du ønsker at annonsen din skal være kvalifisert for visning.

Slik kan du se nøyaktig når annonsen kan vises i henhold til planen:

 1. Klikk på Innstillinger-fanen for kampanjen og deretter på Annonseplan-fanen.
 2. Klikk på Programinformasjon-rullegardinmenyen.
 3. Velg om du vil se annonseplanen etter «Ukedag» eller «Tidspunkt og ukedag».
 4. Hvis du vil legge til flere datoer eller tidspunkter i annonseplanen din, følger du trinnene ovenfor.

 

Justering etter tidssoneforskjeller

Annonseplanene du angir, baseres på tidssonen du valgte da du opprettet AdWords-kontoen. Derfor er det viktig at du justerer annonseplanen slik at den tar hensyn til eventuelle forskjeller i målkundenes tidssoner. Slik kontrollerer du innstillingene for tidssone i kontoen:

 1. Klikk på tannhjulikonet, .
 2. Velg Kontoinnstillinger på tannhjulmenyen.
 3. Velg Innstillinger på navigasjonsraden.

Angi en budjustering for annonseplanen

Annonseplan-underfanen i kampanjeinnstillingene kan du angi budjusteringer for bestemte dager og tidspunkter. Hvis du velger å også angi budjusteringer for mobile enheter og steder, legges alle justeringene sammen for å fastsette den endelige budjusteringen. Når du foretar budjusteringer, kan kostnadene for individuelle klikk variere, men det samlede dagsbudsjettet forblir uforandret.

Slik angir du en budjustering for annonseplanen

Slik justerer du et bud:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst på siden.
 3. Klikk på navnet på kampanjen som skal planlegges, under Alle Internett-kampanjer.
 4. Klikk på Innstillinger-fanen og deretter på Annonseplan-underfanen.
 5. Finn raden for den planlagte tiden du vil justere, og klikk i cellen i «Budjust.»-kolonnen.
 6. Velg «Øk med» eller «Reduser med» fra rullegardinmenyen, og angi et tall.
 7. Klikk på Lagre.

Vær oppmerksom på følgende

Budjustering for annonseplanlegging er ikke tilgjengelig for kampanjer der automatisk budgivning er slått på. Finn ut mer om hvordan du angir budjusteringer.

Eksempel

Vi fortsetter med eksempelet ovenfor. Du driver en hundesledevirksomhet i Alaska, og du har et eksisterende maks. CPC-bud på NOK 8,00 for annonsegruppen. Du har planlagt at annonsen din skal vises på tirsdager mellom kl. 08.00 og 11.00. Du bestemmer deg for å angi en budjustering på +10 % på tirsdager mellom kl. 08.00 og 10.00. Budet ditt for dette tidsrommet vil da være NOK 8,00 x (+10 %) = NOK 8,80.

Ettersom mange av kundene som liker hundesledeturene dine, bor i Anchorage, bestemmer du deg for å angi en ekstra justering på +20 % for Anchorage. Dette resulterer i at budet ditt på et søk som finner sted på en tirsdag kl. 09.30 for en kunde i Anchorage, vil være NOK 10,56. Slik fungerer det:

Startbud: NOK 8,00
Justering for tirsdager kl. 08.00 til 10.00: NOK 8,00 x (+10 %) = NOK 8,80
Justering for Anchorage: NOK 8,80 x (+20 %) = NOK 10,56
Høyeste bud for tirsdager klokken 08.00 til 11.00 i Anchorage: NOK 10,56

Vær oppmerksom på følgende

Budjusteringen påvirker alle bud i kampanjen. Når tidsperioden for budjusteringen er over, gjenopprettes de vanlige kampanjebudene, med mindre du har angitt andre justeringer (f.eks. for enheter eller steder).

I eksempelet ovenfor blir det høyeste budet ditt NOK 8 x (+20 %) eller NOK 9,60 for et søk som finner sted i Anchorage klokken 10.01 på en tirsdag, inntil annonsen din slutter å vises klokken 11.00.

Var denne artikkelen nyttig?
Logg på AdWords

Få hjelp og tips som er skreddersydd for kontoen din, ved å komme i gang med AdWords.