Bruk av tilpasset annonseplanlegging

Du ønsker kanskje at annonsen din skal vises når en kunde søker på nettet, uansett tidspunkt. Eller kanskje ønsker du bare å vise annonsen på bestemte dager, eller i arbeidstiden når du er til stede og kan ta deg av kundehenvendelser. For kampanjer der «Alle funksjoner» er slått på, kan du bruke tilpasset annonseplanlegging for å:

 • angi bestemte tidsrom og/eller ukedager der du vil at annonsene dine skal vises.
 • angi budjusteringer for å øke eller redusere budene for bestemte dager og tidsintervaller.
 • se resultatrapporter for planlagte annonser.

Recommended for you

Based on your account information, it seems you’re not using ad scheduling yet. Ad scheduling lets you specify exactly when you would like your ad to show. Read more to learn how to set it up!    

Som standard brukes innstillingen «Vis annonser alle dager og til alle tidspunkter» for AdWords-kampanjene dine. Dette betyr at annonsene dine er kvalifisert for å delta i alle relevante auksjoner hele dagen, hver kalenderdag. Når du bruker tilpasset annonseplanlegging, er annonsene dine bare kvalifisert for å delta i auksjoner som finner sted på datoene og i tidsrommene du angir.

Ser du ikke annonseplanleggingen?

Tilpasset annonseplanlegging er tilgjengelig for kampanjer der «Alle funksjoner» er aktivert. Hvis en kampanje er av undertypen «Standard», ser du ikke annonseplanlegging som et alternativ på Innstillinger-fanen for kampanjen. Det kan hende du må endre undertypen for kampanjen til «Alle funksjoner». Hvis du vil vite hvilke funksjoner som er tilgjengelige i de ulike kampanjetypene, se Velg den kampanjetypen som passer best for deg.

Eksempel

La oss si at du driver en hundesledevirksomhet i Alaska. Ved å se på resultatene dine etter «Tidspunkt og ukedag» på Annonseplan-underfanen, har du lagt merke til at annonsene dine oppnår best resultater mellom kl. 08.00 og 11.00 på tirsdager, når programmet Extremely Cold Places vises på fjernsyn. Derfor bestemmer du deg for å justere annonseplanen, slik at annonsene dine bare vises i dette tidsrommet på tirsdager.

Opprett en annonseplan

Slik planlegger du visning av annonsen din på bestemte tidspunkter og dager:

 1. Logg deg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst.
 3. Klikk på navnet på kampanjen som skal planlegges, under Alle Internett-kampanjer. (Husk at annonseplanlegging bare er tilgjengelig for kampanjer der «Alle funksjoner» er aktivert.)
 4. Klikk på Innstillinger-fanen og deretter på Annonseplan-underfanen.
 5. Klikk på knappen + Annonseplan.
 6. Velg bestemte dager og tidspunkter etter ønske.
 7. Klikk på Lagre. Endringene dine vises i Annonseplan-statistikktabellen.
Prøv selv

Vær oppmerksom på følgende

Når du lager en annonseplan, vises bare annonsen din i tidsrommene du spesifiserer. Annonsen din vises ikke på datoer eller i tidsperioder du ikke har oppført på annonseplanen. Gå gjennom annonseplanen din for å sikre at den omfatter alle dagene og tidspunktene der du ønsker at annonsen din skal være kvalifisert for visning.

Slik kan du se nøyaktig når annonsen kan vises i henhold til planen:

 1. Klikk på Innstillinger-fanen for kampanjen, og klikk deretter på Annonseplan-fanen.
 2. Klikk på Programinformasjon-rullegardinmenyen.
 3. Velg om du vil se annonseplanen etter «Ukedag» eller «Klokkeslett og ukedag».
 4. Hvis du vil legge til flere datoer eller tidspunkter i annonseplanen din, følger du trinnene ovenfor.

 

Justering etter tidssoneforskjeller

Annonseplanene du angir, baseres på tidssonen du valgte da du opprettet AdWords-kontoen. Derfor er det viktig at du justerer annonseplanen slik at den tar hensyn til eventuelle forskjeller i målkundenes tidssoner. Slik kontrollerer du innstillingene for tidssone i kontoen:

 1. Klikk på tannhjulikonet .
 2. Velg Kontoinnstillinger i tannhjulmenyen.
 3. Velg Innstillinger på navigasjonslinjen.
Angi budjusteringer

Annonseplan-underfanen i kampanjeinnstillingene kan du angi budjusteringer for bestemte dager og tidspunkter. Hvis du velger å også angi budjusteringer for mobile enheter og steder, legges alle justeringene sammen for å fastsette den endelige budjusteringen. Når du foretar budjusteringer, kan kostnadene for individuelle klikk variere, men det samlede dagsbudsjettet forblir uforandret.

Vær oppmerksom på følgende

Budjustering for annonseplanlegging er ikke tilgjengelig for kampanjer der automatisk budgivning er slått på. Finn ut mer om hvordan du angir budjusteringer.

Eksempel

Vi fortsetter med eksempelet ovenfor. Du driver en hundesledevirksomhet i Alaska, og du har et eksisterende maks. CPC-bud på NOK 8,00 for annonsegruppen. Du har planlagt at annonsen din skal vises på tirsdager mellom kl. 08.00 og 11.00. Du bestemmer deg for å angi en budjustering på +10 % på tirsdager mellom kl. 08.00 og 10.00. Budet ditt for dette tidsrommet vil da være NOK 8,00 x (+10 %) = NOK 8,80.

Ettersom mange av kundene som liker hundesledeturene dine, bor i Anchorage, bestemmer du deg for å angi en ekstra justering på +20 % for Anchorage. Dette resulterer i at budet ditt på et søk som finner sted på en tirsdag kl. 09.30 for en kunde i Anchorage, vil være NOK 10,56. Slik fungerer det:

Startbud: NOK 8,00
Justering for tirsdager kl. 08.00 til 10.00: NOK 8,00 x (+10 %) = NOK 8,80
Justering for Anchorage: NOK 8,80 x (+20 %) = NOK 10,56
Endelig bud for tirsdager kl. 08.00 til 10.00 i Anchorage: NOK 10,56

Slik angir du en budjustering

Slik justerer du et bud:

 1. Logg på AdWords-kontoen din på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst.
 3. Klikk på navnet på kampanjen som skal planlegges, under Alle Internett-kampanjer.
 4. Klikk på Innstillinger-fanen og deretter på Annonseplan-underfanen.
 5. Finn raden for den planlagte tiden du vil justere, og klikk i cellen i Budjust.-kolonnen.
 6. Velg «Øk med» eller «Reduser med» fra rullegardinmenyen, og angi et tall.
 7. Klikk på Lagre.

Vær oppmerksom på følgende

Budjusteringen påvirker alle bud i kampanjen. Når tidsrommet for budjusteringen er over, gjenopprettes de vanlige kampanjebudene, med mindre du har angitt andre justeringer (f.eks. for enheter eller steder).

Vi går tilbake til eksemplet ovenfor: Fra kl. 10.01 på tirsdager er budet NOK 8,00 x (+20 %) – altså NOK 9,60 – for søk som finner sted i Anchorage, inntil visningen av annonsene dine stopper kl. 11.00.