Hodnocení nákladové efektivity reklam

Ať s inzercí v programu AdWords začínáte nebo již nějaký čas inzerujete, určitě si kladete otázku, jak za vynaložené peníze dosáhnout co nejlepších výsledků. Doporučujeme tři kroky: za prvé určete své reklamní cíle, za druhé pochopte vztah mezi cenou a kvalitou a za třetí sledujte a analyzujte návratnost investic.

 1. Znalost cílů

  V první řadě byste měli znát své reklamní cíle – čeho chcete s pomocí programu AdWords dosáhnout – a vědět, jak lze nejlépe měřit úspěch. Pokud je například vaším cílem:

  • zvýšit počet kvalifikovaných zákazníků, kteří navštíví vaše webové stránky, můžete prostřednictvím grafů na kartě Kampaně sledovat, kolik prokliků zaznamenala vaše reklama.
  • zvýšit objem prodeje nebo počet odběrů, můžete prostřednictvím měření konverzí zjistit, kolik prokliků vedlo k prodeji či registraci.
  • zvýšit návratnost investic, můžete prostřednictvím měření konverzí nebo služby Google Analytics zjistit, které reklamy, klíčová slova a stránky vašeho webu jsou nejziskovější.
 2. Porozumění vztahu mezi cenou a kvalitou

  Chcete-li porozumět programu AdWords, je nutné pochopit vztah mezi cenou a kvalitou. Pokud jsou všechny faktory stejné, platí, že čím vyšší je skóre kvality klíčového slova, tím nižší cenu zaplatíte za každé kliknutí (skutečná cena za proklik) a tím lepší je pozice reklamy.

  Lepší skóre kvality může vaše výdaje ovlivnit několika způsoby:

  • V případě kvalitních klíčových slov obvykle platíte za jednotlivá kliknutí nižší cenu.
  • Kvalitní reklamy se mohou zobrazovat v lepších pozicích bez zvýšení ceny.
  • Nastavený rozpočet pokryje více prokliků, a reklama se tak může zobrazovat častěji.

  V případě reklam a klíčových slov, jež nedosahují dobrých výkonů, může mít někdy změna týkající se kvality vyšší účinek než změna související s výdaji. Skóre kvality lze vylepšit optimalizací kampaně a následně zlepšením faktorů, jako je míra prokliku a dojem ze vstupní stránky. Optimalizace za účelem zvýšení kvality vám pomůže vyřešit potíže s rozpočtem a nabídkami a může i snížit vaše náklady. Pokud však budou nabídky i skóre kvality příliš nízké, nemusí se reklama vůbec zobrazovat.

 3. Sledování návratnosti investic

  Pokud investujete peníze do reklamní kampaně, očekáváte, že zpět získáte investovanou částku a něco navíc. Je velmi důležité porozumět tomu, co získáte za peníze vynaložené na inzerci. Pokud hodláte dosáhnout zisku, je nutné věnovat čas analýze a sledování spuštěných kampaní a výnosů, které vám tyto kampaně přinášejí. Právě nabídky, nikoli rozpočet, přímo ovlivňují návratnost investic.

  Úspěch každé reklamy a každého klíčového slova se měří hodnotou, kterou přináší, v porovnání s náklady. Chcete-li určit ziskovost klíčového slova, můžete měřit konverze získané prostřednictvím tohoto klíčového slova pomocí některého z následujících bezplatných nástrojů v účtu:

  ikona klíče Měření konverzí: Pomocí měření konverzí lze určit ziskovost klíčového slova nebo reklamy. Tento nástroj umožňuje snadno měřit míru konverze a cenu za konverzi. Cena za konverzi by měla být nižší než částka, kterou z konverze získáte. Pokud například získáte 200 Kč z každého prodeje, ale utratíte 220 Kč za prokliky, které k takovému prodeji vedou, měli byste provést optimalizaci a návratnost investic tak zlepšit.

  ikona klíče Google Analytics: Pomocí Google Analytics lze provádět pokročilejší analýzu návratnosti investic. Kromě základního měření konverzí nabízí služba Analytics také pokročilé přehledy konverzí a analýzu konverzní cesty. Až budete mít údaje o konverzích, můžete určit neziskové reklamy a klíčová slova, jež poté můžete optimalizovat nebo odstranit.

Další postup:

Pomohl vám tento článek?
Váš průvodce službou AdWords

Využijte podrobnou, personalizovanou příručku, která vám pomůže dosáhnout cílů inzerce.