Přidání informací o produktu do textové reklamy

Rozšíření o produkt umožňují pomocí stávajícího účtu Google Merchant Center upozornit na produkty přímo v reklamách ve vyhledávání Google (a v reklamách ve službách Obrázky Google a Nákupy Google, pokud jste reklamy přihlásili do vyhledávací sítě). V mobilních zařízeních vyšší třídy, která používají plnohodnotný webový prohlížeč, se mohou zobrazovat také na webu m.google.com. Rozšíření o produkt se nezobrazují na jiných webech ve vyhledávací síti ani na webech v reklamní síti.

Jak fungují rozšíření o produkt

V případě, že se zobrazí vaše reklama AdWords a váš účet Google Merchant Center obsahuje produkt, který je relevantní ve vztahu k vyhledávacímu dotazu uživatele, mohou rozšíření o produkt zobrazit u této reklamy obrázky, názvy a ceny produktů, které jí nejlépe odpovídají. Když zákazník klikne na obrázek produktu nebo na odkaz, bude přesměrován na cílovou stránku uvedenou pro daný produkt v účtu Merchant Center.

Jak jsou určovány ceny pro rozšíření o produkt

Veškerá kliknutí podléhají stejné sazbě, nezáleží tedy na tom, na který odkaz uživatel v reklamě klikne. To znamená, že vám bude účtována stejná cena za proklik (CPC) pokaždé, když zákazník klikne na odkaz ve vaší reklamě, ať už jde o hlavní vstupní stránku uvedenou v cílové adrese URL nebo jakýkoli zápis produktu zobrazený jako součást reklamy.

Klikne-li zákazník při zobrazení reklamy na dva či více odkazů rychle za sebou, budou tato další kliknutí označena jako duplicitní (čili neplatná) a nebudou vám účtována. Další informace naleznete v nejčastějších dotazech ohledně neplatných kliknutí.

Poplatky vám nebudou účtovány ani v případě, že zákazník rozbalí tlačítko Plus, aby zobrazil další údaje v reklamě. Poplatky za kliknutí vznikají pouze v souvislosti s odkazy, na které uživatelé klikli přímo v reklamě.

Monitorování výkonu rozšíření o produkt

Výkon rozšíření o produkt pro jednotlivé kampaně lze snadno zobrazit na kartě Rozšíření reklam v účtu. Na této kartě lze také upravit rozšíření o produkt. Karta je automaticky aktivována, pokud v účtu již používáte nebo máte rozšíření reklam. CTR, rozšíření a další metriky můžete sledovat prostřednictvím přehledů AdWords.

Doporučujeme sledovat, jak často se reklama s rozšířením o produkt zobrazovala, a porovnat statistiky výkonu reklam bez rozšíření a s nimi, případně sledovat výkony různých kampaní využívajících různá rozšíření o produkt a texty reklamy.