Měsíční fakturace

Nastavení plateb, při kterém vám společnost Google přidělí kreditní hranici na reklamní náklady. Tyto náklady hradíte – v souladu s odsouhlasenými smluvními podmínkami – prostřednictvím šeku, bankovním převodem nebo jiným způsobem v závislosti na lokalitě.

  • Měsíční fakturaci můžete využívat, pokud jste nejméně jeden rok zaregistrováni jako firma a dosahujete minimální útraty 5000 $ měsíčně (tato částka se může v jednotlivých zemích lišit).
  • Toto nastavení plateb obvykle využívají velcí inzerenti a firmy.
  • Chcete-li požádat o měsíční fakturaci, kontaktujte zástupce zákaznické služby.

Informace o měsíční fakturaci
Další informace o konsolidované fakturaci
Další články