Překročení rozpočtu

Běžná situace, při které dojde v jednom dni ke zvýšení nákladů nad částku průměrného denního rozpočtu. Služba AdWords však brání překročení celkových nákladů na měsíc.

  • Překročení rozpočtu může pomoci vynahradit dny, kdy je objem provozu nižší a reklamy se zobrazují méně. Princip: Aby nedošlo k tomu, že se vaše reklamy nebudou zobrazovat během oblíbených dní, může Google použít větší část rozpočtu v tyto dny a v ostatních dnech použije menší část. V takových případech mohou vaše denní náklady překročit průměrný denní rozpočet až o 20 %.
  • Náš systém však zajišťuje, že poplatky účtované za celý měsíc používání služby nikdy nepřekročí měsíční limit poplatků – průměrný počet dní v měsíci (přibližně 30,4) vynásobený průměrným denním rozpočtem.
  • Pokud bude Google zobrazovat reklamy nad rozpočet a vaše měsíční náklady překročí částku povolenou rozpočtem, může být na váš účet automaticky připsán kredit.
  • U kampaní, které byly pozastaveny v průběhu měsíce nebo které nejsou z nějakého jiného důvodu v provozu po celý měsíc, se mohou vyskytnout nesrovnalosti mezi průměrnými denními rozpočty a celkovými naúčtovanými poplatky.

Další informace o překročení rozpočtu
Další informace o měsíčních limitech poplatků
Články o správě rozpočtu

Jak užitečný je tento článek:

Názor jsme zaznamenali. Děkujeme
  • Zcela neužitečný
  • Nepříliš užitečný
  • Poměrně užitečný
  • Velmi užitečný
  • Mimořádně užitečný