Překročení rozpočtu – definice

Počínaje 4. říjnem 2017 bude v rámci kampaní možné v jednom dni utratit až dvojnásobek průměrného denního rozpočtu, což vám usnadní dosažení reklamních cílů, například kliknutí či konverzí.

Ve dnech s velkými objemy vysoce kvalitní návštěvnosti mohou vaše náklady na zobrazování převýšit váš denní rozpočet až dvojnásobně. Toto překročení je pak vyváženo ve dnech, kdy výdaje nedosahují vašeho denního rozpočtu.

Mějte na paměti, že částka, která vám bude účtována, nepřesáhne měsíční limit poplatků: průměrný počet dní v měsíci (30,4) násobený vaším průměrným denním rozpočtem.

Běžná situace, při které denní náklady v konkrétním dni překročí průměrný denní rozpočet. Služba AdWords však vaší kampani nepovolí překročit celkové náklady za měsíc.

  • Překročení rozpočtu může pomoci vynahradit dny, kdy je menší provoz a reklamy se tak často nezobrazují. Funguje to takhle: Aby nedošlo k tomu, že se reklamy nebudou během oblíbených dní dostatečně zobrazovat, Google může v některé dny použít větší, a v jiné dny zase menší část rozpočtu. Pokud k tomu dojde, mohou vaše celkové denní náklady až dvojnásobně překročit váš průměrný denní rozpočet.
  • Náš systém nicméně zajišťuje, že za celý měsíc používání služby nikdy nezaplatíte víc než měsíční limit poplatků (denní rozpočet vynásobený průměrným počtem dní v měsíci, tj. 30,4).
  • Pokud bude Google zobrazovat reklamy nad rozpočet a vaše měsíční náklady v ukončeném účetním období překročí částku povolenou rozpočtem, může být na váš účet automaticky připsán kredit.
  • U kampaní, které byly v průběhu měsíce pozastaveny nebo nejsou z nějakého jiného důvodu v provozu po celý měsíc, se mohou vyskytnout nesrovnalosti mezi průměrnými denními rozpočty a celkovými naúčtovanými poplatky.

Další informace o překročení rozpočtu
Více o měsíčních limitech poplatků
Přečtěte si články o správě rozpočtu

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?