Grupa za ciljanje

Skup načina ciljanja – kao što su ključne riječi, položaji i demografski podaci – koje želite upotrebljavati za kampanju videooglasa.

  • Kada izradite kampanju videooglasa pomoću programa AdWords za videozapise, postavite grupu za ciljanje da biste definirali sve načine ciljanja koje želite upotrebljavati za sve oglase u kampanji.
  • Jedna grupa za ciljanje može sadržavati jednu ili više vrsti ciljeva: teme, demografske podatke, ključne riječi za YouTube pretraživanje (pretraživačka mreža), ključne riječi na prikazivačkoj mreži (prikazivačka mreža), interese i položaje.

Kako izraditi grupu za ciljanje
Pogledajte više članaka